Thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020

Phát biểu của đồng chí Phan Xuân Biên tại đại hội Đảng bộ quận 7

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHAN XUÂN BIÊN,

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, TRƯỞNG BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA THÀNH ỦY

TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 7 LẦN THỨ III NHIỆM KỲ (2005-2010)

 

            Kính thưa :   - Đoàn Chủ tịch Đại hội,

                               - Mẹ Việt Nam anh hùng,

                               - Các đồng chí khách mời,

                               - Các đồng chí đại biểu đại hội,

            Hôm nay, tôi rất vui mừng được về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 7 lần thứ III. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội, đồng thời xin được bày tỏ tình cảm quý mến, niềm tin cậy và trân trọng gửi đến mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quận 7 những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

            Kính thưa Đại hội,

            Quận 7 là một quận mới, có vị trí quan trọng ở cửa ngõ phía Nam thành phố. Năm năm qua, trong điều kiện còn khó khăn về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, về cán bộ, nguồn nhân lực, vật lực. Đảng bộ quận đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, hầu hết đều vượt xa các chỉ tiêu đại hội đề ra. Bộ mặt đô thị của quận có sự chuyển biến nhanh, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được củng cố, tăng cường, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đạt được những thành tựu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trực tiếp và trước tiên là sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, biết phát huy dân chủ cơ sở, khai thác tốt thế mạnh và tiềm năng của các thành phần, các khu vực kinh tế, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân quận đã vượt qua những khó khăn thử thách để không ngừng vươn lên. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành quả bước đầu mà các đồng chí, đồng bào quận 7 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ niềm tin vững chắc của Thành ủy đối với sự phát triển đi lên của quận trong thời gian tới.

            Bên cạnh những thành tựu đáng phấn khởi nêu trên, quận cũng còn một số tồn tại cần phấn đấu khắc phục, nhất là việc nâng cao năng lực quản lý đô thị, phát triển lực lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ.

            Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân quận nhà và của thành phố, chúng ta phải tập trung thảo luận với không khí thật sự dân chủ và tinh thần thẳng thắn, khách quan. Đại hội cần đánh  giá đúng đắn những việc đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra được mục tiêu, phương hướng và biện pháp thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Thời gian qua tôi đã cùng với Quận ủy quận 7 và tổ công tác Thành ủy xây dựng văn kiện đảng bộ quận lần thứ III, do vậy tôi cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị do đồng chí Bí thư Quận ủy trình bày; đồng thời, tôi muốn nhấn mạnh, trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến phương hướng nhiệm vụ phát triển trong những năm tới của quận.

            1- Đảng bộ cần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò của quận trong tổng thể quy hoạch phát triển chung của thành phố. Quận 7 là một quận mới, giàu tiềm năng, có một vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ giao thông quan trọng, có khu chế xuất lớn hoạt động hiệu quả, khu đô thị mới phát triển. Trên cơ sở đó, cần xác định rõ các nguồn lực trên địa bàn, có kế hoạch nuôi dưỡng, kêu gọi hợp tác đầu tư, huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, làm tốt công tác quản lý nhà nước nhằm tạo điều kiện để huy động mọi nguồn lực, đồng thời hạn chế, ngăn ngừa mặt tiêu cực, nâng cao hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của quận. Tôi nhất trí về những giải pháp nêu trong báo cáo chính trị, đề nghị Đại hội bàn kỹ các giải pháp bảo đảm tốc độ đô thị hóa tiếp tục tăng nhanh thành quận khang trang hiện đại nhưng vừa bảo đảm giữ được môi trường không bị ô nhiễm không gây hậu quả nặng nề cho sự phát triển và đời sống của nhân dân.

2- Phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Do vậy cần tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân, mở rộng các loại hình giáo dục đào tạo, chú trọng đào tạo toàn diện, từ dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người, trong đó phải đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho thanh niên. Phấn đấu từng bước làm lành mạnh môi trường văn hóa, lành mạnh các quan hệ xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đây cũng là một thách thức lớn của Quận, một quận đô thị hóa nhanh, dân số tăng nhanh, các nhu cầu dịch vụ cũng tăng theo, đồng thời cũng sẽ nảy sinh các tệ nạn xã hội nên cần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, trong đó chú ý thực hiện tốt vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vấn đề quy hoạch, xây dựng, giao thông, trật tự lòng lề đường, vấn đề kinh doanh dịch vụ nhất là những nghề nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội nhằm bảo đảm môi trường sống lành mạnh, an toàn; nếp sống đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, pháp luật được tuân thủ, quyền lợi của các tầng lớp nhân dân được tôn trọng và bảo đảm; ở đây tôi muốn nhấn mạnh về công tác quản lý đô thị.

3- Đảng bộ cần quan tâm, tập trung lãnh đạo, kiểm tra sâu sát công tác cải cách hành chính ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, làm cho công tác này thật sự trở thành một động lực phát triển, giảm thiểu phiền hà cho nhân dân. Trong công tác cải cách hành chính, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người, là cái tâm của cán bộ, của những công chức thực hiện những công việc có liên quan đến dân. Do đó trong quá trình cải cách, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, bộ máy hành chính nhà nước, cần chú ý giáo dục tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, đồng thời phát huy tốt hơn dân chủ cơ sở nhằm củng cố, xây dựng lòng tin của dân đối với Đảng, với chính quyền. Trong thời gian qua, cải cách hành chính là một trong những công tác trọng tâm mà quận tập trung chỉ đạo thực hiện, đã mang lại một số kết quả bước đầu. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền quận tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Kết quả của cải cách hành chính phải được đánh giá ở hiệu quả phục vụ nhân dân, phải được nhân dân thừa nhận.

            4- Đảng bộ quận và 10 phường phải tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mà trước hết cần phải có biện pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, của từng cấp ủy và chi bộ.

Trong thời kỳ mới, thời kỳ cả nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng đang phấn đấu xây dựng thành một Thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp - dịch vụ - khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam á.

            Trong bối cảnh đó, sẽ có những điều kiện, thời cơ thuận lợi để Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới nhằm sớm đưa quận 7 thành một quận phát triển, một vùng đô thị mới, song cũng đặt ra cho Đảng bộ nhân dân quận những khó khăn, thách thức rất lớn. Do đó, Đảng bộ quận, cấp ủy các cấp và các chi bộ Đảng phải được xây dựng thật sự trong sạch vững mạnh, phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Chúng ta phải chú trọng đặc biệt đến vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên mà trước hết là phải xây dựng cho được niềm tin ở địa phương, phát triển của đất nước, ở sự lãnh đạo của Đảng, trong nội bộ đảng và ngoài nhân dân. Đặc biệt là trong cán bộ lãnh đạo các cấp, chúng ta phải khắc phục tình trạng lười học của đảng viên, học qua loa, đại khái, nói thuộc nghị quyết mà không vận động được vào thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện tu dưỡng, thật sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người cán bộ, công chức, đảng viên ngoài tiêu chuẩn mà nghị quyết Đảng đã nêu, dân yêu cầu là phải sạch, phải làm gương, có sức thu hút, tập hợp, có sức lãnh đạo. Phải thật sự giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, chân thành, cộng đồng trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Trong quá trình thực hiện chức năng lãnh đạo của mình, cấp ủy phải hết sức quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chuẩn bị quyết định và ra quyết định, để mọi quyết định của cấp ủy luôn xuất phát từ thực tế khách quan, hợp quy luật phát triển, phản ánh được nguyện vọng, nhu cầu của đời sống xã hội và lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, cần quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quyết định. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, phát huy cao nhất trí tuệ tập thể của cấp ủy, nâng cao tính chiến đấu của chi bộ. Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò của mặt trận Tổ quốc, của các đoàn thể chính trị xã hội.

 Kính thưa Đại hội,

Nhiệm vụ của những năm tới, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn, nhưng với những thành tựu đã đạt được, những kinh nghiệm của đảng bộ và nhân dân quận 7, với tinh thần năng động, sáng tạo của đồng chí, đồng bào trong quận, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng Đại hội sẽ đề ra nghị quyết đúng đắn và bầu Ban Chấp hành đảng bộ xứng đáng với niềm tin của toàn đảng bộ và đồng bào các giới trong quận. Khi bầu Ban Chấp hành chúng ta có tính đến yếu tố cơ cấu, nhưng quan trọng nhất là tiêu chuẩn, là phẩm chất chính trị, là trình độ năng lực, đạo đức lối sống, người được bầu vào Ban Chấp hành phải là người tiêu biểu cho sự đoàn kết, trí tuệ của đảng bộ và được nhân dân thừa nhận, ủng hộ. Đó sẽ là những nguyên nhân, điều kiện, động lực cho quận có bước phát triển mới, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố trong những năm tới.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin kính chúc sức khỏe bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các đại biểu dự đại hội cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân quận.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

            Trân trọng cảm ơn.

Thông báo