Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Đôi điều suy nghĩ về Đảng viên lãnh đạo sinh hoạt chi bộ theo tinh thần chỉ thị 10-CT/TW

Thực hiện tinh thần chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí Thư và hướng dẫn 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các đảng bộ, chi bộ đã có nhiều chuyển biến trong sinh hoạt hàng tháng, nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, có đầu tư chiều sâu. Việc thông báo nhanh tình hình thời sự, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đã được đồng chí bí thư tóm tắt những ý chính, trọng tâm, chọn những nội dung có liên quan đến tình hình của đơn vị để thông báo trong chi bộ.

Đa số các đảng bộ, chi bộ đều thay đổi hình thức, tạo được không khí đổi mới trong sinh hoạt. Khi sinh hoạt chi bộ có đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là trong thảo luận những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên, từ đó tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên trong chi bộ thể hiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ do chi bộ phân công. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thực hiện gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giúp cho nội dung sinh hoạt của chi bộ thêm phong phú, thiết thực, đảm bảo cho các đảng viên chi bộ biết được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được, nổi lên vấn đề: tỷ lệ đảng viên sinh hoạt có lúc, có nơi vẫn chưa đảm bảo, số đảng viên vắng mặt 3 lần trong năm vẫn còn nhiều, tập trung ở các đồng chí đương chức, cán bộ lãnh đạo. Có quá nhiều cuộc họp, từ những cuộc họp định kỳ đến họp đột xuất diễn ra trong cùng một thời điểm, mặt khác lịch sinh hoạt chi bộ không tổ chức ngoài giờ nên các đồng chí đảng viên đương chức (nhất là các đồng chí lãnh đạo) rất khó thu xếp để tham dự đầy đủ các buổi họp chi bộ. Từ đó dẫn đến việc đảng viên lơ là trong sinh hoạt. Theo tôi để hạn chế và khắc phục những khuyết điểm này, cần tập trung thực hiện những vấn đề sau:

- Thực hiện tin học hóa trong công tác chuyên môn, mở rộng họp trực tuyến, hạn chế và giảm bớt những cuộc họp không cần thiết. Tập trung và xây dựng lịch họp cố định để người cán bộ lãnh đạo chủ động hơn trong công việc.

- Cấp ủy và bí thư chi bộ phải gương mẫu. Sinh hoạt chi bộ ở những đơn vị có các đồng chí đảng viên đương chức nên cố định lịch sinh hoạt, có thể linh động họp ngoài giờ với nội dung và thời lượng thích hợp.

- Chi bộ phải làm tốt công tác tư tưởng, công tác quản lý đối với đảng viên, công tác phân công đảng viên, đảng viên nào cũng phải đảm nhận nhiệm vụ phù hợp, cụ thể, rõ ràng... gắn với đặc điểm, yêu cầu của đơn vị. Hạn chế thấp nhất tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ.

Quỳnh Hoa

Thông báo