Thứ Ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024

100% cơ sở dữ liệu của TPHCM phải được lưu trữ, quản lý

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, TPHCM phấn đấu đến năm 2025, 100% hệ thống thông tin quản lý về đất đai, cấp phép xây dựng, quy hoạch được hình thành thống nhất trên địa bàn TP nhằm duy trì, cập nhật, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị.

Đồng thời, hoàn thành tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, dữ liệu về an sinh; dữ liệu về thành lập, tình hình hoạt động doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể của TP; dữ liệu về thu - chi ngân sách, giải ngân đầu tư công.

Các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện mỗi năm có ít nhất một sáng kiến sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định. 100% cơ sở dữ liệu của TP phải được lưu trữ, quản lý tại Trung tâm dữ liệu TP, được đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

Mục đích của chiến lược quản trị dữ liệu của TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm khai phá tiềm năng của dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho hoạt động của các cơ quan chính quyền TP, cung cấp dịch vụ thân thiện và hiệu quả hơn cho người dân, tăng năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, hướng đến phát triển kinh tế số một cách toàn diện và bền vững.

Chiến lược dữ liệu của TPHCM hướng đến cụ thể hóa các nhiệm vụ về triển khai kho dữ liệu dùng chung, triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành và số hóa, sử dụng hiệu quả dữ liệu số hóa đã được xác định tại Chương trình chuyển đổi số TP, Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và kiến trúc chính quyền điện tử TP.

Đồng thời, tạo lập các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin nền tảng phục vụ mục tiêu chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của TP. Thúc đẩy trao đổi, chia sẻ, sử dụng và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước của TP, hướng đến quản trị và điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh đó, chuẩn hóa các nhóm dữ liệu đảm bảo kết nối, chia sẻ, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngoài ra, cung cấp dữ liệu thống nhất, tin cậy, bảo mật và an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu để khai thác sử dụng nhằm tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho TP. Nâng cao năng lực và kỹ năng của đội ngũ cán bộ công chức TP về quản trị dữ liệu. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc tạo lập, quản lý, giám quản và sử dụng dữ liệu số.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo