Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Củ Chi hiệp thương lần hai lập danh sách sơ bộ với 58 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại phiên họp thứ IV

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 17/3, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Củ Chi Nguyễn Văn Nghĩa đã chủ trì phiên họp thứ IV bầu cử Hội đồng nhân dân; giao ban giữa Ủy ban bầu cử huyện với Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn và lãnh đạo xã, thị trấn. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực, Phó Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện Củ Chi.

Tại phiên họp thứ IV, đại diện Hội đồng nhân dân huyện đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến ngày 17/3/2021. Ủy ban bầu cử huyện đã công bố số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu.

Kỳ bầu cử hội đồng nhân dân huyện lần này, huyện Củ Chi có 12 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 35 đại biểu; bầu cử hội đồng nhân xã, thị trấn có 201 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 609 đại biểu. Huyện đã thành lập 12 Ban bầu cử hội đồng nhân dân huyện với 132 thành viên; thành lập 201 Ban bầu cử Hội đồng nhân dân xã, thị trấn với 1.720 thành viên.

Trong tiếp nhận hồ sơ ứng cử, nộp hồ sơ của người ứng cử (của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) đúng quy định. Theo đó, Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp nhận 58/58 hồ sơ ứng cử, không có trường hợp tự ứng cử. Ủy ban bầu cử xã, thị trấn đã tiếp nhận 1.061/1.062 hồ sơ ứng cử, không có trường hợp tự ứng cử (có 1 trường hợp làm đơn xin không tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã).

Ủy ban bầu cử xã, thị trấn và lãnh đạo xã, thị trấn Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 58 đại biểu.

Tại phiên họp, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn cũng đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử và kiến nghị các nội dung liên quan công tác bầu cử tại địa phương.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Củ Chi Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị Ủy ban bầu cử huyện, xã, thị trấn, các tiểu ban giúp việc công tác bầu cử tiếp tục phối hợp trong thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng lịch trình, thời gian công việc. Đồng chí cũng nhấn mạnh những công việc triển khai thời gian tới: Tiếp tục giao ban công tác bầu cử hàng tuần; quan tâm việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đúng quy trình, quy định; lập danh sách cử tri đúng quy định; quan tâm việc đảm bảo an ninh, trật tự, công tác giám sát bầu cử. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngọc Nữ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo