Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Nghị quyết của đại hội đại biểu đảng bộ quận lần thứ VI (Nhiệm kỳ 1991 – 1995)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUẬN ỦY GÒ VẤP

Số 01/NQ-QU

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ VI
 (NHIỆM KỲ 1991 – 1995)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ VI khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 28/11/1991.

Trong hơn 2 ngày làm việc, Đại hội đã nghe báo cáo chính trị về tình hình và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI. Sau khi thảo luận, Đại hội đại biểu đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo chính trị và báo cáo tóm tắt các văn kiện trình Đại hội của Ban Chấp hành Quận Đảng bộ khóa V trình bày trước Đại hội, giao cho BCH nhiệm kỳ VI tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh văn bản.

Điều 2: Nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ VI (1991 – 1995) với các nội dung và chỉ tiêu lớn như sau:

1. Về cơ cấu kinh tế của Quận là: công nghiệp – nông nghiệp – thương nghiệp – dịch vụ.

2. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của công nghiệp – TTCN từ 12% đến 15%.

3. Về nông nghiệp:

- Sản lượng rau: 1991: 32 ngàn tấn, đến năm 1995 còn 28 ngàn tấn (do diện tích canh tác sẽ thu hẹp dần và chủng loại rau cao cấp tăng lên).

- Đàn heo: năm 1992 là 13 ngàn con, 1993 là 15 ngàn con, đến 1995 là 20 ngàn con.

- Sản lượng bò: năm 1991 là 2,9 triệu lít, phấn đấu đến năm 1993 là 4 triệu lít/năm và đến năm 1995 là 5 triệu lít/năm.

4. Kim ngạch xuất khẩu: năm 1992 là 10 triệu USD, 1993 là 12 triệu USD.

5. Hàng năm xây dựng 100 căn nhà bán cho CBCNV, gia đình chính sách và nhân dân lao động.

6. Về giải quyết lao động: Trong 4 năm từ 1992 – 1995 phấn đấu giải quyết 19 ngàn lao động có việc làm, trong đó 2 năm 1992 – 1993 là 11 ngàn, 2 năm 1994 – 1995 là 8 ngàn lao động.

7. Về giáo dục: Kết quả lên lớp và tốt nghiệp PTCS hàng năm đạt loại khá của Thành phố.

8. Về xây dựng Đảng: Đến năm 1993 đưa 2/3 chi bộ đường phố thành chi bộ vững mạnh, chủ động công tác, phấn đấu hạ thấp tỷ lệ chi, đảng bộ yếu kém không quá 5%, trong đó không có chi, đảng bộ Phường yếu kém. Số chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh là 20%. Đến năm 1995 số cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh chiếm 30%, không còn diện yếu kém.

9. Đến năm 1995 xây dựng được quy hoạch cán bộ và tất cả cán bộ cốt cán phải qua chương trình trung cấp, cao cấp, tất cả đảng viên đều đạt trình độ phổ thông về lý luận chính trị.

Điều 3: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp khóa VI giao cho Ban Chấp hành Quận Đảng bộ khóa VI (nhiệm kỳ 1991 – 1995) tiếp tục nghiên cứu các ý kiến thảo luận của đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh vào chương trình công tác tới, đồng thời có kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

 

Thông báo