Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023

[Video] Người dân là chủ thể xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

(Thanhuytphcm.vn) - Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ là việc quy hoạch phát triển các công trình văn hóa, các thiết chế văn hóa mà còn bảo đảm hài hòa sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh là chủ thể xây dựng, sáng tạo và thụ hưởng “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên thành phố mang tên Bác.

Cần nhận thức về không gian văn hóa, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và mục tiêu xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đưa ra định hướng, giải pháp xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng văn hóa, con người Thành phố và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh; nâng cao niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân Thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Thực hiện: Tâm Phúc - Hải Dương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo