Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2000 – 2005)

Kính thưa: 

  • Đồng chí Đoàn Lê Hương – UVTV Thành ủy Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.
  •  Các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.
  •  Các đồng chí cách mạng lão thành, các mẹ Việt anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang.
  • Các vị khách quý,
  •  Kính thưa Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã thực hiện đúng chương trình, nội dung đã đề ra, hôm nay Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Trong thời gian tiến hành đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nhất trí, đóng góp nhiều ý kiến xác thực và đã nhất trí thông qua báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII, thống nhất với những đánh giá về những kết quả thành tựu, những tồn tại thiếu sót cũng như những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi, góp ý bổ sung một số nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể và nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2000 – 2005 của Đảng bộ quận.

Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VIII, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong quận vào các dự thảo văn kiện trình đại hội IX của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố lần thứ VII, Đảng bộ quận lần thứ VIII.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội rất vinh dự và trân trọng với ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đoàn Lê Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy/Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, là đ/c được Ban Thường vụ Thành ủy phân công trực tiếp phụ trách Đảng bộ quận Gò Vấp. Những ý kiến đó đã giúp cho đại hội đánh giá đầy đủ hơn những việc làm được và chưa được của Đảng bộ và nhân dân quận Gò Vấp trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ thêm tiềm năng, thế mạnh và phương hướng nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, vươn lên xứng đáng là vị trí một quận của thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ phát triển mới.

Đại hội đã phát huy dân chủ, giới thiệu, lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận gồm những đồng chí tiêu biểu cho Đảng bộ về phẩm chất, năng lực, có uy tín, đoàn kết, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII gồm các đồng chí có năng lực, uy tín và có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội cũng đã thể hiện sự nhất trí cao qua kết quả biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII, trong đó đặc biệt là phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2000 – 2005 với các nội dung và 20 chỉ tiêu chủ yếu, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết nhất trí, ra sức nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, xây dựng phát triển quận Gò Vấp vững bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Kính thưa Đại hội!

Góp phần cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII thành công tốt đẹp ngày hôm nay có sự đóng góp tích cực của toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể và nhân dân quận nhà đã chung sức chung lòng, đoàn kết nhất trí cùng nhau thực hiện tốt phương châm “Đảng vì dân – dân tin Đảng”. Quá trình chuẩn bị đại hội đã chứng minh sức mạnh toàn hệ thống chính trị cùng chăm lo xây dựng Đảng bộ, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ ngang tầm với thời kỳ mới.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Đảng bộ quận đã được Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, tổ công tác Đại hội Đảng Thành ủy mà trực tiếp là đồng chí Đoàn Lê Hương – UVTV Thành ủy/Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã quan tâm theo dõi chỉ đạo Đại hội thành công. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin được chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, các đồng chí cách mạng lão thành, Cựu chiến binh, hưu trí, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy các thời kỳ, các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể và nhân dân quận nhà đã góp nhiều công sức cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn các cơ quan đơn vị, các cán bộ công nhân viên, chiến sĩ đã tích cực phục vụ đại hội, cảm ơn các đơn vị đã gởi những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng. Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã quan tâm thông tin kết quả đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII đã thể hiện đúng ý nghĩa là đại hội của “Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới” kết quả thành công của đại hội hôm nay sẽ tạo thêm sức mạnh cho Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ mới trong việc tổ chức quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII đã đề ra. Trước mắt chúng ta thuận lợi có nhiều khó khăn cũng không nhỏ, nhưng với tinh thần cách mạng tiến công, chúng ta vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII và Đại hội lần thứ IX của Đảng, quyết tâm góp phần cùng đất nước phát triển nhanh và bền vững khi bước vào thế kỷ 21.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ VIII, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu nhiều sức khỏe và thắng lợi.

XIN CÁM ƠN TOÀN THỂ ĐẠI HỘI

Thông báo