Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

[Video] Xây dựng mỗi cộng đồng, mỗi gia đình là một không gian văn hóa

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM - nhiệm vụ, giải pháp”. Tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhận định các tham luận với những góc nhìn khác nhưng đều có nhận định chung khẳng định sự cần thiết xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM, phân tích, làm rõ nội hàm không gian văn hóa, không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, một phạm trù mới, có nội hàm rộng, không chỉ có tầm ảnh hưởng trong phạm vi thành phố, mà còn lan tỏa trên cả nước và thực hiện lâu dài.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự đồng thuận chung trong nhận thức, tư tưởng, đến thống nhất trong hành động, từ đó phát động toàn dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại từng địa phương, đơn vị, từng bước hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Thực hiện: Trâm Anh - Nguyễn Bích - Minh Trường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo