Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Bài phát biểu do đồng chí Thân Thị Thư – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính thưa:

- Quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,

- Các đồng chí cách mạng lão thành,

- Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy – UBND Thành phố,

- Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội.

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, đúng qui định theo Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Hôm nay, trong không khí của những ngày đầu tháng 8, chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), Đảng bộ Quận 4 long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, xin gửi đến quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí đại biểu lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội Đảng bộ Quận 4 thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận trình Đại hội đã nêu rõ những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua. Có thể khẳng định rằng trong nhiệm kỳ qua, cùng với cả nước và Thành phố, Đảng bộ và Nhân dân Quận 4 với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng thương mại - dịch vụ. Công tác quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp, chỉnh trang đô thị đạt kết quả thiết thực, cảnh quan đô thị và diện mạo của Quận đã có nhiều thay đổi với nhiều công trình, nhất là những công trình lớn của Thành phố và những công trình của Quận đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng đã làm cho bộ mặt Quận 4 khang trang và bừng sáng hơn. Đặc biệt, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp của các cấp học được tập trung đầu tư, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn; công tác an sinh xã hội được Đảng bộ Quận đặc biệt quan tâm, phát huy tốt mọi nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Hệ thống chính trị được quan tâm kiện toàn và củng cố; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình đạt kết quả bước đầu, đã tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền quận, phường từng bước được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện các mục tiêu xây dựng phát triển Quận 4, góp phần tích cực vào thành quả chung xây dựng và phát triển Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy, đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quận 4 và các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Quận 4 đã miệt mài phấn đấu, vượt qua khó khăn để có được Quận 4 như ngày hôm nay.

Kính thưa các đồng chí

Với tinh thần tự phê bình, nghiêm túc và trách nhiệm Báo cáo chính trị trình Đại hội đã chỉ ra những mặt hạn chế, những mặt còn tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ qua theo Tôi là rất thẳng thắn, rất cụ thể với tinh thần tự phê bình và phê bình rất cao. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã kiểm điểm sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua. Tôi nghĩ rằng, một khi đã nhìn ra những điều còn hạn chế, yếu kém thì chắc chắn chúng ta sẽ có những giải pháp để khắc phục. Tôi xin đề xuất với các đồng chí cần tiếp tục thảo luận, phân tích sâu nguyên nhân chủ quan và biện pháp khắc phục, sửa chữa những tồn tại trong nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến thật mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời gian tới mạnh mẽ hơn.

Và Tôi cũng mong rằng với bốn kinh nghiệm được nêu khái quát trong Báo cáo chính trị sẽ được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cũng như toàn Đảng bộ cùng phát huy để cùng chung sức chung lòng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, không ngừng đổi mới phương pháp tư duy, phương pháp làm việc, rèn luyện nâng cao kỹ năng làm việc để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; qua hiệu quả công việc, sự tín nhiệm của Nhân dân mà đánh giá, bố trí cán bộ.

Về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; tôi cơ bản nhất trí với nội dung đề ra trong Báo cáo chính trị, tôi xin nêu năm vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận:

Một là, về quản lý đô thị và phát triển kinh tế.

Để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quận 4 ngày càng “Giàu đẹp - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”, Quận cần chủ động phối hợp cùng các sở, ngành để đề xuất với lãnh đạo Thành phố áp dụng linh hoạt cơ chế, huy động các nguồn lực để thực hiện chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề ngập úng, thoát nước đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường; Một trong những chủ trương của Thành phố trong thời gian tới là tập trung di dời, tái định cư toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch, đồng thời cải tạo các chung cư cũ, triển khai mạnh các dự án phát triển nhà ở xã hội, từ chủ trương này cùng với đặc thù của Quận 4, Tôi đề nghị các đồng chí thảo luận những giải pháp thực hiện tại quận, cụ thể là phấn đấu đến năm 2020 Quận hoàn thành việc di dời, tái định cư toàn bộ nhà trên và ven kênh rạch, để diện mạo đô thị của Quận đẹp hơn, khang trang hơn, chất lượng sống của người dân tốt hơn; phát huy được lợi thế là một bộ phận của khu vực trung tâm Thành phố, kết nối khu vực trung tâm Thành phố hiện hữu với khu đô thị mới Nam Thành phố.

Từ công tác chỉnh trang, đầu tư phát triển đô thị sẽ tạo tiền đề rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế, do đó Quận cần tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của mình để tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ, phát huy chợ truyền thống kết hợp với phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ, siêu thị hiện đại theo quy hoạch được duyệt. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố để tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn, thủ tục hành chính… nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư, liên doanh, liên kết của các doanh nghiệp phát triển sản xuất và đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, không gây ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, kết hợp phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống có lợi thế cạnh tranh của Quận.

Hai là, về chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Quận tập trung thực hiện chu đáo chính sách đền ơn đáp nghĩa; có giải pháp cụ thể, căn cơ để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới của Thành phố; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thể dục - thể thao; nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo và người dân trong diện thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa với nội dung thiết thực, cụ thể; chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào vì “Quận 4, văn minh – sạch đẹp – an toàn”; tập trung xây dựng hình ảnh người dân Quận 4 là nhân tố chủ yếu, trong đó chú ý đặc trưng của người dân Quận 4 là gì? trong đặc điểm chung của người dân Thành phố. Tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong người dân; không để ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, trường học, khu dân cư; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, tệ nạn ma túy; quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh những ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, không để phát sinh tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Ba là, về giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo, tạo dựng môi trường sống yên lành cho Nhân dân.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, Đảng bộ Quận cần tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác quân sự địa phương; thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm “nóng” ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn; đối với các đồng chí lãnh đạo nhất là người đứng đầu cấp ủy, ủy ban và các ngành, các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân đồng thuận, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Bốn là, tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị Quận ngày càng vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra.

Quận cần tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về xây dựng Đảng, gắn với nâng cao hiệu quả tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh, hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; đảm bảo nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; chú ý thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên. Chăm lo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn. Chú trọng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính để phục vụ Nhân dân tốt hơn; xây dựng văn hóa công sở, xây dựng ý thức phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, chống phiền hà, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức của Quận.

Năm là, giữ vững, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ Quận và Nhân dân, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền, để mỗi việc làm ban hành đều trúng và đúng với lòng mong đợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; tập hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; chăm lo, thực hiện tốt các chính sách an dân; góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần này đề ra.

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể Đại hội

Một nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội X Đảng bộ Thành phố đảm bảo về tiêu chuẩn và cơ cấu, gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có uy tín cao, có đủ trí tuệ và trình độ năng lực để lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ tới và đóng góp tích cực vào sự thành công chung của Đại hội Đảng bộ Thành phố. Rất mong các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện nội dung này một cách tốt nhất.

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần ưu tiên để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; trong đó chú ý kiên trì đề xuất với Thành phố những công trình, chương trình trọng tâm mà Thành phố sẽ thực hiện trên địa bàn Quận; phân công, giao trách nhiệm cụ thể và thẩm quyền tương ứng cho từng tổ chức, từng cá nhân; gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; để đảm bảo Đại hội của chúng ta là Đại hội có tính hành động cao nhất.

Tôi tin tưởng Đảng bộ Quận 4 tiếp tục kế thừa và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, động viên sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân để xây dựng Quận 4 ngày càng “Giàu đẹp - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

Một lần nữa thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, gửi đến các đồng chí, quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đại biểu lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Thông báo