Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 9 Nhiệm kỳ IV (2010 - 2015)(Tính đến 23/05/2014)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Hữu Việt

Bí thư Quận ủy

2

Phan Văn Cường

Phó Bí thư Thường trực QU

3

Đặng Thị Hồng Liên

Phó BT, CT UBND quận

4

Võ Văn Hoang

UVTV - Trưởng BTC Quận ủy

5

Cao Văn Minh

UVTV - Trưởng BTG Quận ủy

6

Huỳnh Công Năm

UVTV - Trưởng BDV QU

7

Nguyễn Văn Thành

UVTV - Trưởng Công an quận

8

Nguyễn Văn Thành

UVTV - Phó CT UBND quận

9

Nguyễn Thị Nữ

UVTV - CN UBKT Quận ủy

10

Nguyễn Chiến Chinh

UVTV - BT ĐU phường TNPA

11

Võ Thành Chất

UVTV - Chủ tịch MTTQ quận

12

Nguyễn Thành Lễ

UVBTV - CHT BCH QS quận

13

Ngô Anh Tuấn

QUV - P. Chủ tịch UBND quận

14

Trần Ngọc Ẩn

QUV - Chánh VP QU

15

Trần Văn Tài

QUV – Phó Ban Dân vận QU

16

Trần Thị Thu Hà

QUV - Trưởng Phòng TCKH

17

Trần Thị Liên

QUV - Phó BTC QU

18

Trần Minh Tâm

QUV - GĐ Bệnh viện quận

19

Tăng Văn Tuấn

QUV - Phó CN UBKTQU

20

Lê Minh Yến

QUV - Chủ tịch LĐLĐ quận

21

Nguyễn Thành Tuấn

QUV-GĐ CT TNHH 1TV DVCI

22

Nguyễn Thanh Dũng

QUV - Chánh Thanh tra quận

23

Võ Minh Hùng

QUV - Phó BTCQU

24

Phạm Quang Bửu

QUV- BT Đảng ủy phường PLB

25

Nguyễn Thanh Lâm

QUV- Trưởng phòng QLĐT

26

Đặng Thị Thủy

QUV- Chủ tịch Hội LHPN

27

Nguyễn Thị Thu Hiền

QUV- Phó phòng GDĐT

28

Đào Văn Thơ

QUV- Q. Viện trưởng VKSND

29

Nguyễn Văn Khừ

QUV- Phó Công an quận

30

Nguyễn Ngọc Cường

QUV - CVP. UBND quận

31

Lê Thị Kim Chi

QUV- BT Đảng ủy P.Long Bình

32

Cao Thanh Bình

QUV - BT ĐU P. Tân Phú

33

Nguyễn Hạnh Thảo

QUV - BT, CT P. Phước Bình

34

Trần Văn Ràng

QUV - BT ĐU phường LTM

35

Nguyễn Phan Hồng Thanh

QUV – BT ĐU P. LTrường

36

Trần Phước Hùng

QUV- BT,CT UBND P. Phú Hữu

37

Cao Thị Ngọc Châu

QUV - BT,CT UBND P. L Phước

38

Nguyễn Thị Thanh

QUV - BT P. Hiệp Phú

39

Nguyễn Thành Nam

QUV - BT Quận đoàn

40

Lê Văn Sáu

QUV - Chính trị viên BCH QS

Thông báo