Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Gò Vấp Nhiệm kỳ IX (2005 - 2010)(Tính đến 1/12/2009)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hữu Hiệp

TUV, Bí thư Quận ủy

2

Trần Văn Khuyên

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Võ Ngọc Quốc Thuận

Phó Bí thư Quận ủy

4

Trương Văn Non

PBT, Chủ tịch UBND quận

5

Cù Thị Hoa

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

6

Đỗ Văn Tánh

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

7

Nguyễn Kim Hiếu

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo QU

8

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức QU

9

Huỳnh Trí Thạnh

UVTV, Trưởng Công an quận

10

Nguyễn Văn Chiện

UVTV, Chỉ huy trưởng BCH QS quận

11

Nguyễn Thế Vinh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận

12

Nguyễn Phương Đông

Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

13

Nguyễn Hồng

UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận

14

Trương Đăng Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

15

Trần Công Châu

Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy

16

Võ Văn Bỏ

Trưởng Phòng Nội vụ

17

Đoàn Hoài Lý

GĐ Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị

18

Phạm Sỹ Thiệu

Phó Ban Dân vận Quận ủy

19

Nguyễn Quốc Ân

Phó Ban Dân vận Quận ủy

20

Phạm Ngọc Đoàn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận

21

Hoàng Hiếu

Viện Trưởng Viện Kiểm sát

22

Trương Văn Tươi

Chánh Văn phòng HĐND, UBND

23

Nguyễn Thị Ninh

Chánh án Toà án quận

24

Trần Anh Tuấn

Trưởng Phòng Tài nguyên MT

25

Vũ Văn Định

Trưởng Ban Bồi thường GPMB

26

Lâm Hồng Thúy Nga

Trưởng Chi cục Thuế

27

Nguyễn Thế Gia

GĐ Bệnh viện Gò Vấp

28

Nguyễn Hoàng

GĐ Trung tâm Thể dục Thể thao

29

Trần Công Đức

GĐ Trung tâm Văn hóa

30

Thân Trọng Minh

Bí thư Đảng ủy Phường 04

31

Nguyễn Trí Dũng

Bí thư Đảng ủy phường 08

32

Đoàn Thanh Hùng

Bí thư Đảng ủy Phường 09

33

Nguyễn Thị Kim Yến

Bí thư Đảng ủy Phường 11

34

Phạm Tấn Rạng

Bí thư Đảng ủy phường 14

35

Nguyễn Hoàng Dũng

Bí thư Đảng ủy Phường 15

36

Đoàn Thị Xuân Phương

Chủ tịch Hội Phụ nữ quận

37

Phạm Thị Hồng Quyên

Bí thư Quận Đoàn

38

Nguyễn Thị Thanh

Chánh Thanh tra quận

39

Nguyễn Thị Phương Khanh

Trưởng phòng Tài chánh – KH

40

Lê Thị Kim Thủy

Chủ tịch UBND Phường 7

41

Lê Hoàng Hà

Trưởng BQL dự án khu vực đầu tư quận

42

Trần Hoàng Dũng

Chánh Văn phòng Quận ủy

43

Nguyễn Thị Thanh Vân

Trưởng phòng QLĐT

44

Lê Thị Kim Hạnh

Bí thư Đảng ủy phường 6

Thông báo