Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

549 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII

Các đại biểu biểu quyết thông qua một nội dung của Đại hội.

(Thannhuytphm.vn) - Sáng 22/9, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có sự tham dự của 549 đại biểu, đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên Công đoàn TPHCM.

Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM lần XI nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn XIII Công đoàn Việt Nam, dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội. Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24/9/2023. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn TP nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (khóa XI); đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII đề ra mục tiêu tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động; tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền TP, đóng góp vào phát triển thành TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo