Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Võ Danh - Ủy viên Thường vụ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ VII

(Ngày 17 tháng 4 năm 1996)

Thưa Đoàn Chủ tịch

Thưa các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các Bà Mẹ Việt anh hùng,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ Quận nhà, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi xin chân thành chúc các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nhân ngày trọng đại này, thông qua các đồng chí, tôi xin chuyển lời thăm hỏi thân thiết và biết ơn sâu sắc đến các gia đình có công với Nước, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và các tầng lớp đồng bào trong Quận đã cùng Đảng bộ phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, đã giành được những thành tựu lớn trên nhiều mặt, góp phần cùng Thành phố xây dựng Thành phố Bác Hồ ngày một giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thưa các đồng chí,

Quận 3 là một quận trung tâm, quản lý hành chánh Nhà nước là chủ yếu, sau 20 năm cải tạo và xây dựng, đã phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, bộ mặt của Quận đã có nhiều thay đổi, góp phần tích cực xây dưng khu trung tâm Thành phố từng bước hiện đại, văn minh. Trong nhiệm kì qua, qua dưới sự lãnh đạo của ban Chấp Hành. Đảng bộ và nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Địa hội VI của Đảng bộ vạch ra. Đó là kết quả phấn đấu liên tục, khắc phục mọi khó khăn trở ngại, vươn lên thực hiện đường lối chính trị của Đảng, của Đảng bộ và các tầng lớp đồng bào trong Quận. Những tựu đạt được và những nỗ lực của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và rất đáng trân trọng, cần được tiếp tục khai thác, phát huy để phát triển trong thời kỳ 1996 – 2000, xứng đáng là một Quận trung tâm trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một lần nữa, tôi xin biểu dương những thành tích và những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí. Qua theo dõi và cùng tham gia với các đồng chí trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã góp nhiều ý kiến mà Đại hội cần nghiên cứu thảo luận, đi đến kết luận chính xác, để thống nhất nhận thức và hành động trong những năm 1996 – 2000.

  1. Trong quá trình thực hiện nền kinh tế hàng hóa cơ cấu nhiều thành phần, chúng ta đặc biệt chú trọng huy động mọi nguồn vốn trong nước trong đó có nguồn vốn của Quận và tích lũy từ từng đơn vị kinh tế trong từng thành phần kinh tế để phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Với kinh tế cấp Quận cần đầu tư phát triển những doanh nghiệp vừa và nhỏ, kỹ thuật hiện đại, tận dụng nguyên liệu trong nước. Tạo điều kiện liên doanh, hợp tác liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn và trong nước làm chính, đặc biệt là khu vực kinh tế tam giác Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Bé, Đồng Nai, Vũng Tàu Bà Rịa. Bằng mọi cách với mọi khả năng huy động các nguồn vốn trong nước, tìm cách và lựa chọn đầu tư tập trung cho từng ngành kinh tế kỹ thuật. Quận cần chủ động được nguồn vốn, nguyên liệu và thị trường, tránh đầu tư trùng lắp, dàn trải, gây lãng phí vốn, tạo ra cạnh tranh triệt tiêu và làm vô hiệu hóa động lực giữa các doanh nghiệp và giữa các thành phần kinh tế. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ trung tâm trong phát triển kinh tế, phát triển xã hội từ nay đến năm 2000 và những năm tiếp theo. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đảng ta chủ trương tiến hành hoàn toàn khác về bản chất so với các nước tư bản chủ nghĩa đã tiến hành trong lịch sử. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta sẽ đưa đến xây dựng khối liên minh công – nông ngày một vững bền, gắn bó với công nghiệp nông nghiệp, thành thị với nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm dần và đi đến chấm dứt sự cách biệt, xóa bỏ phân hóa giàu nghèo. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam phải vừa tổ chức lại lực lượng lao động, đào tạo tay nghề kỹ thuật, khai thác triệt để nguồn lao động dồi dào, vừa đi nhanh vào trình độ tự động hóa. Có như vậy mới đủ sức cạnh tranh hội nhập vào thị trường quốc tế, mới đủ khả năng giữ vững chủ quyền dân tộc, mới đủ khả năng giữ vững chủ quyền dân tộc, mới có bình đẳng giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế, mới có đối trọng kinh tế trong ngoại giao kinh tế.

Triển khai chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở cấp Quận làm những việc gì ? Làm như thế nào ? Vấn đề này rất mới và cấp lớn lao, tôi xin mạnh dạn nêu lên một số ý kiến để các đồng chí tham thảo : Với vị trí của Quận 3 cần nắm vững quy hoạch tổng thể của khu vực và thành phố, để xây dựng thành khu trung tâm, một cảnh quan phù hợp với thành phố văn minh hiện đại, có cơ cấu kinh tế, cơ cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hợp lý. Phấn đấu hiện đại hóa nền kinh tế với quy mô sản xuất, mô hình quản lý thích hợp, kỹ thuật hiện đại, năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, tỉ suất lợi nhuận cao; quản lý địa bàn, giữ được môi trường sinh thái, an ninh chính trị và trật tự trị an. Tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí, suy nghĩ và hành động với tác phong công nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững kỷ cương phép nước. Muốn làm được điều đó tổ chức cơ sở Đảng phải vững mạnh, trong sạch, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân, gắn bó với nhân dân. Nhà nước phải thật sự là Nhà nước của dân, do dân vì dân.

Trong xây dựng kinh tế phải chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất mới, trân trọng, vun đắp cho kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể và các loại hình kinh tế tư bản Nhà nước phát triển. Đó là nền tảng  của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể là hiệu quả, có hiệu quả kinh tế xã hội sẽ lôi cuốn các thành phần kinh tế khác vào quỹ đạo của kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể. Đối với kinh tế quốc doanh và các loại hình kinh tế hợp tác phải đặc biệt chú trọng đến cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý, đến chính sách kinh tế, xã hội đối với người lao động, đến vai trò của hệ thống chính trị trong từng doanh nghiệp. Đối với kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân, chúng ta phải có chính sách để hướng dẫn họ phát triển theo hình thức kinh tế tư bản Nhà nước. Trong quản lý Nhà nước trên địa bàn Quận, phải nâng cao trách nhiệm quản lý với mọi thành phần kinh tế trên địa bàn ; phải nắm được hệ thống tài chính, nguồn hàng. Đó là khâu huyết mạch của kinh tế để chủ động quyết định đầu tư vào những khâu quan trọng nhất.

  1. Trong nền kinh tế thị trường, chúng ta phải đặc biệt chú trọng xây dựng và thực hiện một hệ thống chính sách xã hội theo quan điểm của Đảng, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa người nghèo và người giàu trong các tầng lớp dân cư. Các chính sách xóa đói giảm nghèo, nhà tình nghĩa, bán nhà trả góp, chữa bệnh, học tập, đào tạo tay nghề… cần chú ý tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho con em các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với Nước và con em nhân dân lao động.

  1. Trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội, chống Việt Nam, đang chĩa mũi nhọn vào Đảng và Nhà nước ta; tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ bản chất xã hội chủ nghĩa. Chúng triệt để lợi dụng những tiêu cực trong nền kinh tế thị trường để phá hoại kinh tế, phá hoại văn hóa tư tưởng, lôi kéo cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ vào con đường ăn chơi sa đọa, chạy theo đồng tiền, chạy theo thói vị kỷ, khuyến khích chủ nghĩa cá nhân. Đó là những liều thuốc độc của “Diễn biến hòa bình” để phá hoại từng con người, dẫn đến phá hoại từ bên trong các tổ chức cách mạnh, tách quần chúng ra khỏi Đảng và Nhà nước, đối lập nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Ngày nay, tuy lịch sử thế giới đã bước sang bước ngoặc mới, nhưng chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ vẫn là kẻ bóc lột lớn nhất thông qua các tập đoàn tư bản đa quốc gia. Đế quốc Mỹ vẫn nuôi tham vọng làm bá chủ toàn cầu. Nếu trước đây chúng tham vọng bằng chiến tranh thì ngày nay chúng thực hiện tham vọng ấy bằng biện pháp hòa bình, thực hiện hàng loạt các cuộc chiến tranh ngầm : Chiến tranh kinh tế, chiến tranh thông tin, chiến tranh tình báo, bằng văn hóa phương tây, bằng bao vây kinh tế, bằng triệt để lợi dụng các cuộc chiến tranh sắc tộc, chiến tranh tôn giáo để can thiệp vào mọi nơi trên thế giới, áp đặt chế độ đa nguyên chính trị, cơ chế thị trường tư bản chủ nghĩa, dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ…

Vì vậy, Đại hội của chúng ta lần này phải đề ra nhiệm vụ chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch một cách thiết thực và nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong quận. Tiếp nhận thời cơ thuận lợi để phát triển, xây dựng đất nước phải gắn liền với những thành quả đạt được.

Từ cán bộ lãnh đạo đến mỗi người dân trong Quận, bằng nhận thức và hành động thiết thực phải vô hiệu hóa chiến lược “Diễn biến hòa bình” cùa Mỹ, chống lại có hiệu quả các trào lưu tư tưởng tư bản để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; chống khuynh hướng xã hội dân chủ, xét lại và chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc ; chống cục bộ địa phương, lối sống sa đọa, tệ nạn tham nhũng, hối lộ, quan liêu, xa cách nhân dân. Vì đó là những miếng đất tốt để các thế lực thù địch chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội và nhân dân ta. Lúc này hơn lúc nào hết chúng ta phải phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ nội bộ Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị, bảo vệ Nhà nước và các tổ chức kinh tế… không để phần tử địch phá hoại từ bên trong.

  1. Mọi người đều biết, trong cách mạng dân tộc dân chủ, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định làm nên mọi thắng lợi. Muốn vậy, Đảng phải vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức và cán bộ, trong đó mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi đảng viên của Đảng phải là hạt nhân lãnh đạo vững chắc, gắn bó với từng người dân, từng công việc, vì lợi ích của toàn dân trong đó có bản thân mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào người đảng viên của Đảng phải biết hy sinh riêng tư của mình, phải làm gương cho quần chúng noi theo. Trong chiến tranh cách mạng người đảng viên phải biết hy sinh, dám hy sinh. Trong nền kinh tế thị trường, người đảng viên cũng phải như vậy, không hám danh, hám lợi, không để bị mua chuộc bằng tiền, vàng, danh vọng, không tham gia bóc lột, không làm kinh tế tư bản tư nhân, tận tâm tận lực với kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể. Có như vậy mới là người đảng viên trung thành với lý tưởng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Mỗi đảng viên của Đảng phải là người có trách nhiệm cùng toàn Đảng chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thể chính trị, tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội. Công tác cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng và trong tình hình hiện nay lại càng quan trọng hơn lúc nào hết ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp nhận đầu tư nước ngoài, quy hoạch đô thị… đòi hỏi có một đội ngũ cán bộ đông đảo, có bản lĩnh chính trị và tinh thông nghiệp vụ, nắm chắc và thông thạo luật pháp. Trong công tác cán bộ phải có quan điểm giai cấp rõ ràng : đào tạo sử dụng con em cán bộ, đảng viên, con em thương binh, liệt sĩ, người xuất thân từ con em công nhân, nhân dân lao động để kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, đủ sức gánh vác công việc của đất nước trong thời kỳ phát triển mới. Trong công tác cán bộ cần tránh tư tưởng hẹp hòi nhưng không buông lỏng dễ dãi. Kêu thiếu cán bộ là không đúng, cái thiếu lớn nhất là trách nhiệm, đánh giá và nhìn nhận cán bộ thiếu khách quan hoặc lệch lạc theo quan điểm riêng, cục bộ hoặc để những phần tử cơ hội thao túng. Đó là khuyết điểm lớn nhất trong công tác đào tạo và sử dụng cán bộ hiện nay.

Trong Đại hội này, chúng ta cũng phải đánh giá cho đúng, nhìn thẳng vào sự thật về các đoàn thể chính trị của quần chúng, nhất là đối với Đoàn thanh niên cộng sản. Phải chú trọng xây dựng cho được nhân tố nòng cốt của các đoàn thể chính trị trong các tổ chức hoạt động xã hội, từ thiện, bất cứ tổ chức xã hội nào cũng phải có vai trò nòng cốt của các hoạt động của các sắc tộc, tôn giáo, tổ chức hội, câu lạc bộ, đến từng tổ dân phố, tổ an ninh nhân dân. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chí lược trong xây dựng bảo vệ tổ quốc, trong giai đoạn Đảng cầm quyền, làm vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phân hóa và lôi cuốn quần chúng đi theo Đảng.

Trong tình hình phức tạp hiện nay, theo chúng ta phải thực hiện cho được 3 điều:

Một là : Tất cả chúng ta phải biết trân trọng những thành quả của 66 năm đấu tranh cách mạng của Đảng; trân trọng những thành quả của 20 năm giải phóng, đặc biệt là của 10 năm trong thời kỳ phát triển mới để đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”.

Hai là : Phải cảnh giác với các thế lực chống xã hội chủ nghĩa, chống Việt , mưu toan đưa đất nước ta phát triển chệch hướng, biến Đảng ta thành Đảng xã hội dân chủ, đưa đất nước ta phát triển trong quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, phụ thuộc vào chủ nghĩ đế quốc. Cảnh giác với các phần tử cơ hội, phần tử chống Đảng đang âm mưu làm cho Đảng suy yếu từ bên trong.

Ba là : Trong nội bộ phải giữ cho được nguyên tắc, kỷ cương, giữ cho Đảng luôn luôn đoàn kết, nhất trí, gắn bó với nhân dân. Đảng mạnh, Nhà nước mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân vững bền sẽ bảo đảm đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đi đến thắng lợi.

Đó là những suy nghĩ, những trăn trở mà tôi muốn từ Đại hội này các đồng chí, các đại biểu của Đại hội nghiên cứu, suy nghĩ, thảo luận và đi đến quyết định thống nhất cho phương hướng nhiệm vụ 1996 – 2000 của Đảng bộ Quận 3.

Thưa các đồng chí,

Đại hội VI và Đại hội VII của Đảng đã đề ra cương lĩnh, đường lối chính trị xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ phát triển mới. Thực tiễn 10 năm qua đã kiểm nghiệm và xác định tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta trong vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam sau chiến tranh và nhất là sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan rã, Mỹ tíếp tục bao vây kinh tế, tìm cách cô lập Việt Nam về chính trị trong các quan hệ quốc tế.

Ngày nay, Việt Nam đã bước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội ; chính trị ổn định ; phá tan thế bao vây của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ ; quan hệ quốc tế của Việt Nam được mở rộng, Việt Nam gia nhập ASEAN, buộc Mỹ phải bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Đó là một thắng lợi cực kỳ to lớn của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta. Thắng lợi đó được bạn bè chung thủy mến chuộng, các nước trên thế giới muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển. Tuy nhiên các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, chống phá cách mạnh Việt Nam vẫn tìm cách lợi dụng đẩy mạnh tốc độ thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, mưu toan phá hoại Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng đã vạch ra ba chiến lược : “Chi phối đầu tư”, “Ngoại giao thân thiện”, “Khoét sâu mâu thuẫn nội bộ”… mưu toan đưa Đảng tao phát triển theo khuynh hướng “xã hội dân chủ”, đưa đất nước ta phát triển sang quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng đã thấy rõ tình hình đó và vạch ra 4 nguy cơ trong thời kỳ phát triển mới để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cảnh giác và đẩy lùi nguy cơ ; vừa hợp tác, vừa đấu tranh để xây dựng và bảo vệ đất nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, là một thách thức lớn, đang đòi hỏi trí tuệ và lòng dũng cảm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tất cả sự vận động đó có liên quan trực tiếp đến phương hướng, nhiệm vu, mục tiêu mà Đại hội Đại biểu của chúng ta lần này vạch ra và quyết định. Xin cảm ơn các đồng chí.

Thông báo