Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 Khóa X (2010-2015)(Tính đến 23/7/2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Lệ

Thành ủy viên, Bí thư  Quận ủy

2

Nguyễn Văn Trãi

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Nguyễn Văn Diệu

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận

4

Trần Quang Bá

UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận

5

Võ Văn Đức

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

6

Trương Trần Đạt

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

7

Vũ Thị Mỹ Ngọc

UVTV, Chủ tịch UB MTTQ Quận

8

Huỳnh Lan Hương

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

9

Trần Phước Cang

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

10

Hồ Văn Hiệp

UVTV, Trưởng Công an Quận

11

Đoàn Văn Vinh

UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận

12

Võ Khắc Thái

QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận

13

Nguyễn Văn Chung

QUV, Viện trưởng Viện KSND

14

Nguyễn Thành Nguyên Nhung

QUV, Chánh án Tòa án nhân dân

15

Nguyễn Thành Nam

QUV, Chánh Văn phòng Quận ủy

16

Trần Hữu Nghĩa

QUV, Giám đốc Bệnh viện Quận

17

Nguyễn Phương Nam

QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 12

18

Trần Thanh Bình

QUV, Bí thư Đảng ủy  Phường 9

19

Nguyễn Đức Phương

QUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

20

Trần Phước Dũng

QUV, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích

21

Đỗ Minh Long

QUV, Trưởng phòng Quản lý đô thị

22

Phạm Xuân Thành

QUV, Trưởng Phòng Lao động TB và XH

23

Võ Thị Minh Tâm

QUV, Bí thư - Chủ tịch phường 14

24

Hoàng Thị Thu Vân

QUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

25

Phạm Hùng Dũng

QUV, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận

26

Lê Kim Giang

QUV, Phó Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận - Hiệu trưởng trường THCS Colette

27

Vũ Tố Quyên

QUV, Chủ tịch UBND Phường 10

28

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

QUV, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận

29

Đoàn Thanh Hải

QUV, Bí thư phường 11

30

Nguyễn Trọng Lý

QUV, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Quận

31

Trần Văn Đông

QUV, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

32

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận

33

Phan Thế Huy

QUV, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

34

Nguyễn Thái

QUV, Trưởng phòng Y tế

35

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 3

36

Nguyễn Đức Ơn

QUV, Chi cục phó Chi Cục thuế

37

Nguyễn Đình Phát

QUV, Chủ tịch UBND Phường 1

38

Phạm Thị Thúy Hằng

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 8

39

Nguyễn Văn Chiến

QUV, Phó Trưởng Công an Quận

40

Lâm Ngọc Mẫn

QUV, Bí thư Đoàn TNCS HCM Quận 3

41

Lê Hữu Sơn Tùng

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 7

42

Nguyễn Chí Thành

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 6

Thông báo