Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023

[Video] Hội thảo "Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng - các vấn đề đặt ra"

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 26/12, hội thảo "Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng - các vấn đề đặt ra" do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ban thường vụ Thành ủy TPHCM được tổ chức tại TPHCM.

Chủ trì hội thảo, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định rõ 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trong đó tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng nhằm phát huy tốt nhất trình độ, năng lực sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong quá trình xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm mọi quyết sách đều là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Không chỉ thể hiện sự thống nhất ý chí trong Đảng, nguyên tắc cơ bản này còn nhằm bảo đảm các hoạt động đúng cương lĩnh, đường lối, điều lệ, các quy chế, quy định mà mọi thành viên trong tổ chức đều phải tuân thủ…

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung cốt lõi nhằm xác định một cách đúng đắn, đóng góp thêm vào khái niệm Cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.


Trâm Anh – Minh Trường – Anh Sa


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo