Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Danh sách đoàn đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII.

ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

Nguyễn Văn Hoàng

- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC

1. Nguyễn Văn Đức

- Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

2. Trần Thanh Châu

- Trưởng Công an Quận

3. Cao Văn Phần

- Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

4. Phan Thám

- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

5. Trần Văn Thuận

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận

ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT

Đỗ Thị Tuyết Nhung

- Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Thông báo