Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 9 Nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt- Bí thư Quận ủy

2

Đồng chí Cao Văn Minh- Phó Bí thư Quận ủy

3

Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên- Phó Bí thư Quận ủy

4

Đồng chí Võ Văn Hoang- Ủy viên Ban Thường vụ

5

Đồng chí Nguyễn Chiến Chinh- Ủy viên Ban Thường vụ

6

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ- Ủy viên Ban Thường vụ

7

Đồng chí Cao Thị Ngọc Châu- Ủy viên Ban Thường vụ

8

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ

9

Đồng chí Ngô Anh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ

10

Đồng chí Nguyễn Tấn Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ

11

Đồng chí Nguyễn Thành Lễ- Ủy viên Ban Thường vụ

12

Đồng chí Lê Thị Kim Chi- Ủy viên Ban Thường vụ

13

Đồng chí Lê Quang Nam- Ủy viên Ban Thường vụ

14

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường- Quận ủy viên

15

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh - Quận ủy viên

16

Đồng chí Đỗ Khắc Nhân- Quận ủy viên

17

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Quận ủy viên

18

Đồng chí Nguyễn Phan Hồng Thanh - Quận ủy viên

19

Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng- Quận ủy viên

20

Đồng chí Nguyễn Thành Tuấn- Quận ủy viên

21

Đồng chí Phạm Quang Bửu- Quận ủy viên

22

Đồng chí Võ Minh Hùng- Quận ủy viên

23

Đồng chí Đặng Thị Thủy- Quận ủy viên

24

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền- Quận ủy viên

25

Đồng chí Đào Văn Thơ- Quận ủy viên

26

Đồng chí Trần Văn Ràng- Quận ủy viên

27

Đồng chí Trần Phước Hùng- Quận ủy viên

28

Đồng chí Nguyễn Thành Nam- Quận ủy viên

29

Đồng chí Lê Văn Sáu- Quận ủy viên

30

Đồng chí Lê Minh Yến- Quận ủy viên

31

Đồng chí Hồ Minh Chiến- Quận ủy viên

32

Đồng chí Võ Trí Dũng- Quận ủy viên

33

Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Bình- Quận ủy viên

34

Đồng chí Phan Hoàng Đấu- Quận ủy viên

35

Đồng chí Lê Tấn Hồng- Quận ủy viên

36

Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Bích- Quận ủy viên

37

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Quận ủy viên

38

Đồng chí Hồ Văn Năm- Quận ủy viên

39

Đồng chí Trần Nguyễn Quốc Bảo- Quận ủy viên

40

Đồng chí Hoàng Thị Minh Ngọc- Quận ủy viên

41

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hiệp- Quận ủy viên

42

Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng- Quận ủy viên

43

Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Hạnh- Quận ủy viên

Thông báo