Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ VIII nhiệm kỳ 2000 – 2005

(do đ/c Nguyễn Văn Tính – Bí thư quận ủy đọc ngày 22.11.2000)

Kính thưa:

- Đ/c Đoàn Lê Hương – UV Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

- Các đ/c lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.

- Các đ/c lãnh đạo các quận 1, 6, 12 và huyện Hóc Môn.

- Các đ/c cách mạng lão thành, các mẹ VNAH, anh hùng LLVT và các đồng chí khách mời.

Kính thưa: Các đồng chí đại biểu, thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 22.5.2000 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và căn cứ vào Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25.5.2000 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Từ ngày 8.6.2000 Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp đã có Kế hoạch số 23-KH/QU về tổ chức Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, đến nay 59/59 cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy đã tiến hành tổ chức Đại hội. Đồng thời với quá trình đó, việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2000 – 2005 cũng đã được toàn Đảng bộ thực hiện tích cực khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao. Đảng bộ quận đã thực hiện đúng yêu cầu, đúng qui trình hướng dẫn về nội dung và nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận. Hôm nay Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII nhiệm kỳ 2000 – 2005 chính thức khai mạc.

Kính thưa Đại hội!

Việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội của Đảng đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ và nhân dân quận nhà, đó là quá trình các cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên, các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí Cựu chiến binh và sĩ quan cao cấp, mặt trận đoàn thể và các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chân thành xây dựng nội dung và nhân sự cho Đại hội Đảng cấp quận và cấp trên. Trong suốt thời gian chuẩn bị, Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy mà đặc biệt là đ/c Đoàn Lê Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách quận nhiều năm qua và các đồng chí trong tổ công tác của Thành ủy cũng đã thường xuyên theo dõi chỉ đạo, cho nhiều ý kiến cùng góp sức cho việc chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận.

Trong không khí long trọng của Đại hội chính thức khai mạc hôm nay, Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng:

-          Đ/c Đoàn Lê Hương - Ủy viên BTV.TU - Trưởng ban Dân vận Thành ủy và các đồng chí trong tổ công tác của Thành ủy đến tham dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

-          Các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.

-          Các đồng chí lãnh đạo các quận: 1, 6, 12 và huyện Hóc Môn.

-          Các đồng chí lão thành, các bà mẹ Việt anh hùng, anh hùng LLVT, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy thời kỳ từ năm 1975 đến nay.

-          Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố trú đóng trên địa bàn quận và các đại biểu dự thính, khách mời.

-          Các cơ quan thông tấn báo chí: Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, Báo Sài Gòn Giải Phóng.

-          Và xin nhiệt liệt chào mừng 175 đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận hôm nay.

Kính thưa Đại hội!

Cùng với thành phố và cả nước, qua 5 năm thực hiện phương hướng nhiệm vụ mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VII (1996 – 2000), Đảng bộ và nhân dân quận nhà đã góp phần công sức vào thành tựu chung nhất rất quan trọng của thời kỳ đổi mới, góp phần thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội, vai trò của Đảng bộ ngày càng đảm bảo giữ vững và phát huy vai trò vị trí lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quận trong thời kỳ mới. Một trong những nguyên nhân của thành tựu là Đảng bộ quận đã vận dụng một cách sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, đã đề ra những giải pháp lãnh đạo thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng bộ quận là: ”Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng cơ sở hạ tầng là đòn bẩy, thực hiện các chủ trương chính sách xã hội là động lực nhằm tiếp tục tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực”. Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, thống nhất nhận thức và hành động trong phát huy tiềm năng thế mạnh của quận, là nhân tố quyết định cho việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VII (1996 – 2000). Tuy nhiên bên cạnh những biến đổi 5 năm qua, những kết quả trên từng lĩnh vực, soi rọi với phương hướng nhiệm vụ, những mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Đảng bộ chúng ta nghiêm túc đánh giá vẫn còn những tồn tại yếu kém trên một số lĩnh vực.

Do đó hôm nay Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm phân tích, đánh giá đúng tình hình lãnh đạo tổ chức. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, của BCH Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, tìm nguyên nhân của những thành tựu và tồn tại thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trên cơ sở đó Đại hội chúng ta có trách nhiệm vạch ra phương hướng, nhiệm vụ nhất là những giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII nhiệm kỳ (2000 – 2005).

Đại hội sẽ thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW 5, Nghị quyết TW 6 (lần 2) và các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội IX của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII.

Một trong những nhiệm vụ là Đại hội chúng ta sẽ phát huy dân chủ để giới thiệu, lựa chọn để bầu BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ (2000 – 2005) đạt yêu cầu cả về tiêu chuẩn, cơ cấu và đủ số lượng cấp ủy viên theo qui định và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII.

Kính thưa các đồng chí!

Những nhiệm vụ quan trọng đó đặt ra cho chúng ta một tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đại hội và nhân dân quận nhà trong tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hoá, tiếp tục tạo những tiền đề vật chất tinh thần cho quận bước vào thế kỷ 21. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ và nghị lực của từng đồng chí đại biểu đóng góp vào các quyết định của Đại hội sẽ góp phần to lớn cho sự thành công của Đại hội, tạo tiền đề quan trọng tiến đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

Với ý nghĩa ấy, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII nhiệm kỳ (2000 – 2005).

Kính chúc các đồng chí đại biểu nhiều sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thông báo