Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

[Video] LLVT Quân khu 7 tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

(Thanhuytphcm.vn) - Nhận thức sâu sắc việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ sống còn, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển của mạng internet để chống phá, đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng của Đảng; giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 


Thực hiện: Tấn Chí - Bá Phúc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo