Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Triết tại Đại hội

BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C NGUYỄN MINH TRIẾT

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ – BÍ THƯ THÀNH ỦY TẠI ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 – 2010

(Ngày 15 tháng 10 năm 2005)

                         

Kính thưa:               Đoàn Chủ tịch Đại hội,

                                    Thưa toàn thể Đại hội .

Sau một thời gian khẩn trương, tích cực chuẩn bị, hôm nay Đảng bộ Quận Gò Vấp tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 – 2010. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gởi đến Đại hội những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin nhiệt liệt biểu dương các đồng chí đã đồng tâm hiệp lực, vượt qua những khó khăn, trở ngại, tích cực chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận hôm nay, chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Kính thưa các đồng chí .

Gò Vấp là một quận có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm, một vùng đất có bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường cùng với nhân dân Thành phố. Trong những năm qua, Gò Vấp biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình trong quá trình xây dựng và phát triển. Truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và nhân dân được thể hiện bằng sự chung sức, chung lòng để đưa quận Gò Vấp đi lên nhanh chóng, một địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao của Thành phố. Tuy vừa qua Gò Vấp có một số khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là quản lý đất đai, đã làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của Quận . Nhưng không vì thế mà chúng ta đánh giá thấp những nỗ lực to lớn của Đảng bộ và nhân dân Quận nhà. Phải khẳng định là trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân Quận Gò Vấp đã lãnh đạo tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đề ra, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng ...

Thưa các đồng chí .

Nét nổi bật của Quận trong nhiệm kỳ qua là tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khá cao, là một trong những Quận đứng đầu của Thành phố về giá trị sản xuất công nghiệp. Các hoạt động thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế, từng bước hình thành, phát triển các khu thương mại – dịch vụ hệ thống siêu thị góp phần phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Quận đã bước đầu hình thành được một số khu đô thị mới, đường sá được mở rộng, cải tạo nâng cấp, nhiều tuyến đường được thực hiện bằng phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động được sức dân tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng vạn mét vuông đất; đặc biệt là đã quy hoạch, đầu tư xây dựng được nhiều trường lớp, cơ sở y tế, văn hóa, thể dục – thể thao phục vụ yêu cầu đời sống của nhân dân.

Là Quận đông dân nhất Thành phố hiện nay (gần 500.000 người), nhưng thời gian qua Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo (hơn 40% là người có đạo) góp phần giữ vững ổn định chính trị của Thành phố. Tuy bị áp lực nặng về vấn đề dân số, nhưng Quận cũng đã có nhiều cố gắng chăm lo và thực hiện có kết quả nhiều chính sách xã hội : Quận Gò Vấp là một điển hình trong giữ vững chất lượng dạy và học, nhiều chỉ tiêu quốc gia về chống mù chữ, phổ cập các bậc học đều trong nhóm đi đầu của Thành phố; Quận được công nhận đạt chỉ tiêu nâng cao mức sống diện gia đình chính sách, hoàn thành công tác xóa đói - giảm nghèo theo tiêu chí cũ và đang tập trung thực hiện chương trình xóa đói – giảm nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố; chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” ngày càng thực chất hơn… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân lên một bước mới. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng được chú trọng, tăng cường hơn. Các loại hình cơ sở Đảng như chi bộ trường học, chi bộ trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh… được củng cố, phát triển. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Quận Gò Vấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí.

Bên cạnh những thành quả đạt được rất đáng trân trọng, cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhận rõ những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục. Đó là kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững; vai trò quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đô thị, văn hóa xã hội còn nhiều mặt yếu kém, chưa đáp ứng cho yêu cầu phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở một số khu vực chưa được phát huy đúng mức, đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao, bố trí, quản lý cán bộ chưa tốt dẫn đến một số cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn thiếu chiều sâu, chậm chuyển hướng về cơ sở… Đặc biệt là những sai phạm nghiêm trọng của chính quyền trong quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, gây nên những tổn thất về tài sản mà nhất là về cán bộ, ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền. Tại Đại hội này, tôi đề nghị đại biểu xem đây là một trong những nội dung cần phải mổ xẻ, phân tích sâu sắc, rút ra những bài học cho nhiệm kỳ sau.

Thưa các đồng chí .

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp tiến hành trong bối cảnh, tình hình đất nước và Thành phố đứng trước những thuận lợi, cơ hội mới, đồng thời cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Để góp phần cùng với Thành phố và cả nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ta sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đòi hỏi tại Đại hội này, các đồng chí đại biểu cần phát huy dân chủ và trí tuệ, tập trung thảo luận, góp ý kiến cho các văn kiện của Trung ương, của Thành phố; đi sâu bàn bạc, hoạch định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nhất là các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Gò Vấp đề ra. Đại hội cũng cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nguyên tắc tập trung dân chủ, giới thiệu và bầu chọn vào Ban Chấp hành khóa mới những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ về phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín; giới thiệu và bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ Quận dự Đại hội Đảng bộ Thành phố có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quận Gò Vấp, Tổ công tác của Thành ủy đã đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội của Đảng bộ. Tại Đại hội này, tôi xin gợi ý thêm một số vấn đề để các đồng chí trao đổi, thảo luận thống nhất :

– Vấn đề thứ nhất: Về định hướng phát triển kinh tế – xã hội, tuy Quận xác định cơ cấu kinh tế trong nhiệm kỳ tới là “công nghiệp– thương mại – dịch vụ”, nhưng tôi đề nghị là về lâu dài chúng ta phấn đấu từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “thương mại – dịch vụ – công nghiệp” cho phù hợp với định hướng chung của Thành phố, phù hợp với tiến trình đô thị hóa nhanh của Quận Gò Vấp; giải quyết sắp xếp lại công nghiệp trên địa bàn, di dời các cơ sở ô nhiễm. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, đưa Gò Vấp thành một vùng hoa, cây, cá kiểng trọng điểm của Thành phố; phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; có cơ chế, giải pháp mang tính đòn bẩy để huy động các nguồn lực về vốn, trí tuệ và sức dân phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

– Vấn đề thứ hai : Cần tập trung là quy hoạch và quản lý theo quy hoạch. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Quận và của Thành phố. Phải kiên quyết thực hiện đúng theo những quy hoạch đã được duyệt, đồng thời có điều chỉnh những quy hoạch không còn hợp lý, những quy hoạch treo làm khổ dân. Thành phố sẽ giúp cho Quận nâng tầm quy hoạch, khi cần thiết có thể thuê chuyên gia nước ngoài. Thành phố cũng tăng cường theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra Quận thực hiện quy hoạch. Đặc biệt trong những vụ việc có sai phạm vừa qua, cần phải chỉ đạo kiểm điểm đến nơi đến chốn và xử lý cán bộ một cách nghiêm túc, nếu có vấn đề gì mới phát sinh thì cũng phải tiếp tục xem xét giải quyết rõ ràng, kết luận dứt khoát. Quận phải nhanh chóng ổn định tình hình, chỉ đạo toàn diện để phát triển và chỉ có như thế mới lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền. Tôi tin là các đồng chí sẽ làm được.

– Vấn đề thứ ba: Với thực trạng khách quan là tình trạng dân số cơ học tăng cao trong những năm qua và dự báo là sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đây là những khó khăn tiềm ẩn đối với công tác quản lý Nhà nước về dân số, việc làm, về nhà ở, về đi lại… nói chung là về chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân. Quận phải huy động cho được sức mạnh tổng hợp trên địa bàn, phải đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa xã hội. Đặc biệt là tích cực đẩy mạnh xóa nghèo theo tiêu chí mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Đó chính là mục tiêu cao nhất của chúng ta.

– Vấn đề thứ tư: Chúng ta đều nhất trí rằng một trong những tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế –xã hội bền vững đó chính là phải đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quận Gò Vấp có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng đây là công việc cần phải tiến hành liên tục, đồng bộ, không được lơi là, mất cảnh giác với những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Phải kiên quyết thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, tấn công các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, quản lý địa bàn. Một số chỉ tiêu cụ thể về giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, giảm tai nạn giao thông và tăng tỷ lệ khám phá án hình sự phải là kết quả tổng hợp của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, của việc kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt Quận phải quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, tích cực vận động và chăm lo đời sống cho đồng bào có đạo, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

– Vấn đề thứ năm: Cần tập trung xây dựng củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Quận đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, yêu cầu Đảng bộ phải quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Kiên quyết tiến hành cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch bộ máy Đảng, chính quyền Quận và cơ sở. Đảng bộ cần đặc biệt chú trọng công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ để kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là cơ sở khối phường và ở những ngành có liên quan mật thiết với dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra để phòng chống sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước để góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực cho cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, nhất là lãnh đạo công tác cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, bộ máy hành chính Nhà nước. Cùng với việc nâng tầm cho cán bộ, phải chú trọng giáo dục cái tâm cho cán bộ, ngoài việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ công chức học phải đi đôi với hành, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân để góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Về hoạt động của các đoàn thể, Đảng bộ quận cũng cần có sự quan tâm lãnh đạo thiết thực, cụ thể hơn. Hiện nay, nếu tính về số lượng hội viên, đoàn viên thì cũng chưa đông, nhưng chất lượng hoạt động đoàn thể từ quận đến cơ sở còn nhiều hạn chế. Trong lãnh đạo, hoạt động đoàn thể cần chú ý hướng các đoàn thể thực hiện công tác vận động đối với các đối tượng chậm tiến trong từng giới, các đối tượng liên quan đến tệ nạn xã hội, phải dùng quần chúng để vận động quần chúng, thông qua quần chúng tích cực, tiên tiến để vận động lôi kéo số tiêu cực, lạc hậu. Mặt trận và các đoàn thể phải am hiểu cụ thể từng gia đình, từng người, có như thế nội dung vận động mới sát, mới có sức thuyết phục. Đảng bộ phải mở rộng dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, góp ý kiến vào công việc của Đảng, của chính quyền, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước thông qua các cơ quan dân cử và các đoàn thể nhân dân ở địa bàn dân cư.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa toàn thể Đại hội,

Vấn đề quan trọng là sau khi có Nghị quyết rồi, làm sao đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Do đó, sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần sớm có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, trong đó cần lưu ý xác định những trọng tâm, trọng điểm, việc làm trước, việc làm sau để việc thực hiện có hiệu quả. Có phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân và kiểm tra, kiểm điểm, xử lý, khen thưởng kịp thời, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, những giải pháp hay, cách làm tốt để phát huy. Tôi hy vọng rằng sau Đại hội này, Gò Vấp sẽ có một không khí mới, một sức mạnh mới, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển đi lên, đáp ứng lòng mong muốn của Đảng bộ và nhân dân Quận nhà.

Một lần nữa xin chúc các vị khách quý, các đại biểu dự Đại hội dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Cảm ơn các đồng chí .

Thông báo