Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ VIII ( 2000 – 2005 )

(Do đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Quận uỷ đọc tại Đại hội  ngày 2 tháng 11 năm 2000)

- Kính thưa đ/c Hoàng Thị Khánh - UVBTV, CNUBKT Thành uỷ

- Kính thưa đ/c Đoàn Văn Khuy – UVBTV, Trưởng Ban TCTU

                        - Kính thưa các bà mẹ Việt anh hùng

                        - Kính thưa đ/c Mai Sang – Vụ phó Vụ địa phương – Ban Tổ chức

 TW, các đ/c trong Tổ công tác Thành uỷ, các đ/c lãnh đạo các ban Đảng Thành uỷ.          

- Kính thưa các đ/c Bí thư các Quận bạn.

            - Kính thưa các đ/c nguyên Bí thư, Phó Bí thư Quận uỷ 11 qua các

               các nhiệm kỳ.

            - Thưa các đ/c đại biểu tham dự Đại hội

            Thời gian qua, trong không khí sôi nổi tiến hành Đại hội Đảng cơ sở, các đảng viên trong Đảng bộ, các đ/c lão lành cách mạng, các đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bằng tất cả niềm tin và với ý thức trách nhiệm chính trị đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia đóng góp hàng ngàn lượt ý kiến, biểu thị nhất trí cao đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Cũng như đã tích cực đóng góp 2311 ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ VIII. Có nhiều ý kiến của tập thể và cá nhân được chuẩn bị công phu, kết quả của quá trình tư duy sâu sắc, góp ý cho các văn kiện trình Đại hội. Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, trân trọng và cảm ơn sự đóng góp đầy tâm huyết trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở, làm tăng thêm sức chiến đấu cho Đảng bộ và góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ VIII.

                        Kính thưa các đồng chí.

                        Kính thưa Đại hội.

            Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của BCH Đảng bộ Quận, của các tiểu ban phục vụ Đại hội và sự hướng dẫn, góp ý của tổ công tác Thành uỷ, các đ/c lão thành cách mạng, sự đóng góp ý kiến của các Ban, Ngành, Sở Thành phố cho quá trình chuẩn bị nội dung Đại hội và để hôm nay Đại hội chính thức khai mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự có mặt, sự đóng góp quý báu của các vị đại biểu.

            Thưa các đồng chí   

            5 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác đối ngoại. Tuy nhiên, đất nước chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức: những yếu kém vốn có của nền kinh tế, thiên tai liên tiếp xảy ra ở cả 3 miền đất nước, cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở các nước trong khu vực tác động mạnh đến nước ta, 4 nguy cơ Đảng ta đã từng cảnh báo từ Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (Khóa VII) vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, những kết quả Quận chúng ta phấn đấu đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa rất lớn, đồng thời cũng đặt ra cho chúng ta trách nhiệm hết sức nặng nề trong những năm tới.

            Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần này với tinh thần “Phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, xây dựng Quận 11 phát triển toàn diện” có nhiệm vụ: Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ qua; tình hình hơn một năm Đảng bộ thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (Lần 2); đóng góp bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VII; bàn và quyết định phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Quận trong 5 năm tới; thông qua bản tổng hợp ý kiến của đại biểu dự Đại hội đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố và tổng hợp ý kiến của đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận đóng góp vào các dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội IX của Đảng. Trong Đại hội, Đại biểu chúng ta sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2000 – 2005 và bầu Đoàn đại biểu của Quận đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Với ý nghĩa và trách nhiệm nặng nề như vậy, mong rằng mỗi đại biểu dự Đại hội cần quán triệt và thực hiện thật tốt các yêu cầu nêu trong Chỉ thị 54-CT/TW của Bộ Chính trị là “Phát huy Dân chủ – Trí tuệ – Trách nhiệm – Kỷ cương – Đoàn kết” để góp phần cho Đại hội thành công, vừa đề ra được Nghị quyết Đại hội sát với tình hình thực tế địa phương, cụ thể hóa các nội dung quan điểm nêu trong dự thảo các Văn kiện của Trung ương và Thành phố, vừa sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa mới và bầu Đoàn đại biểu của Quận đi dự Đại hội Đảng cấp trên đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng, gồm những đồng chí thật sự tiêu biểu cho Đảng bộ Quận 11 chúng ta.

            Trên tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ VIII.

Thông báo