Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP KHÓA III (NHIỆM KỲ 1983- 1985)

 

Ban Thường vụ

1. PHÙNG VĂN PHÚ

Bí thư Quận Uỷ

2. TỐNG THỊ THANH TUYỀN

Phó Bí Thư- Chủ tịch UBND Quận

3. NGUYỄN VĂN GANG

Phó Bí Thư

4. NGUYỄN THỊ DUNG

5. VÕ VĂN KHOẺ

6. HUỲNH BẢY TƯ

7. VŨ CHINH

8. HÀ HỮU HIỀN

9. TRẦN THỊ ÚT

10. NGUYỄN VĂN TRỰC

11. NGUYỄN XUÂN THỰC

Uỷ viên chính thức

12. NGUYỄN THỊ THẾ

13. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

14. NGUYỄN VĂN TÍNH

15. NGUYỄN VĂN HỘI

16. LÊ VĂN CHỈ

17. NGUYỄN CHÍ THANH

18. NGUYỄN HỒNG PHÚC

19. NGUYỄN THANH HỒNG

20. NGUYỄN VÂN TÁNH

21. VÕ VĂN TÍM

22. ĐẶNG CÔNG TÂM

23. BÙI VĂN MƯỜI

24. ĐỖ KIM LIÊN

25. LÊ XUÂN HOÀI

26. NGUYỄN TRƯỜNG CỔN

27. VÕ THỊ MAI

28. TRẦN THANH TÂM

29. TRẦN VĂN ĐIỆU

30. ĐÀO THỊ HẠNH

31. TRƯƠNG VĂN LONG

32. ĐỖ VĂN TÁNH

33. PHẠM VĂN MẠNH

34. NGUYỄN THÔNG QUANG

35. BÙI NGỌC TRUNG

36. NGUYỄN VĂN THÔI

Thông báo