Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Quyết định thành lập các khối công tác và phân công trong Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 (KHÓA VIII).

            Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt và để thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quận (Khóa VIII), Quận uỷ quyết định thành lập các Khối công tác và phân công trong Ban Chấp hành như sau:

I.CÁC KHỐI CÔNG TÁC:

            KHỐI XÂY DỰNG ĐẢNG:

            1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà           :Bí thư Quận uỷ - Trưởng khối

            2. Đ/c Nguyễn Văn Quang          :Phó Bí thư thường trực Quận uỷ

3. Đ/c Tô Thị Kim Hoa    : UVTV, Trưởng ban TCQU                     - P.Trưởng khối

            4. Đ/c Nguyễn Thị Kim Giác: UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ

            5. Đ/c Đào Thanh Uyên : UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ 

            6. Đ/c Phạm Thành Quang : UVTVQU, Trưởng Ban Dân vận Q. uỷ

7. Đ/c Triệu Hòa Hợp     : UVTVQU, Chánh Văn phòng Quận uỷ       

            8. Đ/c Lê Trọng Hiếu      : QUV, Trưởng ban BVCTNB Quận uỷ

            9. Đ/c Trần Văn Cường  : QUV, Phó Ban Tổ chức Quận uỷ

10. Đ/c Đặng Thanh Bình            : QUV, GĐ Trung tâm BDCT Quận

            11. Đ/c Hà Văn Bầu                   : QUV, Trưởng phòng TCCQ Quận

            12. Đ/c Phạm Thị Xuyến : QUV, Bí thư Đảng uỷ Phường 15

KHỐI VẬN:      

            1. Đ/c Nguyễn Văn Quang          :Phó Bí thư TTQU          - Trưởng khối   

            2.Đ/c Phạm Thành Quang:UVTV,Trưởng Ban DVQU- P.Trưởng khối

            3. Đ/c Vũ Kim Anh         : QUV, Uỷ viên chuyên trách UBND Quận

            4. Đ/c Thái Thị Thu Em   : QUV, Chủ tịch LĐLĐ Quận

            5. Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng            : QUV, Bí thư  Quận Đoàn

            6. Đ/c Huỳnh Thị Mai      : QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận

            7. Đ/c Phan Minh Châu  : QUV, Bí thư Đảng uỷ Phường 13

KHỐI KINH TẾ:

            1. Đ/c Võ Thị Mỹ            : Phó Bí thư QU, Chủ tịch UBNDQ          - Trưởng khối

            2. Đ/c Dương Công Khanh         : UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận

            3. Đ/c Huỳnh Chí Công   : QUV, Phó CT UBND Quận- P.Trưởng khối

            4. Đ/c Hồ Duy Hùng       : QUV, Giám đốc Cty Du lịch Phú Thọ

            5. Đ/c Trần Thị Bích Liên            : QUV, Trưởng phòng Kinh tế

            6. Đ/c Nguyễn Văn Hiệp : QUV, Trưởng phòng Quản lý đô thị

            7. Đ/c Nguyễn Vũ Thân  : QUV, Trưởng phòng TC – KH – ĐT

            8. Đ/c Lã Thị Xuân Lan   : QUV, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế

            9. Đ/c Triệu Hòa Hợp     : QUV, Chánh Văn phòng Quận uỷ         

            10. Đ/c Dương Văn Nhân           : QUV, Bí thư Đảng uỷ Phường 8

KHỐI VĂN HÓA – XÃ HỘI:       

            1. Đ/c Nguyễn Văn Quang :Phó Bí thư TTQU Quận uỷ      - Trưởng khối    2. Đ/c Đào Thanh Uyên  : UVTV, Trưởng Ban TGQU- P.Trưởng khối

            3. Đ/c Vũ Kim Anh         : QUV, Uỷ viên chuyên trách UBND Quận 

            4. Đ/c Lê Văn Cuộc        : QUV, Trưởng Phòng Giáo dục – đào tạo           

5. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh: QUV, Trưởng Phòng VH - XH

6. Đ/c Huỳnh Thị Mai      : QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận

7. Đ/c Thái Thị Thu Em   : QUV, Chủ tịch LĐLĐ Quận

            8. Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng            : QUV, Bí thư  Quận Đoàn

KHỐI NỘI CHÍNH:

            1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà           :Bí thư Quận uỷ - Trưởng khối

            2. Đ/c Võ Thị Mỹ                        : Phó Bí thư QU, Chủ tịch UBND Quận   

            3. Đ/c Trần Văn Lộc: UVTV, Trưởng Công an Quận- P.Trưởng khối

4. Đ/c Tô Thị Kim Hoa    : UVTV, Tr/Ban TCQU, Tr/Ban Pháp chế HĐNDQ

5. Đ/c Dương Bá Lượng            : UVTV, CHT/BCH Quân sự Quận

6. Đ/c Phan Văn Hòa                 : QUV, Viện Trưởng VKSND Quận

            7. Đ/c La Phi Hùng                     : QUV, Q Chánh Thanh tra Quận

            8. Đ/c Nguyễn Văn Mai  : QUV, Chánh VPUBND Quận

            9. Đ/c Hứa Hoàng Đỉnh  : Chuyên viên Nội chính Quận uỷ

II.PHÂN CÔNG QUẬN UỶ VIÊN PHỤ TRÁCH THEO DÕI PHƯỜNG:

            1. Đ/c Vũ Kim Anh                     : QUV, phụ trách theo dõi Phường 1

            2. Đ/c Huỳnh Chí Công   : QUV, phụ trách theo dõi Phường 2

            3. Đ/c Nguyễn Vũ Thân  : QUV, phụ trách theo dõi Phường 3

            4. Đ/c Võ Thị Mỹ            : PBTQU, Chủ tịch UBNDQ – PT theo dõi P4      

            5. Đ/c Đào Thanh Uyên  : UVTVQU, phụ trách theo dõi Phường 5

            6. Đ/c Nguyễn Văn Quang:Phó Bí thư/TTQU – PT theo dõi Phường 6

7. Đ/c Tô Thị Kim Hoa    : UVTVQU, phụ trách theo dõi Phường 7

8. Đ/c Phạm Thành Quang          : UVTVQU, PT theo dõi Phường 8

9. Đ/c Trần Văn Lộc: UVTV, Trưởng CA Quận theo dõi Phường 9

            10. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà:Bí thư Quận uỷ - PT theo dõi Phường 10

            11. Đ/c Dương Công Khanh: UVTV, Phó CT UBND Quận, PT theo dõi P11

            12. Đ/c Nguyễn Văn Mai: QUV, Chánh VPUBND Q,PT theo dõi P12

13. Đ/c Dương Bá Lượng: UVTV, CHT/BCH QS Quận, PT theo dõi P13

14. Đ/c Triệu Hòa Hợp    : UVTV, CVP Quận uỷ, PT theo dõi P14 

            15. Đ/c Nguyễn Thị Kim Giác: UVTV, CN UBKTQU, phụ trách P15

            16. Đ/c Nguyễn Văn Hiệp: QUV, Trưởng phòng QLĐT, PT theo dõi P16

            Ngoài phân công trên đây, các đồng chí Quận uỷ viên công tác ở đơn vị nào cùng với Cấp uỷ ở đơn vị đó lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước Quận uỷ về tình hình mọi mặt của đơn vị.

Thông báo