Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Báo cáo chính trị

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận khóa IX

(Do đồng chí Thân Thị Thư – Bí thư Quận ủy – trình bày tại Đại hội ngày 14/9/2005)

 

***

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận 3 luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tin tưởng và hăng hái tham gia vào công cuộc đổi mới, phát huy và khai thác những nhân tố thuận lợi, khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng và mục tiêu do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận khoá VIII đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận báo cáo kết quả thực hiện và trình Đại hội xem xét, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Quận khoá IX (2005 – 2010).

Phần thứ nhất

   Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII (2000-2005)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa VIII đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2000 - 2005 là: “Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Xây dựng đô thị văn minh, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư tăng trưởng kinh tế, từng bước hiện đại hóa các lĩnh vực dịch vụ – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Phát huy nhân tố con người, thực hiện tốt chính sách xã hội, cải thiện và nâng dần đời sống vật chất, dân trí, văn hóa tinh thần của nhân dân”. “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Quận trong sạch, vững mạnh; thống nhất nhận thức, ý chí và hành động, bảo đảm sự lãnh đạo sâu sát, đúng đắn của Đảng bộ; tăng cường mối quan hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, phát huy dân chủ, sáng tạo và huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng”. Sau đây là kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

1. QUẢN LÝ VÀ  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

Công tác quản lý và phát triển đô thị - nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ và chính quyền Quận là “Xây dựng quận 3 văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện, xứng đáng là một trong những Quận trung tâm Thành phố”.

Nhiệm kỳ qua, Quận tập trung cho công tác chỉ đạo và thực hiện quản lý nhà nước về đô thị, đã tiến hành qui hoạch tổng thể, chi tiết; chủ động đề xuất Thành phố điều chỉnh lại quy hoạch một số khu vực không còn phù hợp, khai thác tận dụng quỹ đất công để xây dựng các công trình công ích, xã hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng, sửa chữa nhà, Quận đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (đã cấp 5.584 giấy chứng nhận, tỉ lệ 53,22%) và cải tiến thủ tục, thời gian cấp phép sửa chữa, xây dựng nhà từ 30 ngày còn 15 ngày. Đồng thời lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị và  kiên quyết xử lý các vi phạm về xây dựng. Có ý thức chú trọng việc bảo tồn các khu biệt thự.

Phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực Thành phố để cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách 226,4 tỷ và nhân dân tự đầu tư xây dựng 4.740 căn hộ với diện tích sàn 704.129m2 trị giá khoảng 1.312 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án lớn được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn như cung cấp nước sạch, cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, xây dựng các chung cư cao tầng, nâng cấp và mở một số tuyến đường mới; nhiều trường học, trụ sở cơ quan, cơ sở y tế, các chợ được đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới… tạo được chuyển biến mới trong phát huy nội lực nhân dân cùng tham gia chỉnh trang đô thị. Đã vận động trên 1.000 hộ dân chấp hành tốt việc giải tỏa, điều chuyển để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Thực hiện cóù kết quả cuộc vận động nhân dân “hiến đất mở rộng hẻm, chỉnh trang vỉa hè”. Từ kinh nghiệm  phường 3, phường 5 đã nhân ra các phường còn lại, đến nay đã mở rộng được 15 hẻm, với trên 3.000m2 đất do nhân dân hiến; vận động nhân dân đóng góp 50% kinh phí chỉnh trang vỉa hè đường Cao Thắng (gần 1 tỷ đồng) và một số  tuyến đường khác. Với chủ trương trên đã đem lại lợi ích nhiều mặt cho Nhà nước và nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ (tổng giá trị đóng góp tương đương 100 tỷ đồng).                      

Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, cảnh quan đô thị khang trang hơn, góp phần giải quyết nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là các khu vực có đông dân nghèo. Song công tác quản lý đô thị vẫn còn một số mặt hạn chế. Năng lực quản lý nhà nước về đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là trong công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị, xử lý vi phạm xây dựng, trật tự đô thị; các phòng ban chưa làm tốt vai trò tham mưu, chưa chủ động trong công tác lập, quản lý và tổ chức thực hiện dự án, thậm chí có lúc thiếu trách nhiệm làm cho tiến độ thực hiện chậm. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận nhân dân chưa cao nên vẫn còn tái diễn tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trong xây dựng, vệ sinh môi trường một số khu vực còn yếu kém…

2.  PHÁT TRIỂN KINH TẾ  VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Kinh tế quận tiếp tục phát triển đúng định hướng cơ cấu dịch vụ–thương mại–tiểu thủ công nghiệp (tinh sạch)

Hoạt động dịch vụ – thương mại có sự tăng trưởng mạnh, nhất là các loại hình dịch vụ phục vụ đời sống, dịch vụ kinh tế kỹ thuật có hàm lượng chất xám cao như: Tin học, ngân hàng, cao ốc văn phòng, tư vấn thiết kế xây dựng, tạo mẫu... Trong tổng số 15.772 cơ sở kinh tế hiện có thì số cơ sở dịch vụ - thương mại chiếm tỉ lệ 93,09%, sản xuất tiểu thủ công nghiệp chỉ chiếm 6,91%.

Trên địa bàn Quận nhiều doanh nghiệp được thành lập, từ 820 đơn vị đầu nhiệm kỳ, đến nay đã có 1.760 doanh nghiệp (tăng hơn 2 lần), với tổng số vốn tăng thêm là 4.590 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ - thương mại có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 22,1% (chỉ tiêu Nghị quyết 12%). Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp có tốc độ tăng bình quân hàng năm là 7,1% (chỉ tiêu Nghị quyết 6%). Kinh tế hợp tác xã tuy chiếm tỉ trọng thấp nhưng đã có nhiều cố gắng duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Quận.

Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát hợp. Đã xây dựng và triển khai đề án qui hoạch phát triển kinh tế, qui hoạch các khu vực tuyến đường cần hạn chế kinh doanh những ngành nghề “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội; cải tiến thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh. Công tác hậu kiểm, đấu tranh chống buôn lậu và các hành vi gian lận thương mại được tăng cường, khám phá trên 300 vụ vi phạm lớn nhỏ, thu giữ hàng hóa trị giá trên 12 tỷ đồng.

Công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước được thực hiện đúng qui định, 01 đơn vị sáp nhập về Thành phố, 02 đơn vị cổ phần hóa và 02 đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục giải thể, phá sản.              

Công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ngân sách được quan tâm đẩy mạnh, nhất là chống thất thu, kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận thuế, củng cố phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thuế phường. Kết quả hàng năm Quận đều hoàn thành và thu vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 26,1%/năm (năm 2000 đạt 308,8 tỷ, năm 2004 đạt 619 tỷ), trong đó thu ngân sách tăng bình quân 29%/năm (năm 2000 đạt 120 tỷ đồng, đến năm 2004 tăng lên 285 tỷ đồng).

Công tác chi ngân sách đảm bảo đúng Luật, đúng chế độ chính sách, ưu tiên chi các công trình hạ tầng, phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục. Hàng năm chi đầu tư phát triển chiếm tỷ lệ 20%, chi sự nghiệp giáo dục đào tạo chiếm 35% - 38%, chi sự nghiệp y tế, văn hóa, thể dục thể thao, xã hội chiếm 10% -12% so với tổng chi ngân sách Quận.

Trên lĩnh vực kinh tế tuy đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế, Quận vẫn chưa khai thác hết tiềm năng trí tuệ, khoa học công nghệ, vốn, tay nghề theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, chưa phát huy tốt các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân cấp, ủy quyền, tiến độ giải ngân các dự án chậm để nguồn kết dư còn khá lớn. Doanh nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh nhưng công tác quản lý Nhà nước chưa theo kịp yêu cầu, công tác phối hợp hậu kiểm đôi lúc chưa chặt chẽ.

3. QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ CHĂM LO CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Với nhận thức “phát triển kinh tế đi đôi với tập trung phát triển văn hóa và chăm lo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội”, Quận đã lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa – giáo dục – y tế – thể thao, thực hiện tốt các chính sách xã hội và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tệ nạn.

Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những Quận có chất lượng giáo dục cao của Thành phố. Hiệu suất đào tạo: bậc tiểu học tốt nghiệp bình quân trên 99,7% (Nghị quyết 97,5%), tốt nghiệp trung học cơ sở năm cuối 2004 – 2005 đạt 99,73% (Nghị quyết 92%). Giữ vững kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở đúng độ tuổi và trên chuẩn khá cao, 14/14 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học phổ thông; hoàn thành việc thực hiện thí điểm chương trình thay sách giáo khoa bậc trung học cơ sở đạt hiệu quả cao (tốt nghiệp trung học cơ sở của chương trình thí điểm năm  2004 – 2005 đạt tỉ lệ 99,91%).

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp đã được đầu tư nâng cấp xây dựng mới với tổng kinh phí 64,6 tỷ đồng (205 phòng học). Qua thực hiện xã hội hóa giáo dục, hệ thống trường ngoài công lập phát triển khá mạnh, hiện có 16 trường dân lập – tư thục (thuộc các hệ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) và nhiều cơ sở dạy nghề, ngoại ngữ, tin học khác.

Hàng năm Trường Công nhân kỹ thuật và Trung tâm dạy nghề đào tạo trên 3.000 lao động có tay nghề, thực hiện miễn giảm học phí cho gia đình nghèo, chính sách và bộ đội xuất ngũ. Ngoài ra, Trường Công nhân kỹ thuật đã liên kết với các Trung tâm cai nghiện dạy nghề cho học viên góp phần vào chương trình hậu cai nghiện của Thành phố và Quận.

Tập trung thực hiện tốt các chính sách xã hội, ngoài các chế độ Nhà nước qui định, Quận đã phát huy các nguồn lực xã hội để chăm lo chu đáo diện gia đình chính sách, gia đình nghèo; hoàn thành cơ bản việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; chia sẻ khó khăn với đồng bào các nơi bị thiên tai hỏa hoạn, hỗ trợ đồng bào dân tộc, các gia đình chính sách ở các xã nghèo vùng sâu, vùng xa, khu căn cứ kháng chiến. Đến cuối năm 2003 đã hoàn thành xóa hộ nghèo có mức chuẩn bình quân thu nhập 3 triệu đồng/người/năm. Hiện đang thực hiện xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 theo tiêu chí mới của Thành phố.

Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, thông qua phát triển kinh tế để thu hút lao động và thực hiện các chính sách hỗ trợ vốn, giúp người lao động tự tạo việc làm, bình quân hàng năm đã giới thiệu giải quyết việc làm cho trên 7.900 lao động, trong đó lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn là 3.600 người (Nghị  quyết Đại hội 3.000 – 3.500 người).

Hoạt động văn hóa văn nghệ khá phong phú, chú trọng bảo tồn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ truyền thống, tập trung phát huy văn hóa cơ sở. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được quan tâm và mở rộng đến các cơ quan trên địa bàn. Đến nay đã có 55/63 khu phố ra mắt Ban chủ nhiệm xây dựng khu phố văn hóa, 02 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa; trong đó có 35 khu phố, 03 cư xá và 02 chung cư văn hóa đã được Thành phố công nhận. Hàng năm có 85% cơ quan, đơn vị đăng ký và được công nhận cơ sở văn minh sạch đẹp. Công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa được tiến hành thường xuyên, kiên quyết xử lý sai phạm, không để phát sinh các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những Quận dẫn đầu phong trào thể dục thể thao Thành phố. Đã đóng góp cho Thành phố và cả nước nhiều huấn luyện viên, vận động viên giành nhiều thành tích cao ở các giải trong nước và quốc tế. Phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể đã thu hút nhiều độ tuổi, nhiều giới tham gia đặc biệt là giáo dục thể chất trong nhà trường luôn được duy trì và phát triển.

Hoạt động y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. Đã đầu tư nâng cấp cơ sở, trang thiết bị y tế, không ngừng nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng phòng chống các dịch bệnh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý tốt các hoạt động y tế tư nhân không để xảy ra dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm.

Công tác Dân số – Gia đình và trẻ em được quan tâm, vẫn duy trì mức tăng dân số tự nhiên bình quân hằng năm dưới 1,1%; đã giải quyết cơ bản tình trạng trẻ lang thang ăn xin; tổ chức hồi gia cho 235 em và hiện đang nuôi dạy 46 trẻ cơ nhỡ tại các mái ấm, nhà mở. Xây dựng và thực hiện đề án hỗ trợ kinh phí học tập, học nghề cho 125 trẻ lao động sớm. 

Hạn chế trên lĩnh vực văn hóa xã hội là việc qui hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế còn chậm, đầu tư cơ sở vật chất cho y tế, thể thao chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của Quận trung tâm.

4. GIỮ VỮNG VÀ TỪNG BƯỚC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG, TRẬT TỰ AN TOÀN  XÃ HỘI

Quận xác định mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế – xã hội.

Đã chủ động ngăn chặn, giải quyết tốt những vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị ngay tại cơ sở; xử lý ổn thỏa, hợp lý những trường hợp khiếu kiện của nhân dân đến các cơ quan Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng.

Phát huy vai trò quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có kết quả chương trình “mục tiêu 3 giảm”; kiểm tra, xử lý kịp thời những biến tướng của tệ nạn xã hội, phối hợp có hiệu quả với các địa bàn giáp ranh, đã kéo giảm 46% số vụ phạm pháp hình sự (2.310 vụ /4.276 vụ)ï, trong đó trọng án giảm 66%, tỉ lệ phá án tăng 4% (49% so với 45%), không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; xóa các tụ điểm tiêm chích, mua bán ma túy, đã tập trung các đối tượng nghiện vào trung tâm, trường trại; cơ bản xóa được tệ nạn gái mãi dâm hoạt động công khai trên đường phố, ngăn chặn được nạn đua xe trái phép.

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thiện các phương án bảo vệ, tác chiến, tăng cường công tác huấn luyện, phát triển củng cố lực lượng chính qui cũng như dự bị động viên, dân quân tự vệ. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự trong thanh niên.

Công tác quân sự địa phương từng bước được củng cố, chú trọng xây dựng cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng dân quân hiện chiếm 3,7% dân số và thường xuyên được bổ sung. Công tác tuyển quân được tiến hành đúng luật định, luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Hàng năm đều có tổ chức các đợt diễn tập, qua đó hoàn thiện các phương án phòng thủ, phòng chống biểu tình bạo loạn, gây rối. Nâng cao ý thức cảnh giác sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Công tác thi hành và bảo vệ pháp luật, đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị, một số mặt yếu kém trong công tác tư pháp đã được khắc phục, nâng cao nhận thức về pháp luật và vai trò trách nhiệm của cán bộ ngành tư pháp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng qui trình, thẩm quyền. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và công tác hòa giải tại cơ sở được đẩy mạnh, hàng năm tỉ lệ hòa giải thành trên 85% đã góp phần hạn chế những tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân. Với quan điểm ngăn ngừa là chính, công tác thanh tra, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng được tiến hành thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; qua đó đã nghiêm khắc xử lý 10 cán bộ, nhân viên sai phạm, thu hồi 14,7 tỷ đồng.

Phạm pháp hình sự tuy giảm nhiều nhưng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp xe gắn máy hiệu quả thấp. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa tạo thành sức mạnh để trấn áp các loại tội phạm. Chất lượng lực lượng dân quân tự vệ còn thấp, công tác quân sự địa phương có nhiều chuyển biến song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

5. KHÔNG NGỪNG CỦNG CỐ VÀ KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

 Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt

- Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận ổn định, lòng tin được nâng lên, nhất trí cao quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng. Công tác chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến, chú ý đổi mới phương thức giáo dục, kết hợp giữa giáo dục lý luận và đào tạo chuyên môn, năng lực thực tiễn, từng bước nâng dần chất lượng đội ngũ cán bộ. Kịp thời nắm bắt và giải quyết những phát sinh về tư tưởng trong cán bộ và nhân dân. Thông qua các hoạt động lễ hội, hội thi, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mặt tồn tại, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng sai phép, lấn chiếm vỉa hè để buôn bán; né tránh nhiệm vụ được phân công, nói nhiều hơn làm, lười đọc, lười học tập chính trị, tự phê bình và phê bình yếu, ngại đụng chạm, thấy sai không đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ.

- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được coi trọng, tập trung kiện toàn cơ sở yếu kém, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, xây dựng và hướng dẫn cơ sở sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, bàn và giải quyết những vấn đề thiết thực tại cơ sở. Đến nay, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên, Đảng bộ có 73% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở Đảng yếu kém; có 99,5% đảng viên đủ tư cách, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương, 0,5% đảng viên vi phạm tư cách.

Nhiệm vụ phát triển đảng viên mới được tập trung cao và có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng về chất lượng ngay từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục, giao nhiệm vụ, thử thách đến việc xác minh hồ sơ. Quan tâm hơn đến quần chúng ưu tú ở các doanh nghiệp tư nhân, tiểu thương, giáo viên, học sinh phổ thông, người có đạo, dân tộc…  Đã kết nạp được 483 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 138% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó đoàn viên Thanh niên cộng sản là 196 (chiếm tỷ lệ 40,57%).

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Thực hiện tốt việc đào tạo luân chuyển, bố trí cán bộ để vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài; đã tiến hành quy hoạch cán bộ dự bị cho 10 chức danh diện Thành ủy quản lý là 27 đ/c và quy hoạch 248 cán bộ chủ chốt cơ sở; đề bạt bổ nhiệm 265 cán bộ, đặc biệt mạnh dạn bố trí đề bạt 37 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi vào các chức danh chủ chốt; đào tạo trung, cao cấp và cử nhân chính trị 538 đ/c, đại học các ngành 111 đ/c và trên đại học 05 đ/c.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành thường xuyên, thực hiện nghiêm các qui định của Trung ương. Đã hoàn thành cơ bản việc rà soát lịch sử chính trị của đội ngũ cán bộ diện Quận quản lý, phục vụ tốt công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó những vấn đề chính trị hiện hành được quan tâm nhằm bảo vệ các quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, góp phần làm trong sạch, vững mạnh tổ chức Đảng.

- Công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên còn một số mặt hạn chế. Mặc dù tỉ lệ cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh cao, song sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của một số cơ sở Đảng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số cấp ủy chỉ làm đảng vụ, có nơi chưa tuân thủ qui chế, chưa đảm bảo nề nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nên tác dụng lãnh đạo còn hạn chế.

Tỉ lệ đảng viên đủ tư cách cao nhưng chưa phản ảnh đúng thực trạng chất lượng và năng lực của đảng viên theo từng mức độ khác nhau, chưa phân tích được số đảng viên yếu kém để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ tiến bộ.

- Công tác phát triển đảng viên mới còn ít so với nguồn. Công tác luân chuyển, qui hoạch, bố trí cán bộ trẻ chỉ mới đáp ứng được yêu cầu trước mắt, còn hụt hẫng đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ chuyên ngành; quy trình, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức hàng năm có lúc thực hiện chưa nghiêm nên một số trường hợp thiếu cơ sở nhận xét đánh giá cán bộ.

- Công tác kiểm tra đảng có trọng tâm trọng điểm, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra và tính chủ động của cơ sở. Đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức cơ sở Đảng và 139 đảng viên (tăng 23 trường hợp so với nhiệm kỳ trước), trong đó có 51 trường hợp vi phạm sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm còn ít và chưa kịp thời. Việc ngăn ngừa đảng viên vi phạm hiệu quả chưa cao, có những cuộc kiểm tra chưa sát thực tế, hình thức và biện pháp kiểm tra chưa thật hiệu quả. Một số cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở còn thụ động, chưa mạnh dạn thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền.

- Lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Các cấp ủy Đảng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng, từ đó nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, tập trung giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống cách mạng và xây dựng lối sống đẹp trong thanh niên. Khơi dậy tinh thần xung kích của thanh niên trên các lĩnh vực, mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện một số công trình góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Quận.

- Lãnh đạo xây dựng chính quyền Quận, Phường được tập trung vào 2 nội dung kiện toàn bộ máy gắn với cải cách hành chính và thực hiện qui chế dân chủ cơ sở

Vai trò hoạt động của HĐND được thể hiện rõ hơn, chất lượng nội dung các kỳ họp được cải tiến. Công tác giám sát được tăng cường, chất lượng tiếp xúc cử tri được nâng lên. Hiệu quả điều hành quản lý Nhà nước của chính quyền có nhiều tiến bộ, công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm lãnh đạo thực hiện, tổ Nghiệp vụ Hành chính công hình thành đi vào hoạt động rút ngắn được thời gian giải quyết công việc, giảm phiền hà cho nhân dân.

Công tác tổ chức góp ý xây dựng chính quyền đã đi vào nề nếp, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia góp ý nhiều nội dung thiết thực; từ đó tác động điều chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ ngày càng tiến bộ hơn, trưởng thành hơn.

Tuy nhiên việc cải cách hành chính nhìn chung còn chậm, một số thủ tục chưa nhanh gọn và khoa học. Cơ cấu tổ chức bộ máy liên tục biến đổi (tách nhập phòng, ban), đội ngũ cán bộ công chức vừa thừa lại vừa thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một bộ phận cán bộ công chức chưa tận tâm phục vụ nhân dân, chưa đặt mình trong vị trí người dân khi giải quyết công việc.

- Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển

Đảng bộ Quận luôn quan tâm đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng bằng nhiều chương trình hành động cụ thể nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực của nhân dân. Tăng cường cán bộ cho Mặt trận và các đoàn thể Quận, chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị cơ sở Phường.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, thể hiện được vai trò giám sát trong xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, quan tâm đến những nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân. Đã động viên khơi dậy tiềm lực, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng như: thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị… 

Lực lượng công nhân lao động tích cực lao động, học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, tiếp thu công nghệ mới, là lực lượng chủ lực đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế chung của Quận. Các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, cựu tù chính trị yêu nước, câu lạc bộ truyền thống kháng chiến là lực lượng tâm huyết vì dân, vì nước, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, là lực lượng nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ Quận. Thanh niên thể hiện tinh thần vượt khó, hiếu học, phấn đấu rèn luyện ngày càng trưởng thành và phát triển. Giới phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cần cù lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội Chữ thập đỏ thực hiện nhiều chương trình hoạt động xã hội từ thiện phục vụ dân nghèo trong và ngoài quận. Đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt đạo đẹp đời, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Giới Công Thương gia đầu tư vào sản xuất, kinh doanh góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của Quận.

Tồn tại trong công tác vận động quần chúng là một bộ phận đảng viên, cán bộ công chức thiếu gương mẫu, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm vận động quần chúng trong  thực hiện nhiệm vụ được giao làm giảm lòng tin trong quần chúng. Một số cấp ủy cơ sở thiếu năng động trong việc xây dựng những phong trào mới, mô hình mới để tập hợp, khơi dậy và phát huy tiềm lực trong nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa linh hoạt, thiếu nhiều biện pháp hiệu quả trong tập hợp, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị; phát triển đoàn viên, hội viên chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ, chưa tập hợp đầy đủ các lực lượng quần chúng ở khu phố, tổ dân phố.

 6.  NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra, có được những kết quả đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, công khai dân chủ bàn bạc, cầu thị, biết kết hợp giữa lãnh đạo toàn diện với trọng tâm trọng điểm, luôn tôn trọng, khơi gợi, phát huy các tiềm năng trong nhân dân và biết khai thác các nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa xứng với tiềm năng của Quận trung tâm, trong quản lý phát triển đô thị, văn hóa xã hội, an ninh trật tự còn một số hạn chế nhất định, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị chưa kịp thời đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những hạn chế, tồn tại trước hết là do năng lực lãnh đạo, điều hành quản lý của cấp ủy, Chính quyền Quận và cơ sở chưa có kế hoạch định hình những bước đi thật tốt để phát huy được lợi thế của một Quận trung tâm; chưa có biện pháp thật hữu hiệu để nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Một số cấp ủy cơ sở thiếu năng động sáng tạo, chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao chất lượng, chưa kịp thời lựa chọn những vấn đề bức xúc, vướng mắc ở cơ sở để đảng viên thảo luận, bàn biện pháp giải quyết; năng lực thực tế của một bộ phận cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của Quận trong giai đoạn mới.

- Kinh nghiệm thực tiễn

Một là, các chủ trương đề ra và tổ chức thực hiện đều phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân; phát huy sức dân, biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến và phải đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết công việc.

Hiệu quả từ việc nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, đóng góp chỉnh trang vỉa hè cho thấy nếu nơi nào có sự quyết tâm của lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị, kiên trì, đồng bộ trong thực hiện và vận động nhân dân thấy rõ lợi ích thiết thực lâu dài thì được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hai là, trong chỉ đạo điều hành phải mở rộng quan hệ, học hỏi và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc, phải quyết tâm, mạnh dạn đột phá vào những vấn đề mới, vấn đề khó, tìm ra những mô hình, cách làm hay để nhân rộng.

Việc thực hiện trình bày đề án công tác trước khi được đề bạt, bổ nhiệm là cách làm mới, đã giúp cán bộ nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, phải mạnh mẽ đào tạo, luân chuyển, bố trí, bố trí lại cán bộ đúng người, đúng việc. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ. Biết trân trọng, động viên, phát huy sự đóng góp của quần chúng và các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ Quận từng bước được trẻ hóa, chuẩn bị được nguồn cán bộ kế cận cho những năm tiếp theo.

Bốn là, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải gương mẫu thực hiện nói đi đôi với làm. Thực tế cho thấy nếu cán bộ đảng viên gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh sẽ được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm.

Phần thứ hai

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp  xây dựng - phát triển, bảo vệ quận 3 năm 2005 – 2010 

Quận 3 có thuận lợi về qui hoạch kiến trúc đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh, tiềm lực dồi dào; có nhiều điều kiện mở rộng đầu tư, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế. Từ thực tế trên, xây dựng phát triển toàn diện quận 3 trong 5 năm tới là “Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng đô thị văn minh, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư; phát huy tối đa mọi nguồn lực, các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, từng bước hiện đại hóa các lĩnh vực dịch vụ – thương mại – tiểu thủ công nghiệp;  thực hiện tốt chính sách xã hội, cải thiện môi trường và nâng dần chất lượng đời sống của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

1. QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

* Nhiệm vụ

- Đảng bộ xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch kinh tế – văn hoá – giáo dục – an ninh quốc phòng, trật tự mỹ quan đô thị là nhiệm vụ hàng đầu. Chủ động điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện qui hoạch tổng thể 1/2000 và qui hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Quận giai đoạn 2005-2010 và đến năm 2020.

- Phát huy nội lực, thu hút đầu tư và tranh thủ các nguồn lực của Thành phố để tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở và các khu trung tâm thương mại dịch vụ; cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tập trung chỉnh trang các trường học, cơ sở y tế và khu dân cư lao động nghèo nhằm phát triển đô thị Quận ngày càng văn minh sạch đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

- Quận chủ động cùng với Sở, Ngành Thành phố lập qui hoạch bảo tồn cảnh quan, kiến trúc đô thị trên một số tuyến đường, đặc biệt là các khu biệt thự có giá trị về mặt kiến trúc và mỹ thuật.

* Các công trình trọng điểm :

- Xây dựng mới Trung tâm Y tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận; Trung tâm văn hóa Đại Đồng.

- Xây dựng mới 200 phòng học, phấn đấu xây dựng 5 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Xây dựng mới 1.500 căn hộ.

- Phấn đấu chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp vỉa hè 26 tuyến đường trọng điểm; 180 hẻm trên 6m được bêtông nhựa nóng.

- Hợp tác xây dựng cao ốc thương mại – dịch vụ 158 Võ Văn Tần; chợ Nguyễn Văn Trỗi.

* Giải pháp

- Năm 2005 hoàn thành qui hoạch hẻm dưới 12m. Tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo tiến độ Thành phố qui định làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện cấp phép xây dựng, giải quyết nhu cầu chỉnh trang, sửa chữa nhà ở của nhân dân. Đảng bộ xác định đây là nguồn lực lớn của Quận, là điều kiện thuận lợi để người dân tạo vốn, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế góp phần thúc đẩy sự phát triển của Quận.

- Tiến hành khảo sát các mặt bằng nhà xưởng của các cơ quan đơn vị trên địa bàn (theo QĐ 80 của Chính phủ) để đề xuất Thành phố điều chỉnh qui hoạch sử dụng có hiệu quả.

- Lập danh mục các biệt thự cần bảo tồn ở một số tuyến đường như: Phạm Ngọc Thạch, Ngô Thời Nhiệm, Tú Xương, Pasteur, Lê Quí Đôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ.

- Tập trung qui hoạch lại những khu vực đông dân có thu nhập thấp như Cư xá Đường sắt (phường 1), Rạch Bùng Binh (phường 9), khu vực đường Trần Văn Đang (phường 11) và một số khu vực khác để xây dựng chung cư; lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới 20 chung cư, cư xá đã xuống cấp nhằm cải thiện điều kiện sống và giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân, có chính sách khuyến khích người dân góp vốn đầu tư bằng tiền hoặc quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở để cùng có lợi qua từng dự án.

- Tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất mở rộng hẻm. Vận động nhân dân tham gia chỉnh trang vỉa hè 26 tuyến đường chính (270.000m2- ứớc tính 82,4 tỷ đồng) trong đó nhân dân đóng góp 50% kinh phí; thực hiện bêtông nhựa nóng 180 hẻm trên 6m với kinh phí 26 tỷ đồng (nhân dân đóng góp ít nhất 30%).

- Kiên quyết xử lý đối với việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hẻm để kinh doanh; đảm bảo đường thông, hẻm thoáng, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về quản lý đô thị, đặc biệt là các thủ tục nhà, đất. Phấn đấu không còn tình trạng xây dựng không phép trên địa bàn.

2. PHÁT HUY NỘI LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

* Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và hiện đại hóa các hoạt động dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có hàm lượng chất xám cao như: công nghệ phần mềm, tin học, tư vấn, ngân hàng tài chính, các dịch vụ phục vụ đời sống, nhu cầu học tập, đi lại, thể dục thể thao và chăm sóc sức khoẻ. Về tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích phát triển các loại hình sử dụng công nghệ hiện đại, tinh sạch không ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường. Phấn đấu hàng năm doanh thu dịch vụ - thương mại tăng bình quân 15%.

 * Giải pháp

- Công khai thực hiện qui hoạch phát triển kinh tế của Quận, qui hoạch các khu vực, tuyến đường trọng điểm.

- Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, ưu tiên các ngành nghề phù hợp với định hướng qui hoạch phát triển kinh tế của Quận. Tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư xây dựng khu thương mại – dịch vụ 158 Võ Văn Tần trở thành một trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính của Quận. Nâng cấp sửa chữa chợ Vườn Chuối, đầu tư xây dựng mới chợ Nguyễn Văn Trỗi.

- Giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển kinh tế của Quận để mời gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế, kể cả nước ngoài.

    - Thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường xã hội ổn định, an toàn, lành mạnh để các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu tư tổ chức kinh doanh. Hạn chế cấp phép kinh doanh, những ngành nghề “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

- Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động loại hình hợp tác xã thương mại.

3. QUẢN LÝ  TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

            *Nhiệm vụ

- Phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm theo chương trình mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, đảm bảo đúng Luật.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách và có nguồn gốc ngân sách, đặc biệt nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chống lãng phí thất thoát, tiêu cực ngay từ khi chuẩn bị đầu tư đến quyết toán công trình.

* Giải pháp

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan đơn vị thực hiện thu chi theo đúng Luật ngân sách. Đồng thời có biện pháp triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chi đúng chế độ chính sách.

- Ưu tiên đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công trình đô thị.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thu ngân sách Quận và Hội đồng tư vấn thuế Phường. Tổ chức triển khai, vận động, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng luật doanh nghiệp, luật thuế. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách do Thành phố giao hàng năm.

4. TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN VÀ CHĂM LO GIẢI QUYẾT TỐT CÁC VẤN ĐỀ VĂN HÓA  XÃ HỘI

* Nhiệm vụ 

- Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tôn trọng kỷ cương pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm cho nếp sống văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng công sở, từng gia đình, từng người dân. Phấn đấu đến năm 2010 có  90% hộ gia đình văn hóa, 80% khu phố, 30% chung cư - cư xá, 85% cơ quan, đơn vị Nhà nước đạt danh hiệu cơ sở văn hóa; 10/14 phường đăng ký xây dựng Phường văn hóa và 2 phường đạt danh hiệu Phường văn hóa.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Giữ vững và phát huy kết quả đạt được về xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi và bậc trung học phổ thông.

- Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh trong cộng đồng; chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các loại dịch bệnh. Hàng năm giữ mức tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Quản lý chặt chẽ các cơ sở Y tế tư nhân và các cửa hàng kinh doanh dược phẩm.

- Tập trung thực hiện tốt các chính sách xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa trong các tầng lớp nhân dân. Hoàn thành công tác xóa đói giảm nghèo theo chuẩn mới của Thành phố; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu “3 giảm”; phấn đấu

không còn tình trạng người ăn xin, trẻ lang thang; giải quyết 100% người nghiện ma túy được đưa vào cơ sở cai nghiện; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng sau cai nghiện theo đề án của Thành phố. Xây dựng 14/14 phường lành mạnh không còn ma túy, mại dâm. Phấn đấu hàng năm giới thiệu, giải quyết việc làm cho 7.500 lao động.

- Tiếp tục phát triển cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào thể thao, chú trọng giáo dục rèn luyện thể chất trong học sinh, thanh thiếu niên. Đồng thời đầu tư  phát triển lực lượng vận động viên ở các bộ môn thể thao mũi nhọn của Quận.

* Giải pháp

- Tập trung bồi dưỡng nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác văn hóa xã hội.

- Bên cạnh việc củng cố đầu tư nâng cao chất lượng các trường công lập,  tiếp tục thực hiện xã hội hóa giáo dục, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các trường dân lập đạt chuẩn nhằm nâng cao qui mô và chất lượng giáo dục toàn diện phù hợp từng cấp học.

- Qui hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế, văn hóa, thể thao, trên cơ sở đó hoán chuyển, đầu tư, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới các cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

- Trên cơ sở điều tra phân loại hộ xóa đói giảm nghèo, huy động các nguồn lực xã hội giúp đỡ, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giới thiệu giải quyết việc làm, trợ cấp xã hội. Phấn đấu đến cuối năm 2007, đưa 2.775 hộ nghèo vượt chuẩn theo tiêu chí Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa xã hội, tạm ngưng cấp mới đăng ký kinh doanh các loại hình dịch vụ văn hóa nhạy cảm như karaoke, vũ trường, quán bar, hớt tóc thanh nữ, dịch vụ mát xa… Xử lý kiên quyết các hoạt động kinh doanh trá hình liên quan đến tệ nạn xã hội bằng các biện pháp hữu hiệu kết hợp giữa hành chính và vận động để giữ địa bàn trong sạch, lành mạnh.

5. PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP ĐỂ GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

* Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong tình hình mới, chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

- Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận nhân dân.

- Tăng cường trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng và chính quyền quận – phường.

Phấn đấu đến 2010 xây dựng được 80% nhóm hộ, tổ dân phố tự quản với chất lượng khá trở lên; phấn đấu giảm phạm pháp hình sự ít nhất 10%/năm, nâng tỷ lệ khám phá án đạt 60% trở lên, cố gắng không để xảy ra trọng án. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra án oan sai, giảm tồn đọng trong thi hành án.

* Giải pháp

            - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, củng cố mạng lưới an ninh cơ sở và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; tiếp nhận và xử lý nhanh các tin báo tội phạm, kiên quyết phá rã các băng nhóm gây rối trật tự, trộm cắp trên địa bàn.

            - Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến bảo vệ mục tiêu quan trọng, địa bàn trọng điểm theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, sẵn sàng chiến đấu, đối phó với mọi tình huống biểu tình, gây bạo loạn, phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng… Tập trung xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nắm chắc tính năng và vũ khí trang bị, nâng cao trình độ kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu.

            - Thường xuyên chỉnh đốn, kiện toàn, xây dựng lực lượng Công an, quân sự, các cơ quan nội chính trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt và chuyên môn nghiệp vụ giỏi.

            - Tổ chức nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết nhanh, đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân,  phát huy công tác hòa giải tại cơ sở, địa bàn dân cư.

6. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Phát huy dân chủ tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực quản lý của Chính quyền, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí gây phiền hà nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng tại cơ sở.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Tổ chức quán triệt sâu rộng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và đánh giá đúng thành tựu và những mặt yếu kém trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Thành phố, Quận và cơ sở trong những năm qua; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,  củng cố niềm tin trong nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống những nhận thức mơ hồ lệch lạc, trái với quan điểm của Đảng.

- Nâng cao ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng; tự giác trong học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, năng lực thực tiễn; xây dựng nếp sống trong sạch, lành mạnh, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lối sống xa hoa theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thành ủy.

- Kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề khó khăn phát sinh, những bức xúc ở cơ sở, những tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Cổ vũ, động viên những nhân tố mới, tích cực trong đời sống xã hội. Tiếp tục xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái ở các địa bàn dân cư.

Công tác tổ chức và đảng viên

- Tiếp tục cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở, gắn và sát dân, phải bàn biện pháp giải quyết những vấn đề cụ thể đặt ra tại cơ sở. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc của từng loại hình cơ sở đảng. Phấn đấu có trên 75% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở yếu. Kịp thời biểu dương những cơ sở Đảng và đảng viên làm tốt, đấu tranh phê bình đối với những cơ sở Đảng, đảng viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới ở các loại hình cơ sở đảng, tập trung vào lực lượng đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng trong khu vực trường học, y tế, lực lượng dân quân, công nhân, doanh nghiệp tư nhân, tiểu thương, đồng bào dân tộc, quần chúng có đạo… phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất từ 120 đảng viên mới trở lên.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, hoàn chỉnh việc quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh diện Thành ủy và Quận ủy quản lý, diện quy hoạch cán bộ dài hạn. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu 50% cán bộ công chức cơ sở có độ tuổi trung bình 35 tuổi, 100% đảng viên là cán bộ đương chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trên cơ sở thực hiện các quy định của Đảng, nắm, hiểu rõ lịch sử chính trị và các mối quan hệ hiện hành của cán bộ đảng viên, phục vụ tốt yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ và phát triển đảng viên mới.

- Công tác kiểm tra, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra theo Điều lệ Đảng, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, trong đó tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với Thanh tra Quận và các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những sai phạm theo đúng chức năng và thẩm quyền.

- Lãnh đạo xây dựng và phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng Đảng. Tăng cường bồi dưỡng giác ngộ về Đảng cho đoàn viên, giao cho Đoàn các công trình, các khâu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng văn minh đô thị, nâng cao dân trí, đời sống văn hóa, bảo vệ Tổ quốc nhằm phát huy vai trò xung kích, năng động sáng tạo của thanh niên.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, cải tiến việc chuẩn bị và ra Nghị quyết. Những Nghị quyết liên quan nhiều đến đời sống nhân dân, trước khi quyết định phải lấy ý kiến rộng rãi trong Đảng, các đoàn thể và đại diện nhân dân. Khi đã có Nghị quyết, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện, chống bệnh “chạy theo thành tích”, hình thức phô trương, báo cáo không đúng thực tế; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt.

Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, trong sạch, hiệu lực

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền. Phát huy mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận, phường.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền quận, phường. Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, đổi mới phương pháp tổ chức tiếp xúc cử tri. Nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề bức xúc, thiết thực mà cử tri đặt ra để HĐND bàn, có biện pháp giải quyết.

- Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai những nội dung, công việc liên quan đến dân để dân tham gia ý kiến trong hoạt động quản lý Nhà nước.

- Tiếp tục cải cách hành chính trên ba mặt: thực hiện mẫu hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian, công khai qui trình. Nâng cao năng lực xử lý công việc của các phòng ban và UBND phường, thực hiện cơ chế một cửa và phương án khoán quỹ lương, chi phí hành chính cho các phường. Hoàn thiện việc thực hiện tin học hóa trong công tác quản lý hành chính nhà nước, tiến tới xây dựng trang tin điện tử của Quận và thiết lập hệ thống mạng nội bộ giữa Quận và các đơn vị cơ sở.

- Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để đơn vị xảy ra sai phạm, tiêu cực theo qui định 428. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, nghiệp vụ vững, biết làm công tác vận động quần chúng. Tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết kịp thời, thấu đáo, có lý, có tình mọi khiếu nại tố cáo của công dân; không để các vụ việc kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo hàng tuần phải xếp lịch tiếp, giải quyết công việc của dân.

Đổi mới và làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh Khối Đại Đoàn kết toàn dân

- Tăng cường thực hiện và kiểm tra công tác vận động quần chúng của cấp ủy, đảng viên và các cấp chính quyền; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo hướng chăm lo và bảo vệ quyền lợi thiết thực của nhân dân, tăng cường giáo dục và quan tâm giúp đỡ quần chúng chậm tiến; phát huy vai trò của Mặt trận và các  đoàn thể, khơi dậy và động viên mọi tiềm lực của nhân dân thực hiện qui chế dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, giám sát xây dựng chính quyền và tham gia các phong trào hành động cách mạng.

- Quan tâm chăm lo giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động; phát triển đảng viên mới trong công nhân ưu tú; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong loại hình doanh nghiệp tư nhân.

- Chú trọng giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, lối sống đẹp cho thanh niên; tập hợp thanh niên vào tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, tiếp tục phát triển mô hình thanh niên tham gia Ban điều hành tổ dân phố.

- Tập trung nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, quan tâm chăm lo cho phụ nữ, trẻ em nghèo, đấu tranh chống nạn bạo hành trong gia đình.

- Hội Cựu Chiến binh tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tại địa phương và giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu niên. Xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là lực lượng chính trị nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân.

- Hội Chữ Thập đỏ củng cố phát triển hội, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong mọi tầng lớp nhân dân.

- Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, phát huy tinh thần của đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo trong các hoạt động xã hội, công tác từ thiện, nhân đạo.

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi để giới công thương gia an tâm đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của Quận.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ, khơi dậy và động viên mọi tiềm lực của nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận khóa IX, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc khoá X.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA VIII

Thông báo