Thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023

[Video] Cục Hải quan TPHCM đột phá, sáng tạo, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

(Thanhuytphcm.vn) - Với tinh thần “Đột phá, sáng tạo, đổi mới”, trong năm 2022, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đúng với phương châm của TP đề ra: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cục Hải quan TPHCM năm 2023 tiếp tục nỗ lực xây dựng các giải pháp đột phá trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giảm thời gian và chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời đẩy nhanh xúc tiến xây dựng nền tảng Hải quan số, Hải quan thông minh tạo thuận lợi cho thương mại, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư, tích cực hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Anh Sa - Minh Trường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo