Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Ba “trụ cột” trong thực hiện chủ đề năm 2023 của TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM. (Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM)

(Thanhuytphcm.vn) – TPHCM vừa đề ra chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”. Đây là một định hướng khá rộng nhưng thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và chính quyền thành phố, đồng thời, xác lập mục tiêu khá vững chắc cho sự phát triển của thành phố trong năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có thể thấy, trong việc thực hiện chủ đề năm 2023, có 3 “trụ cột” nổi bật. Trụ cột thứ nhất là “nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư”, thể hiện những yêu cầu quan trọng trong thúc đẩy hoạt động đầu tư, từ đó, góp phần vào phát triển kinh tế. Từ góc tiếp cận này, trụ cột thứ nhất mang tính điều kiện, tiền đề cho các trụ cột tiếp theo. Bởi sẽ rất khó phát triển kinh tế hay bảo đảm an sinh xã hội nếu hoạt động công vụ yếu kém, hoạt động hành chính trì trệ hay môi trường đầu tư không được cải thiện. Các hoạt động này thời gian qua đã được cải tiến rất quyết liệt, nhưng trên thực tế vẫn cần cải tiến mạnh mẽ hơn nữa không chỉ phù hợp với yêu cầu, với tình hình thực tế mà còn vì đang tồn tại một số hạn chế, bất cập.

Trụ cột thứ hai là “thúc đẩy phát triển kinh tế”. Tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 rất ấn tượng với mức tăng 9,03% (mục tiêu đề ra từ đầu năm là 6% - 6,5%); thu ngân sách vượt dự toán 18% (tổng thu đạt hơn 471.500 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn, như một số thị trường bị thu hẹp, một số lĩnh vực tăng trưởng chậm, mức đầu tư trên các lĩnh vực không đồng đều… Những điều đó chắc chắn kéo dài sang năm 2023, nhất là với những vấn đề có yếu tố khách quan. Do đó, năm 2022 đã có đà tăng trưởng rồi, cần tiếp tục duy trì cho năm 2023. Có tăng trưởng kinh tế thì mới thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trụ cột thứ ba là “đảm bảo an sinh xã hội”. Đây là trụ cột chăm lo cho nhân dân trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, đời sống… Suy cho cùng, mục tiêu tăng trưởng hay phát triển kinh tế đều hướng đến cái đích sau cùng là bảo đảm an sinh xã hội, tức là nâng cao chất lượng sống của người dân. Sau đại dịch, 1 năm phục hồi kinh tế chưa đủ để phục hồi tất cả các mặt của đời sống xã hội, điều dễ thấy nhất là trong những tháng cuối năm 2022, tình trạng người bị giảm việc, mất việc làm là không ít. Bên cạnh đó, một số hậu quả khác của đại dịch vẫn còn đó, như nhiều trẻ em bị mồ côi, nhiều người già bị mất người chăm sóc, khá đông người đã từng nhiễm bệnh bị “hậu Covid”… Những điều đó đều cần tiếp tục được quan tâm, chăm lo với nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Ba trụ cột này cần phải được quan tâm và thực hiện đồng bộ, tích cực, trong đó “thúc đẩy phát triển kinh tế” có tính chất làm trục cho hai trụ cột còn lại xoay quanh. Tức là, việc “nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư” là để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, từ đó, mới có thể bảo đảm được an sinh xã hội và bảo đảm an sinh xã hội cũng tác động ngược trở lại để phát triển kinh tế, bởi khi đó, đời sống người dân được bảo đảm, yếu tố “an dân” được chú trọng thì các hoạt động phát triển kinh tế sẽ được thuận lợi và càng có thêm nhiều nguồn lực và điều kiện để phát triển.

Nhìn ở góc độ hẹp hơn, bản thân trụ cột đầu tiên cũng hàm chứa 3 trụ cột nhỏ hơn. Đó là “nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ”, “đẩy mạnh cải cách hành chính” và “cải thiện môi trường đầu tư”. Ba trụ cột này về cơ bản có tác động lẫn nhau. Hoạt động công vụ, thường được hiểu là công việc mang tính nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, lợi ích chính đáng của công dân, có tính chuyên nghiệp, chủ yếu do cán bộ, công chức nhà nước thực hiện, là toàn bộ các hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố. Hoạt động công vụ dù không ngừng được nâng chất nhưng sẽ không bao giờ có điểm dừng vì nhu cầu của người dân, của xã hội liên tục thay đổi và tăng cao, do đó, cũng phải tiếp tục được nâng cao hiệu quả.

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên trang web của Cục Hải quan TPHCM. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên trang web của Cục Hải quan TPHCM.

Để hoạt động công vụ ngày càng hiệu quả thì cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện các yêu cầu hành chính được dễ dàng và thuận lợi hơn. Trong điều kiện chuyển đổi số, các thủ tục hành chính cần gắn với không gian mạng, số hóa, đồng thời, phải có những giải pháp bảo đảm các nhóm dân cư khác nhau đều có thể thực hiện; do đó, các cán bộ, công chức phải vừa bảo đảm đủ trình độ để sử dụng các công cụ (phần mềm, máy tính…), đồng thời, phải vừa hỗ trợ người dân sử dụng các công cụ đó. Từ đây, yêu cầu về thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân cũng phải được cải tiến.

Những hoạt động nêu trên vừa phục vụ nhiều mặt của đời sống xã hội vừa phải góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Sau đại dịch và trước những biến động của đời sống, xuất hiện tâm lý co thủ (mà các biểu hiện thời gian qua đã bộc lộ rõ, như “chôn” vốn vào bất động sản làm nhiều nơi “sốt đất”, mua vàng và ngoại tệ mạnh dự trữ khiến giá vàng, giá một số ngoại tệ tăng cao…), ngại đầu tư… Do đó, cần phải cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích và giúp các chủ thể mạnh dạn đầu tư, đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, bắt đầu từ việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, giảm thuế và giản tiện các thủ tục thuế, hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp khó khăn (về thủ tục, vốn, công nghệ…).

Như vậy, với chủ đề năm 2023, với các mục tiêu thể hiện chiều sâu định hướng, có giá trị nhân văn sâu sắc, có thể thấy nhiệm vụ của hệ thống chính trị thành phố là rất nặng nề, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thành phố là rất lớn. Do đó, từng cơ quan, đơn vị, từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, công chức phải thực sự nỗ lực, thực sự tập trung, thực sự xả thân. Với mức chi thu nhập tăng thêm từ 1,2 lên tối đa 1,8 lần lương, yếu tố động viên vật chất đã phần nào được thể hiện nhưng vẫn cần các giải pháp về tư tưởng để mỗi người phấn đấu tích cực hơn nữa!

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo