Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Danh sách BCH Đảng bộ quận Gò Vấp khoá VI (Nhiệm kỳ 1991 – 1995)

1. Trần Công Châu               Chánh Văn phòng Quận ủy

2. Trần Thị Thanh Diệu        Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp

3. Đào Mạnh Duẩn               Bí thư Đảng ủy Phường 10, Gò Vấp

4. Trần Văn Điệu                  Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

5. Vũ Văn Định                    Bí thư Đảng ủy Phường 7, Gò Vấp

6. Phạm Ngọc Đoàn             Phó Ban Tuyên huấn Quận ủy

7. Lê Văn Hòa                      PCT/ UBND Quận Gò Vấp

8. Lê Huy Hoàng                  Phó Ban Tổ chức Quận ủy

9. Võ Hùng                          Bí thư Đảng ủy Phường 10, Gò Vấp

10.Nguyễn Hoàn Kiếm          Trưởng công an Quận Gò Vấp

11.Lê Hồng Liêm                 Thường trực Quận ủy

12.Trần Kim Long                Trưởng phòng xây dựng

13.Đoàn Hoài Lý                  Bí thư chi bộ Phường 13, Gò Vấp

14.Phạm Văn Nhơn              Chi cục trưởng Chi cục thuế

15.Nguyễn Văn Phước          Giám đốc XN may thêu XK

16.Nguyễn Thông Quang      Chủ tịch UBND quận Gò Vấp

17.Trần Thanh Tâm              Chủ nhiệm UBTT Nhà nước Gò Vấp

18.Nguyễn Chí Thanh          Chủ tịch HĐND quận Gò Vấp

19.Nguyễn Quang Thanh      Bí thư Đảng ủy Phường 01, Gò Vấp

20.Nguyễn Thị Thảo             Bí thư Đảng ủy Phường 16, Gò Vấp

21.Trần Kim Toản                Trưởng phòng LĐ – TBXH quận Gò Vấp

22.Nguyễn Văn Tiến             Trưởng phòng giáo dục Gò Vấp

23.Phạm Minh Trí                Phó phòng Tài chính Gò Vấp

24.Nguyễn Văn Trí               Bí thư Quận đoàn quận Gò Vấp

25.Nguyễn Văn Tửu             Phó chủ nhiệm UBKT Quận ủy

26.Nguyễn Thị Thanh Tú      Hội trưởng phụ nữ quận Gò Vấp

27.Nguyễn Thị Tuyết            Bí thư Đảng ủy Phường 10, Gò Vấp

28.Lê Tấn Tùng                   Chỉ huy trưởng BCHQS Gò Vấp

29.Đặng Nguyên Soái     Viện trưởng VKS quận Gò Vấp

Thông báo