Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ 1

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,

- Đ/c Võ Văn Cương

- Các đồng chí cách mạng lão thành và các đồng chí khách mời của Đại hội,

- Các đồng chí đại biểu.

Thực hiện Điều lệ Đảng và Chỉ thị 51 ngày 09/3/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 17/TT-TU về tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở và các cấp trên cơ sở ở những đơn vị chưa tiến hành Đại hội vòng 2 và các đơn vị mới được thành lập của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 09/HD-TC của Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng ở 5 Quận mới. Sau một thời gian chuẩn bị và tập trung chỉ đạo của Ban Chấp hành lâm thời, đến nay 35 tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Quận đã tiến hành Đại hội xong và đạt kết quả tốt, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân ở từng đơn vị, địa phương. Từ kết quả Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở và sự chuẩn bị tích cực, nghiêm túc của Ban Chấp hành lâm thời và Ban Thường vụ Quận ủy; Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ Quận 9 chính thức khai mạc.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng và chân thành cám ơn đ/c Võ Văn Cương cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã đến dự, chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng và cám ơn các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí cách mạng lão thành cùng quý vị khách mời và toàn thể các đồng chí đại biểu về dự Đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

Gần một năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, với sự nỗ lực của Đảng bộ, của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, của cán bộ công nhân viên chức và của toàn thể đồng bào các giới, Quận 9 chúng ta đã không ngừng phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách, từng bước ổn định tổ chức, bộ máy – đưa các hoạt động kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng dần đi vào ổn định và phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện từng bước. Chúng ta vui mừng và tự hào về điều đó; Kết quả này là bước khởi đầu đầy tự tin của Đảng bộ chúng ta cho những nhiệm vụ, mục tiêu lớn hơn trong những năm tới.

Trên cơ sở trân trọng những thành quả của gần một năm qua, Đại hội cũng sẽ đi sâu kiểm điểm tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 1997 của Đảng bộ và kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành lâm thời trong thời gian qua. Đồng thời, Đại hội cũng sẽ thảo luận và quyết định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp lớn của Đảng trong những năm 1998 – 2000 và những năm tiếp sau trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh” theo định hướng XHCN. Cũng trong Đại hội này, các đại biểu cũng sẽ xem xét, lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới bao gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ.

Kính thưa các đồng chí,

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã nhận được rất nhiều ý kiến phong phú, quý báu của các Chi, Đảng bộ, của các đồng chí cách mạng lão thành và các tầng lớp nhân dân góp ý cho báo cáo đánh giá, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Và vì vậy, văn kiện quan trọng sẽ trình tại Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Quận 9. Đại hội chúng ta xin trân trọng và nhiệt liệt cảm ơn tất cả sự đóng góp quý báu của Chi, Đảng bộ của các đồng chí Đảng viên có 40 – 50 tuổi Đảng và của các giới đồng bào trong Quận.

kính thưa các đồng chí,

Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Quận 9 có ý nghĩa rất quan trọng. Từ Đại hội này, đánh dấu sự khởi đầu, đặt nền móng để xây dựng Quận 9 ngày càng ổn định và phát triển. Trên cơ sở thực hiện đường lối Đại hội VIII, của Đảng và Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ Thành phố, Đại hội của chúng ta nhất định sẽ thể hiện cao nhất tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thẳng thắn đánh giá những tồn tại, yếu kém, rút ra những nguyên nhân, đồng thời quyết tâm khắc phục khó khăn, thử thách, tận dụng và thúc đẩy để có thể nắm bắt thời cơ mới đưa công cuộc đổi mới của Đảng trên địa bàn Quận 9 tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Quận 9.

Xin kính chúc quý đồng chí sức khỏe, xin cảm ơn tất cả các đại biểu.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo