Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Phát biểu của đồng chí Dương Quan Hà tại Đại hội

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ DƯƠNG QUAN HÀ

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY - TRƯỞNG BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 11 LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 – 2010

Kính thưa:         - Đoàn Chủ tịch Đại hội,

                        - Các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt anh hùng,

                        - Thưa các vị khách mời,

                        - Thưa đại hội.

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 11 lần thứ IX. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách mời và toàn thể đại biểu về dự Đại hội, qua các đồng chí xin gửi đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân địa phương lời chúc sức khỏe, những tình cảm trân trọng nhất của Thành ủy đối với Đảng bộ và nhân dân quận 11. Xin chúc Đại hội lần thứ IX Đảng bộ quận 11 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Báo cáo chính trị bày tại Đại hội khá toàn diện, đầy đủ, về cơ bản tôi thống nhất với kiểm điểm, đáng giá những việc làm được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn yếu kém, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp …, song Ban chấp hành Đảng bộ quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đề ra những giải pháp đột phá để động viên khai thác các nguồn lực trong nhân dân và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Thành phố để đầu tư phát triển quận, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, giá trị tổng sản lượng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, kinh tế hợp tác được củng cố phát triển. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị đạt kết quả khá tốt, với nguồn vốn huy động gần 780 tỷ đồng, trong 5 năm qua quận đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo, nâng cấp đường giao thông, đường hẻm, hệ thống điện, cấp, thoát nước, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, nhất là việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho việc di dời các dự án, đã góp phần giúp cho quận tổ chức thành công việc di dời, giải tỏa gần 1.600 hộ dân để bàn giao mặt bằng cho Thành phố kịp thời xây dựng nhà thi đấu Phú Thọ phục vụ Sea games lần thứ 22. Việc chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và các chinh sách xã hội như đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo… đạt một số kết quả thiết thực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. An ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, việc kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận, phường, gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tuy còn một số tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị như báo cáo kiểm điểm đã nêu, chúng ta chưa vừa lòng với những kết quả đạt được, vẫn còn băn khoăn lo lắng trước những vấn đề bức xúc trong xã hội, trước hành vi tiêu cực, thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, song nhìn chung những kết quả đạt được trong 5 năm qua là tiền đề hết sức quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phát huy, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra torng nhiệm kỳ tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân quận 11 đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 11 diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước và Thành phố có những thuận lợi, cơ hội, khó khăn và thách thức đan xen nhau, tác động rất lớn đến quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Ngoài 4 nguy cơ Nghị quyết Đại hội VIII, IX của Đảng đã kh8ảng định (nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, tham nhũng, diễn biến hòa bình, chệch hướng XHCN), ở địa phương cũng còn những khó khăn phức tạp riêng đó là: kinh tế tuy phát triển nhưng chưa vững chắc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, trật tự đô thị, tội phạm, tệ nạn xã hội còn nhiều tồn tại, đời sống một bộ phận nhân dân còn thấp, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa cao… đã tác động ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Điều đó đòi hỏi tại Đại hội này, các đồng chí đại biểu cần páht huy dân chủ và trí tuệ, tiếp tục tập trung thảo luận góp ý kiến cho các văn kiện của TW, Thành phố; đồng thời, đi sâu bàn bạc làm sáng tỏ thêm những mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay ở từng phương, từng ngành sau khi Đại hội kết thúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội, Đảng bộ quận đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở tham gia đóng góp nhiều ý kiến rất phong phú, quý báu cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhất là văn kệin Đại hội Đảng bộ quận, Tổ công tác Thành ủy cũng đã tham gia góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ, tại Đại hội này, tôi xin gợi ý thêm một số vấn đề để các đồng chí suy nghĩ, tập trung thảo luận đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới.

- Vấn đề thứ nhất cần quan tâm là phải có các giải pháp thiết thực để tập trung phát triển kinh tế – xã hội đạt hiệu quả, chất lượng và bền vững; nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân địa phương.

Về cơ cấu kinh tế, hiện nay tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành thương mại – dịch vụ cao hơn ngành công nghiệp (thương mại – dịch vụ 16,8%, công nghiệp 9,6%) nên việc xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế “thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp” từ nay đến năm 2010 là phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Đảng bộ cần chú trọng có giải pháp phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tìem năng của các tàhnh phần kinh tế đặc biệt là nguồn lực to lớn về vố, tay nghề, kỹ thuật trong đồng bào người Hoa (chiếm gần 45% dân số quận) để đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là thế mạnh của quận. Cùng với việc páht triển hệ thống siêu thị, chợ, các trung tâm thương mại, các khu kinh doanh chuyên ngành (da, giả da, simili, hóa chất, nhựa, điện tử…), cần tập trung phát triển mạnh các loại dịch vụ phục vụ xuất khẩu, phát triển nhà ở, văn phòng cho thuê, dịch vụ du lịch, tư vấn pháp lý … phấn đấu đưa gia trị gia tăng các nhóm ngành dịch vụ trên, có tốc độ tăng trưởng cao hơn trong các ngành kinh tế của quận, để góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của Thánh phố là “dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp”.

- Về phát triển và quản lý đô thị, cần bàn bạc xác định rõ việc làm, cách làm, phân công trách nhiệm cụ thể việc tổ chức thực hiện để quận sớm hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành, qua đó làm cơ sở pháp lý để thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đô thị theo đúng quy hoạch. Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt quan tâm gắn việc quy hạoch phát triển kinh tế – xã hội với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏa nhân dân; tập trung huy động các nguồn vốn (vốn ngân sách ,vốn các doanh nghiệp, vốn trong dân) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội, đáp ứng các yêu cầu phát triển của địa phương. Hiện nay, tôi được biết Quận đang chưa và dã triển khai đầu tư rất nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án nhà ở, trong đó có các dự án quy mô lớn như: công trình xây dựng khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao đa năng Đầm Sen (5,8ha), Khu thương mại – dịch vụ, nhà ở cao tầng Lãnh Binh Thăng, đường vành đai trong Đầm Sen và các công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, điện nước, thoát nước, đặc biệt là các chương trình xây dựng nhà ở, nhà tái định cư. Đây là 1 chủ trương đúng, lãnh đạo Thành phố hết sức đồng tình, hỗ trợ cho quận thực hiện các dự án trên để góp phần chỉnh tarng đô thị, cải thiện hệ thống hạ thầng giao thông, điện, nước, giải quyết 1 phần nhu cầu nhà ở cho nhân dân địa phương. Về trách nhiệm của địa phương, quận cần có những biện pháp, giải pháp gì , để động viên thu hút các nguồn lực đều tư thực hiện dự án này, đặc biệt trong quá trình di dời giải tỏa ở các dự án, quận phải quan tâm chăm lo cho bà con lao động, gia đình và đối tượng chính sách ổn định cuộc sống khi tái định cư.

- Cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ cần quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao, đặc biệt phải có những giải pháp thật  hữu hiệu để sớm hoàn thành phổ cập trung học phổ thông sớm hơn năm 2010, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “xóa đói giảm nghèo” theo tiêu chí mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết cơ bản việc làm cho người lao động, nhằm từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt phải hết sức quan tâm chăm sóc đời sống đối với các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, mục tiêu không để mức sống của các gia đình chính sách thấp hơn  mức sống trung bình của nhân dân quận 11, đồng thời có biện pháp quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm để phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn trên địa bàn; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài, nhằm góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn từ khu phố,  tổ dân cư … để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của quận.

- Vấn đề thứ hai cần quan tâm là tập trung xây dựng củng cố, kiện tòn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ phải quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Cùng với việc quy hoạch càn bộ, trong đó chú ý cán bộ là người Hoa Đảng bộ cần đặc biệt chú trọng công tác điều động, luân chuyển và bổ sung cán bộ mới, để kiện tòn các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là cơ sở khối phường, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra để phòng chống sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác đào tạo, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước để góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực cho cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các đối tượng ưu tú để páht triển Đảng, nhất là đoàn viên, cốt cán quần chúng, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công nhân trực tiếp sản xuất, đội ngũ trí thức, đồng bào người Hoa, kinh tế ngoài quốc doanh, cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, nhất là lãnh đạo công tác cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, bộ máy hành chính Nhà nước. Cùng với việc nâng cao trình độ cho cán bộ, phải chú trọng giáo dục cái tâm cho cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, ngoài việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ đảng viên, công chức học phải đi đôi với hành, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ đảng viên phải tự giác gương mẫu trong hành động, giáo dục đình chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia giám sát, kiểm tra phòng chống tệ quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực trong bộ máy chính quyền; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, đặc biệt quan tâm giải quyết các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân ở các dự án giải tỏa di dời, hạn chế các khiếu kiện, phát sinh, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện và hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, khắc phục các thiếu sót, tồn tại, xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thật sự vững mạnh để góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, nhằm từng bước củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thưa các đ/c, cán bộ là gốc của  mọi công việc, công việc tốt hay xấu là do cán bộ quyết định. Những việc thành công và chưa thành công của nhiệm kỳ qua cũng chính là làm tốt  và chưa làm tốt công tác cán bộ.

Ngồi trong hội trường chúng ta hôm nay là những đại biểu ưu tú của các Đảng bộ trong toàn Quận, hầu hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Quận, của cơ sở. Công việc thành bại của Quận phần lớn tùy thuộc vào các đồng chí, tôi mong muốn rằng các đ/c luôn luôn phấn đấu, vươn lên cho ngang tầm  với công việc, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, không chút thỏa mãn, không  chút  lơi lỏng trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu hơn nữa .

Kính thưa đại hội,

Ngoài việc góp ý xây dựng văn kiện của Đảng bộ, chúng ta còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu BCH nhiệm kỳ tới 2005 – 2010 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

Đề nghị các đại biểu cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tập trung, trách nhiệm, bàn bạc lựa chọn những đồng chí tiêu biểu (trong đó chú trọng đến cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ người Hoa, cán bộ trẻ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ kế thừa) có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực để bầu vào BCH nhiệm kỳ mới đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời bầu đoàn đại biểu có khả năng tham gia đóng góp cho sự tàhnh công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

Kính thưa Đoàn chủ tịch đại hội,

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt anh hùng,

Thưa toàn thể Đại hội.

Trong không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân Thành phố vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: “Thành phố anh hùng” trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là niềm tự hào, là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Những năm qua, cùng với các quận – huyện, sở – ngành, Đảng bộ và nhân dân quận 11 đã không ngừng nỗ lực phấn đấu có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Thành phố, Thành ủy hết sức trân trọng những đóng góp đó và tin tưởng từ Đại hội này, Đảng bộ và nhân dân quận 11 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và có những đóng góp lớn hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Á.

Cuối cùng, một lần nữa xin thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quận 11 lời chúc sức khỏa, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong nhiệm kỳ tói. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn các đồng chí.

Thông báo