Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Thạnh Khóa IX (Nhiệm kỳ 2005- 2010)(Đại hội bầu)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hữu Nhân

TUV, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

2

Đinh Thị Lang

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Nguyễn Quốc Hùng

Phó BTQU, Chủ tịch UBND quận

4

Tần Xuân Bảo

UVTV, Phó chủ tịch UBND quận

5

Nguyễn Thị Ngọc Lan

UVTV, Trưởng ban DVQU

6

Nguyễn Anh Dũng

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy

7

Trần Văn Sử

UVTV, Trưởng ban Tổ chức quận ủy

8

Nguyễn Thị Tô Châu

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

9

Nguyễn Thị Thu Hà

UVTV, Phó CT. UBND quận

10

Trần Văn Đạo

UVTV, Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an quận

11

Đinh Đức Thiện

UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự quận

12

Đào Thị Nga

QUV, Phó Trưởng BTC Quận ủy

13

Lương Tiến Thanh

QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

14

Trần Thị Ngọc Anh

QUV, Phó chủ tịch UBND quận

15

Nguyễn Văn Cang

QUV, Truởng phòng LĐ-TBXH

16

Nguyễn Trọng Chức

QUV, Trưởng phòng giáo dục

17

Hoàng Song Hà

QUV, Giám đốc BQL dự án

18

Nguyễn Thị Lan

QUV, Trưởng phòng kinh tế

19

Nguyễn Ngọc Thạch

QUV, Trưởng phòng TCKH quận

20

Đỗ Thành

QUV, Phó BTCB, Chi cục trưởng Chi cục thuế

21

Vũ Ngọc Tuất

QUV, Trưởng phòng VHTT-TT

22

Trần Văn Sen

QUV, Trưởng phòng nội vụ

23

Lê Thị Bích Khanh

QUV, Chánh VP.UBND quận

24

Nguyễn Thị Út

QUV, Chủ tịch UBMTTQ quận

25

Nguyễn Thị Thu Hà

QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận

26

Nguyễn Thị Bích Thủy

QUV, BTCB, Chủ tịch LĐLĐ quận

27

Trần Văn Long

QUV, Chánh thanh tra quận

28

Trần Tấn Sinh

QUV, BTCB, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

29

Huỳnh Thanh Nguyên

QUV, BTCB, Phó Chánh án TAND quận

30

Hoàng Phúc Long

QUV, Trưởng phòng Tư pháp

31

Nguyễn Đức Doanh

QUV, Phó BTCB, Giám đốc TTDN quận

32

Phạm Bảo Lâm

QUV, BTCB, Giám đốc Bệnh viện quận

33

Phạm Soại

QUV, GĐ Cty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh

34

Phan Hữu Chính

QUV, Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND phường 7

35

Trương Quốc Lâm

QUV, Bí thư Đảng ủy phường 11

36

Thái Thị Hồng Nga

QUV, Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND phường 12

37

Trần Thị Phương Hoa

QUV, Bí thư Đảng ủy phường 15

38

Vũ Thị Hương Giang

QUV, Bí thư Đảng ủy phường 17

39

Nguyễn Văn Cảnh

QUV, Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND phường 28

Thông báo