Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Gò Vấp Khóa IX nhiệm kỳ 2005 – 2010

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2005 – 2010 được Đại hội bầu gồm 41 đ/c; Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm có 10 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Quận có thay đổi: 09 đồng chí được điều động, luân chuyển về Thành phố (trong đó có 02 đồng chí Bí thư Quận ủy, 01 đồng chí Phó Bí thư Thường trực và 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ) và 02 đồng chí nghỉ hưu (01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ) và 01 đồng chí chuyển công tác khác thôi không tham gia Ban Chấp hành.

Thành ủy điều động về Quận 03 đồng chí, có 02 đồng chí Thành ủy viên chỉ định tham gia Ban Chấp hành, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy và 01 đồng chí chỉ định Phó Bí thư Quận ủy; Ban Chấp hành bầu bổ sung 11 đồng chí Ủy viên (tăng thêm 10% cán bộ trẻ 03 đồng chí) và bầu bổ sung 03 đồng chí Ban Thường vụ Quận ủy, đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ Quận có 42 đồng chí, Ban Thường vụ Quận ủy 11 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua, tuy nhân sự có thay đổi nhưng Ban chấp hành Đảng bộ đã giữ vững truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX nghiêm túc kiểm điểm về sự lãnh, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ 2005 – 2010 như sau :

I VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRONG NHIỆM KỲ QUA :

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII; các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và 05 chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 30 nghị quyết (có 05 nghị quyết chuyên đề), 01 chỉ thị, 34 chương trình hành động (08 chuyên đề), 110 kế hoạch (22 chuyên đề) và 33 thông tri nhằm cụ thể hóa, phân kỳ hàng năm, 6 tháng, quý, thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX trên các lĩnh vực:

A - Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 05 chương trình, công trình:

1/ Về Kinh tế: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát huy các nguồn lực trong xã hội, các thành phần kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ (đạt 48,7% so với Nghị quyết 45%), doanh nghiệp vừa và nhỏ (tăng hơn 220%), kinh tế hộ (tăng hơn 200%), dịch vụ ngân hàng phát triển nhanh. Thu, chi ngân sách Nhà nước và địa phương đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo cân đối thu - chi và có tích lũy, đáp ứng yêu cầu chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên. Ban Chấp hành Đảng bộ đã có Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi vật nuôi, cây trồng và thành lập hợp tác xã hoa kiểng Gò Vấp, đã khởi công xây dựng công viên Làng hoa Gò Vấp.

2/ Công tác quản lý đô thị - phát triển cơ sở hạ tầng và công tác quản lý tài nguyên – môi trường: Trong 5 năm qua, bộ mặt đô thị đã có nhiều thay đổi, hình thành nhiều chung cư cao tầng, hệ thống giao thông được đầu tư mở rộng, hẻm được bê tông nhựa - xi măng hóa đạt 91,37%; tập trung lãnh đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 4 dự án lớn (dự án đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài đạt 91%), phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch, (hộ dân được sử dụng nước sạch từ 25% lên 80%). Đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về sử dụng đất đai, trật tự đô thị, tài nguyên theo quy hoạch, phát triển đô thị gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước chấn chỉnh và khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý trong lĩnh vực nhà, đất; đã di dời 100% cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, xử lý rác y tế, rác thải trong sinh hoạt… đảm bảo trật tự đô thị, giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

3/ Thực hiện công trình phát triển kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy: Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã có nhiều cố gắng trong tập trung lãnh đạo thực hiện và cơ bản hoàn thành 5 công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đã đề ra.

4/ Về văn hóa – xã hội: Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công về đời sống tinh thần, vật chất ngày càng tốt hơn; năm 2008 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn II, toàn Quận hiện có 6.780 hộ thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm, vận động gây qũy đạt 7,7 tỷ đồng (tăng 3,2 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ). Chất lượng, hiệu suất giáo dục đào tạo tiếp tục tăng, duy trì kết quả phổ cập giáo dục bậc trung học, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn (trên 80% vượt chuẩn), đầu tư xây dựng trường đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, mặt bằng học vấn người dân tương đương lớp 10,6 (Nghị quyết lớp 11). Hoạt động văn hóa, thể thao được phát triển tốt, xã hội hóa nhanh góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Ngành y tế đã được đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đều trị bệnh, 100% Trạm y tế phường đạt chuẩn, đảm bảo chăm tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động y dược tư nhân; công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả tốt.

5/ Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội: Đạt và vượt các chỉ tiêu, chất lượng chính trị được nâng lên: tuyển quân hàng năm (3,6% đảng viên), xây dựng lực lượng tự vệ (đảng viên 17,97% ), dân quân (đảng viên14,82%); đảm bảo các nội dung chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng thủ hàng năm. Chủ động nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời một số vụ việc, giữ vững ổn định an ninh chính trị; có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp; chỉ đạo thành lập Ban bảo vệ dân phố; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã có nhiều chuyển biến; tích cực đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã góp phần chất lượng Đảng bộ Công an, Quân sự đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được triển khai thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu kiện của người dân; đưa nhiều vụ án về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ ra xét xử lưu động nhằm tăng cường tính giáo dục và răn đe .

Tuy đạt được kết quả như trên, nhưng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; vẫn còn những khuyết điểm :

1/ Về kinh tế: Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, chưa tương xứng với lợi thế và tiềm năng phát triển của Quận (tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt bình quân 10,35%/năm so với Nghị quyết 16,5%); một số doanh nghiệp chậm đầu tư, đổi mới trang thiết bị; cơ sở hạ tầng còn hạn chế (giao thông, nước, chậm quy hoạch,…) ảnh hưởng đầu tư của doanh nghiệp; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn lúng túng.

2/ Quản lý đô thị - phát triển cơ sở hạ tầng và bảo vệ tài nguyên môi trường: việc điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết còn chậm; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa kịp với tốc độ tăng dân số và phát triển kinh tế - xã hội (xi măng- nhựa hóa đạt 91,45% so với Nghị quyết đến năm 2008 đạt 100%, mở rộng 20% hẻm hiện trạng dưới 2m); tình trạng vi phạm trong xây dựng còn phức tạp (bình quân xử lý 524 vụ/năm). Chậm xử lý khắc phục các dự án nhà ở lẻ, ảnh hưởng đến cấp giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà và đất. Nhiệm vụ vận động nhân dân bàn giao mặt bằng các dự án kéo dài, đến nay có dự án mới đạt 5% (dự án nâng cấp đô thị) do ảnh hưởng đến chính sách giá; chưa giải quyết tốt rác và chất thải sinh hoạt, các điểm mua bán phế liệu… làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

3/ Thực hiện 5 chương trình, công trình phát triển kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy: chưa hoàn thành chương trình mở rộng hẻm có hiện trạng dưới 2m, chậm yêu cầu đối tác triển khai dự án đầu tư Công viên Văn hóa Gò Vấp.

4/ Văn hóa xã hội: Kết quả thực hiện chủ đề “nếp sống văn minh đô thị” đạt thấp; chưa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa liên phường, điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí; không đạt chỉ tiêu xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa; tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Còn lúng túng trong việc triển khai dự án Trung tâm Thể dục Thể thao, chậm tiếp nhận Trung tâm văn hóa.

5/ Về nhiệm vụ Quốc phòng -An ninh, Tư pháp: Mặc dù có nhiều quan tâm, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò tham mưu, nhưng tình hình an ninh chính trị và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp; có lúc, có nơi thiếu sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ các loại đối tượng khi tái hòa nhập với cộng đồng. Chất lượng chính trị trong công tác tuyển quân, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng thường trực còn thấp. Chất lượng phối hợp giữa các cơ quan tư pháp có lúc, có nơi chưa đồng bộ.

B – Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị :

1/ Công tác chính trị tư tưởng: Kịp thời triển khai, quán triệt, học tập và có kế hoạch cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy trong toàn Đảng bộ; được Thành ủy chọn làm điểm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau 3 hơn năm thực hiện bước đầu có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân. Nhìn chung, công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy quan tâm quán triệt học tập, đa số cán bộ, đảng viên đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, tận tụy với công việc, ý thức phục vụ, gần gũi và tôn trọng nhân dân.

2/ Công tác tổ chức, cán bộ: Luôn quan tâm lãnh đạo công tác củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng như: mô hình Đảng bộ bộ phận khu phố, chi bộ tổ dân phố, sáp nhập các chi, đảng bộ cơ sở thành lập Đảng bộ khối chính quyền, khối Đảng – Đoàn thể, khối doanh nghiệp tư nhân; chọn 06 phường (phường 4, 7, 8, 10, 14 và 15) nhất thể chức danh Bí thư đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảm bảo yêu cầu phân tích chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng (58,46% trong sạch vững mạnh) và đảng viên (99,48% % đảng viên đủ tư cách, so với Nghị quyết trên 98%), vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên 735/500. Hàng năm rà soát công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, phục vụ việc bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ, ưu tiên đề bạt cán bộ trẻ, nữ. Đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ về công tác cán bộ, xét kết nạp đảng viên.

3/ Công tác kiểm tra, giám sát: Hàng năm Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã có chương trình công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành cương lĩnh, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề, các chương trình trọng tâm, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra giám sát chuyên đề, các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và cấp ủy viên, đảng viên nhằm chấn chỉnh và ngăn ngừa sai phạm.

4/ Công tác vận động nhân dân: Triển khai và chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua sâu rộng đến cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chăm lo quyền lợi đoàn viên, hội viên, củng cố tổ chức, công tác tập hợp và phát triển lực lượng, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên được các đoàn thể quan tâm (Hội Nông dân 77,31%, Đoàn Thanh niên 39,42%, Phụ nữ 67,14%...).

5/ Về xây dựng chính quyền: Lãnh đạo chia tách phường theo Nghị định 143/2006 của Chính phủ; chỉ đạo tổng kết Hội đồng nhân dân, thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân Quận và phường; củng cố các phòng, ban chức năng Quận theo Nghị định 11 của Chính phủ; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện đông người.

Tuy đạt được những kết quả nêu trên, nhưng về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế, yếu kém như sau :

1/ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: chậm củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; việc nắm bắt dư luận và xử lý dư luận có lúc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền vận động còn hạn chế, nên hiệu quả nhiều phong trào, Cuộc vận động đạt thấp (khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, nếp sống văn minh đô thị); chất lượng thực hiện Cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa sâu rộng, chậm phát hiện các mô hình hay theo yêu cầu đơn vị làm điểm của Thành Ủy.

2/ Công tác tổ chức - cán bộ: chậm sơ kết rút kinh nghiệm mô hình Đảng bộ bộ phận khu phố, chi bộ tổ dân phố, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nâng lên, nhưng việc ra nghị quyết chưa sát với cơ quan, địa bàn dân cư. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ còn hạn chế nhất là trình độ về lý luận chính trị; một số cơ sở đảng chưa làm tốt công tác kết nạp đảng viên, chất lượng chính trị hàng năm trong tuyển quân, trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên chưa đảm bảo.

3/ Công tác kiểm tra, giám sát: một số cấp ủy còn yếu, chưa chủ động thực hiện tự giám sát, kiểm tra; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề có lúc, có nơi chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện; số đảng viên phải xử lý kỷ luật 5 năm là 108 đồng chí (1,56%).

4/ Công tác vận động nhân dân: chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa sâu rộng đến đối tượng; hiệu qủa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “nếp sống văn minh đô thị” đạt thấp, chưa tác động đến đời sống người dân; việc giám sát của Mặt trận, các đoàn thể vẫn còn hạn chế, lúng túng, nhất là ở cơ sở. Hệ thống Mặt trận, đoàn thể chính trị ở cơ sở còn khó khăn về chế độ chính sách, kinh phí hoạt động.

5/ Về xây dựng chính quyền: kiện toàn bộ máy, cải cách hành chính, chất lượng cán bộ, công chức có lúc chưa đáp ứng yêu cầu phần do áp lực công việc, phần do năng lực trình độ một số cán bộ còn yếu; việc giải quyết hồ sơ nhà, đất nhiều lúc chưa đúng thời gian qui trình, gây phiền hà cho dân.

II - VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY :

1/ Về đổi mới phương thức lãnh đạo: Trong lãnh chỉ đạo, điều hành Đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn thực hiện theo phương châm: “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, giữ vững quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ thường xuyên”, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX, quy chế dân chủ cơ sở, ý thức chấp hành pháp luật, đề cao trách nhiệm của tập thể và phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực và mức độ năm sau cao hơn năm trước. Kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy thành những chuyên đề về phát triển kinh tế-văn hóa, quốc phòng –an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, nữ.

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, đổi mới phong cách lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc (theo chương trình tuần, tháng, quí, năm); hàng tuần sinh hoạt tập thể Thường trực và họp Ban Thường vụ Quận ủy; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tham gia các nhóm chuyên đề, Ủy viên Thường vụ Quận ủy phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở, các chương trình, công trình trọng điểm. Nâng cao chất lượng hội nghị (tính chuyên đề, sâu), giảm hội họp, tập trung thời gian đi cơ sở kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

2/ Về đạo đức, lối sống: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức nhằm nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong gương mẫu trong thực thi công vụ. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành luôn giữ được sự đoàn kết, thống nhất, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong chấp hành cương lĩnh, Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm, có ý thức giáo dục gia đình chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện các phong trào ở nơi cư trú.

Tuy nhiên vẫn còn một số Ủy viên Ban chấp hành còn hạn chế tham gia đóng góp đề xuất giải pháp, biện pháp; vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; có đồng chí chưa chấp hành nghiêm các buổi sinh hoạt, chưa tham dự đầy đủ các cuộc hội nghị của Quận ủy, ít đi cơ sở; cá biệt có đồng chí vi phạm phải xử lý kỷ luật Đảng.

III – NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM :

Trên cơ sở kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban thường Vụ Quận ủy rút ra những nguyên nhân như sau :

1/ Nguyên nhân của ưu điểm:

- Triển khai, quán triệt kịp thời và có chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy. Tập trung chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các chủ đề, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu tổ chức, cơ quan.

- Có bổ sung Qui chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò cá nhân phụ trách; kiên quyết đấu tranh các biểu hiện sai trái, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, phát huy tính năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kế thừa và phát huy thành quả đạt được trong những năm qua để tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng và phát triển Quận theo đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX;

- Phong cách, lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có nhiều cải tiến, tập trung lãnh đạo những công việc trọng tâm, trọng điểm, có chương trình kế hoạch, thời gian cụ thể, phân công trách nhiệm cá nhân theo dõi đôn đốc, giám sát, kiểm tra, kịp thời tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; tăng cường đi cơ sở để tháo gỡ những khó khăn nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình lớn, tạo động lực phát triển Quận nhanh hơn trong những năm tới.

2/ Nguyên nhân khuyết điểm:

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy tuy đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, nhưng kết quả đạt được chưa ngang tầm với tiềm năng phát triển của Quận như: chậm hoàn thành công tác quy hoạch, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị.

- Một số cấp ủy, người đứng đầu thiếu quan tâm công tác giám sát, kiểm tra nên chưa phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong nhiệm kỳ có 07 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (01 đ/c Ủy viên Ban thường vụ) vi phạm phải xử lý kỷ luật Đảng; ngoài ra còn xử lý kỷ luật về mặt chính quyền 3 đồng chí. Công tác tổ chức chưa khắc phục được tình trạng cán bộ “vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu”; năng lực một số cấy ủy viên còn hạn chế, chưa theo kịp với sự phát triển chung.

- Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một số chi, đảng bộ còn lúng túng, nhất là việc bình xét nêu gương cá nhân, tập thể; chưa gắn cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

3/ Một số nội dung khắc phục:

Từ những đánh giá về nguyên nhân ưu, khuyết điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy trong lãnh, chỉ đạo và điều hành; đề ra một số nội dung khắc phục sau :

- Nắm vững các chủ trương, đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng; Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch động viên các thành phần kinh tế tham gia phát triển; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội .

- Phải bám sát cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và lòng nhiệt tình với công việc được giao; khắc phục dần tình trạng cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu; phát huy tính chủ động tham mưu, tham gia của cán bộ vào quá trình cụ thể hóa Nghị quyết và đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

- Phát huy sức mạnh toàn dân, quy chế dân chủ cơ sở, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào của Mặt trận Tổ quốc – đoàn thể mà trọng tâm là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ngày càng sâu rộng, phấn đấu xây dựng đạt Khu phố văn hóa, Phường văn hóa; công sở văn minh – sạch đẹp.

- Tập trung đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sát với nhiệm vụ chính trị ở từng tổ chức cơ sở đảng, phát hiện, nhân rộng các gương điển hình của tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

- Trong lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn; thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc của Quận ủy và nhiệm vụ phân công để phát huy tốt vai trò từng cấp ủy viên, lĩnh vực phụ trách.

Từ những ưu, khuyết điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005- 2010) đã được tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X góp ý và nhất trí thông qua.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA IX Nhiệm kỳ 2005 – 2010

Thông báo