Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua

5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2021.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, phát động và ký giao ước thi đua năm 2021.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Các thành phố thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo, nhất là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 5 thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”; quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Trung ương và thành phố, ban hành sớm các kế hoạch, chương trình hành động, củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua từ thành phố đến cơ sở... Nhờ vậy, KT-XH của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách 5 thành phố năm 2020 đạt 774.000 tỷ đồng (bằng 51,4% thu ngân sách của cả nước); xuất khẩu đạt 99,6 tỷ USD (bằng 35,4% xuất khẩu của cả nước)…

Theo báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương cùng với cả nước đã chủ động, sáng tạo nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 5 thành phố đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Hội nghị giao ước thi đua 5 thành phố lớn. Hội nghị giao ước thi đua 5 thành phố lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận các kết quả Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Cụm thi đua tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của từng địa phương, gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt, các thành phố cần tập trung tổ chức đợt thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Công tác thi đua, khen thưởng cẩn theo đúng quy trình, đủ thủ tục theo quy định, trong đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các cá nhân điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; chú trọng khen đột xuất và đề xuất khen thưởng tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2021. TPHCM là Cụm trưởng; Thành phố Đà Nẵng làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2021.

Hội nghị cũng thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 2 thành phố dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 là Hà Nội và TPHCM; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Thành phố Cần Thơ và Thành phố Hải Phòng.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo