Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 – 2015) tiến hành các ngày 25/6/2010 và ngày 02, 03/7/2010; Đại hội đã thảo luận đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 – 2010) và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ X (2010 - 2015). Đại hội thống nhất quyết nghị:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN

Đại hội cơ bản thống nhất với báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX báo cáo tại Đại hội và nhấn mạnh một số nội dung sau:

Với đặc điểm là một quận mới thành lập, vị trí địa lý không thuận lợi, đô thị chưa được quy hoạch, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện; sản xuất kinh doanh chưa phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IX đề ra. Cụ thể:

- Về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh

Hàng năm giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 18,6% (vượt chỉ tiêu 4,6%); doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 34,55% (vượt chỉ tiêu 14,5%). Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm 21,12%, chi ngân sách tăng bình quân hàng năm 16,18%. Đã đầu tư xây dựng 369 công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; nâng tỷ lệ đường, hẻm được nhựa hóa, bê tông xi măng lên 98%; nâng tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch từ 32% lên 63,5%.

Tập trung xây dựng trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện xã hội hóa giáo dục. Năm 2007, quận được thành phố công nhận hoàn thành công tác phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông.

Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng; xây dựng 10/11 Trạm Y tế phường đạt chuẩn quốc gia. Chăm lo chu đáo cho người và gia đình có công; hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm vào năm 2008 (trước thời gian 01 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX); tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 3 theo tiêu chí của Thành phố (2009-2015), đến nay cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/năm.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Có 5/11 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa; 3/5 phường được ghi nhận phường văn hóa; 51/68 khu phố đạt khu phố văn hóa.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn được giữ vững ổn định. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương; hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Xây dựng lực lượng vũ trang của quận ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Xây dựng hệ thống chính trị

Hệ thống chính quyền từ quận đến cơ sở không ngừng được củng cố, xây dựng và ngày càng vững mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ngày càng nâng cao; đội ngũ cán bộ công chức từng bước được chuẩn hóa. Triển khai thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 02 phường Tân Sơn Nhì và Phú Thạnh, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Chú trọng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tình trạng gây phiền hà cho nhân dân giảm đáng kể. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Quận ủy đã tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức tập hợp đồng bào các giới, tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận trong thời gian qua.

Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, thật sự xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Các cấp ủy Đảng thực hiện tốt Đề án “Công tác chính trị tư tưởng hướng về cơ sở”, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng, kết quả đạt 140% chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo và sử dụng cán bộ, đặc biệt quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ không ngừng được đổi mới, trong cấp ủy có sự phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Đại hội cũng nhận định trong nhiệm kỳ qua còn hạn chế - tồn tại sau:

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Một số công trình trọng điểm triển khai thực hiện chậm; chưa hoàn thành chỉ tiêu gắn đồng hồ nước sạch cho nhân dân.

- Công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe về phòng chống các loại dịch bệnh hiệu quả chưa cao, một bộ phận nhân dân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển chưa sâu.

- Chưa đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; cơ sở vật chất dành cho hoạt động thể dục thể thao còn ít.

- Công tác giảm hộ nghèo đạt chỉ tiêu nhưng chưa thật sự bền vững, công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ học vấn cho lao động nghèo còn hạn chế.

- Chất lượng chính trị của lực lượng dân quân, tự vệ chưa cao.

- Số vụ tai nạn giao thông xảy ra còn nhiều.

- Một ít cấp ủy cơ sở chưa thật sự đầu tư, triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chưa phát huy đồng bộ các giải pháp cho giai đoạn 2 thực hiện cuộc vận động nên hiệu quả “làm theo” ở các đơn vị này không cao; các chi bộ ở đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh chưa có chuyển biến mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát chuyên đề chưa được các cơ sở chú trọng đúng mức, hiện tượng ngại đụng chạm, nể nang trong một số cấp ủy chưa được khắc phục.

- Công tác cải cách hành chính tập trung chủ yếu vào các quy trình thủ tục có liên quan đến nhân dân, chưa có quy trình liên thông, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuy có tập trung đổi mới, hướng về cơ sở nhưng chưa thật sự đáp ứng với nhu cầu vận động nhân dân trong tình hình mới; bệnh hành chính, hình thức trong hoạt động khắc phục còn chậm.

* Nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, yếu kém

- Nguyên nhân thành tựu

Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, mạnh dạn và quyết liệt trong điều hành, cụ thể hóa nghị quyết của Quận ủy thành những đề án, chương trình, kế hoạch công tác trên từng lĩnh vực. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện, sơ kết đánh giá kết quả, rút ra bài học học kinh nghiệm để tiếp tục đề ra giải pháp thực hiện đạt kết quả cao hơn.

Thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng hướng về cơ sở. Tập trung công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, tăng cường bố trí cán bộ trẻ, có năng lực trình độ về cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm; động viên, khen thưởng những nhân tố tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng.

Các chủ trương, các cuộc vận động, các phong trào đều xuất phát từ yêu cầu của cơ sở, nhu cầu thiết yếu của nhân dân, do đó đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia.

- Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

Có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là:

Quận ủy đề ra nhiều chương trình, công trình vượt quá khả năng chủ động của quận, do đó tiến độ thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Tốc độ tăng dân số cơ học nhanh nên việc xây dựng, sửa chữa trường lớp vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu để nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn hóa trường lớp. Công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ. Sự phối hợp giữa các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm thiếu đồng bộ.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa thực hiện tốt việc ứng dụng phương tiện khoa học công nghệ phục vụ công tác tư tưởng. Đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở thường bị biến động; Quận ủy chưa kịp thời bồi dưỡng cho cấp ủy cơ sở đầy đủ chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn chậm.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN (2010 - 2015)

Trong 5 năm tới, với sự phát triển chung của thành phố, quận Tân Phú có những thuận lợi về phát triển kinh tế, thu hút doanh nghiệp đầu tư; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch đô thị và những kết quả đạt được về an sinh xã hội. Tuy nhiên, do là quận vùng ven đang đô thị hóa, dân số tăng nhanh về cơ học, cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển sẽ là những thử thách đến quá trình xây dựng quận, nhưng với quyết tâm cao, Đảng bộ quận sẽ tiếp tục lãnh đạo xây dựng quận phát triển để trở thành một quận đô thị ngang tầm với các quận nội thành.

Với chủ đề: Đại hội phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng quận phát triển toàn diện, nâng chất lượng cuộc sống nhân dân. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát là:

Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ. Quản lý đô thị theo quy hoạch, thực hiện chỉnh trang và xây dựng đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường. Thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, nâng cao đời sống văn hóa và phát triển giáo dục. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phòng chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đại hội xác định các chương trình, công trình trọng điểm sau:

+ Lập quy hoạch 1/500 và tiến hành mời gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị ở các khu vực: Khu vực Xí nghiệp Cầu Tre phường Tân Thới Hòa. Khu vực Hòa Bình - Lũy Bán Bích - Tân Hóa, Lò Gốm. Khu phức hợp tam giác đường Hòa Bình - Tô Hiệu - Thoại Ngọc Hầu.

+ Kêu gọi đầu tư xây dựng cao ốc khu dân cư khu phố 4 phường Phú Trung.

+ Thí điểm chọn từ 1 đến 2 tuyến đường thực hiện ngầm hóa các cơ sở hạ tầng về điện, điện thoại, cáp quang.

+ Xây dựng công viên cây xanh trước Trung tâm Hành chính quận.

+ Sửa chữa, nâng cấp di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Phú Thọ Hòa.

+ Chọn chợ phường Hiệp Tân xây dựng mô hình chợ, trung tâm thương mại hiện đại.

+ Phấn đấu đạt tỷ lệ cây xanh là 0,7m2/người.

+ Chương trình xóa hộ nghèo giai đoạn 3 (2009 – 2015) theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm đến năm 2014.

+ Chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

+ Chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 30/3/2007.

* Các nhiệm vụ và giải pháp được Đại hội đề ra là:

- Về kinh tế

Với cơ cấu kinh tế “Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ”, phấn đấu tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 38%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 15%/năm: ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân trên 25%/năm. Khai thác tốt thị trường nội địa, đồng thời đảm bảo tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân trên 25%.

Thành lập mới 3 hợp tác xã, 5 chi nhánh hợp tác xã, thương mại và dịch vụ về vệ sinh đô thị, văn hóa - thông tin, thể thao, giải trí.

Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước tăng trên 5%/năm chỉ tiêu được giao. Chi ngân sách địa phương đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

- Về quy hoạch và quản lý đô thị

Thực hiện việc chỉnh trang đô thị ở cụm phường phía nam của quận. Vận động di dời 60% các nghĩa trang gia tộc và 100% nghĩa trang ngưng chôn cất, nhằm tăng quỹ đất làm công viên cây xanh để cải thiện môi trường, chất lượng cuộc sống người dân. Phấn đấu đến 2015 đạt tỷ lệ cây xanh là 0,7m2/người.

Xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Y tế dự phòng, trụ sở Công an quận, Trường trung học phổ thông Tây Thạnh, Câu lạc bộ Thể dục thể thao Tây Thạnh, Nhà thiếu nhi. Kêu gọi đầu tư xây dựng công viên trước Trung tâm Hành chính quận. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn quận là 98% - 100%.

- Về giáo dục - đào tạo

Nâng cấp và đầu tư mới trường lớp, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; mỗi cấp học có từ 1 - 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2015, tất cả học sinh từ lớp 3 trở lên được học tin học, ngoại ngữ. Xây dựng Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp.

- Về y tế

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Xây dựng Bệnh viện quận với quy mô 150 giường. Duy trì 100% trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, có từ 70% - 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hàng năm giảm tỷ lệ sinh 0,1‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,18%.

- Về văn hóa, thể dục thể thao

Vận động nhân dân tham gia phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào xây dựng có 92% hộ đạt “Gia đình văn hóa”; phấn đấu có 80% khu phố đạt chuẩn “Khu phố văn hóa”; phấn đấu 11/11 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, 8 phường được ghi nhận và công nhận.

- Về giảm hộ nghèo và chăm lo cho người và gia đình có công với nước

Thực hiện tốt an sinh xã hội, trong đó chú trọng những đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. Quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo cho các gia đình chính sách và người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên. Phấn đấu đến năm 2014 xóa các hộ nghèo có thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống. Hàng năm giải quyết việc làm từ 10.000 – 12.000 lao động, trong đó có tay nghề từ 30% trở lên.

- Về quốc phòng - an ninh

Xây dựng lực lượng vũ trang quận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ khám phá án đạt 65% trở lên, kéo giảm tai nạn giao thông; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

- Về tư pháp

Củng cố và nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hoạt động hòa giải cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp đúng theo tinh thần cải cách tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Thực hiện nghiêm quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Đối với công tác xây dựng chính quyền

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước theo Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả.

- Công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thường xuyên đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” nhằm động viên mọi tiềm lực của nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thông qua các phong trào hành động cách mạng của nhân dân, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội và chức năng đại diện quyền và lợi ích chính đáng của các giới. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc; tạo điều kiện để đồng bào người Hoa, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đề cao cảnh giác những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Công tác xây dựng Đảng:

Thường xuyên tổ chức học tập và phát động “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác; phát hiện và nhân rộng các gương điển hình “làm theo”. Định kỳ kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến” của cán bộ, đảng viên.

Hàng năm, có 75% cơ sở Đảng trở lên đạt “Trong sạch vững mạnh”, không có cơ sở đảng yếu kém. Phấn đấu 80% doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đảng viên và 50% các doanh nghiệp có từ 300 công nhân trở lên hình thành tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá và bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm, đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ; 100% cán bộ chủ chốt cơ sở đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và có trình độ chuyên môn bậc đại học. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 770 đảng viên.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực quan trọng về: chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; kinh tế - tài chính; hành chính - tư pháp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng chính phủ; đồng chí Huỳnh Thị Nhân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và góp ý của Đại hội để chỉ đạo chỉnh lý văn kiện ban hành; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân, phát huy những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, tiếp tục tinh thần tiến công cách mạng, đoàn kết thống nhất quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, xây dựng quận Tân Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Thông báo