Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Diễn văn bế mạc Đại hội

DIỄN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ IX

 Kính thưa :         - Đoàn Chủ tịch Đại hội

      - Các đồng chí Đại biểu.

                              - Đại hội.

Sau ba ngày tiến hành Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội Đảng bộ Quận đã diễn ra trong không khí đoàn kết – dân chủ – kỷ cương. Nội dung làm việc đảm bảo đúng yêu cầu, thời gian diễn ra đúng theo chương trình của Đại hội .

Kính thưa các đại biểu, kính thưa Đại hội !

Đại hội Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ IX thành công là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, quán triệt sâu sắc chỉ thị của Bộ chính trị, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung và nhân sự. Đây cũng là sức mạnh của sự đoàn kết trong suốt quá trình chuẩn bị đại hội, từ các Chi, Đảng bộ cơ sở đến các tổ chức chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn quần chúng và đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Quận các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết .

Đại hội đã tiếp tục thảo luận sôi nổi với ý thức xây dựng, góp thêm nhiều ý kiến xác thực và đã đi đến thống nhất cao với báo cáo đánh giá nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới.

Dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và các văn kiện trình Đại hội lần thứ X của Đảng cũng đã được các đại biểu tổ chức thảo luận. Nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của đại biểu thể hiện nhiệt tình cách mạng, lòng mong muốnThành phố và cả nước phát triển cao hơn nữa. Tổng hợp ý kiến của Đại hội sẽ được gửi về Thành ủy theo đúng quy định.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí đủ tiêu chuẩn, đảm bảo tính kế thừa và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII .

Kính thưa các đại biểu, kính thưa Đại hội .

Có thể nói sự thành công của Đại hội trước hết là do sự nỗ lực của toàn Đảng bộ Quận, có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, sự góp ý, giúp đỡ của các Ban Đảng Thành ủy. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX vừa biểu quyết thông qua thể hiện sự nhất trí cao độ, tạo tiền đề về tư tưởng và hành động cho việc tổ chức thực hiện mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Kính thưa các đồng chí .

Những kết quả đạt được cho thấy Đại hội chúng ta đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong quận và có thể nói rằng : Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX đã thành công tốt đẹp !

Thay mặt Đại hội, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự giúp đỡ của các Ban Đảng Thành ủy, của Tổ công tác Thành ủy, đặc biệt là của đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã dành thời gian đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội .

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã động viên, góp phần vào sự thành công của Đại hội . Thành công của Đại hội có sự đóng góp công sức to lớn của các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, của cán bộ nhân viên các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND và UBND Quận, lực lượng võ trang, công an và các cơ quan, đơn vị trong quận. Xin cảm ơn HĐND – UBND, Mặt trận và các đoàn thể; đại diện các doanh nghiệp; lực lượng vũ trang Quận và một số đơn vị đã gởi lẵng hoa chúc mừng Đại hội .

Kính thưa các đồng chí, kính thưa Đại hội.

Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí đã góp phần cho sự thành công của Đại hội. Từ kết quả Đại hội này, với sự quyết tâm cao của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX, nhất định Đảng bộ Quận Gò Vấp chúng ta sẽ tiếp tục phát triển với sự tăng trưởng cao và bền vững .

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ IX .

Xin chúc sức khỏe tất cả các đồng chí.

Xin trân trọng cảm ơn .

Thông báo