Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Bài phát biểu của đồng chí Đoàn Lê Hương - Uỷ viên thường vụ, trưởng Ban dân vận thành uỷ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2000 – 2005)

-          Kính thưa: Đoàn Chủ tịch,

-          Kính thưa: các đồng chí cách mạng lão thành,

-          Kính thưa: các bà mẹ Việt anh hùng,

Thưa các đồng chí đại biểu và tất cả các đồng chí,

Hôm nay, Đảng bộ quận Gò Vấp tiến hành Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2000-2005. Trước tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí gởi lời thăm hỏi của Thành ủy đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và nhân dân quận Gò Vấp. Chúc đại hội làm việc với tinh thần đổi mới, kỷ cương, dân chủ, đoàn kết và thắng lợi.

Để chuẩn bị trình đại hội, quận ủy đã chỉ đạo việc soạn thảo, lấy ý kiến trong Đảng bộ xây dựng báo cáo chính trị rất công phu, dân chủ; và vừa qua, tổ công tác thành ủy cũng đã nghe Ban Thường vụ Quận ủy báo cáo và góp ý một số ý kiến. Các đồng chí đã tiếp thu ý kiến của đảng viên trong Đảng bộ, ý kiến của tổ công tác để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo văn kiện của quận ủy trình ra đại hội. Nhìn chung, báo cáo chính trị khá đầy đủ, tôi xin phát biểu nhấn mạnh một số điểm sau đây:

Thưa các đồng chí!

Đại hội chúng ta có chung niềm phấn khởi về những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân quận Gò Vấp đã đạt được trong 5 năm qua trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

-          Nền kinh tế của quận phát triển đúng định hướng, nhịp độ tăng trưởng và hàng năm luôn vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chú ý chuyển dần các ngành kinh tế sang công nghiệp sạch, hạn chế ô nhiễm môi trường, đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất qui mô vừa và nhỏ. Từng bước nâng cao mức sống của người dân về vật chất và tinh thần.

-          Về xây dựng cơ sở hạ tầng có kết quả bước đầu trong việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể các khu dân cư, khu sản xuất công nghiệp tập trung. Thực hiện một số công trình về mở rộng lộ giới, vòng xoay ngã 6, cấp thoát nước, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh… cảnh quan đô thị của quận từng bước chuyển biến trong quá trình quy hoạch chỉnh trang đô thị.

-          Những kết quả về hoạt động văn hoá – xã hội trên địa bàn quận đã tạo sự chuyển biến tích cực: giải quyết việc làm trên 57.000 lao động, giảm tỉ lệ nghèo trong quận từ 10% (năm 1996) xuống còn 5,32% (năm 2000), thực hiện tốt việc chăm lo gia đình chính sách. Giáo dục tiếp tục giữ vững và phát huy các thành quả đã đạt được trong những năm qua. Nhân đại hội này, tôi xin chúc mừng ngành giáo dục quận ta đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2 và xin hoan nghênh các thầy cô giáo cùng các cháu học sinh đã có nhiều nỗ lực để đạt được thành quả tốt đẹp hôm nay. Mặt khác, quận đã có nhiều cố gắng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân thông qua các hoạt động văn hoá thông tin, phong trào thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, bước đầu thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hoá y tế…

Đảng bộ quận cũng đã quan tâm xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo giữ vững và phát huy vai trò vị trí của các thành viên trong hệ thống: nâng cao vai trò của chính quyền trong thực thi các chủ trương, Nghị quyết của Quận ủy và các chủ trương, chỉ thị của cấp trên. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng qua hoạt động các đoàn thể, các hội quần chúng nhằm thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Thay mặt Thành ủy, một lần nữa tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân quận Gò Vấp đã đạt được 5 năm qua.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, cần phân tích sâu những yếu kém, khó khăn gay gắt, để thảo luận các biện pháp khắc phục trong phương hướng tới. Đó là nền kinh tế phát triển thiếu đồng bộ, chưa cân đối trong các thành phần kinh tế; đặc biệt thành phần kinh tế hợp tác xã, kinh tế quốc doanh còn nhiều yếu kém, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, có đơn vị phải thua lỗ, giải thể. Thực hiện các đề án phát triển cơ sở hạ tầng còn chậm, bị động bởi việc “chờ trợ cấp ngân sách”, chưa quan tâm đầu tư xây dựng các cơ sở phục vụ cho hoạt động văn hoá - thể thao. Công tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế. Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết một cách cơ bản, chưa gắn giữa dạy nghề với giải quyết việc làm, công tác trợ vốn, xóa đói giảm nghèo luôn bị áp lực dân số cơ học tăng nhanh, các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy - mại dâm còn phát triển và diễn biến phức tạp. Đội ngũ cán bộ công chức chưa theo kịp yêu cầu cải cách hành chánh. Các cán bộ Đảng – Đoàn thể còn hạn chế trong công tác nâng chất lượng của đoàn viên - hội viên cơ sở.

Thưa các đồng chí,

Trong phương hướng, nhiệm vụ năm năm tới, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2000-2005 được xây dựng ở Báo cáo chính trị là: “Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN khai thác các nguồn lực, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: “công nghiệp thương mại, dịch vụ”. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật xã hội. Thực hiện các chính sách xã hội phù hợp với tăng trưởng kinh tế, xây dựng nền quốc phòng an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị an toàn xã hội, tăng cường hiệu lực quản lý chính quyền, phát huy quyền làm chủ ở cơ sở, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ngang tầm với thời kỳ đổi mới công nghiệp hoá - hiện đại hóa. Để thực hiện chuyển dịch cơ cấu theo hướng “công nghiệp – thương mại - dịch vụ” cần có sự thống nhất tư tưởng cao với tinh thần cách mạng tiến công: động viên mọi nỗ lực, vượt qua khó khăn, tranh thủ mọi thời cơ, khai thác mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh và tiềm năng của Quận, gắn thế mạnh của Thành phố về khoa học kỹ thuật, công nghiệp. Đại hội chúng ta có thể xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức đề ra trong dự thảo, nâng mức sống mọi mặt của người dân cao hơn hiện nay để Quận ta phát triển đô thị hoá theo kịp bước phát triển chung của toàn Thành phố trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hóa.

Muốn vậy, tôi đề nghị Đại hội cần đi sâu thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo chính trị của Chủ tịch đoàn đã nêu. Đại hội chúng ta cần xem xét thảo luận một số vấn đề sau đây:

Vấn đề thứ nhất: Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý để thực hiện thành công việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Về công nghiệp, năm 2000 quận còn 1 cơ sở quốc doanh, 2654 cơ sở ngoài quốc doanh với 25.828 lao động. Cùng với thành phố, quận cần có chính sách tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn, thu hút đầu tư lớn hơn, tăng gấp nhiều lần so với những năm qua, từ đó phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; có những biện pháp thực sự khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, phát huy thế mạnh của từng thành phần kinh tế trên địa bàn quận. Về mô hình hợp tác kinh tế, trong số 2654 cơ sở ngoài quốc doanh có 104 cơ sở HTX, cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, còn rất đông thành phần cơ sở sản xuất nhỏ có 2550 cơ sở với 12.500 lao động, về nông nghiệp Quận còn 1490 hộ lao động nông nghiệp với 5681 lao động; với cơ sở sản xuất nhỏ và hộ lao động nông nghiệp như trên đòi hỏi việc nghiên cứu phát triển các mô hình hợp tác kinh tế để tạo điều kiện và phát huy khả năng của người lao động, tạo ra thế và lực mới trong cơ cấu các thành phần kinh tế, cơ cấu các ngành nghề phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mặt khác cần chú trọng phát triển một số ngành dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là phát triển mạng lưới thương mại tại các khu trung tâm và hợp tác xã bán lẽ ở các khu dân cư.

Vấn đề thứ hai: Tiếp tục tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Thực hiện các quy hoạch đã được duyệt. Đại hội đề ra 10 công trình cơ sở xây dựng hạ tầng, quận cần thảo luận kế hoạch và giải pháp về vốn để bảo đảm thực hiện các công trình. Bên cạnh nguồn vốn do Nhà nước có trách nhiệm đầu tư, cần chủ động các nguồn lực trong dân, vừa phát huy nội lực, vừa thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài.

Vấn đề thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn lực và đào tạo nhân tài. Chú ý trong quản lý chặt chẽ, có chất lượng các loại hình trường lớp trong thực hiện xã hội hoá giáo dục. Thực hiện xã hội hoá đầu tư phát triển cơ sở vật chất văn hoá, thể dục thể thao. Cần tập trung công tác dạy nghề cho người lao động, trước hết cho thanh niên. Cố gắng thực hiện được các công trình về xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn quốc gia, trung tâm văn hoá – TDTT, nhà thiếu nhi Quận góp phần nâng cao đời sống văn hoá – tinh thần của người dân. Về phòng chống ma túy, mại dâm, cần nghiên cứu các biện pháp về các mô hình giáo dục cai nghiện tại chỗ, phối hợp giữa các ban ngành và đoàn thể một cách thường xuyên và kiên trì để đạt kết quả cụ thể.

Vấn đề thứ tư: Đối với công tác củng cố xây dựng hệ thống chính trị, trước hết phải tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh ở các khu vực, quan tâm xây dựng cơ sở Đảng, phường khu phố vững mạnh. Đảng bộ cần nâng cao chất lượng công tác Đảng về 3 mặt: tư tưởng, tổ chức, kiểm tra.

-          Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ cần đặt ra yêu cầu cao hơn, không phải chỉ dừng lại ở việc học tập nghị quyết, chỉ thị, cơ sở lý luận chính trị, có bằng trung cấp, cao cấp,… mà cần gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, biến nhận thức chính trị thành động lực để phục vụ cho lý tưởng cách mạng, cụ thể là lao động sáng tạo, năng động, đổi mới và biết hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

Trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, Đảng bộ Quận cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng và phát huy dân chủ nội bộ. Xác định rõ tráchnhiệm trong mối quan hệ thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành và quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục thực hiện chỉnh đốn Đảng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cần quản lý chặt chẽ, có kế hoạch bồi dưỡng hoàn thiện tính tư tưởng, tính chiến đấu trong sinh hoạt, học tập và tác phong công tác cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ ưu tú trong diện quy hoạch. Chú ý công tác phân công, bố trí cán bộ theo đúng tiêu chuẩn về năng lực phẩm chất, phù hợp chuyên môn. Cần khách quan, tránh cảm tính, nể nang.

Tăng cường việc phát huy vai trò giám sát của HĐND đối với UBND các cấp, thực hiện các kiến nghị của dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Tiếp tục thực hiện triệt để cải cách hành chính, chính quyền cần quan tâm nhiều hơn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để chính quyền thật sự là của dâ, do dân và vì dân. Quán triệt quan điểm dân vận trong toàn Đảng bộ. Quận đã có 739 đảng viên được phân công trực tiếp làm công tác dân vận trên tổng số 3282 đảng viên, chiếm tỉ lệ trên 23%. Đây là một mặt tốt, nhưng cần thảo luận đưa tỉ lệ này cao hơn nữa (từ 50% trở lên) có quận đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác dân vận và đã đưa tỉ lệ này lên đến 70 – 80%.

Chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể để bảo đảm thực hiện tốt và đầy đủ 3 chức năng: giáo dục, đại diện cho giới và giám sát. Đảng ủy các cấp cần đặc biệt quan tâm nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của BCH các đoàn thể để làm tốt vai trò giám sát, nhằm xây dựng Đảng, chính quyền Quận ngày càng vững mạnh. Quan tâm giáo dục đoàn viên thanh niên sống có lý tưởng, có hoài bão, xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đi theo con đường XHCN, rèn luyện về tư cách, tích cực học tập nâng cao trình độ KHKT để theo kịp tình hình mới. Các đoàn thể tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt ở từng địa bàn và các khu vực, tạo nền vững chắc cho hệ thống chính trị.

Thưa các đồng chí,

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang hướng về Đại hội toàn quốc và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, với tinh thần tập trung trí tuệ và năng lực toàn Đảng tạo sự chuyển biến nhảy vọt về kinh tế, văn hoá – xã hội bước vào thế kỷ 21. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng của Đảng bộ quận Gò Vấp, đại hội chúng ta sẽ tập trung trí tuệ, thảo luận và có nghị quyết đúng đắn, tích cực nhất để phát triển Quận. Bầu ra BCH Đảng bộ đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất là trung tâm đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân Quận hoàn thành xuất sắc nghị quyết của Đại hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phát triển văn minh đô thị; thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Xin chúc sức khỏe các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí đại biểu.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Ngày 22.11.2000

Thông báo