Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, xây dựng Quận 11 phát triển toàn diện ( Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 Khóa VII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII)

Trong khí thế hướng về Đại hội VII Đảng bộ Thành phố và Đại hội IX của Đảng “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ VIII với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, kiểm điểm đánh giá một cách đúng đắn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ qua, những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới ( 2000 – 2005 ) nhằm xây dựng quận nhà phát triển toàn diện cùng với thành phố và cả nước vững vàng tiến bước vào thế kỷ mới.

            Với tinh thần đó, Ban chấp hành Đảng bộ Quận báo cáo trước Đại hội những nội dung cơ bản sau đây:

PHẦN THỨ NHẤT

QUẬN 11 SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VII ( 1996 – 2000 )

            5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quận 11 ra sức phấn đấu phát huy các nhân tố thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thử thách tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII  đề ra. Nhìn lại 5 năm qua, trên từng lĩnh vực cụ thể đều có chuyển biến tích cực, kết quả đạt được như sau:

I. KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:

            Kinh tế của Quận tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất CN-TTCN tăng bình quân hàng năm 6,75%, doanh số Thương mại – dịch vụ tăng 10,75%. Công tác qui hoạch, quản lý đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị của Quận.

Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ khu vực, thiên tai lũ lụt xảy ra ở nhiều vùng trong cả nước, Quận đã tập trung lãnh đạo giữ vững ổn định và phát triển sản xuất, phát huy nội  lực nền kinh tế theo tinh thần NQTW4; các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực chủ động tìm kiếm thị trường mới, đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa. Tổng giá trị đầu tư mới trong 5 năm qua là 583 tỷ đồng, tăng 29,17% so với nhiệm kỳ trước. Nhiều doanh nghiệp tạo được uy tín trên thương trường, nhiều sản phẩm được bình chọn “hàng Việt chất lượng cao”.

            Thương mại dịch vụ phát triển khá mạnh cả về quy mô, phạm vi, loại hình hoạt động phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Các khu vực chuyên doanh có khả năng phân phối hàng hóa đến các tỉnh trong cả nước như: Khu dược phẩm đường 3/2, kim khí điện máy đường Nhật Tảo, simili đường Hòa Hảo, vật liệu xây dựng đường Lý Thường Kiệt, nguyên liệu sản xuất đường Hùng Vương…đang tiếp tục phát triển. Các loại hình hoạt động du lịch cũng phát triển khá. Công viên văn hóa Đầm Sen không ngừng đầu tư phát triển, mở rộng nhiều loại hình dịch vụ phong phú, hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu giải trí ngày càng tăng của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Quận.

            Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất CN-TTCN vẫn là thế mạnh  đồng thời nâng cao tỷ trọng thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Quận: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế là do một số cơ sở sản xuất có mặt bằng hạn hẹp,  gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra ngoại thành, mặt khác do việc mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường của Quận tạo điều kiện cho thương mại -  dịch vụ  phát triển, làm cho tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ  có xu hướng tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng sản xuất.

Cơ cấu thành phần kinh tế có bước chuyển đổi theo chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước. Các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục được củng cố để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đã có 4 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa; sau khi cổ phần hóa các doanh nghiệp này mở rộng qui mô và hoạt động có hiệu quả hơn. Kinh tế hợp tác xã được chuyển đổi theo luật Hợp tác xã, hoạt động có hiệu quả hơn, thu nhập xã viên và đời sống người lao động được nâng lên. Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển với nhiều loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên cả hai lĩnh vực sản xuất và thương mại-dịch vụ. Kinh tế cá thể gia đình với hơn 3000 cơ sở sản xuất, 5700 cơ sở thương mại-dịch vụ là lực lượng chủ yếu tạo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống người lao động và hàng năm đóng góp hơn 60% tổng giá trị sản xuất CN-TTCN,  doanh số TM-DV của quận.

Từ khi áp dụng Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, công tác quản lý thu thuế đi dần vào nề nếp, đảm bảo nguồn thu cân đối Ngân sách hàng năm, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên và chi sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng của quận.

Quận đã hình thành đề án quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết trên toàn địa bàn làm cơ sở cho việc định hướng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội và công tác quản lý đô thị của quận. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Thành phố, hàng năm Quận đã dành từ 15 đến 20% ngân sách để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật- xã hội. Tổng vốn đầu tư trong 5 năm qua là 227 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với nhiệm kỳ trước, tập trung đầu tư  các công trình trọng điểm: phát triển nhà ở, cơ sở vật chất cho giáo dục, dạy nghề, y tế, thể dục thể thao, mở vòng xoay, nâng cấp các tuyến đường, xi măng hóa các hẻm… Cơ sở hạ tầng phát triển, nhất là việc mở vòng xoay đường Hòa Bình – Ông Ích Khiêm đã làm thay đổi bộ mặt đô thị của quận, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, trên lĩnh vực kinh tế và phát triển đô thị còn những yếu kém, khuyết điểm như sau:

            Tốc độ tăng trưởng trên cả hai lĩnh vực sản xuất và thương mại dịch vụ đều không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu còn thấp, chiếm khoảng 10% tổng giá trị sản xuất và có xu hướng giảm dần, năm 1999 giảm 30% so với năm 1998. Tình trạng máy móc công nghệ lạc hậu, sản xuất gây ô nhiễm môi trường là những cản ngại đến tốc độ phát triển sản xuất, trong khi đó việc đầu tư thay đổi công nghệ còn rất chậm. Mặt bằng sản xuất hạn hẹp nhưng quận chưa liên kết được với ngoại thành để thành lập khu công nghiệp tập trung. Một số doanh nghiệp Nhà nước bị chiếm dụng vốn, có doanh nghiệp thua lỗ nặng. Chưa có mô hình kinh tế hợp tác xã sản xuất để liên kết những người sản xuất nhỏ với nhau. Kinh tế tư nhân chưa được phát huy đúng mức. Phương pháp tính thuế còn nặng về tài định, chưa căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trong từng ngành nên chưa thật sự kích thích phát triển sản xuất kinh doanh. Cơ sở hạ tầng tuy phát triển nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống giao thông, cấp thoát nước tiếp tục quá tải và xuống cấp. Công tác quản lý chất lượng thi công chưa tốt, một số công trình xây dựng chất lượng kém.

            Công tác quản lý nhà nước về kinh tế còn yếu kém, trong nhiệm kỳ để xảy ra một số vụ vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế tài chánh ở một số cơ quan đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, trong đó có vụ án Epco - Minh Phụng (phần trách nhiệm của Quận ủy đối với các vụ việc trên được kiểm điểm trong bản kiểm điểm cuối nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Khóa VII).

II. VĂN HÓA- XÃ HỘI:

Hoạt động văn hóa-xã hội được đẩy mạnh nhằm phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp phát triển con người,  thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, TDTT, nâng cao đời sống nhân dân .

Thực hiện NQTW2 (Khóa VIII) về phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, hàng năm Quận đầu tư từ 35 – 40% ngân sách cho lĩnh vực này; đã xây mới và nâng cấp nhiều trường học đảm bảo điều kiện học tập cho hơn 40.000 học sinh của quận. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên. Nhiều trường có chất lượng cao, có uy tín trong phụ huynh học sinh. Tỉ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt trên 99% ; số cháu 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 98,8%. Ưu điểm nổi bật  là Quận đã xóa tình trạng học ca 3, hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trên cơ sở giữ vững thành tích xóa mù chữ và phổ cập tiểu học. Các loại hình trường lớp bán công, dân lập, tư thục được phát triển theo chủ trương xã hội hóa giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của con em. Nhân dân và các đoàn thể tích cực đóng góp xây dựng quĩ học bổng cho học sinh nghèo học giỏi ngày càng tăng đã góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trung tâm dạy nghề với cơ sở vật chất được xây dựng trang bị mới, hàng năm đào tạo kết hợp giải quyết việc làm cho hơn 3000 lao động. Các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm của các đoàn thể, tư nhân cũng phát triển theo chủ trương xã hội hóa đáp ứng nhu cầu học nghề, tìm việc làm của lao động trong Quận. Trước tình hình kinh tế còn khó khăn Quận khuyến khích các doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình phát triển,  cùng với thực hiện các chương trình Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã tạo công ăn việc làm cho hơn 9800 lao động hàng năm là thành quả đáng khích lệ của Quận.  

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ cả về phòng bệnh và chữa bệnh với chất lượng chuyên môn ngày càng cao hơn. Trung tâm Y tế được xây mới có 196 giường bệnh và các chuyên khoa phục vụ cho nhu cầu xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị cho gần 600.000 lượt người mỗi năm. Mạng lưới y tế 16 phường đều có bác sĩ điều trị, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân . Các chương trình y tế quốc gia đạt hiệu quả trên 95%. Công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống HIV/AIDS, quản lý các bệnh xã hội được thực hiện tốt. Mạng lưới y tế tư nhân, phòng khám bệnh từ thiện, miễn phí của tổ chức đoàn thể, tôn giáo được phát triển theo chủ trương xã hội hóa góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm từ 1,13% năm 1996 còn 0,98% năm 1999; giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 17,47% năm 1995 xuống còn 8,55% năm 1999. Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em đạt được mục tiêu giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ em thất học, phòng chống tình trạng xâm hại trẻ em, nâng cao ý thức toàn xã hội chăm sóc bảo vệ trẻ em.  

Phong trào văn hóa cơ sở phát triển khởi sắc, phong phú về nội dung, đa dạng hơn về hình thức, tích cực tuyên truyền, động viên và cổ vũ các nhân tố tích cực, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng; đấu tranh chống các mặt tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Các hoạt động văn hóa lễ hội truyền thống đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, các hình thức giao lưu văn hóa được mở rộng. Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, văn hóa dân tộc phát triển tốt. Các thiết chế văn hóa cơ sở được nâng cấp trở thành nơi sinh hoạt giải trí, hưởng thụ văn hóa lành mạnh của nhân dân và thanh thiếu niên. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa được đẩy mạnh; phong trào xây dựng công sở văn minh-sạch đẹp-an toàn được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng. Nhiều đợt truy quét được phát động liên tục đã từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội và các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực văn hóa.

Phong trào thể dục thể thao trong trường học, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng. Toàn quận có khoảng 17% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Câu lạc bộ Lãnh Binh Thăng được nâng cấp trở thành Trung tâm tập luyện, tổ chức thi đấu các giải thể dục thể thao cấp Quận, Thành phố, Quốc gia đồng thời cũng là nơi phát hiện đào tạo năng khiếu. Cùng với các cơ sở thể dục thể thao của Nhà nước, cơ sở thể dục thể thao tư nhân cũng phát triển theo chủ trương xã hội hóa đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao đa dạng, phong phú của nhân dân.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa những người có công với nước, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được thực hiện tốt, thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Đến nay quận đã cơ bản giải quyết nhà tình nghĩa cho các đối tượng gia đình chính sách. Các hoạt động xã hội từ thiện phát triển nêu cao truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc đã kịp thời vận động quyên góp giúp đở đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Hàng năm  Quận đã dành khoảng 3 tỉ đồng để trợ cấp khó khăn, cứu trợ đột xuất cho khoảng 4000 lượt người thuộc diện chính sách, người về hưu và nhân dân lao động nghèo.

Chương trình xóa đói giảm nghèo của quận đạt hiệu quả cao. Đến nay Quận đã cơ bản xóa được hộ đói, giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 15% đầu nhiệm kỳ xuống còn 7,83%. Người nghèo được quan tâm trợ vốn, hướng dẫn nghề nghiệp, giải quyết việc làm, được chăm sóc giáo dục, y tế. Những năm qua phong trào chăm lo người nghèo phát triển đều khắp trên địa bàn dân cư, với nguồn quỹ do nhân dân hỗ trợ đóng góp đã sữa chữa và xây mới hàng trăm nhà tình thương cho dân nghèo. Chương trình nhà ở được phát triển với gần 600 hộ chúng cư bán trả góp cho CBCNV, người có thu nhập thấp và một phần cho chương trình giải tỏa, cải tạo những khu nhà lụp sụp, khu tạm cư…. đã góp phần cải thiện bộ mặt đô thị, an sinh xã hội.  So với đầu nhiệm kỳ, nhìn chung đời sống, tiện nghi sinh hoạt gia đình, mức hưởng thụ văn hóa, chăm sóc y tế của các hộ dân có mức tăng đáng kể.

Trong tình hình kinh tế còn khó khăn, kết quả chăm lo người nghèo của Đảng bộ đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân, tác động đến ý thức chăm lo người nghèo, đền ơn đáp nghĩa trong các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, củng cố lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của đảng bộ, thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN.

Mặt yếu kém trên lĩnh vực văn hóa xã hội là: Mạng lưới trường lớp chưa phát triển đồng bộ. Chất lượng giảng dạy có nâng lên nhưng chưa đồng đều. Sản phẩm văn hóa độc hại tiếp tục xâm nhập gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và gia đình , các hủ tục mê tín dị đoan có chiều hướng phát triển. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội kết quả còn hạn chế. Công tác quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực văn hóa tuy có được tăng cường nhưng tệ nạn, tiêu cực vẫn còn hoạt động lén lút, biến tướng dưới nhiều hình thức đối phó tinh vi, phức tạp. Nhà ở vẫn là nhu cầu bức xúc của nhân dân lao động nghèo và  người thu nhập thấp. Đời sống của nhiều gia đình chính sách, người về hưu, lao động nghèo, cán bộ công nhân viên chức còn khó khăn.

III. AN NINH -  QUỐC PHÒNG:

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận được giữ vững, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được xây dựng và phát triển góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Từ đầu nhiệm kỳ, Quận uỷ đã đề ra nghị quyết quốc phòng an ninh, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Các cấp uỷ Đảng và đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; về phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Vai trò lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước về quốc phòng-an ninh ngày càng được nâng cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

            Lực lượng công an nhân dân thể hiện vai trò nòng cốt của mình chủ động kết hợp với các ban ngành, đoàn thể và lực lượng an ninh cơ sở  thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng tổ dân phố, khu phố an toàn đã phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn ở các khu vực và tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Các ngành Công an, Quân sự phối hợp tốt với Mặt trận, các đoàn thể, trường học, cơ quan xí nghiệp và địa phương xây dựng thế trận an ninh cơ sở rộng khắp và vững chắc. Tỷ lệ khám phá các vụ án hình sự đạt trên 60%; làm tan rã hàng trăm băng ổ nhóm, vận động hàng trăm đối tượng ra đầu thú, thu hồi nhiều loại vũ khí, hung khí. Từng bước ngăn chặn và làm giảm bớt các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn. Công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự trong xây dựng, chống đua xe trái phép, phòng chống cháy nổ cũng đạt được nhiều kết quả. Kịp thời phát hiện và xử lý số phần tử xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp.

Ý thức xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương của các phường, cơ quan, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến rõ nét. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng củng cố đủ về số lượng, chất lượng, ngày càng được  nâng cao cả về trình độ quân sự và chính trị tư tưởng. Tỷ lệ đảng viên, đoàn viên trong lực lượng dân quân tự vệ ngày càng tăng. Kế hoạch phòng chống biểu tình, bạo loạn, hoạt động tác chiến trị an, bảo vệ mục tiêu được xây dựng cơ bản và được bổ sung hoàn chỉnh hàng năm nhằm nâng cao chất lượng công tác diễn tập phòng thủ. Công tác huấn luyện quân sự, tổ chức học tập chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác tham gia hội thao quốc phòng các cấp của lực lượng vũ trang Quận đạt thành tích cao. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, đào tạo tập huấn cán bộ đều đạt chỉ tiêu và chất lượng tốt. Quận uỷ và cấp uỷ cơ sở luôn quan tâm củng cố, xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện trang bị phương tiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ nâng cao chất lượng công tác.

Mặt hạn chế là: nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của một số cấp uỷ, một bộ phận đảng viên, nhất là các đơn vị kinh tế chưa thật đầy đủ, chưa theo kịp với sự phát triển tình hình mới; còn sơ hở mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của kẻ địch. Lãnh đạo của một số cơ quan, doanh nghiệp chưa quan tâm xây dựng lực lượng tự vệ, kế hoạch tác chiến bảo vệ cơ quan. Tình trạng thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự, quân nhân đào ngũ chưa được xử lý nghiêm minh. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa tạo thành sức mạnh để trấn áp các loại tội phạm. Tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy đang có xu hướng gia tăng.

IV.XÂY DỰNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC:

Tổ chức bộ máy Nhà nước tiếp tục được kiện toàn tinh gọn, hiệu quả; công tác quản lý xã hội bằng pháp luật được tăng cường; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ công chức nhà nước; tích cực phòng chống đẩy lùi các biểu hiện quan liêu, tham nhũng.  

Hội đồng nhân dân Quận và Phường có bước đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo đúng luật và quy chế, phát huy dân chủ và trách nhiệm đại biểu tham gia xây dựng nghị quyết kỳ họp. Các ban của HĐND Quận tổ chức nhiều đợt khảo sát thẩm định tình hình và đề xuất biện pháp xử lý các tồn tại yếu kém trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và việc chấp hành pháp luật trên địa bàn . Các tổ Đại biểu thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt tiếp xúc cử tri theo luật định. Giữ vững nền nếp công tác tiếp dân, giải quyết tương đối kịp thời khiếu nại tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân . 

 Hoạt động của Uỷ Ban nhân dân Quận đảm bảo theo Luật định và qui chế, chấp hành các nghị quyết của Quận uỷ, Hội đồng nhân dân; đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, khai thác phát huy tiềm năng nội lực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế – xã hội , an ninh quốc phòng . Lề lối làm việc được cải tiến ngày càng phân định rõ hơn chức năng quản lý hành chính nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh. Quy trình ban hành văn bản được thực hiện chặt chẽ. UBND Quận đã tiến hành rà soát hơn 10.000 văn bản các loại góp phần nâng cao tính hiệu lực của Nhà nước.  Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được triển khai kịp thời đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao tính tự quản của tổ dân phố và chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. Sự phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Quận và UBND các phường ngày càng chặt chẽ hơn trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân. Công tác thi đua khen thưởng được cải tiến, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến , tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của Quận trong thời kỳ mới .

Quận có nhiều nổ lực thực hiện quy trình cải cách hành chinh theo cơ chế “một cửa - một dấu”, giảm bớt thủ tục rườm rà gây phiền hà nhân dân. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn từ 16 phòng ban còn 8 phòng ban và đảm bảo chất lượng công việc tốt hơn. Việc phân công phân cấp quản lý được cải tiến nhằm  phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo của cá nhân, tập thể. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức về quản lý hành chánh, tin học, ngoại ngữ được đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức nhà nước. Triển khai thực hiện pháp lệnh cán bộ, công chức nhà nước, pháp lệnh chống lãng phí thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bộ máy Nhà nước còn những yếu kém: Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, trật tự đô thị còn lỏng lẻo , kỷ cương pháp luật có lúc có nơi chưa nghiêm . Bộ máy Nhà nước quận, phường tuy  có cải tiến nhưng vẫn còn cồng kềnh. Chính sách đối với cán bộ phường, tổ dân phố chưa khuyến khích động viên cán bộ cơ sở an tâm công tác. Năng lực chuyên môn của một số cán bộ công chức còn yếu làm hạn chế đến tiến trình cải cách hành chính .

V. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG:

Công tác vận động quần chúng có nhiều cố gắng đổi mới đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở đáp ứng thiết thực nhu cầu bức xúc của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể công tác dân vận.

MTTQ và các đoàn thể có bước đổi mới mô hình tập hợp quần chúng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tăng cường tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, bài trừ tệ nạn xã hội. Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nhà tình nghĩa , nhà tình thương, công tác xã hội nhân đạo từ thiện được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Hệ thống tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể được củng cố và phát triển; số lượng, chất lượng của đoàn viên, hội viên được nâng lên. Có đến 95% doanh nghiệp ngoài quốc doanh được thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, 20 doanh nghiệp thành lập chi hội thanh niên. Ý thức chăm lo công tác vận động quần chúng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền ngày càng được nâng lên, quan tâm cải thiện đời sống dân nghèo, tạo được lòng tin của dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Quy chế dân chủ cơ sở theo chỉ thị 30 của Bộ chính trị được triển khai thực hiện ở hầu hết các phường, ban ngành, doanh nghiệp, bước đầu nâng cao ý thức làm chủ của nhân dân tham gia giám sát các công việc  ở địa phương theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần đấu tranh chống tham nhũng,  ngăn ngừa các vụ việc tiêu cực ở từng cơ quan, đơn vị.

Kết quả công tác vận động quần chúng đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân tạo thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra.

Mặt hạn chế của công tác vận động quần chúng  là: một số phong trào đoàn thể chưa đi vào chiều sâu, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị chưa đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở chưa  đồng đều về trình độ và năng lực công tác. Chưa chú trọng làm tốt công tác tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến  trong các phong trào cách mạng của quần chúng cơ sở.

VI. XÂY DỰNG ĐẢNG:

Chất lượng công tác xây dựng đảng tiếp tục được nâng cao nhằm tạo sự thống nhất nhận thức chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của tổ chức cở sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW5 và NQTW6 (lần 2), tập trung vào 3 vấn đề: chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong Đảng bước đầu nâng cao nhận thức của đảng viên đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ý thức tự rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường chế độ trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Đa số đảng viên của Đảng bộ luôn vững vàng về chính trị, kiên định lập trường  chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thống nhất cao với các quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng được nêu trong NQTW6 (lần 2), có nhiều tâm huyết xây dựng Đảng, thể hiện lòng trung thành, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước phát triển đi lên. Số đông đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu về đạo đức lối sống, có mối quan hệ tốt với quần chúng nơi công tác và nơi cư trú, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả phân tích chất lượng đảng viên trong đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW5 và NQTW6 (lần2) toàn Đảng bộ có 98,91% đảng viên đủ tư cách, 12,66% đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu được Quận uỷ biểu dương khen thưởng.

Bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cũng được nâng lên thể hiện qua việc thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Những nơi cấp ủy cơ sở yếu kém, có vấn đề nội bộ được Quận ủy củng cố kịp thời. Số đông chi bộ, đảng bộ cơ sở thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, giữ vững nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đề ra Nghị quyết lãnh đạo ngày càng sát hợp giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương. Hàng năm Quận uỷ thực hiện đều đặn công tác bình xét cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và ngày càng chú trọng chất lượng, cuối năm 1999  có 56,52% cơ sở Đảng đạt danh hiệu chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, so với đầu nhiệm kỳ tỉ lệ tuy có giảm (đầu nhiệm kỳ là 72,7%) nhưng phản ánh đúng thực chất chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ.          

Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng về chất lượng ngay từ khâu quy hoạch tạo nguồn, đến công tác bồi dưỡng giao nhiệm vụ thử thách. Kết quả trong nhiệm kỳ kết nạp được 389 đảng viên mới, tập trung ở những khâu trọng yếu; có 47,3% là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 46,8% là cán bộ nữ, 8,2% là người Hoa, 12,34% kết nạp trên địa bàn dân cư.

Công tác cán bộ được Quận ủy quan tâm thường xuyên trên cơ sở nắm vững và thực hiện đúng các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ. Thường xuyên tiến hành quy hoạch cán bộ dự bị, rà soát bổ sung hàng năm, đảm bảo mỗi chức danh cán bộ chủ chốt cấp Quận đều có từ 1 đến 3 cán bộ dự bị, đáp ứng yêu cầu trước mắt và chuẩn bị đội ngũ cán bộ lâu dài. Qua thực hiện quy hoạch cán bộ giúp cho Quận có định hướng công tác đào tạo và có nguồn cán bộ để xem xét bố trí đề bạt, có đến 84% cán bộ được đề bạt bổ nhiệm trong nhiệm kỳ là cán bộ trong diện quy hoạch . Công tác đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo cán bộ nữ là ưu điểm của Quận từ nhiều năm qua, trong nhiệm kỳ đã cử 220 lượt cán bộ đi đào tạo. Do tiến hành đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ của Quận có bước  trưởng thành, chất lượng được nâng lên đáng kể với 65% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học, 45% có trình độ cao cấp LLCT, thường xuyên quan tâm trẻ hóa đội ngũ cán bộ, kết hợp các độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển. Đội ngũ cán bộ nữ có bước trưởng thành, ngày càng có nhiều cán bộ nữ được đề bạt giữ trọng trách lãnh đạo cấp Quận và cơ sở. Trước những tác động tiêu cực của xã hội, số đông cán bộ vẫn thể hiện vững vàng trước khó khăn thử thách, phát huy tính năng động, giữ được lối sống lành mạnh, trong đợt thực hiện NQTW6 (lần 2) có 51,88% cán bộ chủ chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được Quận uỷ khen thưởng. Đội ngũ cán bộ của Quận  là nhân tố quan trọng đảm bảo cho việc chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác của quận trong nhiệm kỳ qua.

Trước yêu cầu tình hình mới, Quận ủy đã tăng cường nâng cao ý thức trong Đảng bộ thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo chất lượng chính trị của tổ chức bộ máy, cán bộ theo qui định của Đảng.

Công tác kiểm tra Đảng  được tăng cường theo chỉ thị 29 của Bộ chính trị, thường xuyên kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và chương trình kế hoạch công tác do cấp uỷ giao. Trong nhiệm kỳ đã xử lý 54 đảng viên sai phạm kỷ luật, giảm 34,60% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 33,3% đảng viên là cán bộ có chức vụ; kỷ luật khiển trách 44,44%, cảnh cáo 37,03%, cách chức 5,5%, khai trừ 12,46%. Nội dung sai phạm chủ yếu là về phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật kém, chạy theo làm ăn kinh tế buông lơi công tác… Việc xử lý kỷ luật được kịp thời, có lý có tình, đúng mức độ vi phạm khuyết điểm có tác dụng giáo dục đảng viên ý thức giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

            Phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy cơ sở từng bước được cải tiến theo hướng tập trung sâu sát cơ sở để giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Quận ủy lãnh đạo bằng chủ trương nghị quyết và tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện, phát huy vai trò chủ động của các cấp ủy cơ sở và các cơ quan chức năng tham mưu; thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;  có chú trọng tổng kết công tác, rút kinh nghiệm chỉ đạo gắn với công tác thi đua khen thưởng động viên kịp thời.

Mặt khuyết điểm  của công tác xây dựng Đảng là: cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng còn một số mặt chưa đạt yêu cầu. Một số ít cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng đạo đức lối sống, chạy theo lối sống thực dụng, lợi dụng chức quyền thu vén cá nhân, thiếu tinh thần đấu tranh xây dựng Đảng. Số cán bộ chủ chốt vi phạm khuyết điểm có tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Nhiều đảng viên chưa coi trọng việc học tập nghị quyết Đảng để nâng cao trình độ nhận thức LLCT. Một số cấp uỷ cơ sở chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo. Công tác quản lý đảng viên còn nhiều mặt hạn chế, nhất là quản lý ngoài giờ công tác. Một số chi bộ cơ sở nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Bộ máy tổ chức, biên chế còn cồng kềnh, chất lượng và hiệu quả hoạt động không  cao; công tác quy hoạch cán bộ dự bị ở một số đơn vị chưa tốt,  tuổi đời bình quân cán bộ chủ chốt tương đối cao (44,47 tuổi); một số cán bộ cơ sở năng lực hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân Quận 11 đạt được trong 5 năm qua là khá toàn diện, có mặt phát triển nhanh, đã giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi bộ mặt đô thị; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể  vững mạnh, tăng cường khối  đại đoàn kết toàn dân, củng cố, nâng cao lòng tin của dân đối với Đảng.

VII. NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN:

Nguyên nhân của những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua trước hết là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, công ty xí nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong Quận; sự nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng trong việc vận dụng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp tình hình, đặc điểm của Quận; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và Uy Ban nhân dân Thành phố. Đó còn là tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ và nhân dân trong Quận tạo thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đã đề ra.      

            Nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm và những mặt chưa làm được trong thời gian qua trước hết có nguyên nhân khách quan, sâu xa do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính ở các nước trong khu vực và thiên tai xảy ra liên  tiếp làm sút giảm sức mua của nền kinh tế, gây trở ngại cho việc thực hiện các mục tiêu của Quận đã đề ra. Tuy nhiên quan trọng hơn hết vẫn là các nguyên nhân chủ quan như sau:

            - Công tác dự báo tình hình thiếu chính xác nên đề ra chỉ tiêu phát triển kinh tế khá cao, trong khi đó không lường hết những tình huống phát sinh như  đã xảy ra vụ án Ép-cô - Minh Phụng, một số cơ sở sản xuất di dời ra ngoại thành, kéo theo sự sút giảm giá trị sản xuất. Mặt khác tình trạng máy móc, thiết bị công nghệ của các cơ sở sản xuất lạc hậu, manh mún, không đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường đã làm trở ngại đến sự tăng trưởng kinh tế của Quận.

            - Công tác chỉ đạo, điều hành của Quận và cơ sở còn nhiều bất cập, hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế còn hạn chế. Còn  cơ sở đảng yếu kém, năng lực lãnh đạo không theo kịp yêu cầu nhiệm vụ.

            - Một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu trình độ chuyên môn và năng lực điều hành công việc, chưa thể hiện đầy đủ ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, còn gây phiền hà dân.

                        Những thành tựu và yếu kém nhiệm kỳ qua cho chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc:

1. Đoàn kết luôn là bài học của sức mạnh lãnh đạo. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ biết phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 11 luôn vượt qua khó khăn thử thách trong từng giai đoạn, phát huy được trí tuệ và sức mạnh của tập thể hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu Đảng bộ đề ra. Thực tế cũng cho thấy ở cơ sở nơi nào không giữ vững đoàn kết nội bộ thì nơi đó sức mạnh lãnh đạo của Cấp uỷ giảm sút, ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ Quận uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ Quận phải luôn giữ vững đoàn kết, làm hạt nhân cho sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ.

           

2. Thường xuyên tăng cường công tác xây dựng cơ sở Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tính chiến đấu của cấp ủy cơ sở.  

            Trong nhiệm kỳ qua, một số chi bộ, đảng bộ  cơ sở không thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, buông lơi công tác kiểm tra dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, giảm sút tính chiến đấu, phát sinh tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Từ tình hình đó phải thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chỉ có trên nền tảng của cơ sở Đảng vững mạnh, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở thì Đảng bộ Quận mới vững mạnh, đủ sức lãnh đạo Quận nhà ngày càng phát triển đi lên theo đường lối đổi mới của Đảng.

3. Càng mở rộng kinh tế thị trường càng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Những mặt yếu kém trên lĩnh vực kinh tế nhiệm kỳ qua, nhất là qua vụ án Epco-Minh Phụng, những vụ tiêu cực ở một số đơn vị cho thấy tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Do đó phải không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước để đảm bảo cho các hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội đi vào nền nếp theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật.

           

4. Không ngừng thực hiện công tác vận động quần chúng. Lấy việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân làm mục tiêu cho việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị. Các chủ trương nghị quyết của Đảng phù hợp với nguyện vọng lợi ích chính đáng của nhân dân đều được nhân dân đồng tình ủng hộ và chính nhân dân là người đưa các chủ trương nghị quyết ấy đi vào cuộc sống. Do đó cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, biết lắng nghe và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khắc phục các biểu hiện quan liêu, cửa quyền nhũng nhiễu dân. Đó là biện pháp cơ bản để dân tin Đảng, đó là gốc rễ của ổn định chính trị, yên dân tạo động lực phát triển mạnh mẽ phong trào quần chúng ở địa phương.

           

5. Từ một số vụ sai phạm trong nhiệm kỳ qua có nguyên nhân do công tác quản lý cán bộ, đảng viên chưa tốt, công tác kiểm tra chưa sát, rút ra kinh nghiệm là Đảng bộ phải thường xuyên coi trọng lãnh đạo công tác  cán bộ và công tác kiểm tra Đảng, nâng cao trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng trong công tác giáo dục quản lý cán bộ đảng viên ở cơ  quan đơn vị mình (kể cả cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý).

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 5 NĂM TỚI (2000-2005)

            Năm năm tới là những năm đầu thế kỷ XXI, tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi, cơ hội lớn đan xen với không ít khó khăn, thách thức lớn. Đối với Quận, sau 25 năm xây dựng và phát triển, nhất là 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII, bước đầu Quận đã tích lũy được một số kinh nghiệm ( cả kinh nghiệm thành công và kinh nghiệm không thành công ) trong lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, vận động quần chúng và nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Bên cạnh đó, Quận cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn: Là Quận có thế mạnh, tiềm năng về sản xuất CN-TTCN, nhiều lao động có tay nghề – kỹ thuật, song do đặc thù sản xuất xen cài trong khu dân cư, máy móc, thiết bị, công nghệ phần nhiều lạc hậu vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa năng suất thấp nên sức cạnh tranh hạn chế; cơ sở hạ tầng của Quận còn thấp kém chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; lĩnh vực xã hội còn diễn biến phức tạp, tệ nạn xã hội nhất là ma túy và trật tự an toàn giao thông, phạm pháp hình sự … là những thách thức lớn và yêu cầu bức xúc phải tập trung giải quyết.

            Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, căn cứ định hướng của Trung ương, Thành phố và tình hình thực tế địa phương, phương hướng nhiệm vụ tổng quát của quận trong 5 năm tới là: Giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; khai thác phát huy nội lực, trước hết các nguồn lực trong dân để phát triển kinh tế ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng; phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, giảm mạnh số hộ nghèo, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tạo tiền đề cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

            Theo phương hướng nhiệm vụ chung nêu trên, trong 5 năm tới, Quận xác định 5 mục tiêu chủ yếu và 6 chương trình trọng điểm như sau:

            - Nhịp độ phát triển sản xuất CN-TTCN hàng năm tăng từ 8% trở lên; Thương mại - dịch vụ tăng 12%.

            - Tổng mức đầu tư sản xuất kinh doanh tăng gấp 2 lần so với thời kỳ 1996-2000.

            - Giảm tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm dưới 1,1%, tỉ lệ sinh con thứ ba xuống dưới 6%.

            - Giới thiệu và giải quyết việc làm cho khoảng 50.000 lao động (bình quân 10 ngàn người/năm).

            - Đảng viên đủ tư cách hàng năm chiếm 98% trở lên; mỗi năm kết nạp tối thiểu 100 đảng viên mới; cuối nhiệm kỳ số cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 70%; các trường THCS, Tiểu học có Chi bộ cơ sở, các trường Mẫu giáo, Nhà trẻ, trạm y tế phường  đều có đảng viên.

            6 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM:

            1. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp: Giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh nắm vững chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước và thông tin kinh tế để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Phấn đấu hoàn thành sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo hướng Cổ phần hóa và giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp theo tinh thần Nghị định 103/CP của Chính phủ vào năm 2002; đến năm 2005 xây dựng được từ 15 – 20 Hợp tác xã; 100% số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm thực hiện các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

           

2. Chương trình phát triển giáo dục: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS, phấn đấu đến năm 2005 Quận có từ 2 – 3 phường cơ bản hoàn thành phổ cập bậc THPT, đến năm 2010 hoàn thành phổ cập THPT; đồng thời tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2010, trong 5 năm mỗi ngành học, cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS) có từ 1-2 trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng mới 9 ngôi trường (4 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 2 trường THCS, 1 trường THPT và nâng cấp mở rộng trường THPT Nguyễn Hiền,  THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

           

3. Chương trình phát triển văn hóa: mỗi phường có 60% khu dân cư  xuất sắc, 40 % khu phố văn hóa, 70% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Toàn quận xây dựng 3 phường văn hóa; 70% số công sở đạt chuẩn văn minh – sạch đẹp – an toàn; xây dựng 30% số chung cư đạt chuẩn văn hóa; đầu tư cải tạo nâng cấp Trung tâm Văn hóa Quận (bao gồm cả phòng truyền thống).  

           

4. Chương trình xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống gia đình chính sách: phấn đấu đến năm 2005 xây dựng nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo của Quận đạt từ 8 tỉ đồng trở lên; nâng cao hiệu quả chương trình, không để tái đói và giảm số hộ nghèo còn từ 3 – 4% tổng số hộ trong Quận. Chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách và người có công với nước, đảm bảo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định, mức sống tối thiểu bằng mức trung bình của người dân trong Quận.

           

5. Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng xã hội: Xây dựng mới 2000 căn hộ phục vụ công tác di dời tái định cư, bán cho cán bộ công chức và nhân dân; từng bước chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh – hiện đại; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tích cực cùng với Thành phố giải quyết khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước trong mùa mưa, bảo đảm cho 90% số gia đình được dùng nước sạch. 

           

6. Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội: phấn đấu hàng năm giảm 20% số vụ phạm pháp hình sự, khám phá đạt từ 55% trở lên và trong nhiệm kỳ giảm từ 10 – 15% số vụ về ma túy, trước hết giảm số vụ ma túy trong thanh thiếu niên.

Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

I. VỀ KINH TẾ:

            Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI (11/1991) đã xác định cơ cấu kinh tế của Quận trong những năm trước mắt là: sản xuất CN-TTCN-TMDV. Đến Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII (4/1996) tiếp tục khẳng định cơ cấu kinh tế đó và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tăng dần tỉ trọng TMDV trong cơ cấu kinh tế. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đã khẳng định tính đúng đắn trong định hướng phát triển kinh tế của Quận. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay TMDV đã chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế và xu hướng tiếp tục tăng, do đó cơ cấu kinh tế của Quận trong những năm tới dự kiến là: Thương mại dịch vụ – sản xuất CN-TTCN, đồng thời vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh về sản xuất CN-TTCN.

            Để thực hiện định hướng trên đây cần phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững; coi việc nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh là một yêu cầu bức bách trong phát triển kinh tế hiện nay.

Giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi người dân, mọi doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế hiểu rõ và tin tưởng ở chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta về phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát huy  nội lực của cả dân tộc gắn với tận dụng mọi nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển, trước hết đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế, coi đây là vấn đề sống còn để giải quyết nguy cơ tụt hậu về kinh tế nhất là khi nước ta thực hiện lộ trình AFTA.

            - Trong công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tiếp tục cải cách hành chánh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời xây dựng Cơ chế quản lý, kiểm tra, thanh tra, thường xuyên rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp để có biện pháp xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, ngăn chặn kịp thời các vi phạm và hạn chế rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

            - Đối với doanh nghiệp Nhà nước ( trừ những doanh nghiệp Thành phố sẽ tiến hành sắp xếp lại theo ngành kinh tế ), số doanh nghiệp còn lại Quận tiến hành Cổ phần hóa hoặc giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp theo tinh thần Nghị định 103/CP của Chính phủ hoặc xem xét giải thể, phá sản doanh nghiệp nếu hoạt động không hiệu quả. Đối với khu vực kinh tế dân doanh ( Kinh tế hộ, kinh tế HTX, kinh tế tư nhân ) tiếp tục khuyến khích sản xuất các mặt hàng xuất khẩu và phát triển các ngành kinh tế – kỹ thuật theo định hướng của Thành phố phù hợp với thế mạnh sản xuất CN-TTCN của Quận như: cơ khí, nhựa, hóa chất, thủy tinh, chế biến thực phẩm, dệt, may, da, giả da…; mặt khác với đặc điểm phần lớn các cơ sở sản xuất trong Quận đều trong khu dân cư,  nhiều cơ sở gây ô nhiễm nặng, hướng giải quyết là tiếp tục hướng dẫn các cơ sở sản xuất đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cùng với việc khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật cao; những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nặng không có phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng dẫn họ chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời đến các khu công nghiệp tập trung theo quy hoạch của Thành phố.

            - Lĩnh vực Thương mại – dịch vụ trong những năm tới Quận triển khai xây dựng mới các khu TM – DV: đường 3/2, khu vực Trường đua Phú Thọ, khu vực đường Lãnh Binh Thăng, đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp, sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động các chợ và khuyến khích phát triển các khu vực chuyên doanh theo quy hoạch trên các tuyến đường lớn. Trong hoạt động chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

            - Trong phát triển kinh tế coi trọng mọi thành phần kinh tế, trong đó chú trọng củng cố, tạo điều kiện phát triển loại hình kinh tế tập thể ( cả lĩnh vực sản xuất và Thương mại dịch vụ ), phấn đấu tăng dần tỉ trọng kinh tế tập thể trong cơ cấu các thành phần kinh tế, bảo đảm định hướng XHCN trong phát triển kinh tế.

            - Ngoài các giải pháp quan trọng trên đây trong chỉ đạo Quận vận dụng triệt để các chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước ( các chính sách ưu đãi đầu tư, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa với chi phí thấp, sử dụng vốn kích cầu .. ); tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng gian, hàng giả; tôn vinh, biểu dương các cơ sở và cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, các cơ sở sản xuất hàng chất lượng cao; thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp và trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin kinh tế, kiến thức pháp luật; định kỳ tổ chức các cuộc gặp tiếp xúc giữa lãnh đạo Quận, các ngành chức năng của Quận với các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

            - Về công tác thuế – Tài chánh. Yêu cầu của công tác thuế – tài chánh trong những năm tới là phải tăng cường công tác quản lý thu thuế và thu chi ngân sách theo đúng Luật thuế và Luật Ngân sách. Thực hiện các biện pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả công tác thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng, dân chủ, công khai trong công tác thu thuế và thu chi ngân sách. Việc chi ngân sách cần thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực, trước hết trong thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản. Người đứng đầu các Cơ quan, đơn vị phải chiụ trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát tài sản, công quỹ, tiêu cực và chi sai quy định các loại công quỹ.  

II. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:

Với yêu cầu của một Quận nội thành đang phát triển, công tác phát triển quản lý đô thị trong 5 năm tới 2000 – 2005 cần phấn đấu thực hiện các công việc:

            - Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết theo định hướng chung của Thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Thành uỷ lần thứ 10 ( Khóa VI ) “Về công tác Quy hoạch, đền bù khi thu hồi đất và tái bố trí dân cư trên địa bàn” và yêu cầu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, đưa việc quản lý đô thị vào nền nếp, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị xanh – sạch  đẹp – văn minh.

            - Tập trung thực hiện Nghị định 60/CP về việc cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Quận; đẩy mạnh công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo NĐ 61/CP của Chính phủ; quan tâm và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 về cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

            - Có kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới các chung cư  để phục vụ yêu cầu cải thiện đời sống dân cư và chỉnh trang đô thị. Phấn đấu trong 5 năm tới, Quận xây dựng mới các chung cư: khu Trường đua Phú Thọ phường 15, chung cư C2 Tuệ Tỉnh P.12, chung cư 14A Lạc Long Quân P5, chung cư Trịnh Thái Bình P.16. Ngoài Quận sẽ cùng Thành phố tập trung cho các công trình:    

                        · Nâng cấp một số tuyến đường ( mở rộng nâng cấp đường Lạc Long Quân, đường Lê Đại Hành, đường Âu Cơ, từng bước mở rộng hẻm giới theo quy hoạch... ).

                        · Cải tạo, mở rộng  một số nút giao thông thường hay ùn tắc giao thông ( nút giao thông đường Âu Cơ – Lạc Long Quân; nút giao thông đường Lê Đại Hành – Bình Thới – Nguyễn Thị Nhỏ; nút giao thông đường Lãnh Binh Thăng – Ông Ích Khiêm – Bình thới; nút giao thông đường Tôn Thất Hiệp – Lãnh Binh Thăng ).

                        · Phối hợp với các ngành chức năng Thành phố thực hiện dự án cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm và xử lý chất thải, từng bước giải quyết tình trạng úng ngập sau mỗi trận mưa và thực hiện một số dự án cấp nước ở các khu vực dân cư thiếu nước sinh hoạt.

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI:

1. Công tác Giáo dục-đào tạo: phát triển theo hướng xã hội hóa, dân chủ hóa nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong những năm tới Quận tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường, phấn đấu mỗi năm xây mới và cải tạo nâng cấp một số trường để đến năm 2005 tất cả các trường đều đảm bảo các yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, một số trường có cơ sở vật chất tốt tổ chức cho học sinh 2 buổi/ngày, các trường THCS đều có phòng máy vi tính và 100% học sinh THCS được trang bị những kiến thức phổ cập về tin học.

            Song song với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục cần phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, coi trọng giáo dục đạo đức và có biện pháp hạn chế, giảm thiểu tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. Coi trọng và nâng cao hiệu quả của sự kết hợp ba môi trường giáo dục: Nhà trường – Gia đình – xã hội, tạo môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, giúp học sinh có sức đề kháng với cái xấu, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội thâm nhập vào học đường. Củng cố kỷ cương, nền nếp học đường, thực hiện tốt các cuộc vận động “dân chủ hóa học đường”, “Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”.

            Về công tác dạy nghề: Tiếp tục đầu tư nâng cấp, mua sắm thêm trang thiết bị, nhất là thiết bị hiện đại và tăng cường đội ngũ giáo viên giỏi, giáo viên có kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dạy nghề Quận; gắn công tác dạy nghề với giải quyết việc làm cho nhân dân lao động trong Quận, đặc biệt quan tâm dạy nghề cho số lao động thuộc diện xóa đói giảm nghèo, bộ đội phục viên xuất ngũ. Khuyến khích phát triển, đi đôi với quản lý chặt chẽ hoạt động dạy nghề dân lập, tư thục để đáp ứng nhu cầu học nghề đa dạng của xã hội, tăng dần tỉ lệ lao động được đào tạo nghề trong lao động xã hội…

2. Về y tế – bảo vệ chăm sóc trẻ em – thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình:

            - Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, trước hết tổ chức thực hiện tốt             chương trình săn sóc sức khỏe ban đầu, chương trình y tế học đường, chương trình phòng chống các bệnh xã hội, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…

            - Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm y tế Quận, tăng cường chức năng khám và điều trị bệnh tại tuyến cơ sở và chức năng quản lý chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các trạm y tế Phường; định hướng và quản lý chặt chẽ các hoạt động Y – Dược tư nhân theo các quy định của Nhà nước.

            - Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, diện chính sách, bà mẹ, trẻ em, thực hiện bảo hiểm y tế đối với người nghèo.

            - Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, truyền thông dân số, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ KHH gia đình. Lồng ghép mục tiêu DSKHH gia đình vào các chương trình Kinh tế – xã hội và nội dung thi đua hàng năm. Phát động đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ ba.

            - Phát huy xã hội hóa hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chú trọng bảo vệ, giáo dục trẻ em ngay từ gia đình và nơi cư trú, bảo đảm cho trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền theo luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, chống mọi hành vi xâm hại, bóc lột trẻ em. Khuyến khích và nhân rộng Câu lạc bộ “Ông bà – cháu” và gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Hàng năm tổ chức tốt tháng hành động vì trẻ em.

3. Phát triển văn hóa – TDTT:

            - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, Công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn. Chú trọng giáo dục truyền thống gia đình Việt nam nhân ái, hòa thuận, hiếu thảo, tiến bộ, là cơ sở để xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa.

            - Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, động viên sự đóng góp của toàn xã hội cùng với Nhà nước trong việc nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân (bao gồm các loại hình văn hóa trong đồng bào người Việt gốc Hoa).

            - Thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước và phối hợp với các ngành chức năng Thành phố có kế hoạch trùng tu nâng cấp hai di tích lịch sử văn hóa (Chùa Gò và chùa Giác Viên ) đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng, không để lấn chiếm, xuống cấp và mất mát những tài sản, hiện vật quý.

            - Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý những vi phạm trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Xây dựng ý thức trách nhiệm trong mỗi người dân, mỗi gia đình, tạo thành phong trào quần chúng đấu tranh bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại và tệ nạn xã hội.

            Về hoạt động TDTT: tăng cường giáo dục thể chất trong thanh thiếu niên; khuyến khích mọi tổ chức, đơn vị  và cá nhân đầu tư phát triển TDTT theo chủ trương xã hội hóa, đồng thời tiếp tục đầu tư cho các đội năng khiếu, đội tuyển, phục vụ yêu cầu phát triển TDTT của Quận và đóng góp cho phong trào của Thành phố. Phấn đấu Quận 11 là một trong những Quận mạnh về TDTT của Thành phố, hàng năm có từ 20 – 22% dân số trong Quận tham gia luyện tập thường xuyên.

4. Thực hiện chính sách xã hội:

            Chính sách xã hội trong những năm tới hướng vào việc ổn định và lành mạnh hóa xã hội, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, khuyến khích mọi người dân làm giàu chính đáng và hợp pháp theo tinh thần người nghèo trở nên đủ ăn, người đủ ăn vươn lên ổn định cuộc sống và khá giả.

            Về giải quyết việc làm hướng chính vẫn là tạo cơ hội, môi trường để người dân có việc làm bằng nhiều giải pháp: khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề, tranh thủ các nguồn vốn chương trình quốc gia giải quyết việc làm để trợ vốn làm ăn, mở rộng việc đào tạo nghề cho những người có nhu cầu lao động phổ thông hoặc làm việc ở các Khu chế xuất, Khu công nghiệp tập trung, xuất khẩu lao động …; mặt khác tiếp tục khuyến khích các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và người lao động.

            Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, nâng dần mức sống của các hộ đã thoát nghèo, không để tái nghèo, đồng thời chăm lo số người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa.

            Trong 5 năm tới phấn đấu đạt cho được 3 giảm: giảm tệ nạn xã hội, giảm số hộ nghèo và giảm tỉ lệ người chưa có việc làm.

IV. AN NINH – QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG:

            Bằng mọi biện pháp tổng hợp tiếp tục giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo những chuyển biến mới làm lành mạnh môi trường xã hội. Vì mục tiêu giữ gìn sự bình yên hạnh phúc của nhân dân và ổn định chính trị, trong những năm tới cần thực hiện tốt các công việc sau:

            - Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị trong toàn Đảng bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ công chức Nhà nước và nhân dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; giáo dục đề cao cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch để chủ động phát hiện ngăn chặn, xử lý giải quyết kịp thời có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. Nghiêm túc thực hiện chế độ phòng gian bảo mật ở các cơ quan.

            - Thường xuyên củng cố và đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng tạo thành thế trận An ninh nhân dân và thế trận Quốc phòng toàn dân đi đôi với xây dựng tổ dân phố, khu phố an toàn, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt là phải có biện pháp đồng bộ để đẩy lùi một bước đáng kể tệ nạn xã hội, trước hết là tệ nạn mua bán, sử dụng ma túy và đua xe trái phép.

            - Tiếp tục hoàn thiện phương án xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với đặc điểm tình hình mới; nâng cao chất lượng huấn luyện, chất lượng và độ tin cậy của lực lượng dân quân tự vệ; chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, xây dựng lực lượng dự bị động viên sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương, đồng thời quán triệt phương châm: “Xây dựng phát triển kinh tế kết hợp với Quốc phòng – an ninh và Quốc phòng – an ninh kết hợp với kinh tế ”.

            - Trong đấu tranh với các loại tội phạm, các ngành trong Khối Nội chính cần có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đúng theo luật định, không để oan sai, lọt tội. Lấy chủ động ngăn chặn là chính, phấn đấu nâng dần tỷ lệ phá án, nhất là trọng án, đồng thời kiên quyết truy bắt những đối tượng phạm tội đang lẩn trốn để ngăn chặn hoạt động tái gây án.

            - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng , đoàn thể trong lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; xây dựng cơ sở chính trị – xã hội và “ thế trận lòng dân vững chắc” cho nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

V. TIẾP TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH, PHÁT HUY DÂN CHỦ, TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: 

            - Trên cơ sở tổng kết cải cách hành chánh theo cơ chế “một cửa, một dấu”, tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Quận thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa VIII) về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chánh, chú trọng tính đồng bộ cả về thủ tục, thể chế và cán bộ; triển khai có kết quả chủ trương thực hiện thí điểm khoán biên chế và chi phí quản lý hành chánh cấp Quận theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành phố. Sắp xếp kiện toàn bộ máy và cán bộ chính quyền cấp Phường đủ năng lực quản lý, giải quyết tốt những vấn đề do cuộc sống đặt ra ở cơ sở nhất là về phát triển kinh tế – xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở …

            - Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân, nâng cao chất lượng các kỳ họp, thực hiện đầy đủ chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, chức năng giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân theo luật định.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp dân, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Kết hợp công tác kiểm tra của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước và việc giám sát của nhân dân. Đấu tranh phê phán và có biện pháp ngăn ngừa, uốn nắn những hành vi mất dân chủ, dân chủ hình thức; thực hiện giải quyết đúng luật định quyền khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng chức quyền, cố ý làm sai chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước.

 - Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng. Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, các ngành trong Khối Nội chính, Mặt trận, đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân, đảng viên, đoàn viên, cán bộ công chức và nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực..

            - Xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật trong sạch vững mạnh, có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa VII) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật và Chỉ thị 53-CT/TW của Bộ Chính trị BCH Trung ương (Khóa VIII) về một số công việc cấp bách đối với các cơ quan tư pháp.

VI. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG, MỞ RỘNG VÀ TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN:

Nhiệm vụ, mục tiêu công tác vận động quần chúng của Đảng bộ Quận trong những năm tới là: phấn đấu tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, trước hết trong tổ chức Đảng, đảng viên và các cấp chính quyền về công tác vận động quần chúng; tập trung đi sâu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30/TW về quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo giải quyết các nhu cầu bức xúc của nhân dân; khắc phục “hành chánh hóa” quan liêu, xa dân. Hướng mạnh về cơ sở để củng cố xây dựng tổ chức và phát triển lực lượng.

            Để đạt được mục tiêu và yêu cầu đó đòi hỏi phải có sự chuyển biến đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

            Đối với các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, bám sát cuộc sống, hiểu rõ tình hình thực tế, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương quan trọng liên quan đến lợi ích của nhân dân; góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và phê bình, giám sát cán bộ, đảng viên; giới thiệu những người có đức, có tài để bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương; giới thiệu những người ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

            Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hình thức tập hợp phải đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng và từng giới quần chúng.

Mặt trận Tổ quốc Quận với chức năng của mình cần tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới ban hành, trọng tâm vận động phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, An ninh – quốc phòng, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, thúc đẩy công cuộc đổi mới, thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; có kế hoạch tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện có kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Liên đoàn lao động Quận ngoài chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn nhất là Công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức, giác ngộ giai cấp cho đoàn viên Công đoàn cả về chính trị, quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức tuân thủ pháp luật. Tổ chức vận động đoàn viên công đoàn – CNVC thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và kỷ luật lao động. Động viên phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức - lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận bằng nhiều hình thức hoạt động sinh động và sáng tạo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục hướng chị em phấn đấu và rèn luyện theo chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và bình đẳng giới. Tích cực tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình – cần kiệm xây dựng đất nước”; chăm lo sức khỏe và bảo vệ quyền lợi phụ nữ – trẻ em; đấu tranh phòng chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, bài trừ  hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Mặt khác Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức Hội.

Hội Cựu chiến binh cần đi sâu củng cố tổ chức Hội ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát triển hội viên; tiếp tục giáo dục hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong điều kiện mới; quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ; làm nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động và sinh hoạt chính trị ở địa phương, đơn vị; nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị-TTATXH, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; luôn là lực lượng, chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

            Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, phổ cập kiến thức y tế cộng đồng trong nhân dân, phát triển lực lượng thanh niên xung kích Chữ thập đỏ, tuyên truyền giáo dục ý thức phòng chống dịch bệnh, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS. Phát huy tính tích cực của Hội trong các hoạt động xã hội từ thiện, hiến máu nhân đạo cứu người, chăm sóc sức khỏe nhân dân trước hết đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phấn đấu Hội Chữ thập đỏ thực sự là cầu nối giữa những người hảo tâm với những người cần giúp đỡ.

            Đối với Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến, những người có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ nghỉ hưu, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cần quan tâm tạo điều kiện tổ chức giao lưu, sinh hoạt, chăm lo thiết thực về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần, phát huy tinh thần yêu nước, nhiệt tình, kinh nghiệm của họ để góp sức, hiến kế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và quản lý xã hội.

Đối với đội ngũ trí thức, các tổ chức xã hội, tôn giáo, đồng bào người Việt gốc Hoa … một mặt cần nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện đúng, khơi dậy, phát huy lòng yêu nước, những giá trị tốt đẹp  văn hóa, nhân văn, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; mặt khác kiên quyết đấu tranh với những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, đội lốt tôn giáo đi ngược lại lợi ích của dân tộc và nhân dân ta.

VII. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUẬN VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC:

            Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) đã ra Nghị quyết “về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng” và mở cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiến hành việc kiểm điểm tập thể, tự phê bình và phê bình cá nhân cán bộ, đảng viên trong các cấp uỷ và tổ chức đảng. Qua hơn một năm triển khai thực hiện với sự chỉ đạo tập trung, chặt chẽ của Quận uỷ và các Cấp uỷ cơ sở đã đạt được những kết quả bước đầu. Phát huy kết quả đó, đồng thời quán triệt quan điểm phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ Quận trong 5 năm tới là: Tiếp tục cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quận. Trước hết củng cố tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; khắc phục những mặt yếu kém, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái trong một bộ phận đảng viên; củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

            Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tăng cường thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ:

- Tiếp tục quán triệt trong toàn Đảng bộ Quận về tầm quan trọng,  ý nghĩa của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tổ chức học tập các quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2001 - 2010, Điều lệ Đảng (sửa đổi) …  để đảng viên trong Đảng bộ thống nhất cao về nhận thức, nhất là về đánh giá những thành tựu 71 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thành tựu 15 năm thực hiện đường lối đổi mới, những cơ hội và thách thức khi đất nước ta bước vào thế kỷ 21, những vấn đề cơ bản về con đường đi lên CNXH ở nước ta và chủ trương tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng để qua đó thống nhất cao với khẳng định của Đảng: Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường XHCN trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

            - Các cấp uỷ và tổ chức cơ sở Đảng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm dân chủ trong sinh hoạt Đảng từ sinh hoạt chi bộ đến sinh hoạt cấp uỷ, chống mọi biểu hiện vi phạm quyền dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ vì lợi ích cục bộ, làm suy yếu sức mạnh của tổ chức Đảng.

            - Phải làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ và trong nhân dân. Từng cơ sở Đảng cần chủ động ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng mất đoàn kết, thiếu thống nhất trong nội bộ Đảng. Trong sinh hoạt Đảng mọi đảng viên được quyền tranh luận dân chủ nhưng phải nói và làm đúng đường lối, Nghị quyết của Đảng, không được truyền bá những văn bản và những ý kiến trái với quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng.

            - Công tác tư tưởng phải gắn với công tác vận động quần chúng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng.

            2. Củng cố Đảng về tổ chức, tăng cường kỷ luật và giữ vững đoàn kết trong Đảng bộ: Trên cơ sở tổng kết đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW5 và NQTW6 (lần 2) (Khóa VIII), sau Đại hội, Quận uỷ tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng, trước hết đối với những cơ sở Đảng yếu kém và các phường, đơn vị trọng điểm. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu học tập các qui định của Trung ương về chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động của các cấp ủy cho phù hợp với tình hình mới; nâng cao vai trò hạt nhân chính trị và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng gắn với quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giảm số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, nâng số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh từ 56% lên 70%; các trường THCS, tiểu học, có chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy; các trường Mẫu giáo, Nhà trẻ, trạm y tế phường đều có đảng viên.

            Về công tác đảng viên, tiếp tục chú ý củng cố nâng cao lập trường quan điểm giai cấp, tính chiến đấu và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức của đảng viên theo tinh thần NQTW5 và NQTW6 (lần 2) (Khóa VIII). Đồng thời tăng cường công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, trong sinh hoạt, trong công tác và trong học tập, nhất là quản lý trong sinh hoạt ở địa bàn dân cư  theo tinh thần Chỉ thị 13/TU của Thành uỷ và Quy định số 76/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) “về việc đảng viên công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vịsự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở nơi cư trú”. Hàng năm kết hợp đợt phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, tiến hành phân tích chất lượng đội ngũ đảng viên và định kỳ tổ chức hội nghị biểu dương đảng viên, gia đình đảng viên gương mẫu để nhân rộng trong Đảng bộ, giúp đảng viên học tập, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Phấn đấu hàng năm tỷ lệ đảng viên đủ tư cách đạt từ 98% trở lên, trong đó diện Quận uỷ biểu dương chiếm 20%.

            Công tác kết nạp đảng viên mới, mỗi năm phấn đấu kết nạp ít nhất 100 đảng viên mới. Trong xem xét kết nạp chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn do Trung ương qui định. Hướng kết nạp tập trung ở lực lượng trẻ, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  trong khu vực trường học, các cơ sở y tế, trong công nhân trực tiếp sản xuất, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, nơi trực tiếp quản lý tiền hàng, ở địa bàn dân cư, trong đồng bào người Việt gốc Hoa, số có trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ cao và các bộ phận trọng yếu chưa có đảng viên

            Về công tác cán bộ, trên cơ sở quy hoạch, hàng năm tiến hành rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh chủ chốt cấp Quận và cấp cơ sở quản lý, đảm bảo mỗi chức danh dự bị có từ 1 đến 3 cán bộ dự bị; xóa bỏ tư tưởng quy hoạch khép kín trong đơn vị để nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ dự bị, trong đó chú ý nguồn cán bộ dài hạn từ công nhân, con em gia đình truyền thống cách mạng, từ sinh viên học sinh ưu tú, cán bộ công chức có quá trình phấn đấu tốt. Mặt khác thực hiện nghiêm túc chủ trương luân chuyển cán bộ và qui trình nhận xét đánh giá bổ nhiệm cán bộ định kỳ 5 năm theo qui định của Trung ương và Thành ủy; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ có trình độ năng lực vào các chức danh chủ chốt, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, trong cơ cấu hài hòa giữa các độ tuổi.

Cùng với công tác quy hoạch, chú trọng đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kế cận theo quy hoạch. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hầu hết cán bộ lãnh đạo và quản lý ở cả cấp Quận và cơ sở đều đạt chuẩn về trình độ theo quy định đối với từng loại chức danh cán bộ.

            Công tác kiểm tra, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng và tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa VIII ). Trọng tâm của công tác kiểm tra 5 năm tới là kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và kiểm tra về công tác cán bộ, kiểm tra việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, về thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Thành uỷ và Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức Đảng và mọi đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra ở những đơn vị trọng yếu về kinh tế – xã hội, các cơ quan bảo vệ pháp luật, số cơ sở có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ …, qua kiểm tra biểu dương mặt tốt, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm.

Công tác bảo vệ chính trị nội, tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Đảng về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ để từ đó nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Căn cứ Quy định 75-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Hướng dẫn của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Thành uỷ, hàng năm Quận uỷ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Quy định 75-QĐ/TW của Bộ chính trị.

3. Xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh:

            Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội hậu bị của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong tình hình mới, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và thực trạng công tác Đoàn, công tác thanh niên của Quận còn nhiều vấn đề bất cập, trong những năm tới công tác thanh niên phải được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng để phấn đấu đạt cho được các yêu cầu:

- Phải tạo cho được sự chuyển biến tiến bộ mới trong công tác thanh niên từ nhận thức đến việc làm của các cấp uỷ, chính quyền, gắn xây dựng Đoàn thanh niên với công tác xây dựng Đảng, coi việc xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh là một nội dung trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Định kỳ các cấp uỷ cần có kế hoạch làm việc với Đoàn thanh niên để nắm tình hình mọi mặt, lắng nghe và giải quyêt các kiến nghị của Đoàn – Hội thanh niên.  

- Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên – tổ chức chính trị xã hội của thanh niên, cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thu hút ngày càng đông đảo thanh niên đến với tổ chức. Thông qua các phong trào, các hình thức tập hợp thanh niên để giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về lý tưởng cách mạng, về truyền thống dân tộc, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh, về vai trò ý thức trách nhiệm công dân của thanh niên trong thời kỳ Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, qua đó phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, lôi kéo một bộ phận thanh niên chậm tiến không để thanh niên sa ngã vào tệ nạn xã hội, sống buông thả, vi phạm pháp luật.

4. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao trình độ tổ chức và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết:

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là nội dung trọng yếu trong nhiệm vụ của các Cấp uỷ, tổ chức Đảng nhằm thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đảng lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội bằng Nghị quyết, quyết định, định hướng, bằng nguyên tắc xử lý những vấn đề có ý nghĩa chính trị quan trọng liên quan đến nhiều tầng lớp nhân dân và bằng công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, sự gương mẫu của đảng viên hoạt động trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, Quận uỷ và các Cấp uỷ cơ sở, tổ chức Đảng cần thực hiện tốt các nội dung sau đây:

            - Phải không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng các đợt học tập Nghị quyết và trình độ tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, khắc phục cho được tình trạng chậm trễ, nửa vời, nói không đi đôi với làm, làm không đến nơi đến chốn, chế độ trách nhiệm không rõ ràng, thưởng phạt thiếu nghiêm minh, bệnh chạy theo thành tích báo cáo thiếu trung thực với cấp trên và tình hình học tập Nghị quyết thiếu nghiêm túc trong một bộ phận đảng viên.

            - Cần cải tiến khâu chuẩn bị và ra Nghị quyết để Nghị quyết sát với cuộc sống, kịp thời và có tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Đối với những vấn đề quan trọng trước khi ra Nghị quyết Quận uỷ tổ chức lấy ý kiến Cấp uỷ Đảng cấp dưới, các cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể liên quan đến nội dung Nghị quyết và thảo luận kỹ trước khi ban hành.

            - Quận uỷ và các Cấp uỷ cơ sở cần nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước theo thẩm quyền do Hiến pháp, pháp luật quy định. Đảng lãnh đạo và kiểm tra cán bộ, đảng viên hoạt động trong các Cơ quan Nhà nước thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và quyền hạn được giao; coi trọng phát huy vai trò và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cấp uỷ, đảng viên làm việc trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội, vừa là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, vừa tham mưu cho Đảng xây dựng các chủ trương công tác liên quan.

            - Quận uỷ định kỳ làm việc với UBMTTQ và Ban chấp hành các đoàn thể. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, đảng viên.

            - Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương công tác quan trọng, Quận uỷ và các cấp uỷ cơ sở cần chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến, công tác kiểm tra, thanh tra. Qua sơ kết, tổng kết, kiểm tra, thanh tra đề xuất bổ sung chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt sau Đại hội Đảng cấp cơ sở lần này tất cả các cơ sở Đảng, trước hết chi bộ khu phố cần xây dựng chương trình công tác xã hội để tập trung lãnh đạo chăm lo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân.

            - Sau Đại hội, Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ và các Cấp uỷ cở sở cần xây dựng chương trình, quy chế làm việc, tiếp tục đổi mới phong cách công tác, lề lối làm việc, tạo nếp làm việc theo quy chế, làm việc theo chương trình, kế hoạch; nâng cao chất lượng và giảm bớt hội họp, hội nghị, hội thảo để Cấp uỷ, cán bộ đảng viên dành nhiều thời gian nghiên cứu, giải quyết công việc và đi cơ sở. Những vấn đề khó, phức tạp hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau Quận uỷ tổ chức chỉ đạo điểm, để rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng.

*

*                       *

            Chúng ta sắp bước sang thế kỷ XXI, với truyền thống đoàn kết thống nhất và kinh nghiệm qua 25 năm xây dựng và phát triển, nhất là kinh nghiệm trong 15 năm đổi mới; lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Bằng trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân trong Quận,  chúng ta quyết tâm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khai thác tiềm năng, thế mạnh và những thuận lợi, thời cơ mới, chủ động khắc phục khó khăn  để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII đề ra, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

                            

BCH ĐẢNG BỘ QUẬN 11 KHÓA VII

Thông báo