Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ bảo đảm thực hiện thực chất, công bằng, khách quan

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/5, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận khóa XII và Hội nghị lần thứ XIII Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 khóa XII. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải. Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm điều hành hội nghị.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh cho biết, trong nửa nhiệm kỳ 2020-2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án quan trọng được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII; làm việc với một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, đảng viên; cùng hệ thống chính trị cơ sở thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi nhanh chóng các hoạt động sản xuất – kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm, đáp ứng tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Đồng thời, lãnh đạo, quản lý điều hành của chính quyền tiếp tục được chú trọng quyết liệt bằng các nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể và có nhiều đổi mới tích cực. Triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế. Qua đó, tình hình kinh tế trên địa bàn quận từng bước hồi phục. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 3,87%/năm. Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 8,3%/năm.

Bên cạnh đó, công tác thu, chi ngân sách đảm bảo. Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh đã góp phần đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần của Nhân dân. Tập trung rà soát các nhóm đối tượng, không để người nghèo, người lao động, người có công, bảo trợ xã hội,... bị bỏ sót không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ, đảm bảo chi đúng, không trùng đối tượng theo quy định.

Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo số lượng và chất lượng. Triển khai các mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, quan tâm việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đối số, cải cách hành chính nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Tăng Minh cũng cho biết, trong nửa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy và của cấp ủy các cơ sở Đảng đã quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề bức xúc tại cơ sở.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm phát biểu tại hội nghị Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm phát biểu tại hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ Quận đã kết nạp được 381/700 đảng viên, đạt tỷ lệ 54,43%, trong đó có 221 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp, đạt tỉ lệ 58,01%. Công tác kết nạp đảng viên mới thực hiện đảm bảo đúng quy trình, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên.

Đối với công  tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Tăng Minh cũng có biết, quận có nhiều giải pháp đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, chính quyền các cấp quan tâm đề ra nhiều giải pháp trong công tác xây dựng tổ chức chính quyền đô thị, công tác dân vận chính quyền…

Phải thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao, trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ Quận 11 đã lãnh đạo, các Chương trình, Kế hoạch triển khai nhiều hoạt động quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận... Đồng thời, quận đã có đánh giá rất chi tiết về kết quả thực hiện hệ thống các chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện trong thời gian vừa qua, trong đó có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết; có 4/15 chỉ tiêu còn có những nội dung chưa đạt.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Quận 11 cần xác định nguyên tắc không cầu toàn nhưng phải thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt; sắp xếp giải quyết theo thứ tự ưu tiên, việc gì người dân và doanh nghiệp bức xúc; đồng thời quan tâm phối hợp tốt, đoàn kết, đeo bám quyết liệt trong quá trình  tổ chức thực hiện; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp…

Về phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị quận tiếp tục các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, bảo đảm tình hình an ninh trật tự và đời sống của công nhân.

Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo, chủ động phối hợp với các sở, ngành TP để chuẩn bị trước các bước cần thiết triển khai thực hiện ngay khi Quốc hội có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, không để chậm trễ, lúng túng, triển khai không hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, quá trình thảo luận điều chỉnh các chỉ tiêu nghị quyết và tiến độ thực hiện các Chương trình trọng điểm chỉnh trang và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần xem xét, phân tích, làm rõ các nguyên nhân, giải pháp thực hiện. Đồng thời, phải thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, vốn có của quận.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Quận 11 tiếp tục thực hiện các giải pháp để nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại cơ sở; có giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề năm 2023 và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận. Công tác cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phải bảo đảm thực hiện một cách thực chất, công bằng, khách quan. Quận cần quan tâm công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030; có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới…

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị quận cần đặt ra các giải pháp thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; các giải pháp phòng ngừa từ xa, mới manh nha gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm liên quan các lĩnh vực nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, trật tự xây dựng, đạo đức, lối sống; đề ra các giải pháp phối hợp thực sự hiệu quả giữa cơ quan kiểm tra Đảng với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước để kịp thời phát hiện xử lý đảng viên vi phạm.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo