Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I (1998 - 2000 )

  • . Đại hội khai mạc        : 03 - 03-1998
  • . Đại hội bế mạc           : 04 – 03 -1998
  • . Số đại biểu tham dự : 172 ( đại diện cho 1271 đảng viên toàn quận ).
  • . Ban Chấp hành Đảng bộ được Đại hội bầu gồm 31 ủy viên

Thông báo