Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I (1998 - 2000)

Quận 9, ngày 4 tháng 3 năm 1998

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí khách mời cùng toàn thể đại hội.

Sau 15 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chúng ta đã hoàn thành chương trình làm việc của đại hội đề ra và đến tận giờ này Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ 1 (1998 - 2000) đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo tình hình và nhiệm vụ năm 1997; Phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 1 (1998 - 2000) và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1 gồm 31 đồng chí bảo đảm được tiêu chuẩn về năng lực và phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân quận 9 giao phó. Ban Chấp hành Đảng bộ mới được bầu đã thể hiện tính liên tục, kế thừa, tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân quận 9. Đại hội mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 1 sẽ ra sức học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, gương mẫu giữ gìn tư cách, phẩm chất, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ và nhân dân.

Đại hội chúng ta rất cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn chỉ đạo đại hội Đảng ở các quận mới của Thành ủy. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh sự đóng góp quý báu của các đồng chí cách mạng lão thành và các đồng chí trong Ban Chấp hành Lâm thời Đảng bộ quận 9 đã có nhiều đóng góp trong thời gian qua.

Đại hội chân thành cảm ơn các Bà mẹ VNAH, các nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đồng chí, đồng bào, chiến sĩ của quận 9 đã góp phần tích cực vào thành công của đại hội.

Đại hội cảm ơn và biểu dương Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đã làm việc tận tụy phục vụ đại hội, góp phần tích cực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu và khách mời của đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ 1 đã thành công tốt đẹp, thành công của đại hội là niềm vui lớn và là nguồn cổ vũ đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quận 9 chúng ta. Kết quả của đại hội có ý nghĩa quan trọng, là bước ngoặt đưa quận 9 bước vào thời kỳ mới: từng bước ổn định và  phát triển toàn diện.

Trước mắt chúng ta có nhiều thuận lợi, đồng thời cũng không ít khó khăn, thử thách. Song với tinh thần tiến công cách mạng, với truyền thống cách mạng kiên cường của địa phương. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quận 9 hãy tăng cường đoàn kết, đồng tâm nhất trí, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân hãy nêu cao quyết tâm, hành động thiết thực góp phần phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 1 đề ra.

Vì sự nghiệp cách mạng của quận 9 và để cùng thành phố, cả nước thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp "công nghiệp hoá - hiện đại hoá" vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh", xây dựng thành công CNXH, Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, đó cũng là trách nhiệm trước nhân dân quận 9 chúng ta.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi về thành công của đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần 1.

                                                                 Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các đồng chí.

                                                                                      ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thông báo