Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

[Video] Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN

(Thanhuytphcm.vn) - Được Bộ Tư lệnh TPHCM giao nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho đối tượng 3, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TP đã phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch chặt chẽ, chu đáo để nhiệm vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho các đối tượng được hoàn thành tốt nhất theo yêu cầu đề ra.

Nhà trường đã cử cán bộ phụ trách theo dõi và quản lý lớp học, tổ chức biên chế lớp đầy đủ, phổ biến nội quy, chế độ tiêu chuẩn bảo đảm cho người học và tiến hành duy trì lớp học đi vào nền nếp ngay từ đầu mỗi khóa học.


Thực hiện: Hữu Tân 


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo