Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ Gò Vấp lần thứ I

PHẦN THỨ NHẤT

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH QUẬN GÒ VẤP TRONG 2 NĂM QUA

1) Vị trí và tính chất:

Quận Gò Vấp với dân số hơn 120 ngàn người, là 01 Quận ở về phía Bắc và Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích 2.470 ha, hiện nay đã được tổ chức thành 17 Phường, trong đó có 8 Phường đô thị và 9 Phường nông thôn ven.

Trước ngày Miền Nam hoàn toàn được hoàn thành giải phóng, khắp các nơi trong Quận, Mỹ Ngụy đã dựng lên 01 vành đai quân sự để bảo vệ Sài Gòn hang ổ cuối cùng của chúng. Với những mạng lưới đồn bót chằng chịt, những kho tàng lớn lao, một sân bay Tân Sơn Nhất khổng lồ và những cơ xưởng quân sự quan trọng có khả năng chi phối chiến tranh cho cả chiến trường Đông Dương.

Đồng thời, trong toàn Quận cũng là nơi địch đã bố trí nhiều mạng lưới Công an, do thám, gián điệp, đãng phái chính trị phản động để kèm kẹp nhân dân, đánh phá cơ sở Cách mạng. Chẳng những thế, địch còn bố trí 01 vành đai cư trú của hơn 40 ngàn đồng bào Thiên chúa giáo di cư với ý đồ chính trị.

Bộ máy chiến tranh của địch đến đâu, thì tại đó đã kéo theo nhiều ổ chứa mại dâm, xì ke, ma túy, cao bồi, du đãng đã ảnh hưởng đến 01 số thanh niên nam, nữ tại chỗ với những địa danh mang nhiều tai tiếng.

Về phía nhân dân trong quận, đại bộ phận là nhân dân lao động Thành thị và nông thôn. Nhiều nơi vốn có truyền thống Cách mạng, ngay trong thời kỳ đấu tranh bí mật trước Cách mạng tháng 8/45, những phong trào đấu tranh của công dân và nông dân đã nổ ra liên tục, gắn liền với trước, trong và sau cuộc Cách mạng Nam kỳ khởi nghĩa năm 1940 của phong trào công nhân Ba Son và phong trào nông dân ở 18 thôn vườn trầu.

Ngay trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quận Gò Vấp là một trong những nơi tại Thành phố Sài Sòn – Gia Định mà Đảng bộ và nhân dân đã anh dũng nổ súng chống thực dân Pháp đầu tiên trong Nam bộ với những mặt trận kéo dài đã làm cho địch phải kiếp sợi như: Mặt trận Cầu Hang, Ngã Ba Chú Ía, cầu An Nhơn v..v … và cũng là hành lang hoạt động bảo vệ và địa bàn tiến công của chiến khu cách mạng An Phú Đông.

Suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ, tuy là nơi sớm bị địch tạm chiến, nhưng các hoạt động Cách mạng vẫn liên tục, đã có nhiều phong trào quần chúng đấu tranh chống lại những âm mưu thủ đoạn của địch, ủng hộ nuôi chứa cán bộ, Chiến sĩ, tham gia diệt cá phá kiềm giành làm chủ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở và phát triển phong trào Cách mạng.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vào mùa xuân năm 1975, chính nhờ ở truyền thống Cách mạng sẵn có của Đảng bộ và nhân dân đã góp phần giải phóng nhanh chóng và trọn vẹn quận nhà.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân trong toàn quận đã dồn những nỗ lực cùng với phong trào Cách mạng của cả Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn cả nước thống nhất, tiến hành cuộc Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa và Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội

2) Một số mặt công tác đã thực hiện:

Hai năm qua toàn Đảng bộ và nhân dân trong Quận đã khắc phục mọi khó khăn được sự chi viện của Thành phố, chúng ta đã thực hiện những vấn đề sau đây:

a) Về an ninh chính trị và trật tự xã hội:

Ngay sau ngày Miền nam hoàn toàn Giải phóng, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và sự ủng hộ tham gia của quần chúng. Tuy nhiều mặt còn khó khăn về điều kiện chủ quan và khách quan, nhưng cũng đã khắc phục được. Tình hình về Chính trị, xã hội từng bước đi vào ổn định và củng cố hơn.

Chính quyền Cách mạng được nhanh chóng xây dựng dần dần ổn định từ quận đến xã, ấp (Lúc này quận có 3 xã Đô thị hóa và 5 xã nông thôn ven) Các đoàn thể Cách mạng của quần chúng được hình thành, đã tập hợp và kết nạp đông đảo quần chúng tốt vào hội viên, đoàn viên (Công, Nông, Thanh, Phụ). Quyền làm chủ tập thể bước đầu được thực hiện chính quyền đã tổ chức nhiều cuộc tự phê bình để quần chúng đóng góp xây dựng: Cuộc bầu cử Quốc hội tháng 04/1976 và cuộc bầu cử HĐND quận, Thành phố trong tháng 05/1977, đồng bào cử tri đã đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, hoàn toàn nhất trí tán thành những cuộc bầu cử như vậy.

Gần 30.000 sĩ quan  binh lính và nhân viên ngụy quyền tan rã tại chỗ, được ta tổ chức học tập, cải tạo học tập cải tạo 97% đã được phục hồi quyền công dân. Những hoạt động phá hoại hiện hành (trộm cướp giết người) thỉnh thoảng còn xảy ra trong vài trường hợp một số nơi trong quận. Phần lớn là bọn cao bồi lưu manh và binh lính ngụy.

Một vài hoạt động của tổ chức Dân quân phục quốc chống phá xuyên tạc Cách mạng. Nhờ sự giúp đỡ của nhân dân ta đã bắt được hàng trăm tên. Có cả thiếu tá chỉ huy của tổ chức này.

Trên 5000 tệ nạn xã hội cũ là cao bồi, xì ke, ma túy, chủ chứa, gái điếm (Có những nơi tập trung ăn chơi trụy lạc, mang những địa danh như: (Ngã 3 Chú Ía, Ngã 5 Chuồng Chó, Ngã 3 Cây Dừa, Đường Đất Đỏ) đã được học tập cải tạo bằng biện pháp dùng tổ chức đoàn thể quần chúng giáo dục (Phụ nữ, Thanh niên, và hàng trăm người bị đầu độc nặng nề được đưa đi cải tạo tập trung dài hạn. Hướng họ đi vào làm ăn lương thiện, sinh hoạt lành mạnh. Số đông đã tham gia lao động, tham gia sản xuất, đi hồi hương lập nghiệp kinh tế mới. Một số ít tham gia vào đoàn thể.

Trên 40.000 đồng bào Thiên chúa giáo di cư. Đã chịu ảnh hưởng đầu độc nặng về tư tưởng chống Cộng của Mỹ - Ngụy. Có những hoạt động chống đối Cách mạng. Sau ngày Giải phóng cũng là nơi thuận lợi cho bọn phản động ẩn núp tiếp tục chống đối Cách mạng.

Qua giáo dục phát triển của ta, đồng bào Thiên chúa giáo đã hưởng ứng tham gia các mặt công tác ở địa phương. Về vận động đi Kinh tế mới qua nhiều đợt cũng có khoảng 100 gia đình hưởng ứng ra đi. Đại bộ phận còn lại rất khó vận động hiện là diện đông đảo trong quần chúng cần phải đi Kinh tế mới.

b) Về chăm lo đời sống nhân dân:

- Công tác cứu đói vài giải quyết thất nghiệp:

Vấn đề gần 30 ngàn Ngụy quân, nhân viên Ngụy quyền tan rã tại chỗ là những gia đình trước đây chỉ dựa vào đồng lương của chồng con để sống hoặc làm những nghề buôn lậu, áp phe, gian thương.

Sau Giải phóng thì không còn hoạt động phù hợp nên có một số đã thất nghiệp. Số đông quần chúng làm nghề buôn bán nhỏ, không đủ sống. Thêm vào đó do chính sách chiến tranh hủy diệt, gom tát dần của địch dồn phần lớn nông dân ở nông thôn bỏ cả ruộng- vườn chạy vào sống chen chúc trong quận, không có công ăn việc làm, tình hình đó đã tạo ra cho nhiều gia đình thất nghiệp, đói. Lúc bấy giờ chỉ đạo của Đảng là bằng mọi cách khắc phục khó khăn giải quyết không để xảy ra người dân chết vì đói. Được sự chi viện của Thành ủy ta đã tổ chức cứu đói đưa gạo đến tận tay nhân dân gần 2 ngàn tấn, đã cứu cho 307.064 lược người, song song biện pháp thông qua các đoàn thể quần chúng ta đã phát động trong trào chia cơm xẻ áo, lá lành đùm lá rách, tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong bà con xóm giềng. Phục hồi sản xuất, giải quyết công ăn việc làm.

Cùng với phong trào vận động đi hồi hương, giãn dân, đi xây dựng vùng Kinh tế mới ta đã đưa đi 37.937 người trong diện đang cứu đói và thất nghiệp đi lập nghiệp các vùng Kinh tế mới ở Tây Ninh và Sông Bé v..v … Nhờ đó đã căn bản giải quyết được nạn đói lúc bấy giờ. Đồng thời cũng đã vận động đưa đi được 3000 Thanh niên xung phong đi xây dựng các vùng Kinh tế mới.

c) Về khôi phục và phát triển sản xuất:

Đã khôi phục và xây dựng 01 mạng lưới kinh tế cụ thể qua các mặt như:

- Khôi phục sản xuất Tiểu, thủ công nghiệp:

Ngay từ những tháng đầu toàn quận đã có hơn 600 cơ sở sản xuất lớn nhỏ. Qua cải tạo và xây dựng đã hình thành được 68 tổ sản xuất và 3 Hợp tác xã (Cơ khí, nông cụ, may mặc), 03 Ban vận động Hợp tác xã sản xuất trong các ngành khác. Ngành đang phát triển là: dệt chiếu cói, đan mây tre, may mặc, dệt thảm len, sơn mài. Các cơ sở này sản xuất vừa phục vụ tiêu dùng tại chỗ, một phần lớn cho các mặt hàng xuất khẩu.

Việc hoạt động các cơ sở sản xuất Tiểu, thủ công nghiệp trên đây; đã giải quyết được 4000 lao động. Nhưng hiện nay cũng còn một số ngành bị nhưng trệ hoạt động vì thiếu nguyên vật liệu như: Hóa chất, đồ nhôm, nhựa, chế biến thực phẩm. Riêng các lò bún, lò mì, cơ sở ép dầu v ..v… ngưng hoạt động hẳn vì không có nguyên vật liệu.

+ Về Nông nghiệp: Trong quận có 9 Phường có đất canh tác về Nông nghiệp, với diện tích hơn 550 héc-ta đất canh tác trồng trọt. Trước đây phần lớn diện tích đất trên chưa có điều kiện cải tiến canh tác và làm vụ Đông xuân. Qua phát động của các Đoàn thể được khuyết khích giúp đỡ của chính quyền và ngành Nông nghiệp, nông dân đã hăng hái nhiệt tình hưởng ứng, phấn đấu tự lực, khắc phục khó khăn về phân bón, nước mặn, tham gia làm Thủy lợi nạo vét kinh đắp bờ cản nước mặn với hàng trăm ngàn nhân công. Ngoài ra đã tiếp tục hoàn thành khoảng 50% công trình Thủy lợi nhỏ tuyến dài 19 cây số với 140.000 mét khối đất. Nhờ đó mà diện tích canh tác được mở rộng thêm, thời vụ tăng hơn, sản hưởng thu hoạch cũng tăng hơn trước, cụ thể là:

- Vụ Đông xuân trước đây chưa có, nay đã thực hiện được 96 héc ta.

- Lúa 2 vụ từ 100 héc ta nay đã đạt được 106 héc ta. Tăng 6%.

- Lúa 01 vụ từ 150 héc ta, nay đạt được 179 héc ta. Tăng 36,7%.

- Rau xanh - kế hoạch là 150 héc ta, đạt được 224,4 héc ta vượt chỉ tiêu 49,5%.

Ngoài ra ta còn quy động gần 300.000 ngày công phục vụ thủy lợi khu Kinh tế mới Nhị Xuân, Phạm Văn Hai.

+ Chăn nuôi: Quận có đàn heo 12.000 con, trong đó có thức ăn đang bị thiếu. Trong quí I/77 chỉ đạt 1/8 kế hoạch. Mặt khác giá cả thu mua chưa được hợp lý để khuyến khích chăn nuôi. Do đó tình hình chăn nuôi đã có chiều hướng giảm sút.

+Về Thông tin Văn hóa, Giáo dục và Y tế xã hội:

- Về Thông tin Văn hóa:

Sau Giải phóng, hệ thống Thông tin Văn hóa đã được xây dựng từ quận đến phường và thông suốt đến tận cơ sở và từng bước được củng cố chặt chẽ hơn. Ngành đã được đảm bảo được vai trò tuyên truyền chiều rộng được nhanh chóng và đều khắp trong quần chúng. Hoạt động rộng rãi và đáng chú ý nhất là các tổ đọc báo và quần chúng.

Đã xây dựng và phát triển được phong trào Văn nghệ nghiệp dư từ quận đến phường và Nhà trường, Xí nghiệp mỗi nơi đều có một đội tương đối được trao dồi về kỹ thuật, tiến bộ về quan điểm phục vụ. Đã tổ chức nhiều đợt phục vụ cho nhân dân và đóng góp nhiều tiết mục xuất khắc cho các cuộc Tổng hội diễn Thành phố. Cùng với hoạt động Văn nghệ, Đội chiếu phim của quận cũng thường xuyên góp phần phục vụ đồng bào tại địa phương và các vùng Kinh tế mới có đồng bào địa phương đến lập nghiệp.

Đồng thời chúng ta cũng thường xuyên vận động quần chúng đem nộp và không xem những loại sách báo, tranh ảnh đầu độc nhảm nhí của tàn dư Văn hóa Mỹ Ngụy để lại. Cùng với việc phong trào chống mê tín, dị đoan, thực hiện nếp sống mới

Nhưng nhìn chung hoạt động Thông tin Văn hóa có thời gian bị giảm sút, nhất là chưa làm tròn vai trò phản ánh trung thực, kịp thời những phong trào của quần chúng thực hiện các mặt chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước trên những phương tiện thông tin tuyên truyền, rộng rãi như báo chí đài truyền hình v. V… Và những hình thức tuyên truyền cổ động quần chúng cũng còn rất nghèo nàn. Gần đây từng bước có khắc phục được nhưng chỉ là bước đầu.

- Về Giáo dục – Y tế Xã hội:

Đã sớm công lập hóa 25 Trường tư, thực hiện miễn phí cho học sinh. Cùng với 28 Trường công. Nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy đều đổi mới. Đến nay tổ chức lại thành 21 Trường cấp 1 và 4 Trường cấp 2, đã giảng dạy cho 38.544 học sinh.

Về Bình dân học vụ, tính đến cuối năm 1976, toàn quận đã có 3.798 người được xóa nạn mù chữ, đạt tỷ lệ 96,40%. Số được xóa mù chữ đã chuyển dần qua học tập bổ túc Văn hóa.

Toàn quận cũng đã xây dựng được 5 Nhà trẻ, có khả năng nuôi dưỡng gần 150 trẻ em để giúp cho cán bộ và công nhân viên có nơi gởi con để an tâm làm việc.

- Về Y tế: Đã xây dựng  được màn lưới Y tế từ quận đến phường. Toàn quận có 01 phòng khám đa khoa, 3 phòng khám khu vực, một nhà Bảo sanh, 17 Trạm Y tế phường, 01 đội phòng dịch và phong trào vệ sinh bệnh cũng đã được thường xuyên phát động trong quần chúng cùng với việc tiến hành tiêm chủng ngừa bệnh đã được thực hiện với nhiều kết quả tốt. Đồng thời cũng được áp dụng phương pháp trị bệnh kết hợp giữa Đông và Tây y.

Chúng ta cũng đã quan tâm chữa trị những bệnh xã hội cho hàng 100 gái điếm, xì ke, ma túy.

Về mặt xã hội: Với quá trình thực hiện trong 2 năm qua, đến nay đã đạt được kết quả:

- Hoàn thành xét duyệt và lập thủ tục xác nhận cho 401 gia đình liệt sĩ.

- Thường xuyên chăm sóc và chuyển đạt trợ cấp 70 cán bộ, chiến sĩ hưu       trí, 12 cán bộ mất sức và 17 thương binh

Ngoài ra con góp phần trong cải tạo các tệ nạn xã hội trong toàn quận

+ Thể dục Thể thao:

Phong trào Thể dục Thể thao được phát động rộng trong nam nữ Thanh thiếu niên, nhất là tập thể dục vào buổi sáng, nhưng chỉ sôi nổi lúc đầu.

Về Thể thao phổ biến là bóng đá. Ở mỗi Phường và một số Xí nghiệp, cơ quan có đội Bóng đá. Các nới tụ tập để đấu giao hữu. Quận có sân Bóng đá là sân Đạt Đức, riêng quận cũng có tổ chức đi đấu giao hữu với 01 số nới ngoài quận.

c) Về Quân sự - Công an:

Là lực lượng Vũ trang nhân dân, công cụ chuyên chính vô sản của Đảng. Bộ đội địa phương và Công an võ trang được củng cố từng bước về số lượng và chất lượng, đã lần lượt thay thế các đơn vị chủ lực bảo vệ các mục tiêu trong quận. Cùng với phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc của quần chúng và lập nhiều thành tích trong truy quét, trấn áp địch, bảo vệ An ninh chánh trị, trật tự trị an, hoàn thành công tác nghĩa vụ năm 1976.

d) Về xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền chuyên chính vô sản:

Qua 2 năm xây dựng chính quyền, Đảng bộ ta đã trưởng thành nhanh chóng, từ lúc đầu không đầy 100 Đảng viên, dần dần đã được phát triển về lực lượng. Với nguồn chi viện của Thành ủy và phát triển tại chỗ. Hiện nay toàn quận đã có hơn 400 Đảng viên khắp 17 Phường và trong 01 số Ban ngành đều có chi bộ, chỉ còn một số Ban, Ngành, quận phải tổ chức chi bộ ghép, vì thiếu Đảng viên. Về chất lượng cũng được nâng lên 01 mức đáng kể cả về chánh trị lẫn trình độ quản lý kinh tế, Kỹ thuật.

Toàn quận đã từng bước kiện toàn các cấp ủy Đảng. Nhiều chi bộ đã trưởng thành, có khả năng lãnh đạo toàn diện, biết vạch chương trình công tác hằng tuần, hàng tháng, giữ được sinh hoạt chị bộ định kỳ.

Mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng từng bước được cải thiện, lòng tin của quần chúng đối với Đảng được củng cố hơn.

Các tổ chức trong hệ thống chuyên chính vô sản được chấn chỉnh 01 bước. Bộ máy chính quyền từ quận đến phường đã từng bước đảm đương được công việc quản lý kinh tế, đời sống Văn hóa Xã hội.

Nhưng với công việc ngày càng nhiều, cán bộ chưa được bồi dưỡng giáo dục có hệ thống đồng bộ, nhiều thủ tục chưa được quy định thống nhất, nên nảy sinh ra tùy tiện gây phiền hà cho nhân dân. Các tổ chức Thanh tra, kiểm sát, tòa án triển khai còn chậm. Ý thức quyền làm chủ tập thể của quần chúng mới được phát huy, nhưng cần phải được giáo dục sâu sắc hơn.

Các đoàn thể Cách mạng đã tập hợp được 590 Đoàn viên TNCSHCM; 5547 Hội viên Thanh niên; 9954 đội viên Thiếu niên tiền phong; 14.943 Hội viên Phụ nữ; 1742 Hội viên nông hội và 850 Đoàn viên Công đoàn.

Các Đoàn thể đã làm nòng cốt trong các phong trào vận động Cách mạng sôi nổi và liên tục, tuy nhiên nhìn chung còn yếu chưa lôi cuốn được đông đảo quần chúng trung bình, nhất là bộ phận quần chúng chậm tiến.

Phương thức hoạt động của các Đoàn thể có khuynh hướng hành chính, chưa thật sâu sắc phát động, bàn bạc và giáo dục quần chúng để vận động quần chúng.

Nhìn chung công tác tổ chức và xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền và các Đoàn thể trong 2 năm qua có nhiều cố gắng. Tuy nhiên vì đội ngũ cán bộ Đảng viên trong Quận do nhiều nguồn đến nên đều gặp khó khăn bước đầu, nhưng dần dần đều đảm bảo công tác tốt.

3) ĐÁNG GIÁ CHUNG VÀ TỒN TẠI:

Những thành quả của tình hình các mặt trên đây đã chứng minh quá trình đấu tranh và trưởng thành của Đảng bộ quận nhà, đã tạo nên sự chuyển biến quan trọng về mặt tư tưởng và đời sống kinh tế, văn hóa xã hội trong từng lớp quần chúng.

Chính quyền Cách mạng ngày càng được củng cố, tình hình An ninh chính trị và trật tự xã hội từng bước được ổn định, các Đoàn thể quần chúng được củng cố và phát triển.

Các cơ sở Tiểu thủ công nghiệp được dần dần khôi phục sản xuất và đưa vào hoạt động bình thường. Nông nghiệp có mở rộng và tăng vụ, tăng sản lượng, chăn nuôi và duy trì.

Phân bố lực lượng lao động, giải quyết công ăn việc làm cho quần chúng.

Về Văn hóa, Y tế và Xã hội: Đã đạt được những kết quả lớn trong công tác thanh toán tàn dư văn hóa xã hội cũ. Đang từng bước xây dựng nền văn hóa mới, con người mới Xã hội Chủ nghĩa.

Nhưng hiện nay còn những mặt tồn tại về chủ quan và khách quan là:

+ Về Chủ quan:

- Cán bộ đã thiếu lại yếu; có một vài trường hợp bố trí chưa hợp lý. Cán bộ một phần lớn là từ các nơi bổ sung đến. Trình độ cán bộ nhận thức chưa theo kịp với tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới của Cách mạng.

- Lề lối làm việc còn lượm thượm, thiếu kế hoạch, chức năng nhiệm vụ chưa rõ ràng.

- Một Đảng viên cán bộ thoái hóa, có trạng thái tư tưởng nghỉ ngơi, xả hơi làm giảm uy tín trong quần chúng.

+ Về khách quan:

- Sản xuất còn manh mún, phân tán, nhiều ngành nghề khác nhau. Tiểu chủ còn nắm nhiều phương tiện sản xuất.

- Về quản lý kinh tế chưa được phân cấp rõ ràng.

- Nguyên vật liệu sản xuất, phân bón thức ăn gia súc thiếu kém. Quận chưa có khả năng tự lực.

- Lực lượng lao động chưa được phân bố hợp lý.

- Các ngành có liên quan về kinh tế và tài chánh  tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa chưa được chặt chẽ.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ MỤC TIÊU TRONG 2 NĂM

1977- 1978


Dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.

Căn cứ vào những đặc điểm tình hình và những tồn tại của quận trong 2 năm qua.

Nhiệm vụ và mục tiêu của quận được xác định là xây dựng 01 quận công, Nông nghiệp, mà Công nghiệp là chính. Cụ thể qua các mặt công tác trong 2 năm 1977 – 1987 như sau:

1) Tập trung lực lượng tiến hành cải tạo Tiểu thủ Công nghiệp:

Mục tiêu cải tạo và xây dựng Tiểu thủ Công nghiệp, thủ Công nghiệp là sắp xếp tổ chức các Ngành Tiểu thủ Công nghiệp đi vào làm ăn tập thể dưới hình thức: Tổ sản xuất, và Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp, hình thành các nhóm sản phẩm, hoạt động theo quy hoạch và kế hoạch Nhà nước. Chủ yếu nhằm vào các Ngành nghề dùng nguyên liệu trong nước làm ra sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

+ Về Tiểu Công nghiệp:

Trong Quận có nhiều cơ sở Tiểu thủ công nghiệp với những Ngành nghề khác nhau, trong đó có 01 số ngành lớn là:

Ngành dệt vải: Hiện có 757 máy dệt đang làm ăn trong hình thức Tổ hợp làm ăn gia công cho Nhà nước. Với số máy hiện nay có khả năng dệt 6 triệu mét vải bóng hoặc 12 triệu mét vải tám và 01 triệu rưởi mét vải mùng trong năm. Nhưng kế hoạch gia công chỉ được lãnh dưới ½ khả năng.

Số máy này hiện phân tán trong các hộ nhân dân tại Phường 2: 530 máy, Phường 11: 227 máy.

Kế hoạch 2 năm tới sẽ thành lập 3, Hợp tác xã sản xuất, trước mắt tùy theo quan hệ thuận lợi của các xã viên với quy mô từ 100 đến 200 máy. Lấy Phường 2 làm thí điểm.

Đề nghị Sở Công nghiệp có kế hoạch cho các cơ sở này được lãnh gia công. Với xí nghiệp dệt 12 thay vì trước đây nhận nơi khác.

- Ngành may mặc:

Toàn Quận hiện có khả năng quy động 839 máy may và 8 máy vắt sổ. Nhưng chỉ có 403 máy may và 8 máy vắt sổ làm ăn tập thể trong các tổ hợp. Còn bao nhiêu vần còn làm ăn lẻ tẻ, các tổ hợp này đang làm tại các Phường: 1, 5, 8, 9, 11, 12, 17. Hướng 2 năm tới sẽ thành lập 3 Hợp tác xã may mặc theo quan hệ thuận lợi của các xã viên và mỗi Hợp tác xã phải trang bị thêm máy cắt.

- Ngành chế biến thực phẩm:

+ Ngành nước tương: Hiện có 7 cơ sở sản xuất nước tương, sản lượng hàng năm trên 7 triệu lít. Trong đó có 2 cơ sở xin hiến (Đại Thành, Dũ Chành).

Kế hoạch tới Quận sẽ nhận 2 cơ sở hiến làm xí nghiệp Quốc doanh và đề nghị Thành phố giao cơ sở nước tương 2, Con Bướm về quận quản lý. 05 cơ sở còn lại đề nghị trên cung ứng nguyên vật liệu để tiếp tục điều hòa hoạt động sản xuất thành phẩm cung cấp cho toàn Thành, hoặc nghiên cứu điều đi đến những nơi thuận lợi.

+ Ngành bánh mì: Có tất cả 14 lò, khả năng vừa đủ cung cấp cho yêu cầu tiêu dùng trong quận hầu hết làm ăn cho Nhà nước do Phòng Thương nghiệp quản lý, nhưng thường gặp tình trạng thiếu bột nên ngưng hoạt động.

Có 01 xin hiến, quận nghiên cứu để xây dựng Nhà Quốc doanh.

+ Ngành ép dầu phộng: Hiện có 06 cơ sở ép dầu phộng có nhiều phương tiện máy móc, nhưng thời gian không mua được đậu, nên phải ngưng hoạt động. Là 01 ngành sản xuất rất cần thiết vừa có dầu để cung cấp thực phẩm, vừa có xác dầu để cung cấp chế biến nước tương, thực phẩm gia súc, nhiều loại khác và làm phân bón. Với các cơ sở hiện có quận sẽ nhận để lại phân nửa; và vận động hợp doanh.

Đề nghị Thành phố: Quan hệ hợp đồng hai chiều với các Tỉnh để được đậu và tiêu thị dầu. Đồng thời cũng bảo đảm được hoạt động sản xuất đều đặn. Còn phân nửa số cơ sở đề nghị Thành phố phân bố đến những nơi phù hợp.

+ Ngành cơ khí:

Hiện nay toàn quận có 07 cơ sở:

- Sản xuất bật lửa (Xí nghiệp tư doanh).

- Dây đồng vụn.

- Thùng nước, đồ nhôm (Tổ hợp)

- Sản xuất máy Apatit và nghiền búa (Hợp tác xã)

- Sửa chữa Anto (Tổ hợp) và sửa chữa Anto của quận

- Làm sườn xe đạp (Tổ hợp)

Đối với các cơ sở Xí nghiệp tư doanh nhỏ nay, quận sẽ vận động công tư hợp doanh và đề nghị Thành phố phân cấp quản lý.

- Hợp thức hóa Quốc doanh cơ sở sữa xe của Quận

- Đối với các cơ sở Thùng nước, làm đồ nhôm và làm sườn xe đạp đều giữ nguyên Tổ hợp, ta có biện pháp quản lý giá cả.

+ Ngành hóa chất

- Có các ngành:

- Chế tạo đồ dùng bằng cao su

- Bông gòn thấm nước và băng vệ sinh đang làm ăn dưới hình thức tổ hợp

Hướng tới ngành chế tạo đồ dùng Cao su tổ chức thành Tổ hợp và các tổ hợp Bông gòn thấm nước vận động đưa lên Hợp tác xã.

- Ngành cưa xẻ làm đồ gỗ:

Có tất cả là 3 cơ sở cưa xẻ cây gỗ và 14 cơ sở làm đồ gỗ. Trong đó có 3 cơ sở tập thể với 71 lao động và 14 cơ sở cá thể, tư doanh với 157 lao động. Hầu hết làm ăn gia công với Nhà nước, sản xuất những đồ dùng trong nhà, cơ quan, bao bì xuất khẩu, xẻ gỗ gia công, đóng quan tài v.v…

Nhiều cơ sở được trang thiết bị khá quy mô.

Khả năng cưa xẻ hàng năm trên 2.000 mét khối. Nếu tăng ca làm thì có khả năng đạt được kế hoạch 5000 mét khối do Thành phố trao cho trong năm 1978.

Hướng tới là vận động công tư hợp doanh đối với các trại cưa. Còn bao nhiêu cơ sở làm đồ mộc thì vận động thành Hợp tác xã.

- Ngành Thủ công nghiệp:

+ Dệt chiếu cói:

Hiện có khoảng 400 công nhân sản xuất lẻ tẻ, khả năng sản xuất 400.000m2/năm. Hiện nay đang nằm ở Phường 6 và Phường 9, Phường 6 có 10 mẫu trồng cói để cung cấp, nhưng không đủ cói đay.

Kế hoạch sẽ thành lập 01 Hợp tác xã thí điểm dệt chiếu cói và hoàn chỉnh thành phẩm do Phòng Công nghiệp chịu trách nhiệm.

+ Sơn mài:

Có 2 cơ sở Phường 2, Phường 17. Có 150 nhân công khả năng xuất 200.000đ/năm, các mặt hàng có giá trị xuất khẩu.

Kế hoạch vận động thành lập 2 Hợp tác xã.

+ Thảm len: Có 01 cơ sở, 40 lao động. Năng suất 500m2/năm. Có khả năng lên đến 1000m2.

Kế hoạch xây dựng một Hợp tác xã

+ Đan mây, tre, lá: Có khoảng 200 lao động. Ở các Phường 13, 14, 16. Sản lượng giá trị trên 400.000đ/năm. Sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu, đưa ngành này về cho lực lượng lao động phụ trong gia đình.

+ Nông cụ cầm tay: Hiện có 01 Hợp tác xã có 63 người phương hướng tới là tiếp tục hoàn chỉnh tổ chức Phòng Công nghiệp phải thường xuyên kiểm tra thành phẩm.

Đối với các Tổ hợp và Hợp tác xã sản xuất. Phòng Công nghiệp phải thường xuyên có kế hoạch kiểm tra lao động, quản lý vật tư, sản phẩm giá cả. Mạnh dạn giải quyết số lao động thừa so với kế hoạch sản xuất.

2) Cải tạo xây dựng Thương nghiệp:

Trong quận có 01 hộ Tư sản Thương nghiệp, 1613 hộ Tiểu thương và hơn 4000 bán hàng rong. Số này có 01 số tư sản tự tiêu.

Kế hoạch đến cuối năm 1977, Quốc doanh 01 hộ Tư sản Thương nghiệp. Số 1613 hộ Tiểu thương, đến năm 1978 sẽ chuyển ra sản xuất và vận động đi vùng kinh tế mới là 60% và từ 05 đến 10% sẽ nghiên cứu sử dụng vào mạng lưới Thương nghiệp Quốc doanh. Còn 30% tiếp tục cải tạo trong năm 1979.

Để thực hiện yêu cầu này bằng biện pháp là:

- Đối với Tư sản Thương nghiệp, phải dùng biện pháp hành chính kết hợp với giáo dục để họ nhận rõ trách nhiệm đóng góp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa.

- Đối với Tiểu thương, Chủ yếu là dùng Tuyên truyền giáo dục của các đoàn thể làm cho họ nhận được trách nhiệm, để chuyển nghề Tiểu thương qua sản xuất. Hướng phát động cho họ đi hồi hương lập nghiệp vùng Kinh tế mới là chính. Tùy trường hợp có thể chuyển qua làm ăn sản xuất tại chỗ.

- Đối với Thương nghiệp Quốc doanh: Song song với công tác cải tạo Thương nghiệp tư nhân, việc xây dựng Thương nghiệp Quốc doanh và Hợp tác xã tiêu thị phải được khẩn trương thực hiện.

Toàn Quận xây dựng thành:

+ 10 Cửa hàng chuyên doanh với các ngành:

1) Cửa hàng Thủy sản

2) Cửa hàng Rau quả

3) Cửa hàng thịt gia súc gia cầm

4) Cửa hàng chất đốt

5) Cửa hàng ăn uống

6) Cửa hàng cơ khí điện máy

7) Cửa hàng Bách hóa

8) Cửa hàng vải sợi, may mặc

9) Cửa hàng thực phẩm công nghệ

10) Cửa hàng vật liệu xây dựng

- 03 cụm Thương nghiệp liên phường (tại Phường 5, 10, 14) sẽ kinh doanh các Ngành hàng giá cả thông thường, chất lượng trung bình, khách hàng đi xa không quá 1km 5. Ở đây có Cửa hàng Quốc doanh và Hợp tác xã tiêu thụ với các quầy hàng đủ bán các mặt hàng do 10 Cửa hàng quận phân phối đến.

Các Cửa hàng quận và cụm Thương nghiệp liên phường tiến đến phải quy hoạch tập trung trong khu vực thuận lợi. Quận đề nghị với Thành phố xin khu xá Lam Sơn để triển khai 10 Cửa hàng.

+ Tại mỗi phường có 01 Cửa hàng Hợp tác xã tiêu thụ và 4 điểm bán do Hợp tác xã điều hành, phục vụ nhân dân đi không quá 500 mét. Xây dựng mỗi Phường có 01 quầy hàng ăn uống.

+ Tại 4 chợ; Gò Vấp, Hạnh Thông Tây, An Nhơn và Xóm Mới. Phòng Thương nghiệp cùng với hiệp Hội chợ và ủy Ban Phường tại chỗ có kế hoạch sắp xếp dành từ ½ diện tích dùng cho quầy hàng Quốc doanh và quầy hàng Hợp tác xã. Chợ Gò Vấp do Phòng Thương nghiệp quản lý. Các chợ Hạnh Thông Tây, An Nhơn, Xóm Mới do Phường địa phương quản lý.

Việc mở rộng mạng lưới Thương nghiệp Quốc doanh cần phải được chuẩn bị chu đáo. Trước hết phải khẩn trương đào tạo ít nhất la 50 cán bộ: Trưởng, Phó và Thư ký kế toán Cửa hàng, bằng cách Phòng Thương nghiệp cùng với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các Hợp tác xã tiêu thụ, chọn người để đưa đi học. Sau đó tiếp tục chọn người để đưa đi đào tạo để đủ bố trí vào tổ chức các Cửa hàng, quầy hàng.

  Cải tạo ngành nào, phải xây dựng ngay ngành đó. Trong lúc chưa có đủ nhà cửa để quy hoạch cho các Cửa hàng và cụm Thương nghiệp, thì có thể sử dụng các cơ sở và phương tiện vừa cải tạo bằng trưng mua, trưng thu chuyển thành cơ sở Quốc doanh tại chỗ. Phòng Thương nghiệp cùng với Phòng Nhà đất có trách nhiệm chọn nhà.

3) Cải tạo và xây dựng Nông nghiệp:

Trong quận đã xóa bỏ 01 địa chủ, tịch thu 11 ha 90 mẫu ruộng. Ngoài ra còn 3 phần đất  của 3 người thuộc thành phần linh mục, Tư sản, phát canh thâu tô với 37 ha 50, đang tiếp tục thẩm tra để hoàn thành hồ sơ để báo cáo về Ủy ban Thành phố xử lý. Trong khi chờ đợi đã tiến hành xóa tô.

Vùng đất Nông nghiệp của quận chia làm 2 loại:

- Đất gò (trồng rau)       200 mẫu

- Đất triền (cấy lúa)        350 mẫu

Nhưng đất gò thì mùa nắng thiếu nước. Riêng đất triền thì ảnh hưởng dòng nước dơ ô nhiễm và mặn của sông Tham Lương thường gây thiệt hại mùa màng.

Nhiệm vụ 2 năm tới: Theo Kế hoạch của Thành phố là chuyển toàn bộ vùng đất này thành vùng sản xuất rau chuyên canh (không còn cấy lúa).

Biện pháp tới sẽ thành lập 2 Hợp tác xã trồng rau muống chuyên canh Phường 15 và 6. Sau hoàn chỉnh các kế hoạch có khả năng sản xuất từ 40 đến 50 ngàn tấn/năm (tính 10 vòng quây trong 01 năm).

Đối với vùng trồng rau cải còn lại 200 ha đất ruộng gò. Xây dựng tại phường 12, một Hợp tác xã sản xuất rau cải tùy theo vùng đất thuận lợi và quy mô thích hợp.

Tất cả những phần đất rau muống và rau cải chưa vào Hợp tác xã sản xuất. Thì cũng phải vận động hầu hết vào tổ chức làm ăn tập thể với hình thức Tổ sản xuất.

- Vẫn giữ y mười mẫu cói ở phường và phát triển thêm mười ha nữa dọc theo phía ngoài đê Thủy nông.

Để đảm bảo nhiệm vụ mục tiêu trên cần phải thực hiện các biện pháp là:

- Tiến hành phát động sâu rộng trong quần chúng làm cho mọi người nhận thức được yêu cầu và lợi ích của việc chuyển canh từ lúa qua trồng rau để vận động sự đồng tình và đóng góp sáng kiến của quần chúng.

- Phòng Nông nghiệp, Nông hội phải có hợp đồng chặt chẽ với Ban, Ngành có chức năng liên quan như: Phòng Lương thực, Thương nghiệp, Hợp tác xã tiêu thụ, Ngân hàng, Vật tư v..v…để có Kế hoạch chuẩn bị đầy đủ.

- Hợp tác xã tiêu thụ quận và phường có hợp đồng kế hoạch thu mua các loại rau đủ phân phối trong quận. Phần còn lại đề nghị công ty rau quả Thành phố ký hợp đồng thu mua.

+ Về Chăn nuôi:

- Về heo: Năm 1977 giữ vững đàn heo là 12 ngàn con, qua năm 1978, cố gắng nâng lên 20 ngàn con. Trong đó có 4.075 heo nái, 120 con heo nọc, 15.809 heo thịt. Khu vực quốc doanh hiện có 260 con, phấn đấu lên 700 con trong năm 1977 và đến cuối năm 1978 có là 2000 con. Sửa chữa lại cơ sở chăn nuôi Đạt Đức, nhà Trung tá Ngụy ở Phường 12, và một trại ở nhà linh mục Phường 13, chủ yếu là phát triển heo nái để sản xuất heo con cung cấp cho ngành chăn nuôi trong quận.

- Về trâu bò: Nuôi tốt trâu, bò, chống lạm sát gia súc, coi đó là một chỉ tiêu pháp lệnh khuyến khích những nhà chăn nuôi trâu bò nên tạo điều kiện nuôi thêm loại có sinh sản, giống tốt để có nhiều sức kéo cung cấp cho nông dân. Do đó trong lúc trâu bò chưa tập thể hóa, nhưng cần tổ chức vào các Tổ hợp cày kéo phục vụ cho Nông nghiệp. Hiện có 1.700 con cố gắng phát triển đến năm 1978 là 2000 con.

- : Phải có hướng nắm chặt tình hình nuôi cá tại các ao sẵn có và có hướng tiếp tục giữ vững và phát triển khả năng nuôi cá. Cần chú trọng đến khả năng ao, mương nuôi cá để tăng đến 30 ha. Phấn đấu đạt sản lượng 100 tấn cá/ năm vào năm 1979.

Riêng tại vùng được quy hoạch trồng rau chuyên canh nên kết hợp chặt chẽ với việc phát triển cơ sở chăn nuôi heo và nuôi cá.

- Gà, Vịt: Khuyến khích chăn nuôi gà vịt lẻ tẻ trong quần chúng bằng tự túc thực phẩm, gia súc là chính.

Chú trọng đến việc phát triển nuôi gà Công nghiệp với khả năng thường xuyên có 10.000 con gà trong quận.

d) Cải tạo và xây dựng 01 số ngành kinh tế khác:

1/ Giao thông Vận tải và Bưu điện:  

Phương hướng cải tạo và xây dựng ngành giao thông vận tải là xóa bỏ quyền chiếm hữu tư bản chủ nghĩa về các phương tiện giao thông vận tải. Cải tạo lối làm ăn cá thể, xây dựng mạng lưới giao thông xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh chóng lực lượng Quốc doanh công tư hợp doanh (cả vận tải hành khách) bảo đảm quá trình xuyên suốt phục vụ sản xuất đến lưu thông phân phối, phục vụ đời sống nhân dân, gắn chặt với An ninh Chính trị, trật tự xã hội.

Với phương hướng trên, hiện nay phương tiện giao thông vận tải do Quận quản lý gồm có:

- Xe lam chuyên hàng                          : 200 chiếc

- Xe Cyclo máy                                   : 197 chiếc

- Xe Bagát gắn máy                             : 54 chiếc

- Xe đò nhỏ Gò Vấp – An Phú Đông   : 07 chiếc  

Kế hoạch trong 2 năm là vận động ngành xe lam chuyên chở hàng thành 1 Hợp tác xã vận tải. Số còn lại vận động tổ chức thành tổ hợp.

Ngoài lực lượng vận tải trên, trong quận hiện có 370 xe Lam đưa rước khách tại 6 lộ trình trong quận hiện do Thành phố quản lý. Đề nghị Thành phố giao số xe Lam chuyên chở hành khách và số xe vận tải nặng trọng quận về cho quận quản lý.

+ Về công tác Thông tin Bưu điện, quận cùng với Thành phố xây dựng mạng lưới điện thoại đến tận các Ban Ngành, quận và các Phường để đảm bảo thông suốt, nhanh chóng, bí mật và an toàn. Chọn một địa điểm thích hợp theo yêu cầu xung quanh ngã 5 Chuồng  Chó để làm cơ sở Bưu điện Quận.

2/ Về xây dựng cơ bản:

Trong quận không có tư sản kinh doanh về xây dựng nhà cửa, mà chỉ có 12 hộ thầu nhỏ về xây dựng.

Hai năm 1977 – 1978 tập trung thực hiện các công trình phục vụ Nông nghiệp đã được Thành phố duyệt cấp kinh phí. Trước mắt là hoàn thành hệ thống Thủy nông của quận với những xây dựng công, cản theo đê, sửa chữa và xây dựng hệ thống giếng phục vụ vùng rau chuyên canh - và chăn nuôi gia súc.

Chú trọng đến việc tu bổ, sửa chữa các Trường học bị hư hỏng, bệnh xá của quận được khoảng khoát có tiện nghi tốt hơn. Và có kế hoạch xây dựng 01 Bệnh viện quận ít nhất 50 giường và cố gắng hoàn thành trong năm 1998, tu bổ và xây dựng vùng Thương nghiệp cho các Cửa hàng quận, cụm Thương nghiệp liên phường khai thông mương cống để thoát nước vào mùa mưa. Chọn nhà để sửa chữa thành 01 nhà Truyền thống, 01 Thư viện của quận. Nhà truyền thống đặc tại vùng đất Đình Thông Tây Hội và 01 Trường Mẫu giáo bằng sửa chữa nhà cũ. Ủy ban Quận và Phòng nhà đất tiếp tục lập dự trù xin kinh phí sửa chữa chợ Gò Vấp trong năm 1977 và có kế hoạch sửa chữa khu vực làm việc, nhà ở cho Quận ủy, UBND  và các Ban, Ngành, Quận với kinh phí đã được Thành phố chấp thuận.

Phòng Nhà đất, Phòng kế hoạch, Phòng Thương nghiệp, Giáo dục, Y tế tùy theo yêu cầu của từng ngành mà chịu trách nhiệm lên kế hoạch, lên đề án, lập dự trù đối với những công trình chưa được kinh phí.    

3/ Ngành quản lý Nhà đất:

Phương hướng chủ yếu là hoàn thành nhanh chóng việc cải tạo đối với các hộ tư sản kinh doanh về nhà đất, nhằm xóa bỏ kinh doanh bóc lột về nhà cửa, thực hiện quản lý thống nhất của Nhà nước về đất đai.

Hiện trong quận có:

- 3 hộ có nhà cửa cho mướn từ 37, 38 đến 84 căn nhà (159 căn)

- 10 hộ có nhà cho mướn từ 10 đến 27 căn nhà (228 căn nhà)

- 81 hộ có nhà cho mướn từ 2 căn đến 9 căn nhà (312 căn)

- 121 căn nhà phố thuộc Nhà nước quản lý

- 02 rạp hát và 01 khách sạn đã nghỉ hoạt động

Đối với các chủ nhà phố và 2 rạp hát, 01 khách sạn kể trên Phòng nhà đất và Ban cải tạo phải điều tra xác minh để đi đến kết luận từng trường hợp mà có thể vận động hiến hoạt trưng mua, trưng thu hay tịch thu do Ủy ban quận xét duyệt và báo cáo về Ủy ban Thành phố xử lý. Kế hoạch thực hiện phải hoàn tất từ nay đến cuối năm 1977.

Mặt khác, phòng Nhà đất cần phải kết hợp với Ủy ban Nhân dân phường để điều tra năm chắc tình hình nhà cửa của các chùa, nhà thờ sử dụng ngoài phạm vi thờ cúng, hành đạo để có kế hoạch vận động hiến. Song song theo đó tiến hành việc điều tra nắm chắc tình hình đất đai do các cơ quan quản lý, tiếp tục điều tra và có kết luận với các biểu hiện này.

Phòng Nhà đất tiếp tục điều tra nắm vững tình hình nhà cửa các Trại gia binh Ngụy, quản lý chặt chẽ những nhà đã đi rồi và ngay những nhà chưa đi, để đảm bảo khi địa phương phát động đi lập nghiệp, trách nhiệm quản lý của phòng bảo quản nhà cửa không bị hư phá. Đồng thời điều tra nắm rõ tất cả nhà thuộc diện Nhà nước quản lý để giúp cho Quận ủy, ủy ban Quận có kế hoạch phân phối giải quyết nhà làm việc cho các cơ quan cấp phường, nhà ở cho cán bộ, công nhân viên theo tiêu chuẩn chính sách.

Đối với đất đai xung quanh căn cứ Quân sự, trước đây địch sử dụng quá nhiều với những vùng đất còn bỏ trống. Đề nghị Thành phố có phát biểu với cắc cơ quan Quân sự nghiên cứu giao lại những phần đất còn bỏ trống đó cho địa phương canh tác.

Đối với đất nghĩa địa, hiện nay toàn quận có đến khoảng gần 60 ha đất đai sử dụng vào việc xây dựng nghĩa trang và đất thổ mộ tư nhân từ 20 mồ mả trở lên. Trong khi chờ đợi chỉ đạo của Thành phố về bước cải tạo đất đai nghĩa trang. Đề nghị Sở Thương binh xã hội tạm thời có quy định chỉ sử dụng 2 nghĩa trang Bắc Việt Phường 17, Vận Thọ Phường 11 và có kế hoạch hạn chế những đám tang từ quận khác đưa đến.

- Công tác Ngân hàng:

Làm tốt công tác quản lý tiền tệ, đẩy mạng thu tiền mặt, kiểm soát chặt chẽ chi tiền mặt hợp lý hạn chế bớt khối lượng tiền mặt trong lưu thông để củng cố sức mua của đồng tiền, góp phần ổn định vật giá thị trường.

Cải tiến và mở rộng công tác tín dụng, ra sức quản lý và huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi đảm bảo vốn tín dụng cho các ngành sản xuất, lưu thông, đặc biệt chú trọng khu vực kinh tế, Quốc doanh, Hợp tác xã, tổ hợp sản xuất thông qua công tác tín dụng để phát huy mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng cải tạo và xây dựng Xã hội Chủ nghĩa chống lãng phí vật tư, lao động.

Đẩy mạnh và mở rộng công tác thanh toán, tất cả các cơ quan, đơn vị, Xí nghiệp Hợp tác xã, Tổ sản xuất và tư nhân có mở tài khoản vào nhằm nhất thiết phải qua Ngân hàng bằng hình thức chuyển khoản, thích hợp.

Nhanh chóng mở rộng mạng lưới tổ chức, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng gởi tiền tiết kiệm.

Phấn đấu cùng Ngành, Tài chính, Thương nghiệp, Vật giá, trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, lưu thông quản lý thị trường để kéo giá xuống để dần dần đi vào ổn định.

Với nhiệm vụ và mục tiêu trên Ngành Ngân hàng xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện.

- Công tác Tài chính:

Công tác tài chính phải bảo đảm tốt nguồn vốn cho các cơ sở quốc doanh, cho nguồn máy chuyên chính vô sản hoạt động có hiệu lực, làm tốt vai trò kiểm tra mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, các cấp hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị kinh tế, cơ sở mới hình thành. Quản lý chặt chẽ tài sản và ngân sách, khai thác tốt khả năng tiềm tàng của nền kinh tế, đẩy mạnh tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, tận dụng, giảm chi hợp lý, tận dụng thành quả công tác cải tạo Xã hội Chủ nghĩa, quản lý vật liệu xây dựng phế phẩm thuộc tài sản Nhà nước.

II

BỐ TRÍ LẠI LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG, TIẾP TỤC
  GIẢI QUYẾT NẠN THẤT NGHIỆP, VẬN ĐỘNG
 ĐỒNG BÀO ĐI XÂY DỰNG KINH TẾ MỚI,
 ỔN ĐỊNH VÀ TỪNG BƯỚC CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG
 NHÂN DÂN LAO ĐỘNG


  Nhằm thực hiện phân bố lại lực lượng lao động, bố trí lại dân cư một cách hợp lý, tạo điều kiện cho mọi người có sức lao động, có công ăn việc làm, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống góp phần xây dựng Thành phố, xây dựng đất nước trong 2 năm 1977- 1978 và một phần năm 1979. Hiện nay qua điều tra cơ bản, toàn quận có 66.879 người trong lứa tuổi lao động, gồm có Nam = 30.449 người, Nữ =  36.430 người.

- Lao động trong khu vực tư doanh là                         = 3.311 người

- Lao động trong khu vực tổ hợp tác và  Hợp

tác xã sản xuất là                                                      = 3.900 người

- Lao động trong cá thể là                                           = 26.127 người

- Lao động trong các cơ quan Trung ương quản lý là   = 3.400 người

- Lao động trong các cơ quan Thành  quản lý             = 5.231 người

- Học sinh lứa tuổi lao động là                                    =  4.043 người

- Nội trợ là                                                                 = 6.831 người

- Số chưa có việc làm và bán thất nghiệp là                 = 14.027 người

Trong số lao động cá thể cơ 1.613 hộ tiểu thương và hơn 4 ngàn người buôn bán hàng rong.

Với tình hình trên, quận Đảng bộ sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện Nghị quyết của Thành ủy trong 2 năm 1977-1978 vận động đưa đi là 40.000 người. Với điều kiện vận động đi hồi hương tùy theo thực tế của quần chúng còn đại bộ phận là vận động đi lập nghiệp Vùng kinh tế mới.

Đối tượng vận động đưa đi là:

- Trong đồng bào Thiên chúa giáo

- Trong đồng bào người Hoa

- Các sĩ quan Ngụy đã cải tạo trở về gia đình Ngụy quân, Ngụy quyền.

- Giới tiểu thương

- Những cơ sở sản xuất phù hợp với nguồn nguyên vật liệu vùng Kinh tế mới như: chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc v.v…

Đề nghị Thành phố ngưng cho di chuyển cư trú qua lại giữa các quận trong Thành phố trong thời gian khẩn trương vận động quần chúng đưa đi kinh tế mới.

Chỉ tiêu phấn đấu vận động đưa đi cụ thể trong 2 năm cho các phường là:

PHƯỜNG

Tổng số dân

Năm 1977

Năm 1978

TỔNG SỐ

Kinh tế  mới

Kinh tế mới

1

5.472

500

800

1.300

2

6.220

400

600

1.000

3

6.390

500

900

1.400

4

5.295

350

650

1.000

5

6.614

800

1.400

2.200

6

4.039

600

900

1.500

7

6.627

700

1.300

2.000

8

7.427

700

1.300

2.000

9

6.298

700

1.300

2.000

10

9.773

800

1.400

2.200

11

6.819

600

900

1.500

12

1.0882

900

21.600

2.500

13

6.226

1.200

2.300

3.500

14

8.199

1.250

2.750

4.000

15

9.845

1.700

2.800

4.500

16

7.650

1.050

2.450

3.500

17

7.000

650

1.350

2.000

TỔNG CỘNG

38.100

Quận lấy Phường 15 làm phường điểm.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, phải tích cực giải quyết các biện pháp cụ thể sau đây:

1/ Phải tiến hành bằng phương pháp giáo dục là chủ yếu.

Đi sâu từng gia đình, từng người để vận động, làm cho quần chúng tự giác thực hiện chủ trương của Đảng, của chính quyền Cách mạng, có sự góp ý kiến bình nghị của đồng bào địa phương, nhất là tổ dân phố.

Tất cả Đảng viên, cán bộ nhân dân trong quận đều phải nhận thức sâu sắc rằng đây là cuộc chiến đấu  mới biểu thị lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội. Đây là chủ trương có tính chất chiến lược gắn liền với cải tạo Công thương nghiệp tư bản tư doanh, gắn liền với việc xây dựng và cải tạo quy hoạch Thành phố lên văn minh, hiện đại. Đây là con đường đúng đắn nhất để giải quyết tình trạng không có công ăn việc làm, ổn định đời sống và trật tự trị an.

Trường hợp một số đồng bào trong diện phải đi nếu không chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị của chính quyền, sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế hoặc hành chính để thực hiện cho kỳ được - sự phân công lao động mới, kết hợp lại sự bố trí hợp lý dân cư.

Công tác tuyên truyền vận động phải hợp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan tuyên truyền với các đoàn thể quần chúng: Công, Nông, Thanh, Phụ, Mặt trận, các tổ chức này phải xem đây là một trong những công tác chủ yếu của mình, tác động liên tục, mạnh mẽ để tạo sự chuyển biến trong quần chúng.

Tại các vùng kinh tế mới quận tiếp tục ra sức cùng với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn về nhu yếu phẩm, về sản xuất cho đời sống nhân dân tại đây được ổn định nhanh chóng hơn.

2/ Hình thành các công trường thủ công để xây dựng cơ bản và vỡ hoang trước khi đưa đồng bào đến Vùng kinh tế mới:

Quận sẽ nhận của Thành phố 1 khu vực để xây dựng Vùng kinh tế mới. Trước mắt nhận 1 khu vực đủ quy hoạch xây dựng cơ bản và vùng đất sản xuất đủ cho 10 ngàn người. Sẽ chọn lựa bố trí bước đầu 1 khung cán bộ gồm có 1 Đảng viên sơ cấp, 2 cơ sở, 1 Chi đoàn Thanh niên gồm 3 đoàn viên cùng với khoảng 1 Tiểu đội Dân quân tự vệ, 100 Thanh niên xung phong và 1 số lao động trong diện đi Kinh tế mới tán thành đi trước. Số ngoài biên chế được cấp phát theo quy chế Thanh niên xung phong, hoặc làm khoán theo quy định của Sở Lao động.

Khung cán bộ sẽ được hình thành 1 chi bộ, 1 chi đoàn và hình thành 1 Ban chỉ đạo công trường, đảm trách thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản.

Lực lượng Dân quân tự vệ, Thanh niên xung phong và lực lượng lao động khác được hình thành  tổ chức theo hình thức Quân sự, với những tay nghề xây dựng như: Mộc, Hồ vv… được xây dựng từng đơn vị cần thiết.

Trong xây dựng cần thiết phải có lực lượng cơ giới thì phải hợp đồng Ban xây dựng Kinh tế mới Thành phố để xin phương tiện.

Xây dựng cơ bản đến đâu đưa dân đến đó, việc đưa dân đi phải bố trí 1 khung cán bộ tương xứng đến đó để đủ sức cứ 10 ngàn dân có 1 chi bộ chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để cùng với Đảng, chính quyền tại chỗ bố trí tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể Xã, Ấp.

Xây dựng quy hoạch Xã này xong tiến hành xây dựng cơ bản cho quy hoạch xã khác, lực lượng xây dựng tiếp tục lấy nguồn bổ sung trong số dân mới đưa lên và cũng qua lao động lựa chọn trong lực lượng lao động này để tổ chức thành đoàn thể Cách mạng, bố trí vào bộ máy chính quyền, đoàn thể Xã, Ấp.

Ngay chuyến đưa dân đầu tiên và những chiến sau đó, Ban kinh tế mới cần phải vận động cho lực lượng giáo viên, Y tế, Hộ sinh sẵn có khả năng tình nguyện đi lập nghiệp hoặc lựa chọn trong những người đi lập nghiệp để đưa đi đào tạo bằng cách hợp đồng ,với Phòng giáo dục, Phòng y tế có biện pháp đào tạo cấp tốc để đưa đến phục vụ tại Vùng kinh tế mới ngay vào những chiến đấu. Mặt khác, cũng phải chú trọng đến việc vận động đưa đi những người có phương tiện giao thông vận tải, thợ hớt tóc, thợ may… để dựng lên nếp sống bình thường tại vùng kinh tế mới.

Ổn định chỗ ở cho nhân dân tại Vùng kinh tế mới đến đâu là hướng dẫn sản xuất đến đó. Song song với việc chăm lo về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và dầu đốt, mà trách nhiệm của Bộ xây dựng phải cùng với Đảng bộ và chính quyền tại chỗ chăm lo, có sự quan tâm thường xuyên của Đảng bộ và chính quyền Quận nhà.

III

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA
 KHOA HỌC, KỸ THUẬT


 

Nhiệm vụ công tác tư tưởng và văn hóa của Đảng bộ ta trong thời gian tới đây là phải làm cho cán bộ Đảng viên, Nhân viên, Chiến sĩ và Quần chúng nhân dân hiểu rõ, thấu triệt nhiệm vụ chiến lược của cả nước trong Kế hoạch 5 năm, hiểu rõ, thấu triệt nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong 5 năm 1976-1980, nhất là 2 năm tới.

Công tác tư tưởng, văn hóa là động lực thúc đẩy mạnh mẽ “3 cuộc Cách mạng”, tiến hành đồng thời trong phạm vi Thành phố, phải dấy lên trong các tầng lớp quần chúng 1 cao trào Cách mạng Chính trị xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, biến Thành phố chúng ta thành” Một Công trường xây dựng vĩ đại tràn ngập khí thế Cách mạng tiến công, tràn ngập chủ nghĩa Anh hùng cách mạng” như lời kêu gọi của Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Nội dung chủ yếu của công tác tư tưởng và văn hóa trong năm tới là: Phải đẩy mạnh giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa, tinh thần làm chủ tập thể của nhân dân lao động, làm rõ ranh giới giữa lao động và bóc lột, giữa lao động và sống bám giữa tập thể và cá thể. Nội dung này gắn chặt trong giáo dục thực hiện các mặt công tác. Nhất là công tác xây dựng Hợp tác xã và vận động nhân dân đi vùng Kinh tế mới. Giáo dục về cuộc đấu tranh giai cấp rất gay go phức tạp giữa 2 giai cấp tư sản và vô sản, giữa 2 con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ  nghĩa đang diễn ra trong Thành phố, phê phán mọi biểu hiện tiêu cực của con đường Tư bản Chủ nghĩa, vạch rõ con đường duy nhất đem lại ấm no, hạnh phúc, giàu mạnh cho Tổ quốc và bản thân, làm cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa và các nội dung  trên đây chiếm ưu thế tuyệt đối trong nhân dân

Mục tiêu chủ yếu 2 năm tới là:

1/ Về tuyên truyền, báo chí: 

Tại các Phường phải chú trọng đến việc thường xuyên củng cố để nâng chất lượng sinh hoạt của các Tổ độc báo phát huy vai trò của Tổ độc báo thành đơn vị của quần chúng thường xuyên học tập và làm theo báo Đảng.

Phòng Thông tin văn hóa phải củng cố hệ thống cung cấp tin để phản ánh kịp thời các sinh hoạt của quần chúng trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước trên tờ tin của quận, nhật báo Thành phố.

2/ Về Văn hóa văn nghệ:

Phát triển mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, phản ánh được các mặt sinh hoạt và đấu tranh của quần chúng trong quận nhà, tích cực bài trừ mọi tàn dư văn hóa, tư tưởng của chế độ cũ còn tồn tại trong quần chúng, không ngừng nâng cao chất lượng nghệ thuật.

Vận động rộng rãi phong trào xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hóa mới, bằng giáo dục sâu rộng trong Thanh niên và các tầng lớp quần chúng, hướng dẫn những quy ước về mẫu mực quần áo và hớt tóc cho phù hợp. Kết hợp với các biện pháp hướng dẫn các tiệm may, tiệm hớt tóc làm ăn với mẫu mực đó. Tiếp tục triệt để thu gom các sản phẩm văn hóa của chế độ cũ còn lại. Quận lấy Phường 8, làm phường điểm và mọi phường lấy một thí điểm tại các khu xóm lao động. Quận xây dựng 1 Thư viện và 1 Nhà truyền thống và mỗi phường 1 Phòng đọc sách, xúc tiến mạnh công tác bảo tồn, bảo tàng.

- Củng cố và nâng đỡ các đoàn Văn nghệ nghiệp dư quận và các phường, xí nghiệp, trường học (đã có sẵn).

 - Xây dựng phong trào văn nghệ trong các Hợp tác xã, các cơ sở Tiểu, thủ công. Cố gắng mỗi quí có 1 chuyến phục vụ văn nghệ tại vùng Kinh tế mới.

3/ Công tác Giáo dục:

Nhanh chóng kiện toàn tổ chức cán bộ từ Phòng giáo dục đến hàng ngũ giáo viên theo yêu cầu của cải cách giáo dục. Đặt chế độ kiểm tra chặt chẽ nội dung chất lượng giảng dạy và các hoạt động khác của Nhà trường để đảm bảo yêu cầu xây dựng Nhà trường Xã hội Chủ nghĩa. Học sinh phát triển toàn diện. Nghiêm cấm việc giảng dạy giáo lý trong các Trường. Đào tạo có chất lượng tốt những người lao động mới phát triển toàn diện có năng lực làm chủ tập thể. Thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp đi đối với sản xuất, Nhà trường gắn liền với xã hội. Đưa lao động sản xuất vào lớp 9 của cấp 2. Mỗi trường cấp 2 phải tổ chức 1 xưởng thủ công của Nhà trường, có một lực lượng công nhân có tay nghề giỏi để giảng dạy làm nghề thủ công.

Hoàn thành xóa bỏ mù chữ, chuyển trọng tâm sang bổ túc văn hóa. Xây dựng ở Quận 1 trường bổ túc văn hóa tập trung, ngắn hạn và 4 Trường bổ túc văn hóa tại chức, có đủ các cấp 1, 2, 3. Ở mỗi phường tổ chức 1 lớp bổ túc văn hóa tại chức. Ngoài Trường bổ túc văn hóa cho quận, cần đạt được mỗi phường có 1 Trường bổ túc văn hóa giáo dục.

Xây dựng mỗi phường có 1 Trường Mẫu giáo dân lập có phần trợ cấp của Nhà nước. Phòng Giáo dục quản lý toàn bộ trường trong quận từ cấp 2 trở xuống và nền giáo dục Quốc dân.

Tăng cường việc chăm lo đời sống anh chị em giáo viên, cán bộ, công nhân viên. Các Đoàn thể công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh… phải phát triển mạnh ở các trường, hình thành các tổ chức cơ sở, làm nhân tố nòng cốt xây dựng khối đoàn kết nhất trí, thúc đẩy mọi mặt hoạt động trong Nhà trường, Kết hợp tốt và phát huy sức mạnh của các cán bộ, giáo viên.

 Cán bộ lãnh đạo từ quận đến phường cần nắm vững phương hướng, chủ trương về công tác giáo dục, tích cực chỉ đạo tạo điều kiện tốt cho phong trào giáo dục địa phương phát triển ngày càng mạnh mẽ. Phát huy đầy đủ quyền làm chủ tập thể của học sinh, giáo viên, công nhân viên. Phát huy quyền làm chủ tập thể của học sinh, giáo viên và nhân viên trong học tập, giảng dạy và phục vụ giảng dạy.

4/ Về Y tế, Thể dục thể thao, bảo vệ bà mẹ, trẻ em:

Đẩy mạnh phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch áp dụng chặt chẽ các quy chế vệ sinh, nhất là vệ sinh công cộng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động và vệ sinh trường học. Đề nghị Thành  phố nghiên cứu giải quyết. Tích cực khắc phục tình trạng ô nhiễm của dòng sông Tham Lương và dời công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn ra khỏi nơi đang hoạt động có đông dân cư, tăng cường và chế độ tiêm phòng, phát hiện sớm bao vây và dập tắt mọi ổ dịch, khống chế các bệnh nguy hiểm: tả, hạch, thương hàn, bị bại liệt v..v…Tập trung tấn công sốt rét. Tích cực vận động thực hiện rộng khắp  việc đào giếng, làm nhà tắm, cầu tiêu ở các phường có sản xuất nông nghiệp và các khu xóm lao động.

Hoàn chỉnh và củng cố mạng lưới Y tế cơ sở, nhất là các trạm Y tế phường, xí nghiệp. Với nhiều kế hoạch hoàn chỉnh 1 Phòng khám đa khoa, củng cố các Phòng khám khu vực, chuẩn bị cơ sở để sau này đủ điều kiện xây dựng cứ 30 ngàn dân có 1 Phòng khám đa khoa. Đồng thời nên xây dựng mỗi phường có một tổ đông y. Các tiệm thuốc Đông y phải được cải tạo và quản lý chặt chẽ. Đề nghị Sở Y tế có kế hoạch đào tạo cho mỗi phường có 1 Y sĩ.

Phòng Y tế quận xây dựng một  vườn thuốc Nam tập trung và tại mỗi phường cần có 1 vườn trồng thuốc tùy theo khả năng. Kết hợp với phát động với phát động trong rộng rãi quần chúng ý thức trồng và sử dụng thuốc Nam.

Nhanh chóng phát triển mạng lưới bảo vệ bà mẹ trẻ em xuống cơ sở. Phải tổ chức tốt việc nuôi dạy trẻ. Trong 2 năm, phấn đấu xây dựng mỗi phường từ 1 đến 2 Nhà trẻ hợp quy cách. Tuyển chọn cán bộ để gởi về Thành phố đào tạo đội ngũ cô nuôi dạy trẻ và phải được Nhà nước nhân dân đãi ngộ xứng đáng. Đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, giảm tỷ lệ phát triển dân số 0,2%, so với năm 1976 và giữ tỷ lệ phát triển dân số 2,5%. Quản lý tốt thai sản, ra sức phòng chữa các bệnh phụ khoa của phụ nữ.

Củng cố và phát triển phong trào thể dục thể thao xã hội chủ nghĩa lành mạnh, rộng rãi trong các tầng lớp quần chúng, nhất là trong Thanh  thiếu niên các Trường học, Xí nghiệp, cơ quan, đơn vị… nhằm rèn luyện thân thể để có sức khỏe lao động và bảo vệ Tổ quốc. Quận có kế hoạch sửa chữa sân banh Đạt Đức lại đúng qui mô của một vận động trường quận và mỗi phường xây dựng một sân bóng chuyền, bóng rổ để phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao. Phòng Thể dục thể thao quận có kế hoạch chọn người để đưa đi đào tạo và bồi dưỡng vận động trẻ em cho các môn.

5/ Công tác Thương binh xã hội:

Tiếp tục hoàn thành việc kê khai, nhanh chóng xác định và kịp thời xác nhận Thương binh liệt sĩ, gia đình liệt sĩ (nhất là con liệt sĩ), gia đình có công với cách mạng. Thi hành đúng chính sách của Nhà nước đối với đối tượng này. Phát động phong trào quần chúng rộng rãi để chăm sóc Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, những gia đình nghèo, trẻ mồ côi, những người già neo đơn, những người tài tật, những nạn nhân của chế độ cũ. Tổ chức chu đáo việc quản lý cán bộ  nhân viên về hưu, quân nhân phục viên và chuyển ngành. Phòng tổ chức chính quyền đối với các đồng chí kháng chiến miền Nam hiện già yếu, bệnh tật, bị tù đày.

Phòng Y tế, Công an và các đoàn thể quần chúng tập trung chữa trị, giáo dục, cải tạo, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, phấn đấu trong 2 năm giải quyết cơ bản giải quyết tệ nạn xã hội: ăn xin, trẻ em bụi đời, nghiện xì ke, ma túy, gái điếm chuyên nghiệp. Số đối tượng chuyên nghiệp hiện hành cần tập trung cải tạo. Số đối tượng nhẹ, không nguy hiểm sẽ do các đoàn thể quần chúng, mà đoàn thể Phụ nữ và Thanh niên đóng vai trò nòng cốt tiến hành giáo dục cải tạo tại chỗ.

Đề nghị với Thành phố có biện pháp tập trung những người đi ăn xin lại để nuôi dưỡng, chăm sóc.

IV

CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP ĐẢM BẢO
 PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THỂ CỦA
 NHẦN DÂN LAO ĐỘNG


 

Để thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, phải ra sức củng cố hệ thống chuyên chính vô sản, trước hết là bộ máy chính quyền các cấp để đủ sức làm nhiệm vụ cải tạo xã hội Chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trong quận.

1/ Củng cố tăng cường bộ máy chính quyền từ quận đến phường thật sự là của Dân, do Dân, vì Dân.

Thông qua công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân ta củng cố và tăng cường bộ máy chính quyền quận đến phường đủ mạnh là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu. Chính quyền là bộ máy Nhà nước, Đảng ta là Đảng cầm quyền thông qua bộ máy Nhà nước, cho nên cán bộ được tuyển chọn làm công tác chính quyền phải là những người có ý thức phục vụ nhân dân vô điều kiện, phải biết tuân thủ sự phê bình góp ý của quần chúng.

Phải thường xuyên kiểm tra và dựa vào quần chúng tích cực để ngăn ngừa và thanh lọc những phần tử xấu trà trộn vào tổ chức chính quyền hoặc những cán bộ mất phẩm chất. Phải tôn trọng, sử dụng đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ quan Dân cử đảm bảo cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có điều kiện công tác hoạt động thiết thực, thảo luận vào biểu quyết các chủ trương các vấn đề quan trọng của địa phương cấp mình, kịp thời phản ảnh đúng đắn ý kiến của quần chúng, hướng dẫn động viên quần chúng hưởng ứng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với cơ quan chính quyền ở các cấp. Trong quá trình cải tạo Xã hội chủ nghĩa, mạnh dạn chọn lọc, bồi dưỡng giao trách nhiệm cho cán bộ xuất thân từ phong trào cách mạng, gắn bó với quần chúng nhân dân tại chỗ. Tăng cường các bộ phận chủ yếu có liên quan trực tiếp đến sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Củng cố các tổ dân phố, các tổ sản xuất Hợp tác xã sản xuất, các Hợp tác xã tiêu thụ hoặc mua bán, các đơn vị kinh tế Quốc doanh và tập thể.

   Không ngừng nâng cao năng lượng công tác sửa đổi lề lối làm việc, giảm bớt thủ tục giấy tờ, quan liêu, phiền hà, lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Mỗi cơ quan Nhà nước, mỗi ngành cần có nội quy, nhiệm vụ chức trách rõ ràng, có chế độ tiếp dân. Mỗi cán bộ, nhân viên cũng phải có quy định nhiệm vụ chức trách phân minh để trên cơ sở đó mà kiểm tra công tác. Mỗi cơ quan phải có kế hoạch phát động thi đua thực hiện nội quy làm việc, có định kỳ kiểm điểm hàng ngày cho từng bộ phận và hằng tuần cho cơ quan.

Cần tiếp tục phát huy phong trào nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ vững chế độ cơ quan chính quyền, phê bình, tự phê bình trước quần chúng, với một nội dung chuẩn bị kỹ, có tác dụng tốt trong nhân dân. Đồng thời phải hướng dẫn nhân dân tự phê bình, góp ý kiến lẫn nhau để giải quyết những vấn đề xảy ra trong nội bộ nhân dân, xây dựng thái độ đúng đắn làm trọng trách nhiệm của người dân đối với chính quyền cách mạng. Cần xếp thành nề nếp định kỳ cho mỗi quý 1 lần họp nhân dân phê phán chính quyền.

2/ Củng cố và tăng cường lực lượng quân sự, công an, các cơ quan kiểm sát, tòa án, thanh tra, pháp chế ngày càng vững mạnh, đủ sức bảo vệ Thành phố, giữ gìn an ninh Chính trị và trật tự xã hội.

Phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố quốc phòng toàn dân ra sức bảo vệ an ninh Chính trị và trật tự xã, kiên quyết đập tan mọi âm mưu hoạt động của bọn gián điệp, bọn tay sai ngóc đầu dậy; cũng như những thành phần bóc lột đã bị đánh đỗ hoặc đang được cải tạo muốn được bảo vệ và khôi phục quyền lợi, địa vị của mình, ra sức ngăn chặn các trật tự xã hội được ổn định vững chắc hơn.

Nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể 2 năm 1977 – 1978 là:

a) Quân sự:

Nhiệm vụ quân đội trong tình hình mới là vừa bảo vệ tổ quốc vừa tham gia xây dựng kinh tế. Là công cụ sắc bén trong bộ máy chuyên chính vô sản, quân đội còn có trách nhiệm cùng với công an và các bộ phận hữu quan khác bảo vệ Chính trị và trật tự xã hội, đập tan các âm mưu bạo loạn chống lại chính quyền cách mạng. Lực lượng võ trang phải thiết thực tham gia, làm nòng cốt trong việc thực hiện “3 cuộc Cách mạng”.

Phải chăm lo xây dựng lực lượng quân sự về mọi mặt, tiến nhanh lên chính quy hiện đại, phải luôn luôn rèn luyện cán bộ, chiến sĩ tư tưởng tiến công, Cách mạng không ngừng, tuyệt đối trung thành với Đảng của lực lượng vũ trang, giáo dục chính trị, rèn luyện quân công, quân kỷ, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, cấp quận trực tiếp xây dựng lực lượng du kích phường, hoàn chỉnh tổ chức và trang bị cho lực lượng tự vệ cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, công trường, từ nay đến cuối năm 1977, toàn quận phải hoàn thành công tác tổ chức 500 dân quân tự vệ, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa phương và tham gia sản xuất, tự túc một phần lương thực, giúp đồng bào nào đi xây dựng Vùng kinh tế mới, góp phần phục vụ công cuộc cải tạo Xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Phải làm tốt công tác Nghĩa vụ quân sự hàng năm, công tác hậu cần và các mặt công tác phục viên, chuyển ngành, thay quan quản lý tốt lực lượng dự bị bảo đảm thi hành các chính sách thương binh, tử sĩ, công tác bảo tàng và xây dựng nghĩa trang.

b) Công an:

Phấn đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân trở thành một lực lượng võ trang sắc bén tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân với tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ những thành quả Cách mạng, phải vững về Chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có trình độ khoa học kỹ thuật, có cơ sở quần chúng rộng khắp. Nhưng đồng thời phải giáo dục lực lượng công an phải hết sức tôn trọng sinh mạng, tài sản và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, lực lượng công an phải chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng của giai cấp công nhân. Lực lượng công an vừa là công cụ bạo lực nhưng đồng thời cũng là lực lượng Chính trị sắc bén. Cần chống những quan điểm sai lệnh coi công an đơn thuần về mặt nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn mà xem nhẹ về mặt Chính trị. Trách nhiệm của các cấp ủy là phải trực tiếp lãnh đạo chặt chẽ lực lượng công an không ngừng rèn luyện và củng cố lực lượng công an về mọi mặt. Phải bồi dưỡng phát huy những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an tốt, nhưng đồng thời phải kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, chiến sĩ xấu làm sai lệnh đường lối, vi phạm chính sách của Đảng, lộng quyền, hà hiếp nhân dân. Phải tăng cường cho ngành công an cán bộ phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về lập trường tư tưởng, am hiểu quần chúng, gắn bó chặt chẽ với quần chúng.

   Trong 2 năm 1977-1978 chú trọng phát hiện và kịp thời trấn áp bọn phản cách mạng hiện hành xảy ra trong quận, đẩy lùi một bước quan trọng và hạn chế mức thấp nhất các tệ nạn xã hội khác và các vụ vi phạm hình sự, đặc biệt là các vụ trọng án. Đến năm 1978 sẽ giải quyết 1 bước cơ bản các tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự (giảm từ 60% đến 70% đối với số tại chỗ).

Phấn đấu đến năm 1977 trên diện một phong trào rộng rãi có 20% đơn vị địa phương, Tổ dân phố có phong trào bảo vệ an ninh và an toàn xã hội của nhân dân khá, đến năm 1978 tiến lên đạt được 40%. Đặc biệt phải có phong trào khá trên các địa bàn trọng điểm như: (8 địa bàn trọng điểm).

Để đạt được yêu cầu nêu trên và có được 1 phong trào quần chúng rộng mạnh, tạo được một thế áp đảo đối với các loại đối tượng nhất là ở cơ sở và địa bàn trọng điểm phải huy động cho sức mạnh tổng hợp của các cơ quan cơ trách nhiệm và các đoàn thể. Quận phải hình thành khối nội chính, phân công đồng chí Thường vụ cấp ủy phụ trách khối này, phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy.

Phải quan tâm bồi dưỡng cảnh sát khu vực, đảm bảo quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu và an ninh trật tự khu vực.

c) Các ngành Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Pháp chế:

Tăng cường và củng cố cơ quan kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, pháp chế quận có đủ số lượng theo biên chế tổ chức nhanh chóng phát huy sức mạnh và hiệu lực pháp chế xã hội chủ nghĩa, để có khả năng giám sát việc thi hành pháp luật, giải quyết, xét xử kịp thời những vụ vi phạm luật Nhà nước, vi phạm quyền tự do nhân chủ và xâm phạm đến quyền lợi xã hội của nhân dân, hết sức coi trọng tổ chức và công tác Thanh tra nhân dân, tư pháp nhân dân.

Đưa mọi hoạt động Nhà nước của xã hội, mọi hoạt động kinh tế, văn hóa và hướng dẫn thi hành sắc luật, Nghị định của Quốc hội và chính phủ, tại các cơ quan Nhà nước phải gấp rút xây dựng nội quy, chức trách nhiệm vụ lề lối làm việc. Phải giáo dục và áp dụng điều lệ, Luật công đoàn quy trình, quy tắc cho các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, có khen thưởng thích đáng, kỷ luật nghiêm minh.

Mọi công dân kể cả cán bộ, nhân viên phải tự giác tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, nhất là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu coi đó là kỷ luật của Đảng.

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến những quyền lợi chính đáng của nhân dân nhất là quyền ứng cử, bầu cử, quyền lao động, học hành, đi lại, tín ngưỡng.. mà hiến pháp đã quy định.

Mọi người dân có quyền công dân, có quyền kháng nghị, tố cáo khiếu nại, hoặc thông qua cơ quan dân cử; các tổ chức đoàn thể phản ảnh nguyện vọng chính đáng và thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát của mình đối với chính quyền.

Các cơ quan Nhà nước phải đảm bảo quyền lợi đó cho bất cứ người dân nào.

Quận củng cố Phòng Thanh tra đủ biên chế có chất lượng đảm bảo công tác thanh tra trực tiếp tình hình thực hiện chủ trương của chính quyền trong nhân dân và giữa các cơ quan Nhà nước với nhau.

Tăng cường bồi dưỡng về trình độ nghiệp vụ đối với Viện Kiểm sát, Tòa án Thanh tra để có đủ khả năng công tác.

Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc để nắm vững chính quyền chuyên chính vô sản và thực hiện đầy đủ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động.

Quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động chẳng những thực hiện chủ yếu bằng Nhà nước mà còn thực hiện bằng đoàn thể quần chúng là người thay mặt cho nhân dân tham gia quản lý kinh tế, đời sống, xã hội cùng với việc củng cố chính quyền, phải chú trọng phát triển, củng cố tổ chức, phát huy tác động của các đoàn thể, vai trò Mặt trận, tạo điều kiện cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể vừa tham gia thiết thực vào công tác chính quyền, vừa đảm bảo công tác Dân vận. Ra sức bồi dưỡng đào tạo cốt cán, cán bộ phụ trách đoàn thể từ phong trào Cách mạng của quần chúng và quan tâm bố trí cán bộ đảng viên có kinh nghiệm hoạt động phong trào, có quan điểm quần chúng tốt, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng làm đúng vai trò chức năng, nhiệm vụ làm chỗ dựa vững chắc cho quần chúng thực hiện quyền làm chủ tập thể của mình. Cần phân định rõ mối quan hệ tập thể của mình. Cần phân định rõ mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và đoàn thể quần chúng thay mặt cho nhân dân thực hiện làm chủ.

Mục tiêu phấn đấu trong vòng 2 năm 1977-1978 là: Bộ máy chính quyền thực sự vững mạnh, thể hiện nổi bật được tính chuyên chính cách mạng của dân, vì dân, do dân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được ổn định một bước quan trọng, nhân dân thực sự vừa ý, có ý thức trách nhiệm cao vừa có đầy đủ quyền hạn tham gia quản lý xã hội, kinh tế, văn hóa đời sống.

V

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN MẶT TRẬN,
 PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA CÁC ĐOÀN
 THỂ, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH
 MẠNG SÔI NỔI RỘNG LỚN VÀ LIÊN TỤC CỦA
 CÁC TẦNG LỚP QUẦN CHÚNG


Trong giai đoạn Cách mạng mới, nhiệm vụ của công tác Dân vận, Mặt trận là vận động quần chúng các giới thực hiện nhiệm vụ chính trị: Cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội bằng các phong trào hành động Cách mạng của quần chúng.

Muốn tạo được phong trào cách mạng sâu rộng và liên tục, biến thành những phong trào sôi nổi, thường xuyên của quần chúng mà nội dung phát động chủ yếu hiện nay là phát huy cao độ quyền làm chủ tập thể của quần chúng, trước hết là nhân dân lao động.

a) Công nhân:

Quận chúng ta là một quận có đội ngũ công nhân đông đảo có truyền thống Cách mạng có trình độ kỹ thuật khá, tay nghề chưa giỏi và tương đối hiện đại. Trong 3 năm qua đã có nhiều cống hiến lớn lao cho công cuộc cải tạo xây dựng kinh tế. Sắp tới đây Đảng bộ phải tập trung sức chăm lo đội ngũ công nhân nhiều hơn nữa, để giai cấp công nhân xứng đáng với vai trò giai cấp tiên phong, giai cấp lãnh đạo sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong Thành phố.

Trước hết phải tạo ra một cao trào công nhân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khắc phục khó khăn về nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế, thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà nước 1977-1978. Phát động công nhân tham gia tích cực có hiệu quả vào việc quản lý xí nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý xã hội bằng hình thức Đại hội công nhân viên chức theo Luật Công đoàn.

- Công đoàn:

Phải tổ chức lãnh đạo tốt phong trào thi đua của công nhân. Muốn được như thế, tổ chức công đoàn từ quận đến cơ sở phải nhanh chóng củng cố và mở rộng, nhất là công đoàn cơ sở phải khả năng tự động công tác. Cán bộ công đoàn phải được đào tạo và lớn lên nhanh chóng trong phong trào công nhân, phải được bồi dưỡng về lý luận cơ bản, về quản lý kinh tế, quản lý xí nghiệp, về lý luận và nghiệp vụ Công đoàn trong giai đoạn Cách mạng xã hội chủ nghĩa về văn hóa và khoa học kỹ thuật.           

Cùng với việc củng cố và mở rộng tổ chức, Công đoàn phải giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa, ý thức làm chủ tập thể cho công nhân, bồi dưỡng thái đọ lao động mới, lao động có kỹ thuật, có năng suất cao, có tinh thần tự lực tự cường vượt qua mọi khó khăn. Công đoàn phải hướng dẫn công nhân thực sự tham gia quản lý xí nghiệp, dấy lên phong trào công nghiệp phục vụ nông nghiệp, đưa Nông nghiệp lên từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Xã hội chủ nghĩa bằng hiện đại hóa Nông nghiệp, thực sự phát huy vai trò làm chủ tập thể của quần chúng công nhân, đồng thời nâng cao trách nhiệm kiểm tra quá trình sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu đi đến phân phối thành phẩm đúng theo hợp đồng Nhà nước chỉ đạo. Mặt khác Công đoàn phải chăm lo, bảo đảm những quyền lợi chính đáng của công nhân như: học tập văn hóa, kỹ thuật, điều kiện ăn ở, nghỉ ngơi, những phúc lợi tập thể v..v… (Kể cả công nhân xí nghiệp Quốc doanh và tư nhân)

b) Nông dân:

Nông dân ở quận ta có truyền thống quật cường Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, ngày nay cũng là giai cấp cơ bản cùng với công nhân hợp thành đội quân chủ lực xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong Thành phố. Trong hai năm tới, phải tạo ra một cao trào nông dân thi đua đi vào con đường làm ăn tập thể và vào công trường Quốc doanh theo hướng sản xuất lớn đi lên xã hội chủ nghĩa.

- Nông hội:

Phải là lực lượng nòng cốt giáo dục, tổ chức nông dân, vận động nông dân thực hiện toàn bộ nghị quyết về Nông nghiệp đã nêu ở những phần trên.

Nông hội phải giáo dục nông dân nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức làm chủ tập thể và hợp tác hóa nông nghiệp là con đường duy nhất để đưa nông thôn tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nông hội phải giáo dục hướng dẫn nông dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và chính quyền, mặt khác phải kiểm tra giám sát các cơ quan chính quyền để củng cố, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lực lượng ở nông thôn, qua đó Nông hội thu hút những phần tử tích cực tiên tiến trong cố, bần, trung nông mà tập hợp đoàn kết giai cấp nông dân.

Nông hội phải phối hợp với chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt chánh sách ruộng đất của Đảng, xóa bỏ triệt để tàn dư của chế độ thực dân, phong kiến về ruộng đất, xây dựng tư tưởng và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, giải quyết có tình có lý, trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đối với các vụ tranh chấp ruộng đất trong nội bộ nông dân.

c) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có một vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố kỳ này. Đoàn phải xây dựng và củng cố vững mạnh về Chính trị, tư tưởng và tổ chức, để phát huy đầy đủ vai trò là cánh tay đắc lực và lực lượng hậu bị quân vững mạnh của Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường giáo dục Thanh niên về Thế giới quan Mác – Lênin, đường lối chánh sách của Đảng và Nhà nước, về tinh thần tiến công tràn đầy chủ nghĩa anh hùng Cách mạng được thể hiện trong nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, về vai trò và nhiệm vụ của Đoàn trong thực hiện mục tiêu của Đảng bộ ta đề ra trong Đại hội đại biểu lần này. Trên cơ sở đó đẩy mạnh phong trào Thanh niên tiến quân vào lao động sản xuất, vào khoa học kỹ thuật, vào việc cải tạo và xây dựng nếp sống mới, văn minh, lành mạnh, tươi vui của tuổi trẻ, tiến lên thành một cao trào Thanh niên xây dựng xã hội chủ nghĩa với quy mô ngày càng lớn, tổ chức ngày càng chặt chẽ, khoa học, thu hút đại bộ phận Thanh niên, chú ý những bộ phận Thanh niên chậm tiến. Đặc biệt chăm sóc các phong trào Thanh niên xung phong, lực lượng tình nguyện, tiến quân vào khoa học kỹ thuật tăng năng suất.

Công tác vận động Thanh niên cần phải đi sâu vào từng bộ phận Thanh niên: Thanh niên trong bộ phận Công nghiệp. Thanh niên trong sản xuất Nông nghiệp, Thanh niên trong nhà trường và bộ phận Thanh niên còn lại ở các phường với các tay nghề tự do.

Phải ra sức giáo dục cho Thanh niên về lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ sống trong chế độ mới, về ý thức làm chủ tập thể, ý thức lao động và chủ nghĩa anh hùng cách mạng “Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại’,” Đâu Tổ quốc cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên’ và nếp sống văn minh lành mạnh có tổ chức, có kỷ luật.

Lực lượng Thanh niên phải là hạt nhân đầu tiên trong thực hiện chủ trương đi Vùng kinh tế mới.

Tổ chức đoàn phải được củng cố cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong hai năm tới cố gắng tập hợp 90% Thanh niên vào tổ chức, phải phát triển đoàn gấp 2 lần, xây dựng các chi đoàn tự động công tác ở các cơ sở. Phải mạnh dạn đề bạt và đào tạo hàng loạt cán bộ nẩy nở từ trong phong trào hành động cách mạng của Thanh niên.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong và Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh. Cần giáo dục tốt Thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, hướng dẫn tốt việc học tập trong trường và sinh hoạt ngoài trường của các em, nhất là sinh hoạt câu lạc bộ, ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu. Phấn đấu phát triển Đội Thiếu niên và Nhi đồng lên gấp đôi hiện nay.

Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Đoàn và phong trào Thanh niên. Đảng lãnh đạo Đoàn bằng đường lối chủ trương nghị quyết, kế hoạch công tác và bằng tổ chức, hết sức tôn trọng tính độc lập của Đoàn. Nhưng đồng thời Đoàn phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, tham gia xây dựng Đảng. Góp ý kiến và bổ sung cán bộ trẻ cho Đảng và các cơ quan Nhà nước.

d) Hội liên hiệp Phụ nữ:

Công tác của hội trong hai năm tới là phát động mạnh mẽ phong trào Phụ nữ thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội theo khẩu hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, thực hiện Nam - Nữ bình đẳng” phát triển tổ chức và phát huy khả năng của Phụ nữ trong hoạt động xã hội, trong việc quản lý kinh tế, văn hóa, quản lý Nhà nước, xây dựng người Phụ nữ mới, xây dựng gia đình văn hóa mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ cần giáo dục quần chúng Phụ nữ nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong đấu tranh cải tạo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, trong xây dựng gia đình văn hóa mới. Cụ thể là phát huy vai trò Phụ nữ trong thi đua lao động ở các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội. Hướng dẫn chị em tiểu thương chuyển vào lao động sản xuất cùng với các Đoàn thể khác nhiệt tình hưởng ứng đi lập nghiệp Vùng kinh tế mới, làm nòng cốt trong phân phối lương thực, thực phẩm góp phần chăm lo bữa ăn hàng ngày của nhân dân. Mặt khác Hội Phụ nữ cần tích cực vận động phong trào sinh đẻ có kế hoạch, chăm sóc phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình 5 tốt.

Cần kiện toàn bộ tổ chức Hội các cấp, nâng cao chất lượng cán bộ và Hội viên đi đôi với phát triển hội, tập hợp 90% Phụ nữ vào các tổ chức do Hội làm nòng cốt, nhanh chóng đào tạo cán bộ trẻ, xuất thân từ phong trào tại chỗ để bổ sung vào Ban chấp hành các cấp và tham gia hoạt động các ngành.

Đảng bộ và các cấp chính quyền cần thực hiện đúng chính sách và có những biện pháp cụ thể để đảm bảo Phụ nữ làm tròn trách nhiệm người mẹ, một thiên chức cao quý, đẹp đẽ trong đời sống xã hội chủ nghĩa.

- Tổ chức Hội phụ lão:

Mặt trận quận cùng với Ban tổ chức Quận ủy nghiên cứu và đề nghị xin ý kiến về Thành phố để có kế hoạch tổ chức Hội Phụ lão tại các phường.

g) Các Tôn giáo:

Đặc điểm lớn của quận chúng ta là có một số Tôn giáo với khối lượng đông, nhiều nhất là đạo Thiên chúa, kế đó là đạo phật. Đối với các tín đồ Tôn giáo cần làm cho họ hiểu rõ chính sách đại đoàn kết, chính sách tôn trọng tín ngưỡng trước sau như một của Đảng và Mặt trận là:

Đoàn kết với tất cả những người yêu nước và tiến bộ trong các tôn giáo, đoàn kết đồng bào có đạo và không có đạo để cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, Nhưng đồng thời chính quyền kiên quyết chống lại những hoạt động lợi dụng tôn giáo làm hại đến lợi ích của tổ quốc, của nhân dân, của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Cần kiên trì, đi sâu vào hoàn cảnh của từng người trong Thiên chúa giáo dục giác ngộ Cách mạng cho họ, làm cho họ nhận thức được những âm mưu tâm độc của Mỹ - Ngụy đối với Tôn giáo bằng những công tác thiết thực, chăm sóc đời sống của đồng bào. Đưa đồng bào tín đồ các Tôn giáo tham gia vào các tổ chức giai cấp và với (Công đoàn, Nông hội, Hội Thanh niên, Phụ nữ v.v...) để qua đó làm sáng tỏ các chủ trương, chính sách chính quyền cách mạng đối với họ, luôn luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng.

Cần phải làm cho họ nhận thức được đi trách nhiệm đi xây dựng Vùng kinh tế mới là góp công góp sức xây dựng tổ quốc giàu mạnh.

h) Đối với đồng bào người Hoa:

Phương hướng chung của Đảng ta đối với đồng bào người Hoa là đảm bảo cho họ cùng hưởng quyền lợi và làm nghĩa vụ như mọi công nhân Việt Nam. Đồng thời có chiếu cố đặc điểm dân tộc của người Hoa nhằm động viên mọi yếu tố tích cực trong quần chúng người Hoa, hăng hái tham gia công cuộc cải tạo Xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trong quận có gần 5.000 đồng bào Hoa tập trung đông nhất là Phường 5, xung quanh chợ Gò Vấp, do đó tại Phường 5, cần phải tích cực giáo dục và vận động đồng bào Hoa tham gia các mặt công tác. Qua đó mà xây dựng họ vào các Đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn và nhận thức trách nhiệm đi lập nghiệp Vùng kinh tế mới vừa đem lại lợi ích cho gia đình và làm giàu cho tổ quốc.

e) Công tác mặt trận:

Chú trọng đến việc kiện toàn tổ chức Ủy ban Mặt trận từng quận đến phường để đủ khả năng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới.

Cán bộ mặt trận phải quán triệt hơn nữa mọi chính quyền của Thành và Quận, phải có quan hệ chặt chẽ hơn nữa với chính quyền các cấp và các đoàn thể Cách mạng, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện các mặt chính sách.

Mặt trận phải có trách nhiệm góp phần vào việc thực hiện chủ trương vận động các tầng lớp nhân dân đi xây dựng Vùng kinh tế mới, trực tiếp giải quyết những khó khăn về tư tưởng trong nhân dân, nhất là trong các tôn giáo.

Các Đoàn thể từ quận đến phường phải có kế hoạch hướng dẫn củng cố nề nếp sinh hoạt thường xuyên của các Tổ hội, Tổ đoàn tận cơ sở và có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cho các tổ trưởng, tổ phó.  

IV

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CỦNG CỐ
 ĐẢNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC
 HIỆN VÀ CẢI TIẾN LỐI LÀM VIỆC


Để cho Đảng bộ ta đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của nghị quyết đề ra trong hai năm tới đây, công tác xây dựng Đảng cần phải tập trung thực hiện các vấn đề chủ yếu sau đây:

1/ Công tác giáo dục chính và tư tưởng:

Phải tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về tình hình và nhiệm vụ mới theo Nghị quyết, Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố vòng 2, đã đề ra. Cụ thể là Nghị quyết của Đại hội quận Đảng bộ.

 Làm cho cán bộ đảng viên hiểu rõ và thấu triệt được tinh thần và nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố là nghị quyết cải tạo Xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Thành phố. Có sự nhất trí cao với toàn bộ phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu của đại hội vạch ra, biến Nghị quyết đại hội thành hành động cụ thể, thành phong trào Cách mạng sôi nổi liên tục của quần chúng. Cán bộ đảng viên là những người đi đầu, xung phong gương mẫu lôi kéo quần chúng quyết tâm thực hiện cho kỳ được Nghị quyết của đại hội.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ yêu cầu trên, việc triển khai nghị quyết của Đại hội sắp tới phải thực hiện lag một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, có tính chất chỉnh huấn trong nội bộ Đảng. Phải giải quyết thật cụ thể và sâu sắc những vấn đề quan điểm lập trường trong việc nhận định đánh giá tình hình đã qua, trong việc nhận thức những nhiệm vụ mục tiêu sắp tới của Đảng bộ. Phải tiến hành một cuộc đấu tranh nội bộ thật triệt để nhằm phê phán mọi tư tưởng, hành động ngăn cản bước tiến lên của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong Thành phố và quận ta. Xây dựng những tư tưởng, quan điểm đúng đắn của con người mới xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc phương hướng tư tưởng của Đảng là:

Phải kiên quyết khắc phục tư tưởng tiểu tư sản mà biểu hiện phổ biến về mặt chính trị là sự giao động, hữu và tả khuynh, mà hữu khuynh là chủ yếu. Về mặt ý thức là chủ nghĩa cá nhân, công thân địa vị, bè phái, cục bộ địa phương. Về mặt phương pháp là chủ nghĩa chủ quan, một chiều, quan liêu, hình thức, kiên quyết đấu tranh chóng mọi ảnh hưởng của tư tưởng tư sản và những tàn dư tư tưởng phong kiến trong cán bộ, đảng viên”.

Phải nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Lấy gương đạo đức, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư của Hồ Chủ Tịch để giáo dục rèn luyện đảng viên, là cho mọi đảng viên  thực sự tiêu biểu là con người mới xã hội chủ nghĩa. Ngăn chặn đẩy lùi hạn chế đến mứt thấp nhất số cán bộ, đảng viên thoái hóa về phẩm chất đạo đức và chủ nghĩa cá nhân như: tham ô, móc ngoặc, công thân, địa vị, cầu an, tự tư tự lợi, hủ hóa, hưởng lạc vv… Thiếu gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Chống tư tưởng và tác phong quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, tự do tùy tiện, cục bộ bản vị, thiếu tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, gây nhiều trở ngại cho việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và những mục tiêu kế hoạch của Nhà nước.

Nội dung này phải được đưa vào chương trình sinh hoạt kiểm tra của chi bộ hằng ngày, phải tự phê bình và phê bình đều đặn, có nề nếp chi bộ, cơ quan tự tổ chức kiểm tra thường xuyên, từng quý có đợt kiểm tra nội bộ. Trong chương trình học tập bồi dưỡng đảng viên, đào tạo cán bộ, cần có mục nói về công tác kiểm tra Đảng. Đi đôi với biện pháp dùng phong trào quần chúng giám sát, kiểm tra tư cách cán bộ, đảng viên kiểm tra các hoạt động của Nhà nước, Ban kiểm tra Đảng.

Chi bộ cơ quan phải được chấn chỉnh, sinh hoạt có nề nếp. Thực hiện đúng vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, bất cứ cán bộ cấp nào, thủ trưởng cơ quan phải sinh hoạt trong chi bộ, theo đúng nguyên tắc điều lệ Đảng đã quy định.

2/ Ra sức củng cố và kiện toàn hệ thống chuyên chính vô sản ở các cấp, nhất là ở cơ sở:

  - Đối với cấp cơ sở: Củng cố chi bộ là nhiệm vụ hàng đầu công tác củng cố tổ chức, xây dựng Đảng, củng cố chi bộ phải gắn liền với việc củng cố bộ máy chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở cơ sở. Bảo đảm xây dựng ở cơ sở một cơ cấu tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng phương châm: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ.

Ngoài chi bộ phường, hết sức quan tâm đến các loại chi bộ như: xí nghiệp, trường học, bệnh viện, cửa hàng, Hợp tác xã sản xuất đặc biệt là chi bộ xí nghiệp. Hiện nay ở các trường học chưa có chi bộ, Phòng giáo dục có kế hoạch phát triển đảng viên điều chỉnh để cấy đảng viên xuống số trường cấp 2, để thành lập chi bộ trong năm 1978. Cần xác định rõ nhiệm vụ chính trị của từng loại chi bộ trong giai đoạn mới, chi bộ Đảng bộ cơ sở phải có khả năng lãnh đạo. Có khả năng vận động quần chúng phát huy quyền làm chủ tập thể của mình để thi hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, là cấp thực hiện những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước ra quần chúng đồng thời cũng là nơi thu nhận mọi ý kiến phản ánh phê phán của quần chúng, ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân. Chi bộ phải báo cáo trung thực, đầy đủ những phê phán đóng góp của quần chúng lên cấp trên.

Phải tăng cường sự chỉ đạo của Quận ủy xuống cơ sở. Có phân công Quận ủy viên chịu trách nhiệm phụ trách phường, đi sâu giúp đỡ cho phường về lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng đào tạo cán bộ cơ sở tại chỗ, phát triển đảng viên. Ban Tuyên huấn và Tổ chức Quận ủy có chương trình, tài liệu mở lớp bồi dưỡng cho đảng viên  các chi bộ. Mặt khác bồi dưỡng các đối tượng phát triển Đảng. (Chú ý khu vực tập trung Tôn giáo, người Hoa ….). Phấn đấu nâng cơ sở yếu lên từng bước. Trong 2 năm 1977 – 1978, nâng chi bộ khá ¼ hiện nay lên ½, phấn đấu không để chi bộ kém. Cải thiện và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, phát huy được quyền làm chủ tập thể của nhân dân.

Chú ý nghiên cứu giải quyết chế độ lương bổng đối với một số cán bộ cơ sở, giúp cho cán bộ cơ sở có điều kiện hoạt động phục vụ công tác.

Toàn bộ hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng phải nhằm mục tiêu thúc đẩy phong trào quân thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần này. Qua những hoạt động thực tuyển đó mà xây dựng Đảng, tổ chức chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Một chi bộ, một Đảng bộ tốt, khá của phường, xí nghiệp, cửa hàng v..v… phải là: Đẩy mạnh được các mặt sản xuất, nâng xuất lao động tăng lên, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu công tác hoặc vượt chỉ tiêu, nghĩa vụ đối với nhà nước phải hoàn thành. Đời sống quần chúng mọi mặt phải được cải thiện, quyền làm chủ tập thể của nhân dân không bị xâm phạm và được phát huy, nội dung sinh hoạt của chi bộ, các ngành và đoàn thể có chất lượng, có tác dụng thiết thực. Đó cũng là những mục tiêu phấn đấu của chi bộ. 

  Sau Đại hội quận Đảng bộ xong. Bắt đầu trong tháng 6 – 1977, tiến hành đại hội Đảng bộ cơ sở để bầu Phường ủy. Đến năm 1980 chuẩn bị điều kiện đến năm 1980 các phường phải có Đảng ủy

- Đối với cấp quận: Tiến hành đại hội Đảng bộ vòng 2, bầu cử dân chủ Ban chấp hành quận Đảng bộ, có đề cử một số đồng chí chủ chốt các Ban, Ngành, có tiêu chuẩn chính trị tốt, xây dựng cấp quận có đủ sức lãnh đạo toàn diện, nhất là khâu lãnh đạo quản lý kinh tế, đưa ra phong trào cách mạng quần chúng liên tục tiến lên. Quận phải sát cơ sở, thực giúp đỡ cơ sở nắm vững Nghị quyết, chủ động đề ra công tác đúng với địa phương.

Củng cố và tăng cường các Ban chuyên môn của Đảng làm đúng chức năng làm tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sát đúng công tác cán bộ và xây dựng. Phân công trong Thường vụ Quận ủy phụ trách các khối để góp ý kiến chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể quần chúng (Công, Nông, Thanh, Phụ) làm hạt nhân vận động giáo dục quần chúng rộng rãi thực hiện các Nghị quyết của Đại hội.

3/ Tăng cường công tác quản lý đảng viên, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ:

Trên cơ sở đội ngũ cán bộ hiện có, cần nắm về số lượng và chất lượng, điều chỉnh bố trí cho hợp lý, phát huy được khả năng của cán bộ. Phải có sự gắn bó dung hòa nhau giữa các loại cán bộ (Nam - Nữ, già - trẻ, địa phương với các nơi đến, cũ và mới, chuyên môn với phong trào).

Đi đôi đó phải gấp rút có quy hoạch đào tạo hàng loạt cán bộ mới để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài cung ứng cho các ngành hoạt động đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ, chú ý số cán bộ tại chỗ có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt xuất thân từ thành phần cơ bản và trưởng thành từ phong trào quần chúng.

Quận sẽ tập trung bồi dưỡng đảng viên cho phường, Ban Ngành đào tạo cho cán bộ cơ sở (chủ yếu là phường). Từ đây đến cuối năm 1977 phấn đấu học hết chương trình bồi dưỡng đảng viên.

Tranh thủ sự chi viện của trên mở lớp đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ các ngành cấp quận.

Có chương trình cụ thể hướng dẫn học tập tại chỗ nhằm bồi dưỡng những vấn đền cơ bản giúp ích cho công tác trước mắt hằng ngày. Cần tổ chức học chuyên đề về nhiệm vụ đảng viên và kỷ luật Đảng (Tuyên huấn).

Quan tâm đúng mức với các cán bộ bệnh hoạn, cán bộ đã hưu trí ở tại địa phương. Số đảng viên đã về hưu nhưng còn nhiệt tình công tác, còn sức khỏe, có khả năng phục vụ, phải trên cơ sở nhu cầu công tác và có sự tự nguyện do chi bộ xét, sẽ bố trí công tác. Thực hiện chính quyền về hưu cho số cán bộ già tới tuổi hoặc qua tuổi về hưu, sức khỏe kém. Đồng thời chú ý tới cán bộ cơ sở đang gặp khó khăn về đời sống.

Để đảm bảo chất lượng cán bộ, đảng viên trong, sạch hóa bộ máy Nhà nước. Tiến hành thẩm tra số đảng viên kết nạp từ sau ngày 30-04-1975 theo Chỉ thị số 235 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 228 của Bộ Chính trị về chống tham ô, móc ngoặc, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên xấu, cơ hội thoái hóa, biến chất. Những trường hợp cán bộ đảng viên sai phạm đã phát hiện hoặc có tố cáo, phải tiến hành kiểm tra thẩm định, kiểm điểm, kết luận và xử lý kịp thời, không để kéo dài. Những trường hợp xảy ra mất đoàn kết nội bộ có tính chất nghiêm trọng, cần phải có điểm điểm kết luận và xử lý thích đáng. Số đảng viên bị địch bắt tù đày, bị đứt liên lạc chưa xử lý hoặc xử lý chưa rõ, thì cần được thẩm tra kết luận và xử lý rõ. Chú ý đến bồi dưỡng giúp đỡ đúng mức.  

Ban tổ chức Ban Kiểm tra Đảng có kế hoạch nghiên cứu thẩm tra nắm rõ từng trường hợp, giúp cấp ủy kết luận giải quyết.

Về phát triển đảng viên mới, nhắm vào các thành phần ưu tú trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong công nhân trực tiếp sản xuất, nông dân tập thể tiên tiến, trí thức xã hội chủ nghĩa, các cán bộ Hội viên Đoàn thể đã được thử thách qua các phong trào và cần đưa ra quần chúng tham khảo góp y kiến. Việt kết nạp đảng viên mới phải làm đúng thủ tục theo điều lệnh Đảng đã quy định.

Các phường cần có kế hoạch cụ thể chọn đối tượng phát triển Đảng để đưa theo dân đi Kinh tế mới, sẽ hình thành 4 chi bộ cho 4 xã Vùng kinh tế mới. Bằng cách này bây giờ phải chọn người tốt, tích cực công tác đưa vào Hợp tác xã, Cửa hàng v..v… Trên cơ sở đó sẽ bồi dưỡng, phát triển đảng viên đưa trở về cấy theo đồng bào đi Kinh tế mới (chú y khu vực Thiên chúa giáo và Chợ Gò Vấp).

5/ Phải Cách mạng trong lề lối làm việc:

Quận ủy có phân công số Quận ủy viên phụ trách phường, đi sát cơ sở. Có chương trình công tác hằng tuần, hằng tháng, các Ban, Ngành xung quanh Quận ủy có phân công cán bộ đi xuống phường vô dân. Vừa nắm sát được tình hình, vừa hiểu rõ sinh hoạt và đời sống nhân dân, tâm tư nguyện vọng của từng thành phần  quần chúng, giúp cấp ủy chỉ đạo, đồng thời giúp cấp trên có chủ trương sát đúng.

Các cơ quan của quận, kể cả phường nên giảm bớt giấy tờ, hội nghị giành nhiều thời giờ đi xuống cơ sở, mỗi Ban, Ngành phải sắp xếp mỗi tuần có 2 lần đi xuống cơ sở, trước hết các chủ chốt đầu ngành phải gương mẫu thực hiện.

Phải quy định chế độ đi xuống cơ sở, hội nghị , báo cáo thỉnh thị, học tập, tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng các Ban, Ngành nghiêm túc, có nội dung thích hợp cho từng nơi.

VII

TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRIỂN
 KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI


Sau Đại hội các, chi bộ phường, Ban, Ngành, tổ chức học tập nghị quyết cho đảng viên trong từng chi bộ đóng góp ý kiến và biện pháp thực hiện tốt cho từng vấn đề đã nêu trong nghị quyết.

Chi bộ phường, cơ quan Ban, Ngành dựa vào đó xây dựng Nghị quyết cho phường, cơ quan mình trong 6 tháng cuối năm 1977, rút lại trong 3 tháng quí III/77 phải làm những việc gì. Trong từng công tác có nêu kế hoạch chỉ tiêu cụ thể, biện pháp thực hiện có phân công từng Ban, Ngành, từng đảng viên cán bộ làm. Hằng tháng có kiểm điểm báo cáo kết quả, rút ra những ưu khuyết gì để bổ sung cho kế hoạch tới.

Tổ chức thi đua giữa phường với phường, giữa cơ quan với có quan. Nội dung dựa vào các vấn đề trong Nghị quyết này, Hằng tháng có báo cáo, 3 tháng có sơ kết, 6 tháng sẽ tổng kết, có khen thưởng tập thể và các cá nhân để khuyến khích động viên phong trào. Ban thi đua của quận sẽ có kế hoạch cụ thể phân công theo dõi sự thách bắt giữa các phường và các cơ quan của quận. Theo dõi báo cáo để tổng hợp, để xuất y kiến với cấp ủy để chỉ đạo.

Đại hội quận Đảng bộ đã kết thúc thắng lợi, Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ trong 2 năm 1977-1978 của quận nhà. Là con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội của nhân dân trong toàn quận, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta đang đứng trước thời kỳ chuyển biến cách mạng vô cùng sâu sắc, triệt để, toàn diện và liên tục. Đòi hỏi cán bộ đảng viên chúng ta phải nỗ lực vượt bậc vươn lên, nâng cao sức chiến dấu và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng viên, phải có tinh thần trách nhiệm trước dân, trước Đảng, đoàn kết chặt chẽ phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tự lực tự cường, đề cao cảnh giác, trao dồi đạo đức cách mạng, để xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong một lòng một dạ phục vụ Đảng, phục vục nhân dân.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh vạch ra con đường đưa nhân dân Thành phố nói chung, quận Gò vấp nói riêng, từng bước tiến lên con đường xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mới, tạo cơ sở vật chất đưa nhân dân ta ngày càng được nâng cao về đời sống, tiến tới ấm no và hạnh phúc.

Đại hội đại biểu quận Gò Vấp kêu gọi đảng viên, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ và toàn thể đồng bào trong quận này tham gia tích cực mọi hành động và sáng kiến, nhằm thực hiện đầy đủ nghị quyết của đại hội đề ra. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Trung ương Đảng, tin tưởng sự chỉ đạo sáng suốt của Thành ủy, sự quyết tâm của cán bộ. đảng viên, chiến sĩ, sự đồng tình ủng hộ của đoàn thể nhân dân trong quận, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Thành ủy đã giao cho, góp sức cùng nhân dân Thành phố tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội.

Ngày 1 tháng 6 năm 1977

BAN CHẤP HÀNH QUẬN ỦY GÒ VẤP

Thông báo