Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Phát biểu của đồng chí Huỳnh Thị Nhân tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 (ngày 02 tháng 7 năm 2010)

Kính thưa: - Đồng chí Trương Vĩnh Trọng,

- Đoàn chủ tịch Đại hội,

- Các đại biểu.

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng; đến nay toàn thành phố chúng ta đã cơ bản hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, Tân phú là một trong những quận hoàn thành sớm Đại hội cấp cơ sở và hôm nay chúng ta rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu quận Tân Phú; đơn vị đầu tiên của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trân trọng cám ơn đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã dành sự quan tâm và tình cảm quý báu đối với Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đối với Đảng bộ quận Tân Phú, đã có nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sát cụ thể, đó là sự động viên lớn lao để Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí, cũng như trách nhiệm của địa phương mình trong việc góp phần cùng cả nước khắc phục khó khăn, cùng vươn lên thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Phú nghiên cứu để tổ chức thực hiện tốt nhất các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu tại Đại hội hôm nay.

Về phần mình, Ban Thường vụ Thành ủy xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Vĩnh Trọng để theo dõi chỉ đạo việc tổ chức thực hiện của Quận ủy Tân Phú, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để Quận ủy Tân Phú khai thác tốt nhất tiềm năng, huy động tốt mọi nguồn lực, xây dựng quận phát triển đạt được sự mong đợi của nhân dân, của Đảng bộ, cũng như sự mong muốn của Trung ương và Thành phố.

Kính thưa các đồng chí, thưa Đại hội.

Qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận trình bày trong Đại hội, có thể khẳng định trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tân Phú đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

Tôi cơ bản thống nhất với đánh giá của Đảng bộ quận về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một quận mới chia tách; các đồng chí đã xác định được những lĩnh vực trọng tâm, phát huy các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và phát triển địa phương; tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng hàng năm trên 16%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đạt kết quả thiết thực, đặc biệt là qua thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, đồng thời hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội mà Nghị quyết đã đề ra; an ninh trật tự được giữ vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng được tập trung theo hướng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt kết quả thiết thực; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

Tuy còn một số hạn chế như báo cáo chính trị đã nêu, song những kết quả đạt được trong 5 năm qua là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ quận tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tân Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015, tôi cơ bản thống nhất với nội dung đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ quận, tôi xin gợi ý một số vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận và quyết định:

Trước tiên, để tập trung thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quận cần đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ; trong đó, phát triển mạnh các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp sạch, nhất là những ngành nghề thế mạnh của địa phương; đối với lĩnh vực thương mại – dịch vụ đô thị, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục – thể thao; đẩy nhanh tốc độ chỉnh trang đô thị, hoàn thành việc bê tông, xi măng hóa các hẻm và mở rộng các tuyến đường giao thông theo quy hoạch. Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy giải quyết các kiến nghị cụ thể của quận nhằm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, hỗ trợ tạo điều kiện để quận phát triển nhanh theo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, quy hoạch chỉnh trang đô thị ở quận tốt hơn, phát triển bền vững hơn. Trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Thường trực Thành ủy – Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, tôi đề nghị quận chủ động phối hợp các ngành chức năng của Thành phố triển khai các nhiệm vụ cụ thể để có thể sớm đạt các mục tiêu, các chương trình, công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 5 năm tới.

Về an sinh xã hội, quận cần có giải pháp cụ thể, căn cơ để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, chương trình nước sạch cho nhân dân; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, y tế, thể dục – thể thao, góp phần thiết thực cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là diện chính sách và các hộ nghèo ở địa phương. Quận cần phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố để triển khai thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo địa đạo Phú Thọ Hòa nhằm sớm đưa công trình vào hoạt động, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt cho thế hệ trẻ.

Vấn đề thứ hai là, để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các đồng chí cần tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đề cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, triệt phá tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Và vấn đề thứ ba là, cần phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, cần có biện pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng nhân rộng các điển hình để đưa cuộc vận động lan tỏa rộng và thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng cộng sản của Đảng; đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chăm lo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, trẻ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố ưu tú trong đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, trí thức, những cá nhân tiêu biểu địa bàn dân cư khu phố, tổ dân phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa các sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền quận và phường; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách an dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức; bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Cùng với việc thảo luận góp ý văn kiện Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, dự thảo báo cáo chính trị của quận, tại Đại hội này, các đồng chí phải thực hiện một nội dung quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu phải đề cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí “có đức, có tài” để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đặc biệt là Đại hội sẽ thực hiện chủ trương thí điểm: Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Quận ủy, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm của Đảng bộ quận được Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc, lựa chọn; đồng thời Đại hội cũng sẽ giới thiệu, bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ quận dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau khi kết thúc Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, việc làm trước, việc làm sau để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, kính chúc sức khỏe đồng chí và chúc các đồng chí, các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Thông báo