Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ 2005 – 2010

Kính thưa:

- Các đ/c Lãnh đạo Thành ủy – UBND TP;        

- Quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và khách quý của Đại hội;

- Thưa toàn thể Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao; hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân nhiệm kỳ IX (2005-2010) đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các Văn kiện quan trọng, bao gồm: báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ lần IX nhiệm kỳ 2005-2010; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ Quận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 2 năm 2004-2005 và xây dựng Nghị quyết của Đại hội. Những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân tình, trí tuệ ấy biểu thị quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quận phát triển vững mạnh toàn diện từ đây đến năm 2010.

Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc lần X và dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ (2005-2010) gồm 39 đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu ra đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố gồm 5 đồng chí và 01 đồng chí là Thành ủy viên đương nhiệm.

Kính thưa các đồng chí,

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quận lần IX mà chúng ta vừa biểu quyết thông qua là kết tinh trí tuệ tập thể, được xây dựng bằng tâm huyết và ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân Quận nhà trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đầy khó khăn thách thức. Để đáp lại sự kỳ vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân Quận Bình Tân, ngay sau Đại hội này chúng ta có trách nhiệm triển khai cụ thể nội dung Nghị quyết đến trong Đảng, ngoài dân để Nghị quyết sớm thâm nhập và trở thành hành động cụ thể của từng người.

Giai đoạn 5 năm tới đặt ra cho Đảng bộ những nhiệm vụ hết sức nặng nề trên tất cả mọi lĩnh vực. Song, với tinh thần đoàn kết, ý chí tiến công và quyết tâm cao độ của mỗi Đảng viên, với trí tuệ tập thể của toàn Đảng bộ cùng với sự đồng thuận, chung sức chung lòng của mọi tầng lớp nhân dân, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã vạch ra. Để thực hiện điều đó, trước mắt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IX phải nhanh chóng xây dựng những chương trình hành động cụ thể, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động có hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển Kinh tế – Xã hội bảo đảm vững chắc Quốc phòng – An ninh, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Hệ thống chính trị phải được nâng cao chất lượng, hoạt động có hiệu quả, thể hiện được vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; vai trò quản lý điều hành, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền phải được củng cố và nâng cao; tập hợp rộng rãi và phát huy tối đa sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Trong buổi khai mạc, Đại hội của chúng ta vô cùng vui mừng và phấn khởi được đón tiếp đồng chí Lê Hoàng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Với sự quan tâm đến Đảng bộ, đồng chí đã chỉ ra mục tiêu phấn đấu và các vấn đề trọng tâm, then chốt mà Đảng bộ phải đặc biệt quan tâm trong thời gian tới; bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy là sự chỉ đạo sâu sắc cụ thể, đòi hỏi Đảng bộ Quận chúng ta phải quán triệt sâu sắc và phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Trong suốt quá trình chuẩn bị và ngay trong Đại hội này, chúng ta đã được các đồng chí cách mạng lão thành, các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động của Đảng bộ gần 2 năm qua, đã nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt của các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức quần chúng của Quận nhà.

Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp, trước hết là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, của tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy trong suốt quá trình chuẩn bị và trong những ngày diễn ra Đại hội.

Thay mặt Đảng bộ Quận và Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin bày tỏ tình cảm quí mến và lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí đại diện các Ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo UBND Thành phố, Lãnh đạo của các địa phương bạn; cảm ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí lãnh đạo Huyện Bình Chánh qua các khoá và các tầng lớp nhân dân trong Quận. Tấm lòng và sự tin cậy của đồng chí, đồng bào đối với Đảng bộ và Đại hội này là vô cùng quí báu, vì đã tiếp thêm sức mạnh và trí tuệ để Quận Bình Tân vững vàng tiến lên phía trước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đại hội, xin cảm ơn tinh thần làm việc tận tụy, sự đóng góp công sức cho việc chuẩn bị Đại hội cũng như trong những ngày diễn ra Đại hội của các đồng chí tham gia soạn thảo văn kiện, chuẩn bị nhân sự, nhân viên in ấn, phát hành tài liệu; cán bộ, nhân viên y tế, phục vụ, phóng viên các báo đài của Thành phố và Bản tin Bình Tân đã theo dõi, đưa tin; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã dốc sức, dốc lòng tận tụy phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, cảm ơn các đồng chí đại biểu đã dồn hết tâm trí làm việc trong Đại hội quyết định cho sự thành công của Đại hội.

Đại hội của chúng ta kết thúc cũng có nghĩa là trước mắt chúng ta mở ra một chặng đường mới đòi hỏi một trí tuệ nỗ lực mới, để tăng tốc tiến nhanh và vững chắc. Mỗi đại biểu sẽ là hạt nhân nồng cốt lan toả và tổ chức thực hiện kết quả cao nhất Nghị quyết của Đại hội. Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quí và các đại biểu sức khỏe và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn.

-----------------------------------

Thông báo