Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn TPHCM.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP cho ngân sách quận (trừ dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng).

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 29/5/2023 đến hết ngày 31/12/2025. UBND TP chấm dứt các nội dung ủy quyền khác trái với quy định nêu trên kể từ ngày ban hành quyết định này.

Như vậy, Chủ tịch UBND các quận được thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của “người có thẩm quyền quyết định đầu tư” được nêu tại Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan.

Theo Luật Đầu tư công năm 2019, dự án đầu tư công nhóm A gồm các dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng  đến hơn 2.300 tỷ đồng; nhóm B từ 45 tỷ đến dưới 2.300 tỷ đồng; nhóm C từ dưới 45 tỷ đến dưới 120 tỷ đồng.

Đây được xem như là một quyết định kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các quận trong việc triển khai các dự án đầu tư công. Bởi khi thực hiện chính quyền đô thị, quận, phường từ cấp ngân sách trở thành đơn vị dự toán ngân sách. Do đó, nhiều công trình quận có thể làm được thì lại phải chờ TP phê duyệt ngân sách. Trong đó, không ít công trình nâng hẻm, sửa đường cũng phải “xếp hàng” chờ đợi.

Cũng theo quyết định này, UBND TPHCM đã quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp huyện để lập hồ sơ, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các chương trình, dự án thuộc nhiều lĩnh vực và các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công ngân sách TP.

Đối với chương trình, dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện và các dự án đã được Chủ tịch UBND TP ủy quyền thì Chủ tịch UBND cấp huyện được tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo