Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban chấp hành nhiệm kỳ II

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1. VÕ THỊ VIỆT

Bí thư Quận ủy

2. TRƯƠNG MỸ LỆ

Phó Bí thư Thường trực

3. PHAN VĂN TIẾN

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

4. PHẠM VÂN TRUNG

Trưởng Ban Tuyên giáo

5. VÕ VĂN BẢO

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

6. ĐỖ QUỐC DÂN

Trưởng Ban Dân vận

7. NGUYỄN CHÍ THÀNH

Phòng Kế hoạch

8. PHẠM KHẮC HỢP

Trưởng Công an Quận

9. ĐỖ THÁI

Quận đội trưởng

10. NGUYỄN ANH TÂN

Phó Ban Tổ chức

11. HỒ VĂN TỊNH

Phó Ban Tuyên giáo

12. PHẠM TẤN KHOA

Chánh Văn phòng Quận ủy

13. DƯƠNG KIM ĐỨC

Phó ban VTTNĐS

14. NGUYỄN THANH CHÍN

Bí Thư Quận đoàn

15. TẠ BÁ SANG

Thư ký Công đoàn

16. BÙI THỊ NGUYỆT

Ủy viên thư ký UBND Quận

17. NGUYỄN VŨ BẢO

PCT CN – TTCN

18. NGUYỄN VĂN TRUNG

Phó Ban Cải tạo GTN – TBTD

19. NGÔ VĂN TÂN

Trưởng Phòng Thương nghiệp

20. LÊ XUÂN HIẾU

Trưởng Phòng Tài chánh

21. NGUYỄN THẾ PHỤNG

Viện trưởng Viện KSND

22. ĐỖ KHẮC TÂN

Trưởng ban GDNT

23. TRẦN MINH PHỤNG

Chánh Thanh tra Quận

24. ĐOÀN VĂN BÌNH

Bí thư Đảng ủy phường 3

25. PHẠM THỊ BẠCH CÚC

Bí thư Đảng ủy phường 8

26. LÊ NGỌC GIAO

Bí thư Đảng ủy phường 7

27. ĐỖ VĂN MINH

Bí thư Đảng ủy phường 11

28. TRẦN HOÀNG DŨNG

Bí thư Đảng ủy phường 17

29. PHAN CÔNG

Bí thư Đảng ủy phường 22

30. NGUYỄN VĂN TÀI

Bí thư Đảng ủy phường 21

31. NGUYỄN THỊ TỨ

Hiệu trưởng trường Phan Đình Phùng

32. HOÀNG THỊ LŨY

Giám đốc Bệnh viện Điện Biên Phủ

33. ĐẶNG VĂN NHIÊNG

Bí thư Đảng ủy phường 25

34. HUỲNH VĂN THÀNH

Chủ tịch UBND Quận

Thông báo