Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc tại kỳ họp

* Phấn đấu GRDP năm 2024 từ 7,5 - 8%

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 8/12, kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bế mạc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đánh giá, sau 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra…

Thông qua 50 nghị quyết thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết tại kỳ họp, HĐND TP đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023; đánh giá cao những kết quả quan trọng, điểm sáng nổi bật đã đạt được cả về phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND TP thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, quan tâm nội dung chuyển đổi số; nội dung về an ninh trật tự; về biên chế, bộ máy, sắp xếp địa giới hành chính phường, khu phố cũng như trao đổi đề nghị làm rõ đối với một số tờ trình…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, HĐND TP đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và của UBND TP, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 50 nghị quyết, trong đó, 9 nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội; 34 nghị quyết về kinh tế - ngân sách; 7 nghị quyết về văn hóa – xã hội- giáo dục; 1 nghị quyết về đô thị và 8 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. “Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, là cơ sở cho việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân TP năm 2023 và nhiều năm tới”- đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tại kỳ họp HĐND TP đã tiến hành giám sát “Việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 2025”. Đây là chuyên đề giám sát được cử tri, Nhân dân TP và dư luận đặc biệt quan tâm. Đồng thời, khẳng định, Thường trực HĐND TP sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát các nội dung liên quan và việc thực hiện 9 kiến nghị trong Nghị quyết giám sát triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu HĐND TP đã thể hiện nắm chắc thực tiễn, với tinh thần xây dựng cao, tiến hành chất vấn bằng các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tăng cường chất vấn để làm rõ thêm vấn đề, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yêu cầu làm rõ trách nhiệm cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục, qua đó cũng là những gợi ý bổ sung giải pháp để UBND, các sở có các quyết sách phù hợp hơn trong quản lý, điều hành, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân TP…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng cho biết, kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh được HĐND TP bầu theo quy định tại Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội. “Đây cũng là dịp để từng cán bộ tự soi, đối chiếu lại những việc đã hứa trước HĐND TP khi nhận nhiệm vụ, xem thực hiện được đến đâu, nguyên nhân và phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc, đồng thời xây dựng chương trình hành động từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành chức trách được giao”- đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực

Nhằm thực hiện thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tập trung giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 từ 7,5 - 8%; Nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu làm đúng và làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, công tác an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả các giải pháp trong tổ chức thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để TP; quan tâm tăng cường kiểm tra và khắc phục các vụ việc tồn tại, kéo dài, kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy lãnh đạo xử lý dứt điểm, đảm bảo ổn định cuộc sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan để nơi đây phát triển như kỳ vọng của Trung ương và TP đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP, mục tiêu đến năm 2030; Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội; Nghị quyết 103/2023/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tìm ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bên cạnh đó, hoàn thành đề án đô thị thông minh để sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành quản lý Nhà nước; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm hạ tầng đi trước một bước; quan tâm khai thác và đầu tư phát triển các dự án hạ tầng cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới; tăng cường liên kết phát triển vùng; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch.

Ngoài ra, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự- an toàn xã hội…

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị đối với các nghị quyết của HĐND TP đã được thông qua tại kỳ họp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND gắn với “Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị” tránh tình trạng chồng chéo công tác giám sát với các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND TP trong hoạt động giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật của các cơ quan Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, nhất là 16 quận, phường không tổ chức HĐND quận, phường. Mỗi Tổ đại biểu thực hiện ít nhất một nội dung giám sát chuyên đề, giám sát việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với Nhân dân.

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND TP có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể đồng bào và cử tri TP thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024 hơn 75.000 tỷ đồng

Tiếp tục kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khóa X, chiều 8/12, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Theo quyết nghị, HĐND TP thống nhất với phương án dự kiến bố trí nguồn vốn Trung ương cho TP năm 2024 hơn 3.680 tỷ đồng. Trong đó, bố trí cho dự án xây dựng nút giao thông An Phú, với  500 tỷ đồng; dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc, với 500 tỷ đồng; dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh gần 46 tỷ đồng; dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên, kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn, với số tiền 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, bố trí cho 3 dự án sử dụng vốn nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nước ngoài, gồm: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên hơn 867 tỷ đồng; dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TPHCM (dự án SPR) 100 tỷ đồng; dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2 (WB), với 173 tỷ đồng.

HĐND TPHCM cũng thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Nhà nước của TP hơn 75.577 tỷ đồng. Trong đó: kế hoạch đầu tư công năm 2024 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TPHCM  hơn 74.282 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn ODA vay lại từ vốn vay nước ngoài của Chính phủ hơn 4.749 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của các huyện và TP Thủ Đức từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách TP, với số tiền hơn 1.294 tỷ đồng.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo