Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010–2015 (Do đồng chí Dương Công Khanh, Thành uỷ viên-Bí thư Quận uỷ-Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc sáng ngày 15 tháng 7 năm 2010)

Kính thưa đồng chí Lê Hoàng Quân, uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng-Phó bí thư Thành uỷ-Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố;

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ;

Kính thưa các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Quận uỷ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận các nhiệm kỳ;

Kính thưa các đồng chí đại biểu cùng toàn thể Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 55-KH/TU ngày 15/10/2009 của Ban thường vụ Thành uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban chấp hành Đảng bộ quận, hôm nay ngày 15/7/2010, Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ X (2010–2015) được chính thức khai mạc với 252 đại biểu chính thức đại diện cho 3.357 đảng viên trong toàn Đảng bộ quận về dự.

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010–2015 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra; trước bước ngoặc lớn của đất nước, toàn thể đảng viên và nhân dân trong quận đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX; Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X thật sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn đảng bộ, nhân dân trong quận và đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta để đưa nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới.

Trong buổi khai mạc Đại hội hôm nay, Đại hội chúng ta trân trọng và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, các đồng chí cách mạng lão thành, các vị đại biểu khách mời, các đại biểu chính thức đã đến dự Đại hội. Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin gởi đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp và hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí!

Trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng các cấp, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo của Quận uỷ qua các nhiệm kỳ, đông đảo cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã đóng góp hơn 2.400 lượt ý kiến và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận đã đóng góp 490 ý kiến cho dự thảo các văn kiện của Trung ương, Thành uỷ và Quận uỷ, đặc biệt Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ sở đảng đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong quận đã nhiệt tình có ý thức trách nhiệm cao trong việc xây dựng Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và đã coi việc xây dựng Đảng bộ quận ngày càng vững mạnh là công việc của chính mình, đó cũng là góp phần cho sự thành công của đại hội.

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX, quận có nhiều biến đổi quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng có sự phát triển làm thay đổi bộ mặt đô thị của quận, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. Tuy nhiên, trên các lĩnh vực, chúng ta cũng có những khuyết điểm, hạn chế cần phải khắc phục. Chính vì vậy, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX (2005–2010), phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình các mặt, tìm ra nguyên nhân của những kết quả đạt được, nguyên nhân của những khuyết điểm, tồn tại, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nghị quyết và đó cũng là kinh nghiệm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành trong nhiệm kỳ tới; thảo luận và quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ X (2010–2015) của Đảng bộ quận; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ X và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX.

Đại hội đặt ra những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nặng nề, không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, quyết định những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà còn chỉ ra những giải pháp, biện pháp thực hiện mang tính khả thi để làm cơ sở cho sự phát triển trong những năm sắp tới. Chính những yêu cầu mới đặt ra mà Đại hội của chúng ta phải giải quyết, nhằm đạt được nhiệm vụ của đại hội đã đề ra, Đoàn chủ tịch đại hội đề nghị các đồng chí đại biểu thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1/ Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm, chấp hành các nguyên tắc của Đảng để góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội có chất lượng tốt và khả thi.

2/ Tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc thêm dự thảo các văn kiện của trung ương, thành phố và quận, nhất là tập trung những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu mang tính đột phá, những giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể để chúng ta đạt được sự nhất trí cao hơn nữa về những nội dung, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận.

3/ Sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ X và bầu trực tiếp Bí thư Quận uỷ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, có kinh nghiệm thực tiễn để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Vì vậy, tất cả các đại biểu cần có thái độ khách quan, công tâm, đặt lợi ích của Đảng, nhân dân lên trên hết nhằm lựa chọn ra ban chấp hành, Bí thư Quận uỷ đủ sức gánh vác những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội giao cho.

4/ Đại hội Đảng bộ quận làm việc chính thức trong 2 ngày, các đại biểu cần sắp xếp thời gian, công việc tham dự Đại hội đầy đủ, đảm bảo thực hiện tốt chương trình và qui chế làm việc của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện được những nội dung trên, chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X sẽ làm tròn trách nhiệm quan trọng của mình, đáp ứng được sự mong mỏi của toàn đảng bộ và nhân dân trong quận. Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X thật sự là Đại hội của Trí tuệ-Đổi mới-Dân chủ-Kỷ cương-Đoàn kết. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010–2015.

Kính chúc quí vị đại biểu nhiều sức khoẻ!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thông báo