Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra Đảng bộ Quận Bình Thạnh Khóa X (Nhiệm kỳ 2010-2015)(Đại hội bầu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BAN THƯỜNG VỤ

1

Nguyễn Quốc Hùng

Bí thư Quận ủy

2

Nguyễn Anh Dũng

Phó Bí thư Thường trực quận ủy

3

Nguyễn Thị Tô Châu

Phó bí thư Quận ủy

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Bí thư, CT.UBND Quận

5

Nguyễn Ngọc Thạch

Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

6

Vũ Ngọc Tuất

Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy

7

Trương Quốc Lâm

Trưởng ban Dân vận quận ủy

8

Nguyễn Văn Tiên

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

9

Hoàng Song Hà

Phó chủ tịch UBND quận

10

Châu Văn Hùng

Chỉ huy trưởng BCH QS quận

11

Phan Hồng Khanh

Trưởng công an quận

12

Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch UBMTTQ Quận

13

Lê Thị Bích Khanh

Phó Chủ tịch UBND quận

BAN CHẤP HÀNH

14

Nguyễn Hữu Tín

Phó chủ tịch UBND quận

15

Trần Văn Sen

Phó trưởng ban Tổ chức quận ủy

16

Nguyễn Thị Lan

Phó trưởng ban Tổ chức quận ủy

17

Nguyễn Thị Út

Chánh Văn phòng quận ủy

18

Thái Thị Hồng Nga

Phó trưởng ban Tuyên giáo quận ủy

19

Bùi Thị Ngọc Trang

Phó BTG, GĐ.TTBDCT/Q

20

Phan Hữu Chính

Phó trưởng ban Dân vận quận ủy

21

Lê Minh Tuấn

Phó chủ nhiệm UBKT/QU

22

Nguyễn Văn Cang

Trưởng phòng.LĐTBXH quận

23

Hồ Phương

Trưởng phòng.QLĐT quận

24

Hoàng Phúc Long

Chánh Thanh tra quận

25

Nguyễn Văn Cảnh

Trưởng phòng Nội vụ Quận

26

Hoàng Quốc Tiến

Trưởng phòng Kinh tế quận

27

Phan Văn Định

Chánh văn phòng UBND quận

28

Dương Hồng Nhân

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch

29

Nguyễn Thanh Hoà

Trưởng phòng TNMT quận

30

Bùi Thanh Loan

Trưởng phòng Tư pháp quận

31

Nguyễn Minh Nhơn

Phó Trưởng phòng GD-ĐT

32

Lê Văn Chiến

Chánh thanh tra xây dựng

33

Phạm Bảo Lâm

Giám đốc Bệnh viện quận

34

Nguyễn Đức Doanh

PCT.UBMTTQ/Q

35

Lưu Văn Cường

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty TNHH 1 thành viên DVCI

36

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Bí thư Quận đoàn

37

Nguyễn Thu Hương

Chủ tịch LĐLĐ quận

38

Nguyễn Việt Thái

Phó trưởng công an Quận

39

Phạm Văn Đẵng

Chính trị viên BCH quân sự/Q

40

Trần Tấn Sinh

Viện trưởng VKSND

41

Phạm Doãn Hiếu

Chánh án Toà án nhân dân quận

42

Từ Hồng Long

Bí thư đảng ủy phường 2

43

Trần Thị Phương Hoa

Bí thư đảng ủy phường 13

44

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Bí thư, CT.UBND Phường 15

45

Vũ Trung

Bí thư đảng ủy phường 17

46

Trần Đăng Khoa

Chủ tịch UBND Phường 21

47

Lương Tiến Thanh

Bí thư đảng ủy Phường 25

ỦY BAN KIỂM TRA

1

Nguyễn Ngọc Thạch

UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2

Nguyễn Văn Tiên

UVTV, Trưởng ban Tổ chức

3

Hoàng Phúc Long

QUV, Chánh thanh tra nhà nước

4

Lê Minh Tuấn

QUV- Phó chủ nhiệm UBKT

5

Lâm Ngọc Tuyết

Phó chủ nhiệm UBKT

6

Phan Trọng Tuấn

Ủy viên UBKT

7

Trần Lê Xuân

Ủy viên UBKT

8

Lê Thụy Huệ

Ủy viên UBKT

9

Huỳnh Thanh Nguyên

Phó chánh án Toà án nhân dân quận

Thông báo