Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Do đồng chí Trần Hoàng Danh – Bí thư Quận ủy phát biểu vào sáng ngày 06 tháng 8 năm 2015)

Kính thưa:

- Quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,

- Đồng chí Nguyễn Văn Đua - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

- Đồng chí Nguyễn Thành Tài - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố,

- Các đồng chí Lãnh đạo Quận qua các thời kỳ,

- Quý vị đại biểu khách mời, cùng toàn thể các đồng chí đại biểu.

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch 114-KH/TU ngày 13 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Căn cứ Kế hoạch số 93-KH/QU, ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng cơ sở và Quận nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay, Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 long trọng khai mạc; Đoàn Chủ tịch nhiệt liệt chào mừng quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các đồng chí lãnh đạo Quận các thời kỳ, quý vị đại biểu khách mời và 260 đại biểu, đại diện cho 3.339 đảng viên của Đảng bộ về tham dự Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi gửi lời chúc mạnh khỏe đến các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu.

Kính thưa các đồng chí

Quá trình chuẩn bị Đại hội được thực hiện nghiêm túc, chu đáo từ nội dung đến công tác nhân sự, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng Thành phố, nhất là đối với việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã nhận được hàng ngàn ý kiến tâm huyết và trí tuệ đóng góp của các cơ sở Đảng, các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí lãnh đạo Quận các thời kỳ, cán bộ hưu trí, trí thức, tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quận nhà, đặc biệt là được sự hướng dẫn của Tổ công tác Thành ủy, những đóng góp hết sức quý báu, đầy trách nhiệm trên đã được Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đã được các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Quận phát động rộng rãi, đã có nhiều công trình, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đó là những bông hoa đẹp, thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quận hướng về Đại hội. Đại hội trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội

Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra trong bối cảnh cả nước và Thành phố tổng kết 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận, đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; kiểm điểm đánh giá, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chưa được, phân tích sâu những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp khả thi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, với mục tiêu xây dựng Quận 4 ngày càng “Giàu đẹp - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

Đại hội có trách nhiệm bầu chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ, năng lực thực tiễn để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI, đồng thời bầu chọn những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Quận 4 tham gia vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

Kính thưa Đại hội

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và thống nhất của Đảng bộ Quận, Đoàn Chủ tịch mong rằng mỗi đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm”, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính chúc quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo