Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Nghị Quyết Về chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I

ĐẢNG BỘ QUẬN 9

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ I

*

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT

Quận 9, ngày 04  tháng 3 năm 1998

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I (1998 - 2000)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I (1998 - 2000) tiến hành trong 02 ngày 03.3 và 04.03.1998.

Đại hội đã nghe BCH Lâm thời Đảng bộ quận trình bày báo cáo tình hình và nhiệm vụ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ I (1998 - 2000) và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Võ Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đại biểu đã thảo luận và tham luận; trên cơ sở kết luận của Đoàn Chủ tịch Đại hội đối với các ý kiến thảo luận, tham luận của đại biểu; đồng thời căn cứ kết quả biểu quyết những chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng trong báo cáo chính trị đã được công bố.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I (1998 - 2000)

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 1997 và bản kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Lâm thời Đảng bộ quận trình bày tại đại hội. Giao cho BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ I (1998 - 2000) căn cứ vào ý kiến kết luận của Đoàn Chủ tịch đối với những vấn đề đã được thảo luận, tham luận của đại biểu để chỉnh lý và ban hành chính thức.

- Thông qua báo cáo về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ I (1998 - 2000). Giao cho BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ I căn cứ vào ý kiến kết luận của Đoàn Chủ tịch đối với những vấn đề đã được thảo luận, tham luận của đại biểu để chỉnh lý báo cáo và ban hành chính thức.

Qua kết quả biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm vụ, đại hội nhất trí thông qua những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ I (1998 - 2000) như sau:

1. Từ nay đến năm 2000, quận cần có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng "dịch vụ - du lịch - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp".

2. Phấn đấu để kinh tế của quận tăng trưởng liên tục và vững chắc, thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 12 - 15%.

3. Phấn đấu đến năm 2000 giá trị tổng sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 248 tỉ đồng, hàng năm tốc độ tăng bình quân tổng sản lượng toàn ngành là 14 - 15%.

4. Phấn đấu hàng năm tốc độ phát triển toàn ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân từ 20% trở lên. Đến năm 2000 ngành dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận.

5. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi và từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng "công nghiệp hoá - hiện đại hoá". Đến năm 2000, giá trị sản lượng ngành nông nghiệp đạt 58,5 tỷ đồng và tốc độ tăng bình quân hàng năm từ 1 - 2%. Lưu ý phát triển mảng xanh, thảm thực vật kết hợp công viên, khu du lịch... đảm bảo cho việc phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

6. Tổng mức đầu tư vốn xây dựng cơ bản kết cấu hạ tầng bình quân hàng năm đạt 60 - 80 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 30 - 40%; vốn phụ thu phát triển ngành (điện, nước...) chiếm 10 - 15%; vốn huy động dân chiếm 15 - 20%, nguồn vốn khác chiếm 30 - 40%.

7. Phấn đấu đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và có kết dư dự trữ hàng năm, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 15%/năm đến năm 2000 đạt mức thu 65 - 70 tỷ đồng.

8. Thực hiện tốt mục tiêu "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", chú trọng phát triển giáo dục phổ thông, đại học, cao đẳng và dạy nghề; hoàn thành phổ cập cấp 2 ở một số phường đô thị. Phát động sâu rộng cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", mỗi phường có một khu phố đạt mô hình khu phố văn hoá. Chú trọng đầu tư tạo sự đổi mới nhanh chóng điều kiện sinh hoạt của khu vực nông thôn, cải thiện môi trường, góp phần hình thành lối sống đô thị văn minh. Đến năm 2000, trên địa bàn mức độ điện khí hoá đạt 100%, hộ dân có nước sạch sinh hoạt đạt tỷ lệ 80%.

9. Phát triển tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu đến năm 2000 nâng mức sống của diện chính sách lên mức trung bình và khá; xây dựng và sửa chữa 90 căn nhà tình nghĩa; xây dựng sửa chữa 50 căn nhà tình thương.

10. Phấn đấu hàng năm đào tạo và giới thiệu giải quyết việc làm ổn định cho trên 1000 lao động. Đến năm 2000, 20% - 30% số lao động có việc làm có trình độ tay nghề 3/7.

11. Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tiêm chủng 6 loại vacxin phòng bệnh cho trẻ em đạt tỷ lệ 95%; tuyên truyền giáo dục phòng chống dịch bệnh, chống tệ nạn nghiện hút, mãi dâm, ngăn chặn nhiễm HIV/AIDS. Thực hiện tốt chiến lược dân số của thành phố trên địa bàn quận. Đến năm 2000 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,4%, ổn định dân số quận từ 150.000 - 200.000 dân.

12. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, kiên quyết không để có hộ tái đói. Phấn đấu đến năm 2000, có 20 - 30% số hộ được trợ vốn vươn lên mức sống khá, xóa một số vùng nghèo trên địa bàn quận. Đảm bảo tăng nguồn vốn XĐGN lên 1,5 lần so hiện nay (đạt mức 4 - 4,5 tỷ đồng).

13. Tập trung củng cố xây dựng cơ sở phường vững mạnh toàn diện về chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội - quốc phòng an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch - vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy hiện đại. Xây dựng nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, phấn đấu đến năm 2000, lực lượng dân quân đạt từ 2,5 - 3%/dân số; 100% các phường đội trưởng là đảng viên, 100% đơn vị có chi đoàn lực lượng vũ trang.

14. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, nhất là của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, hàng năm xây dựng 70 - 75% chi đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, đến năm 2000 không còn chi đảng bộ cơ sở yếu kém: Đảng bộ quận đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, điều hành và quản lý xã hội có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng và Nhà nước ở địa phương.

15. Trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ phát triển được 80 - 100 đảng viên mới, hướng phát triển tập trung trong công nhân trực tiếp sản xuất, trong các đoàn thể, ở phường, khu phố, ngành giáo dục...

16. Đến năm 2000, tất cả cán bộ Đảng chủ chốt ở quận có trình độ cao cấp, đại học chính trị, đại học chuyên ngành phù hợp lĩnh vực được phân công, có trình độ ngoại ngữ tương đương bằng A trở lên; cán bộ chủ chốt ở phường có trình độ cao cấp, đại học chính trị, trung cấp QLNN, kinh tế, nghiệp vụ chuyên môn, có trình độ một ngoại ngữ tương đương bằng A; 100% đảng viên qua lớp chính trị cơ bản.

17. Trong nhiệm kỳ, duy trì lớp Đại học Luật và tổ chức mở lớp: 6 lớp đối tượng Đảng, 1 lớp cử nhân chính trị (50 đồng chí), 1 lớp trung cấp QLNN (80 đồng chí), 6 lớp lý luận chính trị phổ thông (100 - 150 đồng chí) và đưa 30 - 40 đồng chí đào tạo chuyên ngành đạt trình độ đại học hoặc tương đương.

* Đại hội giao cho BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ I (1998 - 2000) chịu trách nhiệm tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ nhất đề ra.

Đại hội kêu gọi và tin tưởng toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân quận nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó với Đảng, đồng tâm hiệp lực với BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 1, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh sự nghiệp vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, thực hiện đạt và vượt những mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 1 (1998 - 2000) đề ra.

                                                                           ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9

                                                                                      Nhiệm kỳ 1 (1998 - 2000)

Thông báo